Kenniscafé

20 juni: Kenniscafé: De toekomst ligt bij de winkelier

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Als de teloorgang van Blokker en V&D ons iets leren, is het dat de toekomst van winkels liggen bij winkeliers. Bij mannen en vrouwen die van ‘kopen’ ‘winkelen’ maken. Daarover gaat het Kennisatelier Winkelen op 20 juni in Amersfoort. Als al die online winkels ons één ding hebben geleerd, is het dat de toekomst van winkelen niet online ligt. Die ligt in de winkelstraat.

Tijdens het Kennisatelier Winkelen op 20 juni gaan we in 3 stappen door die toekomst heen en gaan we er zelf mee aan de slag. Dat doen we onder het genot van een lichte maaltijd.

Stap 1 – We zijn altijd verbonden – lezing door Jan-Willem Wesselink (Kennislab voor Urbanisme) over de rol van winkelen en winkeliers in de stad van nu

Stap 2 – Daardoor worden we heel erg flexibel – Presentatie van de ShopEase – door Hidde de Vries en Joost van Leeuwen. Een nieuwe tool waarmee de stad een warenhuis wordt.

Stap 3 – En dat vraagt om betekenis – Maar wat is dan je rol als winkelier? Naam spreker volgt.

Deelname aan deze sessie is gratis. Er zijn maximaal 20 plaatsen, waarvan ten minste de helft bestemd is voor ondernemers.

 

Wanneer: 20 juni – 18 – 20 uur.
Waar: Kennislab voor Urbanisme, Paulus Borstraat 41, Amersfoort

In samenwerking met Stadszaken.nl

Weg met de bakfietscultuur

Met ondernemerschap bereik je meer in de wijk

Als er minder geld is, moet je het vermogen in de wijk beter benutten. Maar hoe doe je dat? Nathan Rozema: ‘Ondernemerschap moet leidend worden. De participatiesamenleving vraagt om ondernemende burgers en een overheid die inzet op prikkels waarvan bewezen is dat ze werken. Een overheid die wegblijft van de bakfietscultuur.’

Decentralisatie. Er wordt al jaren over gepraat, maar in 2015 werd het realiteit. Met een kleiner budget moet de komende jaren binnen het sociaal domein meer gebeuren. Overigens niet alleen bij de zorg en bij werk en inkomen (al grijpt de verandering daar wel het hevigst in), maar ook bij de openbare ruimte en bij energie. Het signaleren en activeren van onbenut vermogen en geldstromen binnen wijken, buurten en andere gebieden is de missie van Geldstromen door de Wijk, een initiatief van Nathan Rozema (Labyrinth Academy) en Pieter Buisman (Pieter Buisman Advies). ‘Door lokale geldstromen te analyseren, kun je verborgen waarden opsporen. Maar “waarde” is een vaag begrip. Geld is concreet, het maakt de zaken scherp en je kunt het volgen: waar komt het vandaan, waar gaat het heen en wat lekt er weg of blijft ergens onderweg hangen? Op beleidsniveau kunnen er heel mooie plannen worden gemaakt, maar uiteindelijk gaat toch elk voorstel langs de afdeling Financiën’, aldus Buisman. timpaan

Verborgen vermogen opsporen

Geldstromen door de Wijk is een effectieve aanvliegroute voor het opsporen van onbenut vermogen in wijken. Een voorbeeld: We willen dat mensen langer thuis wonen. Daarvoor moeten woningen worden aangepast. Als het om sociale huurwoningen gaat is dat een taak van woningcorporaties. De kosten liggen dus bij hen, maar de baten komen in de boeken van de gemeenten en de zorgverzekeraars. ‘Omdat de kosten en baten niet bij dezelfde partij liggen, zal er weinig neiging zijn tot investeren. In het ergste geval gebeurt er niets, blijven de zorgkosten hoog en is het er voor de huurder niet beter op geworden. Er ontbreekt een gezamenlijk verdienmodel. Daardoor blijft er ergens geld hangen’, stelt Buisman. Geld dat daardoor niet wordt ingezet om meer rendement te halen.

Ruimte voor de ondernemer

Met inzicht in dergelijke geldstromen kan lokaal ondernemerschap deze patstelling doorbreken. Bijvoorbeeld door het levensloopbestendig maken van vastgoed anders en goedkoper aan te pakken. ‘Misschien is die traplift à 7.000 euro helemaal niet de beste manier, maar voldoen een paar Easysteppers (eenvoudig te plaatsen extra tussentreden op de trap) van een paar honderd euro al. Deze alternatieve oplossingen worden door de traditionele instellingen nu niet meegenomen, maar we betalen ze wel. Moet ik zelf betalen en heb of krijg ik daar het budget voor, dan zou mijn keuze weleens anders kunnen uitvallen. Bovendien ligt de markt dan open voor kleine ondernemers met slimme oplossingen die nu in het grote systeem buitenspel worden gezet.’

Maak economische prikkels leidend

Ondernemerschap is hét middel om de geldstromen te veranderen en meer te bereiken met minder geld in de wijk. De reden daarvoor is eenvoudig: ‘Bij ondernemerschap is het businessmodel leidend. Het draait om economische prikkels, om de vraag “What’s in it for me?”. En als die prikkel weg is, dan gaat de stekker eruit. Bij gesubsidieerde projecten van de gemeente is dit te vaak niet het geval, waardoor er veel geld wordt gestoken in projecten waar helemaal geen vraag naar is’, stelt Rozema.

De economische prikkels zouden daarom bij ieder project leidend moeten zijn. Daarnaast gaat het ook om competenties. ‘Ondernemers zien waar de kansen in de markt liggen, willen investeren en zullen zich drie slagen in de rondte werken als het moeilijk gaat. Dat is bij grote instituties als zorgverzekeraars en corporaties verdwenen. In het begin stonden ze nog dicht bij de mensen en had iedereen zicht op hun manier van werken, maar door de hele industrie die eromheen is ontstaan, is dit verdwenen. Ze zijn niet bezig met de vraag: hoe kan ik met zo min mogelijk geld zo veel mogelijk waarde creëren, maar met regels, administratie, verantwoording, controle en overleg. Ook bij de overheid gaat dit niet goed. Aanbestedingen worden grootschalig uitgezet, waarbij de kosten leidend zijn in plaats van het rendement, en kleine ondernemende en innoverende aanbieders geen kans hebben.’

Wij zijn de overheid

Willen we hiervan af, dan moet de ‘bakfietscultuur’ overboord. Rozema legt uit: ‘Sociaalpsychologisch gezien is voor de meeste mensen de eigen omgeving het meest voor de hand liggende referentiekader: “ons soort mensen”. Het referentiekader van de participatiesamenleving zijn de handige mensen, de kartrekkers en de mensen met organisatievermogen. Niet iedereen kan op die manier denken. Realiseer je als beleidsmaker dat die bakfiets waarmee je de kinderen naar school brengt net zo duur is als een tweedehands dieseltje waarmee een ondernemer naar zijn klanten moet. En dat is een andere wereld. Het is schrijnend dat een commerciële webwinkel als de Wehkamp of een platform als Thuisbezorgd.nl wél in staat is om die massa aan te spreken, en onze overheid niet. Zij verplaatsen zich in wat de doelgroep nodig heeft en passen hun referentiekader aan.’ Dat er nog steeds gesproken wordt in termen als ‘wij’ en ‘zij’ als we het over de relatie tussen burgers en de gemeente hebben, bevestigt dit en dat moet anders. Wij zijn de overheid.

En dat vraagt om een nieuw maatschappelijk arrangement met andere rollen voor de grote instituties en meer afstemming tussen burgers, ondernemers en bestuur. Als het aan Buisman en Rozema ligt, moeten burgers meer mogelijkheden krijgen om zelf de keuze te maken die bij hun budget past. Dat geeft het beste resultaat. Daarnaast zijn er veel taken die een gemeente kan uitbesteden of – nog beter – kan overdragen aan partijen die daar veel beter in zijn. Buisman: ‘Laat financiering over aan platformen als Oneplanetcrowd of Kickstarter en ga je als overheid al helemaal niet bemoeien met de ondernemers zelf door het uitkeren van subsidies. Door uit te besteden kun je als (semi-)overheid twee vliegen in één klap slaan. Laat je catering verzorgen door een sociale onderneming als The Colour Kitchen. Dat bespaart op uitkeringen en drop-outproblematiek én levert nog betere en gevarieerdere catering op ook. Want zo’n onderneming kan alleen sociaal zijn, als ze commercieel denken, kunnen concurreren en zwarte cijfers draaien: alleen dan zijn ze duurzaam’

Dit betekent niet dat de overheid alles aan de markt kan overlaten. Er blijft een belangrijke taak voor de overheid weggelegd. ‘Laat de markt zijn werk doen, pas wetgeving daarop indien nodig aan en zorg dat je zelf daardoor tijd hebt om midden in die samenleving te staan en mensen de weg te wijzen. Dát is de USP van de gemeente.’

2015-12-29 14_46_17-FLyer_DinLarge_Festijn_HQ (003).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Denk en doe mee

Op het Geldstromen door de Wijk Festijn op 4 februari in Utrecht leren we hoe het anders kan. Lokaler, met meer ruimte voor sociaal ondernemerschap en met meer waarde voor de wijk als gevolg. Ondernemers, bewoners, professionals en bestuurders denken op het Festijn samen na over nieuwe verdienmodellen, lokaal vermogen, geldstromen, wet- en regelgeving en financiering. Een interactief programma vol succesverhalen en ervaringen uit de praktijk in ZIMIHC Theather Stefanus in de wijk Overvecht prikkelt om na te denken over hoe het ook anders kan.

U ontmoet:
 • Titaan Zwart van de Mantelaar, die lokaal zorgvermogen activeerde door het stimuleren van de peer2peer-economie;
 • Robin Berg van LomboXnet, die erin slaagde om internet, energie en mobiliteit in zijn wijk te verduurzamen door lokale infrastructuur aan te leggen;
 • Marieke Boeije van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, die als geen ander weet wat bewoners kunnen bijdragen aan de wijkeconomie;
 • Walter Klein Nienhuis van Bruishuis Arnhem, die u leert hoe een bewonersinitiatief uitgroeide tot een sluitende businesscase;
 • Saskia Müller van Stadslab Buiksloterham, die samen met bewoners een circulaire wijk ontwikkelt binnen een woud aan regels;
 • Paul G. van Oyen van Stichting Fair Finance Funds, die alles weet van kredietunies, een vorm van maatschappelijk bankieren door en voor ondernemers;
 • Roy Spit van Qredits- Microfinanciering Nederland, die startende en bestaande ondernemers verder helpt door het verlenen van kleine kredieten.
 • Peter Pronk van Timpaan en Fred Baptist van Fortierra over transparantie, zeggenschap en de waarde van de woning;
 • Senna Bouteba van Blooming projects en Mark Heijne van Mark my Words over businessmodellen voor de maatschappelijke en culturele sector;
 • Dorine Putman van ASN-bank, die het wijkperspectief van de bank centraal stelt;
 • De studenten van het Kennislab voor Urbanisme, die onderzochten hoe burgerinitiatieven en marktpartijen kunnen samenwerken voor meer lokale waarde;
 • Plus vele anderen!

Kijk op www.geldstromendoordewijk.nl/festijn voor aanmelding en de rest van het programma. Met de kortingscode ELB-02 ontvangt u 10 procent korting op het voltarief, boven op de 20 procent die u krijgt als u vóór 31 december bestelt.

geldstromen

Beeld: FaceMePLS

 

 

CPO’s: nichemarkt met potentie

Kenniscafé Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

‘CPO zal altijd een nichemarkt blijven als een CPO-fonds uitblijft of er niet méér wordt samengewerkt met corporaties’, stelt laborant Jeroen Baan afgelopen vrijdag tijdens het kenniscafé in Amersfoort. Sinterklaas stond bij het Kennislab voor Urbanisme volledig in het teken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. En dan met name vanuit het perspectief van de gemeente en de corporatie, waarvoor deze vorm van ontwikkelen veel kansen biedt. Het leverde een boeiende discussie op tussen de aanwezigen, een mix van adviseurs, ambtenaren, CPO’s en corporaties en gastdocent Han van Goeverden.

Een niche met potentie

Écoquartier_vauban_freibourg1CPO is nog altijd een nichemarkt binnen de vastgoedontwikkeling, terwijl de aandacht voor deze vorm van ontwikkelen,waarbij niet de ontwikkelaar, maar een groep particulieren als opdrachtgever fungeert, nog altijd groeit. Dat bevestigt ook gastdocent Han van Goeverden, die gedurende zijn carrière verschillende CPO’s begeleidde, ook in opdracht van corporaties. ‘De manier van ontwikkelen biedt veel voordelen voor corporaties en gemeenten, want de aanleiding om een dergelijk project te starten draait vaak helemaal niet om het bouwen zelf, maar om de wens om samen iets te realiseren. Vanuit een CPO ontstaan om die reden vaak hechte woongroepen, waarin een hoge mate van sociale cohesie en leefbaarheid niet ongebruikelijk is.’ Om die reden hoeft de nieuwe Woningwet hierin ook geen belemmering te zijn, het draagt immers bij aan de leefbaarheid in de wijk.

Financiering is belemmering CPO

Financiering blijkt één van de grootste struikelblokken in het proces. Dat onderstreept ook kennislaborant en student Vastgoed en Makelaardij Jeroen Baan. Voor zijn afstudeeropdracht, dat hij uitvoert binnen het Kennislab voor Urbanisme, sprak hij met diverse projectleiders van CPO’s hierover. ‘Voordat daadwerkelijk gestart kan worden met bouwen worden in een CPO-project al kosten gemaakt die kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. En vooralsnog zijn er maar weinig banken die leningen verstrekken aan deze manier van ontwikkelen. Het risico is daarentegen helemaal niet zo groot als gedacht, mits de achtervang goed geregeld is. En daarin kan juist de corporatie een rol spelen’, stelt hij. Een CPO-fonds zou volgens het merendeel van de bezoekers een gat in de markt zijn. ‘Er is een plankostenfonds, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om hier aanspraak op te maken als CPO.’

En nu..

Jeroen Baan vervolgt de komende maanden zijn onderzoek en gaat in gesprek met banken, financiers en corporaties. Want als het risico niet zo groot is en het binnen de kerntaak kan vallen, waarom gebeurt het dan nog zo weinig dat leningen worden verstrekt en corporaties participeren in CPO’s? Het antwoord volgt binnenkort.

Bekijk hier de video van de presentaties van de studenten van het Kennislab voor Urbanisme.

Benieuwd naar het uiteindelijke resultaat? Op 4 februari presenteren ze hun oplossing in een businessmodel op het Geldstromen door de Wijk Festijn in Utrecht. Mail dan naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl als u in aanmerking wilt komen voor een vrijkaart om het Festijn bij te wonen.

 

 

 

 

 

 

 

kenniscafé: CPO als kans voor corporaties (en gemeenten)

CPO als kans voor corporaties en gemeenten | kenniscafé vrijdag 4 december

Het aantal burgers met zelfbouw-ambities groeit. Sterker nog, de eerste zelfbouwmakelaar opende in oktober haar deuren. Collectief particulier opdrachtgeverschap biedt veel kansen voor corporaties en gemeenten. Financieel, maar ook vanwege het positieve effect op de sociale cohesie in de toekomstige buurt. Terughoudendheid is er ook. Valt dit faciliteren van CPO’s wel onder de kerntaak waartoe corporaties onder de nieuwe Woningwet beperkt zijn? Hoe kan optimaal worden samengewerkt met gemeenten? En is het wel verstandig om in zee te gaan met een groep particulieren in plaats van een professionele ontwikkelaar? waar liggen hindernissen en kansen in het CPO-proces en de samenwerking met andere partijen? Op 4 december aanstaande gaan we over deze vragen in gesprek en aan de slag met gastdocent Han van Goeverden en Hans Beekenkamp.

FACTS & FIGURES

Datum: vrijdag 4 december
Tijd: 14:00 – 16:00, met aansluitend borrel
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41, 3812 TA
Aanmelden: via het onderstaande aanmeldformulier
Kosten: gratis

PROGRAMMA

14:00     Welkom door hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink

14:10      Update uit het lab
Jeroen Baan doet onderzoek naar de rol van marktpartijen binnen het CPO-proces en sprak de afgelopen maand met een tiental projecten. Waar lopen zij tegen aan en welke ondersteuning kunnen marktpartijen hen bieden? Tom Gerritsma en Bodil Schlotzhauer onderzoeken de markt voor business2community en community2business. Zijn burgerinitiatieven een interessant afzetkanaal en zo ja, hoe benut je dit dan?

14:30     Gastdocent Han van Goeverden
Gastdocent van de middag Han van Goeverden begeleidde tussen 2008 en 2012 een viertal startersprojecten vanuit Bouwen In Eigen Beheer en werkte daarin tevens samen met een corporatie. Momenteel is hij werkzaam bij een corporatie die een CPO-project ontwikkelt in sociale woningbouw. Mag dat nog binnen de huidige Woningwet? Ja, het is juist een kans voor woningcorporaties. Han van Goeverden licht dit tijdens het café nader toe aan de hand van voorbeelden en geeft inzicht in de hindernissen en kansen voor CPO.

15:00     CPO en de gemeente
Hans Beekenkamp, Adviseur Expertteam Eigenbouw bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, vult aan met het gemeentelijk perspectief. Want samenwerken met een groep bewoners die zelf iets wil ontwikkelen is anders dan met een professionele ontwikkelaar. Gemeenten moeten anticiperen op de zelfbouwbeweging, maar hoe precies? Welke valkuilen komen zij tegen? Vanuit het Expert Team Eigenbouw is Beekenkamp bij dit soort vraagstukken dagelijks betrokken.

15:15     Interactieve sessie

16:00    Borrel

Ja, ik wil mij aanmelden voor vrijdag 4 december,

Slotevent Westas – donderdag 25 juni

Donderdag 25 juni – Slotevent Westas i.s.m. Dinalog

In zes Pecha Kucha’s van exact 6 minuten en 40 seconden presenteren de studenten van Lab Westas op donderdag 25 juni hun eindproducten voor een nog sterkere Westasregio. Slimme oplossingen, uitgewerkt tot een haalbaar plan. Samen met u gaan we in gesprek over duurzaamheid, (circulaire) economie, handel en logistiek in de regio ten westen van Amsterdam. Doet u mee?

Datum: Donderdag 25 juni 2015
Locatie: theGROUNDS, The Outlook D-1, Evert van de Beekstraat 364,  Schiphol (parkeren bij P22)
Tijden: 15.00-17.30 uur met aansluitend netwerkborrel
Aanmelden: Via de site van Dinalog

studentsMet presentaties van:

 • Robin – Circulaire economie als uitgangspunt voor RO
  Hoe ziet onze ruimtelijke ordening eruit als circulaire economie het uitgangspunt is? Robin presenteert een programma van eisen, toegespitst op de Westas.
 • Anne-Luz en Alex – Het bedrijventerrein van de toekomst
  Het functioneren van bedrijventerreinen verandert onder invloed van actuele trends. Anne-Luz en Alex onderzochten welke dit zijn en hoe een bedrijventerrein aan de rand van de stad hierin kan meebewegen.
 • Santini – Frisse Start
  Meer mensen op de fiets betekent onder andere meer ruimte op de weg en betere doorstroming. Met zijn concept Frisse Start wil Santini de zakenklasse op de fiets krijgen. Hoe? Door fietsen zo gemakkelijk te maken dat het onderdeel wordt van hun lifestyle.
 • Team Airport Seaport Logistics (HVA) – AEO-certificering in de Westas
  Het AEO-certificaat versnelt en vergemakkelijkt internationale handel. Toch wordt het nog weinig toegepast bij bedrijven in de MRA-regio. Mariska, Robin, Vigi, Xander en Rick onderzochten hoe dit douanecertificaat kan helpen de toppositie van de Westas te behouden.
 • Sabine – Heatmapping als aanjager van transformatie
  Een van de redenen waarom transformatieprocessen van bedrijventerreinen vaak traag en stroperig verlopen, zijn ingewikkelde vastgoedconstructies en versnipperd eigendom. Sabine ontwikkelde aan de hand van case Beukenhorst-West een tool, waarmee bepaald kan worden bij welke vastgoedeigenaren in het gebied je moet beginnen om het proces op gang te brengen.
 • Laszlo – Circulaire PET
  Slechts 10 procent van al het geproduceerde PET-plastic wordt op dit moment gerecycled. Laszlo onderzocht of en hoe dit kan worden opgeschroefd naar 70 procent. Is de Westas straks voorloper op dit gebied?

 

Stop winkelleegstand, start gaming

Op vrijdagmiddag 22 mei stond het kenniscafé van Lab Wonen & Zorg in het teken van games. Niet de games die je speelt op een druilerige zondagmiddag, maar games als middel voor stedelijke ontwikkeling. Beter bekend als serious games, al betekent het woordje ‘serious’ niet dat deze spellen niet leuk zijn. We kunnen namelijk terugkijken op een zeer geslaagde middag.

Permalink voor ingesloten afbeeldingTe gast waren Ekim Tan en Jacob Buitenkant van Play the City. Vier jaar geleden maakte Ekim van haar fascinatie, haar werk: het bevorderen van nieuwe, dynamische manieren van stadsplanning. Geen top-down planning, zoals in haar moederland Turkije, geen bottom-up, zoals we in Nederland soms hardnekkig proberen, maar het beste van beide werelden. Play the City gebruikt hiervoor fysieke bordspellen als communicatiemiddel, die gezamenlijk met stakeholders uit het gebied kunnen worden gespeeld. Een model dat de werkelijkheid met al haar lagen informatie op een eenvoudige manier representeert. Dat zo tastbaar is, dat er door iedereen mee gespeeld kan worden. Want door spelers en hun kennis in het ontwerp te betrekken kan het optimale plan worden ontworpen.

Gamen werkt!

Play the City deed dat succesvol in o.a. Kaapstad, waar ze een centrum ontwierpen voor één van de grootste townships Khayelitsha, in Amsterdam, waar ze een plan maakten voor een invulling van de lege Van Gendthallen en in Almere, waar in Oosterwold geëxperimenteerd wordt met ontwikkelen zónder Masterplan.
Dat games werken als een hulpmiddel voor communicatie, als systeem waarmee de werkelijkheid kan worden begrepen, als hulpmiddel voor het opbouwen van vertrouwen tussen stakeholders en als middel waarmee gezamenlijk naar een probleemoplossing kan worden gezocht is duidelijk. Zie hier de video van de lezing van Ekim Tan.

PlayVol: stop winkelleegstand

Dit inspireerde ook de studenten van Lab Wonen & Zorg. Al zoekende naar een oplossing voor leegstand in winkelcentrum de Nieuwe Hof in Amersfoort ontwikkelden ze een game: PlayVol. Vrijdagmiddag 22 mei testten we het uit, samen met enkele échte stakeholders uit het gebied (o.a. de eigenaar en de corporatie) en objectieve stedelijk professionals. Er kwamen ideeën los, gesprekken, discussies en mogelijke oplossingen. Moet het winkelcentrum niet een eigen bierbrouwerij krijgen, een terras of een fysieke afhaallocatie van een webshop? Of is het juist beter om een deel te slopen?

Fase 2 in aantocht

Permalink voor ingesloten afbeeldingDe pilot is geslaagd, al was het nog een uitgeklede versie. Binnenkort zullen de studenten het spel in het echt gaan spelen, met alle stakeholders en met meer tijd beschikbaar. Door het enthousiasme van de deelnemers is de tweede ronde omwille van tijd niet meer gespeeld. In de echte versie zal ook de financiële haalbaarheid een rol gaan spelen in het spel, zodat er daadwerkelijk aan een haalbare oplossing kan worden gewerkt. De uitkomst hiervan, en van een enquête over de tijdsbesteding van de doelgroep zal samen moeten leiden tot een nieuwe invulling van de lege panden in het winkelcentrum, die past bij de wensen en de van de stakeholders en doelgroep. Zie hier de video-impressie van de test met PlayVol.

Benieuwd naar het resultaat? Kom naar het slotevent op 26 juni 2015. Aanmelden via: www.kennislabvoorurbanisme.nl/slotevents-2015/

Wat ik me afvraag over de on demand economy

on demand economyZoals wel meer termen is ‘the on demand economy’ een rare term. Want wat is snel als snelheid verandert? Is het snel als je binnen een half uur reizen zo ongeveer alles kunt kopen wat je nodig hebt (in vrijwel heel Nederland kan dat al decennia). Is het snel dat je binnen 24 uur bij een huisarts terecht kunt? Is het snel dat een loodgieter de volgende ochtend op de stoep staat? Is het snel dat je binnen 14 dagen je winterbanden kunt vervangen? (meer…)

Hoe houd je de lokale bakker in het buurtcentrum?

buurtcentrumDe juiste ondernemer op de juiste plek

Internet, vergrijzing, economische crisis en andere leefstijlen veranderen ons winkellandschap. Vaak ten koste van buurtcentra, waar toenemende leegstand sociale, economische en fysieke gevolgen voor de buurt heeft. En het einde is nog niet in zicht als we de voorspellingen mogen geloven. Tenzij we nu ingrijpen met innovatieve winkelconcepten en nieuwe voorzieningen, waar de wijk wél behoefte aan heeft. Met andere woorden: als we zorgen dat we de juiste ondernemer op de juiste plek krijgen. Hoe doe je dat? Daar gaan we mee aan de slag tijdens het kenniscafé Wonen & Zorg op vrijdag 20 maart met gastspreker Joost Nicasie (Areaal Advies).

Joost NicasieJoost Nicasie werkte als winkelstraatmanager in Amsterdam, Den Haag en Deventer en was ook betrokken bij het project Vastgoedcoördinator in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Een typische Vogelaarwijk, maar sinds de opknapbuurt is van die status weinig meer over. Het lukte om in samenwerking met vier corporaties nieuwe invullingen aan Bedrijfsonroerend Goed te geven waardoor de wijk zowel in economische, fysieke als sociale zin een upgrade kreeg. Deze best practice maakt Nicasie de perfecte gastdocent voor de middag!

We zien u graag op 20 maart!

Facts & Figures
Datum: vrijdag 20 maart
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41
Tijd: 15:00 – 17:00 uur, met aansluitend een netwerkborrel

 

 

Kenniscafé: zo vertaalt circulaire economie zich in ruimte

De circulaire economie als ruimtelijk principe

Kun je de ‘circulaire economie’ als uitgangspunt nemen voor de ruimtelijke ordening van de logistieke Westas? En zo ja, wat betekent dat dan? Dat gaan wij onder leiding van Bert Krikke verkennen op donderdag 19 februari tijdens een Kenniscafé van ons Kennislab op Schiphol.

https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrink_200_200/p/2/005/061/165/2442b44.jpgBert Krikke combineerde in zijn carrière duurzaamheid én gebiedsontwikkeling op verschillende schaalniveaus. Hij werkte bij onder andere Arcadis en Triodos Bank. Sinds 2012 heeft hij zijn eigen adviesbureau: 4thecity waarin hij die achtergronden samenbrengt in advies aan steden op verschillende schaalniveaus.

Daarmee is Krikke de beste docent die we ons deze middag kunnen wensen. We verwelkomen u graag.

Facts & Figures
Wanneer: donderdag 19 februari, 16:30 uur – 18:00 uur (aansluitend borrel)
Waar: SADC, The Outlook, gebouw C, 2e verdieping (Evert van de Beekstraat 356, parkeren in P22)
Aanmelden: Stuur een mail naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

Nieuwe mantelzorg is veraf wonen, dichtbij zorgen

Net als in de Westas, leverden ook de laboranten van lab Wonen & Zorg vorige week hun eindproduct op. Hun businesscase ZorgtoGo is een slim, online matchingsplatform voor mantelzorg, gebaseerd op wederkerigheid. Extra reden voor een feestje: ZorgtoGo gaat door als een startup!

Waarom ZorgtoGo?

Sinds de invoering van de Wmo is er flink minder geld beschikbaar voor ouderenzorg. Steeds vaker wordt van ouderen gevraagd langer zelfstandig thuis te wonen, waardoor er een grotere last op de 8schouders komt van hun kinderen. En in het licht van toenemende vergrijzing vraagt dat om slimme oplossingen. ZorgtoGo, een idee van Joost Hermans, Koen Brundel, Rihad Alkhamisy en Maureen Schoonheyt, speelt hierop in.

Hoe werkt ZorgtoGo?

‘Een van de belangrijkste waarden in het leven is familiy security: je wilt het beste voor je familie. Maar als je niet om de hoek woont bij je ouders kan de mantelzorg worden ervaren als een zware last. Je wilt niet voor ieder boodschapje of klusje heen en weer moeten rijden. Daarnaast ervaren ouders vaak een enorme drempel om hun kinderen te vragen. Er heerst vraagverlegenheid’, aldus Koen. ZorgtoGo is een slim, online matchingsplatform dat jou als betalend lid koppelt aan een oudere bij jou de buurt. Jij houdt een oogje in het zeil bij hem/ haar, dan houdt een ander lid van ZorgtoGo een oogje in het zeil bij jou ouder(s). Het platform is gebaseerd op wederkerigheid.

4Wat is nodig voor ZorgtoGo?

Belangrijk voor slagen van ZorgtoGo is een groot volume en vertrouwen tussen de beide partijen. Joost legt uit: ‘We proberen aansluiting te vinden bij bestaande organisaties als woningcorporaties, die al een groot volume van leden hebben. Zij kunnen het aanbieden als een service voor hun huurders. Zodra we voldoende volume hebben kunnen we de leden gaan matchen op basis van de drie W’s: wie, wanneer, waar. Een match is pas definitief als na een of meerdere face-to-face kennismakingen blijkt dat beide partijen akkoord gaan, net als bij dating.’ ZorgtoGo is inmiddels officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt door Joost en Koen verder ontwikkeld.

Bekijk hier de video waarin ZorgtoGo wordt uitgelegd.

In de komende week gaat een nieuwe groep studenten van start in lab Wonen & Zorg. Ook zij zullen de komende maanden werken aan slimme oplossingen die inspringen op behoeften ontstaan door veranderingen in het sociale domein. Op de hoogte blijven? Volg ons op deze site of via Twitter.

 

 

 

Leer denken als een investeerder tijdens Shark Tank Westas

De logica van investeringen

Waarom wordt in het ene idee wel en het andere niet geïnvesteerd? Leer denken als een investeerder tijdens deze Shark Tanksessie. Op vrijdag 16 januari halen de studenten van het Kennislab voor Urbanisme de jury over met hun businessplannen. Vier producten die de Amsterdamse Westas op de kaart zetten als logistieke hotspot van Nederland en één slim matchingsplatform om zorg anders te kunnen organiseren. De jury geeft hun oordeel: wel of niet investeren? En vooral, waarom wel of waarom niet?

Zij spelen de ‘haaien’

Perry Oostdam
Klaas MulderKlaas Mulder
Ard JolArd Jol

Martijn SchneiderMartijn Schneider

Mario MeeuwseMario Meeuwse

 

Facts & Figures
Datum: vrijdag 16 januari
Tijd: 14:30 uur – 17:00 uur
Locatie: Amsterdam, Voormalige stadstimmertuin 4.
We sluiten de Shark Tank af met een netwerk borrel om het weekend in te luiden.
Aanmelden voor dit event? Stuur een mail naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

Tot dan!

Wie wint hem dit jaar?

https://amersfoort.d66.nl/content/uploads/sites/52/latus/01._Pim_van_den_Berg.jpgWethouder Pim van den Berg reikt Welzin Urbanisme Award uit op 9 januari

Nog 3 steengoede scripties zijn in de race voor de Welzin Urbanisme Scriptie Award 2014. Op vrijdag 9 januari zal Wethouder Pim van den Berg (Gemeente Amersfoort) de prijs uitreiken. Maar niet voordat we met hem en met elkaar in discussie gaan. Pim van den Berg is opgeleid als planoloog en was jarenlang werkzaam voor ministerie van VROM en het waterschap. Sinds 2006 is hij politiek actief in Amersfoort, momenteel als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Projecten, Cultureel klimaat en Stadshart. Wat kunnen we leren van de krimpstrategie van Inge & Joëlle, de door Wouter onderzochte Zweedse kulturhuser en Marten’s ‘street life’ strategie voor Aziatische new towns? Kom op 9 januari naar het kenniscafé!

Programma vrijdag 9 januari (onder voorbehoud)welzinaward

13:30 uur
Presentatie ZorgToGo, het slimme matchingsysteem van onze Kennislaboranten Wonen & Zorg (exclusief toegankelijk voor partners Kennislab)
15:30 uur
Discussie & uitreiking Welzin Urbanisme Award door wethouder Pim van den Berg
17:00 uur
Netwerkborrel

Aanmelden bij l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

 

 

 

Hoe houd je krimpende steden vitaal?

Joëlle Mulkens en Inge Hoekstra, beide genomineerd voor de Welzin Urbanisme Scriptie Award 2014,  deden onderzoek naar een strategische aanpak voor krimpende Nederlandse steden.  Ze ontwikkelden het vernieuwde ‘casco concept’, welke ons stedelijk landschap onderverdeeld in een laag dynamisch raamwerk en hoog dynamische gebruiksruimten. In deze gebruiksruimten bestaat de vrijheid voor krimp en voor het ontwikkelen van allerlei soorten initiatieven. Richtlijnen hiervoor: de meest opvallende plekken in de stad mogen niet in verval raken, braakliggende terreinen moeten meteen ontwikkeld worden en onnodige kosten door het transformeren van wegen en ondergrondse infrastructuur kunnen voorkomen worden door nieuwe ontwikkeling te koppelen aan de laag dynamische infrastructuur.

In de video leggen ze hun strategie voor het vitaal houden van krimpende steden in een Pecha Kucha haarfijn uit. Wat vindt u ervan? Reageer en ding mee naar een gratis abonnement op alle vakbladen van Elba-Rec!

Op vrijdag 9 januari maken we tijdens het kenniscafé in Amersfoort bekend wie van de genomineerden met de hoofdprijs van €1000,- naar huis gaat. Kijk hier voor meer informatie over de award en de andere genomineerden.

 

Organiseer mantelzorg door slimme matching

Studenten presenteren nieuwe manier om mantelzorg te organiseren met concept ZorgToGo 3.0

zorgtogo3.0

Tijdens het kenniscafé van vrijdag 28 november presenteerden de studenten van Lab Wonen & Zorg hun geüpgrade versie van ‘ZorgToGo’. Waren in eerdere versies de hulpbehoevenden het uitgangspunt, nu staan de kinderen van deze hulpbehoevenden centraal. Een andere aanvliegroute, want – zo ontdekten de studenten – family security is één van de belangrijkste hogere waarden die mensen hebben. Je wilt dat er goed gezorgd wordt voor je ouders op het moment dat deze hulpbehoevend worden. Maar door beperkingen in tijd en afstand ben je niet altijd in staat om zelf die mantelzorger te zijn. ZorgToGo 3.0 is daarom een idee voor een slim matchingsplatform, dat zich zowel online als offline manifesteert. Online wordt de match gemaakt tussen mantelzorgers, offline wordt het vertrouwen gewekt. Bekijk de video voor een uitleg van het concept van de laboranten.

De studenten Joost, Koen, Maureen en Rihad gaan de komende maand verder onderzoeken hoe dit matchingsplatform vorm moet krijgen. Benieuwd hoe dit eruit gaat zien? Kom dan langs tijdens het volgende kenniscafé op vrijdag 9 januari 2015. Dan wordt tevens bekend gemaakt wie de beste urbanisme scriptie schreef van 2014.

 

 

 

Lab Westas in 4 Pecha Kucha’s

Gisteren hielden de studenten van Lab Westas een Pecha Kucha voor de camera. In 20 slides van 20 minuten laten ze aan de partners en andere geïnteresseerden weten wat hen op dit moment bezig houdt. Van 3D-printen tot circulaire PET-ketens, en van gebiedstransformatie tot Joint Ventures à la Silicon Valley; samen maken we de Westas tot een nog sterkere regio! Nieuwsgierig geworden? Bekijk de video of kom 12 december naar het kenniscafé om ze live te beluisteren.

Henry Meijdam legt uit.. waarom functiemenging?

‘Gezond verstand is hetgeen dat de maat slaat’

Functies mengen wordt vaak gezien als een oplossing voor allerlei sociale, economische en fysieke vraagstukken. Ook in de Westas. Laboranten Tessa en Geert buigen zich momenteel over het gebied Beukenhorst-West in Hoofddorp, waar leegstand van kantoorpanden domineert. Hoe kunnen we andere functies naar dit gebied, dat centraal en op een steenworp afstand van Schiphol ligt,  toe trekken?  We nodigden Henry Meijdam, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, uit om hier samen met ons over na te denken tijdens een kenniscafé.

Is functiemenging wel wenselijk? Ja, volgens Meijdam levert het “door elkaar heen weven van functies” wel degelijk positieve effecten op. Door de verandering van onze economie (van productie naar dienstverlening) is er namelijk geen enkele inhoudelijke noodzaak meer om functies als wonen en werken gescheiden te houden. Daarnaast speelt veiligheid een rol. In een werkgebied wil je ’s avonds niet gevonden worden. En we willen ook graag zo dicht mogelijk bij ons werk wonen. Nadelen aan monofunctionaliteit zijn er volgens Meijdam ook genoeg. Een gebrek aan identiteit, levendigheid en ontmoeting, om maar een aantal voorbeelden te noemen.

Maar waar zit de ingang die we nodig hebben om functiemenging te laten slagen? Meijdam neemt ons mee naar de woningmarkt. ‘De gemiddelde grootte van een huishouden is op dit moment 2,3 personen. Een getal dat zeker gaat zakken. Er komt een grote vraag naar individuele woonruimte en starterswoningen. We moeten ons beseffen dat de maatschappij is verandert en het moderne werken geen scheiding meer behoeft van wonen en werken.’

En hoe doen we dat? Meijdam: ‘Gezond verstand is hetgeen dat de maat slaat. Wanneer we zoeken naar bewoners voor een pand dat zich bevindt midden op een bedrijventerrein dan creëer je eigenlijk je eigen probleem. Ver van voorzieningen en andere mensen wil niemand wonen. Dus moeten we zoeken aan de rand van terreinen, tegen andere woonbebouwing aan, of tegen het groen. En praktisch is dat niet altijd eenvoudig, zo’n pand zal een fysieke transformatie moeten ondergaan om ze geschikt te maken voor bewoners. De rol van de ontwerper zal dus eigenlijk weer in belang moeten toenemen.’

Bekijk het gehele videoverslag van de middag en de studentenpresentaties op Youtube.
Ook een keer een kenniscafé bijwonen? Dat kan, en is geheel gratis. Het volgende café is op donderdag 20 november.

 

Upcoming: kenniscafé 31 oktober

fortuinDe contouren van het door studenten ontworpen woon-zorgconcept zijn geschetst. Maar hoe brengen we het tot leven? Het moet nog volledig worden ingericht, ook organisatorisch gezien. Binnen de zorg is dat, met al die verschillende, individuele zorgbehoeften, misschien wel de grootste uitdaging. Zaken die nu institutioneel zijn geregeld, komen straks op de schouders van burgers te liggen. Hoe gaan we dat proces inrichten? Kees Fortuin houdt zich hier dagelijks mee bezig. Hij is specialist in sociale gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en zelfbeheer, blogger, masterdocent Sociale Interventie en heeft ruim 26 jaar gewerkt bij het Verwey-Jonker Instituut binnen het sociale onderzoeksveld.

Datum
Vrijdag 31 oktober 2014

Locatie
Paulus Borstraat 41, 3812 TA te Amersfoort

Programma
13:30u  Voortgangspresentatie studenten (excl. toegankelijk voor partners)
15:00u  Kenniscafé met gastdocent Kees Fortuin (toegankelijk voor partners én externe gasten)
17:00u  Netwerkborrel

Aanmelden
Stuur een mail naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

Toegang
Gratis

 

Tot dan!

Studenten presenteren eerste concept

Afgelopen vrijdag hebben de studenten van Lab Wonen & Zorg hun voortgang gepresenteerd. Dit keer niet alleen aan de partners, maar ook aan een divers gezelschap andere belangstellenden. Ook onze nieuwe founding partner, TenBrasWestinga was aanwezig. We zijn erg blij dat zij zich hebben aangesloten bij dit unieke netwerk!

De studenten zijn al flink op weg met het ontwerpen van een nieuw zorg-concept. De contouren staan, en nu de eerst oriënterende fase erop zit is het tijd om dit eerste concept te presenteren. En dat deden ze vrijdag, aan de hand van een aansprekende metafoor voor ‘ZorgToGo’. Bekijk de video voor hun uitleg.

Aansluitend presenteerde Douwe-Jan Bakker zijn visie op wonen & zorg, aan de hand van real-life personas. Dat vernieuwing en innovatie geen hogere wiskunde hoeft te zijn illustreert hij aan de hand van nieuwe cross-overs en verschuivende taken. Hoe? Bekijk de video!

Kenniscafé Amersfoort 10 oktober

Zoals jullie weten is de focus van Lab Amersfoort sinds 1 september komen te liggen op wonen en zorg. Want dat het anders moet in de zorg, daar zijn we het allemaal over eens. En dat moet snel, want 1 januari 2015 nadert, de datum waarop lokaal invulling moet worden gegeven aan de WMO. Hoe dit moet, daar gaan we het over hebben op vrijdag 10 oktober a.s. aan de Paulus Borstraat 41 te Amersfoort.

13:30 – 15:00 uur (excl. toegankelijk voor partners en geïnteresseerden)
De studenten hebben inmiddels de eerste stappen gezet richting een ontwerp voor een nieuw woon-zorg concept. De afgelopen maand hebben ze informatie verzameld, met professionals gesproken en hun bevindingen uiteengezet in een plan. Dit gaan ze op deze middag aan de partners presenteren. Aansluitend is er ruimte voor uw feedback, een kritische blik en aanvullingen. Ook is er ruimte voor kennismaking tussen (nieuwe) partners en geïnteresseerden.

15:00 – 17:30
Vanaf 15:00 uur gaat de middag over in een interactief kenniscafé, met als gastspreker Douwe-Jan Bakker. Douwe-Jan Bakker is directeur vastgoed bij Stichting de Zuidwester in Middelharnis, organisatiedeskundige, verandermanager en bouwingenieur. Een echte verbinder, die als geen ander weet hoe je ruimte vormgeeft rondom de gebruiker en werkprocessen. Douwe-Jan gaat voor vernieuwing, vanuit de overtuiging dat goede zorg en ondernemerszin te combineren zijn. Precies wat we nodig hebben als het gaat om wonen en zorg. Zoals altijd gaan we na een korte introductie samen aan de slag tijdens de doe-sessie. Aansluitend vindt een netwerkborrel plaats.

Wilt u het kenniscafé bijwonen? Stuur dan een mailtje naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl.

Tot op de 10e!

Kenniscafé 5 april: Hoe-lezing over de welstandsnota anno 2013 – door dorpsbouwmeester Johan Galjaard

Barneveld

Gaat het Kennislab voor Urbanisme ook over dorpen? Natuurlijk. Zeker in Nederland is het verschil tussen dorpen en wijken bijna een theoretische. En daarom focusten we op 5 april op het dorp. Om ervan te leren voor andere dorpen. Of voor de stad.
Johan Galjaard is, als stedebouwkundige bij SVP Architectuur en Stedenbouw, aan het werk bij de gemeente Barneveld (is dat wel een dorp?). Daar is hij dorpsbouwmeester. En hij is er verantwoordelijk voor de welstandsnota. Die ziet er anno 2013 behoorlijk anders uit dan een aantal jaren geleden. Johan liet ons zien hoe een moderne welstandsnota eruit kan zien. Daarbij gaf hij voorbeelden uit Barneveld, maar ook uit Nijkerk en Staphorst, want ook daar is SVP betrokken bij de welstandsnota’s.

Bekijk hier de presentatie die Johan Galjaard 5 april gaf.

Kenniscafé 1 maart: Hoe-lezing over leiderschap door Koos Groenewoud

leiderschap
Bij veel onderwerpen die we in het Kennislab voor Urbanisme behandelen, speelt leiderschap een rol. Hoe bestuur (of in andere woorden: leid) je de stad? Of je nou de formele leider bent, of tot de informele, soft power-macht behoort, de manier waarop je dat leiderschap invult is belangrijk.
Knowledge partner Koos Groenewoud, directeur van AAA-TFM, heeft jarenlange ervaring op het gebied van leiderschap. Hij geeft regelmatig workshops over dit onderwerp en we zijn blij dat hij dit tijdens het Kenniscafé ook doet. Hij focuste op 1 maart op het dienend leiderschap. Die benadering gaat ervan uit dat een leider niet van de bovenkant zegt wat er moet gebeuren, maar meedenkt, werkt, ondersteunt, leidt. In de Hoe-lezing legde hij uit hoe deze kijk op leiderschap de stad vitaler maakt. Vitale leiders leiden tot vitale steden. En hij zal in de aansluitende discussie ook ons tot betere leiders maken. Bekijk hier het videoverslag en lees hier een achtergrondartikel over het onderwerp. (meer…)

Geslaagd kenniscafé op 2 november over web3.0 – bekijk hier de video

 

Op 2 november was Jeroen Osendarp te gast bij het Kenniscafé en hij vertelde ons over web 3.0 en de stad. Hij legde uit hoe in zijn perceptie de stad is veranderd en verder zal veranderen door de invloed van social media. Hij leidt ons in in de prinicpes van web 1.0, 2.0 en 3.0 en laat zien hoe dit is door te vertalen in CPO-achtige constructies. Maar er zijn ook vragen. Hoe organiseer je de financiering? Wat kan wel en wat kan niet? Hoe vindt je partners? En wat betekenen deze ontwikkelen voor de stad als geheel? Bekijk hier een videoverslag van de lezing.

De dertig aanwezigen gingen daarover met elkaar in discussie in officiële en minder officiële setting tijdens de borrel.

Verslag 5 oktober – Kenniscafé met Hoe-lezing door Mark Verhijde

Op 5 oktober was er weer een Kenniscafé. Spreker was Mark Verhijde.
Bekijk hier de presentatie en hier een filmverslag op YouTube van zijn presentatie.

Programma

Vanaf 14.45 uur – Ontvangst

15.00 uurHoe-lezing
Hoe lezing – Mark Verhijde vertelde ons hoe in de gemeente Stichtse Vecht het bestuur de top-down-benadering wilde inruilen voor een samenwerkingsaanpak. Hij schreef voor die gemeente de Burgerparticipatienota. Waarin de netwerksamenleving het uitgangspunt is, de gemeente een goede buur wil zijn, de focus ligt op wijken en kernen en er ook grote bezuinigingen gehaald moeten worden.
Hoe wordt de gemeente ervan overtuigd om hiervoor te kiezen? Is dat pure noodzaak, vanwege tekorten op de gemeentelijke begroting? Of ziet het bestuur ook maatschappelijke en economische kansen in het zich verbinden met de netwerksamenleving van Stichtse Vecht? Welke mentale en praktische hobbels moet zij dan nemen? Wat betekent dat voor de rol en positie van de gemeenteraad? Met andere woorden, hoe werkt dat nou, mee doen met burgerinitiatieven voor een gemeente?

15.30 uur – Discussie en vragen

16.00 uur – Borrel

Voor wie?
>> Partners van het Kennislab voor Urbanisme.
>> Abonnees van de vakbladen van Elba Media (Bedrijventerrein, Infra, Maatschappelijk Vastgoed, Stedelijk Interieur, Vitale Stad en Water, Wonen & Ruimte) die zich hebben aangemeld op onze LinkedIn-groep voor Partners.

Waar?
In het Kennislab voor Urbanisme.

Egbert Dekker trapt eerste Kenniscafé af


Met een erg interessant verhaal over vraag hoe De Alliantie werkt in Amersfoort en hoe deze corporatie werkt aan stedelijke vitaliteit, een zogenaamde Hoe-Lezing dus, trapte Egbert Dekker Manager Vastgoed van de Alliantie een nieuwe traditie af van het Kennislab voor Urbanisme: Het Kenniscafé. En het leuke is, u kunt zijn lezing ook zelf bekijken. Een videoverslag vindt u namelijk hier.
De presentatie vindt u hier.

Naar aanleiding van de lezing ontstond vervolgens een levendige discussie over zijn verhaal en over de vraag hoe hij de problemen in Amersfoort aanpakt. Boeiend voor spreker en aanwezigen.

Maar net zo belangrijk was de borrel die daarna werd gehouden. Want dat is het doel van het Kenniscafé: netwerk en inhoud.

Het volgende Kenniscafé (exclusief voor partners van het Kennislab en abonnees van Elba Media) wordt gehouden op 5 oktober. Het podium staat open voor een van de partners om in een Hoe-Lezing te vertellen hoe hij de stad vitaal houdt. Het programma is binnenkort hier te vinden.

Verslag 7 september: eerste Kenniscafé

Op 7 september vond het eerste Kenniscafé plaats van het Kennislab voor Urbanisme. De opzet is simpel, maar doeltreffend. In het eerste uur vertelt een van de partners hoe hij de stad fit en vitaal houdt (of nodigt iemand uit die dat doet), de rest leert daarvan. In het tweede uur praten we door onder het genot van een borrel.

Programma

Vanaf 14.45 uur – Ontvangst

15.00 uur – Egbert Dekker, Manager Vastgoed van de Alliantie en partner van het Kennislab praatte ons bij over de manier waarop de Alliantie Amersfoort vitaler maakt. Een videoverslag vindt u namelijk hier.
De presentatie vindt u hier.

15.30 uur – Discussie en vragen

16.00 uur – Borrel

Wie waren er?
>> Partners van het Kennislab voor Urbanisme.
>> Abonnees van de vakbladen van Elba Media (Bedrijventerrein, Infra, Maatschappelijk Vastgoed, Stedelijk Interieur, Vitale Stad en Water, Wonen & Ruimte) die zich hadden aangemeld op onze LinkedIn-groep voor Partners.

Waar?
In het Kennislab voor Urbanisme