In Lab Amersfoort zijn we alweer een paar maanden bezig met het thema business2community. Dat communities van actieve bewoners (of burgerinitiatieven) een potentiële afzetmarkt vormen bedrijven is ons inmiddels wel duidelijk. Tallozen voorbeelden onderstrepen dit. Denk aan bedrijven die zonnepanelen aanbieden voor groepen bewoners die deze collectief willen aanschaffen, aan autofabrikanten die deelauto’s op de markt brengen, aan banken die speciale leningen verstrekken, maar ook aan organisaties als Social Impact Ventures die (financiële) steun geven aan sociale ondernemers.

Community2business en vice versa

Voor het benutten van deze afzetmarkt is het inzichtelijk maken van de behoeften van deze burgerinitiatieven een belangrijk punt om bij stil te gaan. Hebben ze juridisch advies nodig, of juist inhoudelijke kennis over het gezamenlijk opwekken van energie? Lopen ze vast op financiële kwesties of is het de organisatievorm wat een struikelblok vormt? Dit zijn logische eerste vragen voor een bedrijf dat business2community als afzetkanaal wil benutten. Maar om deze markt inzichtelijk te maken is ook de andere kant van het verhaal interessant.

We kunnen er namelijk niet van uitgaan dat een bedrijf puur en alleen uit goodwill zal investeren in een burgerinitiatief. Een bedrijf moet zélf ook voordeel kunnen halen uit een eventuele samenwerking. Daarom is onderzoek vereist naar de kenmerken van een burgerinitiatief dat interessant is voor bedrijven om mee samen te werken. Is dat een sterk businessplan, waarmee kan worden aangetoond dat er winst zal worden gemaakt een vereiste? Of moet een burgerinitiatief draagvlak hebben en uit meer dan 20 personen bestaan? Vragen waar nu nog geen antwoord op is, maar of niet al te lange tijd wel.

Gezocht: marktpartijen met ambitie

Deze en andere mogelijke factoren die een burgerinitiatief interessant kunnen maken voor bedrijven brengen Bodil en ik als laboranten in kaart door kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We gaan gesprekken voeren met verschillende marktpartijen die op zoek zijn naar een nieuwe afzetmarkt en mogelijkheden zien voor een samenwerking met communities of burgerinitiatieven. Daarnaast zoeken we de verbindende partijen op, zoals het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, om mee in gesprek te gaan. Doel hiervan is om erachter te komen welke kenmerken een initiatief moet hebben om potentiëel interessant te zijn voor samenwerking.

Aan de hand van deze factoren kunnen burgerinitiatieven vervolgens gebenchmarkt worden op potentie en kan de afzetmarkt voor business2community letterlijk in kaart worden gebracht. En daarmee kunnen we business2community naar een hoger niveau tillen en meehelpen aan een goed functionerende participatiesamenleving, waarin burgerinitiatieven, marktpartijen en de overheid een andere rol krijgen.

Bent u zo’n marktpartij die de samenwerking met burgerinitiatieven of communities wel ziet zitten, of zelfs al heeft opgestart? Dan gaan we graag met u in gesprek! Hoe meer marktpartijen wij kunnen spreken, hoe beter ons eindresultaat.

We zijn te bereiken via labamersfoort@kennislabvoorurbanisme.nl.

Tom Gerritsma

Bestuurskunde/overheidsmanagement – Hogeschool van Amsterdam
Kennislab voor Urbanisme, Amersfoort