Overal in Nederland werken burgers samen op het gebied van zorg, vervoer, energie, duurzaamheid, bouw en voedsel. Deze burgerinitiatieven hebben specifieke behoeften die kunnen worden ingevuld door producten of diensten van marktpartijen. Dat noemen we business2community. Kortom, bedrijven die producten of diensten verkopen aan burgerinitiatieven.

Nu de overheid zich terugtrekt groeien de kansen voor dit afzetkanaal, naast de traditionele b2b en b2c. Het aantal burgerinitiatieven stijgt en daarmee ook de collectieve behoeften die zij hebben. Maar wat zijn die behoeften precies? Spelen ze met juridische, financiële of organisatorische vragen? Missen ze inhoudelijke kennis? Of hebben ze behoefte aan een specifiek product dat hen helpt om hun droom te verwezenlijken? En wanneer is het voor marktpartijen lucratief om dit afzetkanaal te benutten? Lab Amersfoort onderzoekt deze markt voor business2community.

Om het begrip onder de aandacht te brengen verzamelen we in deze UITGELICHT rubriek voorbeelden van business2community. Bent of kent u een voorbeeld? Laat het ons weten.

BUSINESS2COMMUNITY UITGELICHT #1

Om productontwikkeling voor burgerinitiatieven op gang te brengen organiseerden Stimuland en AT Osborne, met ondersteuning van de provincie Overijssel een innovatiekring met vertegenwoordigers van burgerinitiatieven, bedrijven en overheden uit de Provincie Overijssel. In een drietal bijeenkomsten hebben de deelnemers o.a. samen een nieuw woonconcept uitgewerkt: de plug & play kangoeroewoning.

kangoeroe

Herbruikbaar zorgvastgoed

Dit betreft een concept-aanbouw voor zorgbehoevenden, welke geplaatst kan worden achter een bestaande woning. De aanbouw kan binnen een dag worden geplaatst (plug & play) en wanneer deze niet meer nodig is in zijn geheel weer worden weggenomen. Deze ‘plug & play kangoeroewoning’ is dus herbruikbaar. Dit laatste is financieel voordelig, omdat de koper de aanbouw kan doorverkopen.

Communities als afzetkanaal

Maar is daar wel een nieuwe koper voor te vinden? Gelooft de eerste koper in dit voordeel en is hij bereid dit risico te nemen? En is er een investeerder die in dit concept gelooft en in zee wil met de bouwer? Gemeenschappen van burgers kunnen zorgen voor dit vertrouwen bij kopers en investeerders. Als bewoners met elkaar in gesprek gaan over langer thuis wonen en hoe je dat regelt, ligt een gesprek over een dergelijke aanbouw voor de hand. En van daaruit kan dus worden besloten om als community te besluiten gezamenlijk een aantal van deze aanbouwen te kopen.

Om dit bij communities onder de aandacht te brengen is het mogelijk hen een dieper aandeel in het product te geven. Bijvoorbeeld door een financiële tegemoetkoming toe te kennen voor haar bemiddelende rol, door de community te betrekken in de verdere ontwikkeling van het product en door het aanbieden van een service-abonnement. Dit laatste zou betekenen dat niet alleen onderhoud uit handen wordt genomen, maar ook de zorg, energievoorziening en warmte-afvoer. De bemiddelingsvergoeding kunnen de basis zijn onder het verdienmodel van een burgerinitiatief. Doorslaggevend is tenslotte het standpunt van Plegt Vos die deze aanbouw zelf maakt, maar de installatie, afbouw en onderhoud uitbesteed aan lokale ondernemers.
De uitwerking van dit concept is momenteel in volle gang. Er word gesproken met burgerinitiatieven die interesse hebben, investeerders, zorgverleners en gemeenten.

Lees het volledige artikel ‘Productontwikkeling voor burgerinitiatieven: Business to Community – Community to Business’ van Imke Bardoel (Stimuland), Jurgen van der Heijden (AT Osborne).