Nieuws

BPD Fotowedstrijd Kids geopend

Laat architecten zien waar jij graag buitenspeelt!

Architecten en ontwerpers bepalen hoe jouw buurt uitziet. Maar weten volwassenen wel waar jij als kind het liefst buitenspeelt? Zet het op de foto en win een Urban Hoverboard (t.w.v. €170,-), een Instax Camera (t.w.v. €120,-) of toegangskaarten voor Walibi! 

Architecten en stedenbouwers denken heel goed na over speelplaatsen en buitenplekken in jouw buurt. Maar zijn natuurlijk al wat ouder en spelen niet meer buiten, jij wel! We willen graag van jou weten wat jouw lievelingsplek buiten is. Is dat het voetbalveld, de skatebaan of de speelplaats? Wij denken eigenlijk dat je andere plekken nog leuker vind. Die verborgen hoek van het schoolplein, het bosje waar je met je vrienden in de bomen klimt, de bouwplaats in de buurt die gekke schuilplek waar de groep zich verzameld. Laat het ons weten, zet het op de foto en maak kans op mooie prijzen!

Wat moet je doen?

Ga met een camera of telefoon naar buiten en fotografeer de plek waar jij het allerliefst bent. De foto moet buiten gemaakt worden, in de publieke ruimte, dat is buitenruimte die voor iedereen toegankelijk is. Je mag zelf kiezen of er mensen op de foto staan of alleen de plek. Schrijf ook een korte uitleg waarom juist dit jouw lievelingsplek is. Meedoen kan t/m zondag 18 maart. 

 

Als de knop niet werkt, ga dan naar https://kennislab.typeform.com/to/FlwMRF

Voor wie?

 • Je bent niet ouder dan 13 jaar en je zit nog op de basisschool
 • Je woont in de provincie Noord-Holland of Flevoland
 • Je hebt toestemming van je ouders nodig

Wat kun je winnen?

De eerste prijs is een Urban Hoverboard, de tweede prijs is een Instax camera met tas en fotorol, de derde, vierde en vijfde prijs zijn vier tickets voor Walibi. Daarnaast worden de 25 beste foto’s op woensdagmiddag 28 maart tentoongesteld tijdens de feestelijke prijsuitreiking. Details hierover volgens nog, maar zet het vast in je agenda! De winnende foto’s worden geplaatst in vakblad Stedelijk Interieur en het magazine van BPD. In de jury zitten: Edward Zevenbergen (Directeur Projecten BPD), Martin Zuithof (hoofdredacteur Stedelijk Interieur), Yvonne Franquinet (Directeur Architectuur Centrum Amsterdam) en Jan-Willem Wesselink (Directeur Kennislab voor Urbanisme).

Hoverboard

Instax camera

Tickets voor Walibi

FIS en Vertico-3D Beton Printen winnaars Duurzame Uitdaging Amersfoort 2018

Ondernemers helpen om hun idee voor circulaire stedenbouw om te zetten in business. Dat is het doel van het ontwikkeltraject Duurzame Uitdaging Amersfoort en daarmee een manier om de verduurzaming in Amersfoort te versnellen. Tijdens het slotevent op 14 februari riep wethouder Willem-Jan Stegeman FIS (Facade Identification System) en Vertico-3D Beton Printen uit als winnaars van de Duurzame Uitdaging Amersfoort.

Beide projecten ontvangen een aanmoedigingsprijs van € 5.000,-. FIS  maakt het mogelijk gedurende de gehele levenscyclus fysieke bouwelementen identificeerbaar te maken en de bijbehorende informatie te koppelen aan het product. Vertico wil projecten in grootschalig 3D printen realiseren met de focus op bouw en architectuur. Dit doen zij door partners te verbinden en machines te ontwikkelen die op grote schaal beton en plastic printen. Kijk voor de foto’s van de Pitch Avond op www.duurzameuitdaging.nl/media.

Advies van gemeente en investeerders
Naast FIS en Vertico 3D-Beton Printen namen er nog zes andere projecten deel aan de Duurzame Uitdaging Amersfoort: Flexappartement, Klimaatplantsoen, Samenwerkplaats 2.0, Solide WerkMAAT, De Groene Werkplaats en Urban Soleil. ‘Alle deelnemende projecten dragen bij aan een beter Amersfoort, sommige vanuit de sociaal-maatschappelijke benadering, andere vanuit de fysieke kant van duurzaamheid’, stelt wethouder Willem-Jan Stegeman. Het panel dat de deelnemende projecten beoordeelde op de Pitch Avond, bestond naast wethouder Willem-Jan Stegeman uit vertegenwoordigers van Vastgoedbedrijf Heilijgers, ABN AMRO en K4 (informal investors). Op basis van de pitch gaven de panelleden (financieel) advies; in de toekomst volgt eventueel de mogelijkheid tot investering.

Ontwikkeltraject Duurzame Uitdaging Amersfoort
Om deel te kunnen nemen aan ontwikkeltraject Duurzame Uitdaging Amersfoort werden de projecten geselecteerd aan de hand van drie criteria: bijdrage aan circulaire stedenbouw, een link met Amersfoort en het moet een nieuw idee zijn. Dit waren ook de criteria die gehanteerd werden bij de beoordeling. Het ontwikkeltraject ging in januari 2018 van start en bestond uit inspirerende lezingen, een businessmodel training, een pitchtraining en tussentijdse ondersteuning. Het Kennislab voor Urbanisme organiseerden het traject in opdracht van de Gemeente Amersfoort.

Inschrijving Duurzame Uitdaging Amersfoort geopend

Zet je idee voor circulaire stedenbouw om in business.

De gemeente Amersfoort wil de verduurzaming van de stad versnellen en is daarom op zoek naar nieuwe ideeën op het gebied van circulaire stedenbouw die om te zetten zijn in business. Daarom organiseert zij in samenwerking met het Kennislab voor Urbanisme de Duurzame Uitdaging Amersfoort, een ontwikkeltraject met kans op financiële ondersteuning voor nieuwe initiatieven gericht op circulaire stedenbouw.

Snel aanmelden voor ontwikkeltraject Duurzame Uitdaging Amersfoort
Begin 2018 start het ontwikkeltraject Duurzame Uitdaging Amersfoort. Tot 15 december kunnen startups, ondernemers en nieuwe of bestaande organisaties die een nieuwe(e) product of dienst willen ontwikkelen op het gebied van circulaire stedenbouw (ontwerp, uitvoering, bouw, sloop) zich inschrijven. Vijf tot tien projecten krijgen de kans deel te nemen aan het ontwikkeltraject bestaande uit een workshop Business Model Canvas (17 januari), een pitchtraining (07 februari) en een uitreikingsgala (14 februari) waarop alle deelnemers hun project pitchen aan een jury bestaande uit de gemeente Amersfoort en private investeerder(s). Het beste businessidee maakt kans op financiële ondersteuning van zowel de gemeente Amersfoort als van private investeerders. Er is beperkt plek en deelname is gratis. Snel aanmelden is dus aan te raden.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.
Als de link niet werkt ga dan naar www.duurzameuitdaging.nl

 

Ontwerp het (mobiliteits)knooppunt van de toekomst

..tijdens de Next Generation Infrastructures BOOTCAMP van maandagavond 13 tot dinsdagmiddag 14 november 2017 in Delft en Den Haag..

We kunnen (toekomstige) trends signaleren en voorspellen, maar de infrastructuur die mobiliteit mogelijk maakt leggen we nu al aan. Voor een groot deel ligt deze er zelfs al. Hoe richtten we deze infrastructuur in als we niet precies weten hoe de toekomst eruit ziet? Tijdens de Next Generation Infrastructures BOOTCAMP van maandagavond 13 november tot en met dinsdag 14 november zoeken studenten en jongprofessionals naar duurzame oplossingen. En jij kunt meedoen.

De opdracht

In multidisciplinaire teams ontwerp je in minder dan 24 uur het mobiliteitsknooppunt van de toekomst op een nog onbekende groeilocatie in Nederland (deze wordt tijdens de BOOTCAMP bekend gemaakt). Het knooppunt richt zich in de eerste plaats op mobiliteit van de toekomst, maar aandacht voor energie, drinkwater, economie, telecommunicatie en leefbaarheid wordt gewaardeerd. Denk niet vanuit de bestaande infranetwerken zoals spoor, leidingen, rails en vaarwegen, maar houdt (zoveel mogelijk) rekening met één of meer van de volgende aspecten:

 • Toekomstbestendigheid, ook als gebruik van het knooppunt of functie verandert;
 • Slim ruimtegebruik, omdat beschikbare ruimte schaarser wordt;
 • Betrouwbaarheid en beschikbaarheid (als het knooppunt het altijd moet doen);
 • Smart Internet-of-Things toepassingen en slim gebruik van data en informatie om de prestaties van infrastructuur te verhogen;
 • Verduurzaming: infrastructuur met een CO2-neutrale footprint.

Wil jij…

1) Samen met andere jongprofessionals (studenten en afgestudeerden) met verschillende achtergronden in een snelkookpan een out-of-the-box visie ontwikkelen voor een belangrijk infrastructuurknooppunt in Nederland;
2) In contact komen met bestuurders en infraprofessionals van Rijkswaterstaat, Vitens, Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, KPN, ProRail en Schiphol;
3) Je project presenteren op het Infratrends Congres op 14 november op de Bouwcampus in Delft;
4) Kans maken op de hoofdprijs van 1000 euro voor de winnende pitch en ontwerp?

Kijk dan op www.infratrendscongres.nl/bootcamp of meld je direct aan via https://kennislab.typeform.com/to/TSl3bQ 

 

 

 

Geslaagde Prioriteitsdag!

Op woensdag 13 september heeft de eerste Prioriteitsdag plaatsgevonden, georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Veiligheidsregio Utrecht. Deelnemers uit verschillende gemeenten, brandweer, de veiligheidsregio en GGD werden uitgedaagd hun vijf belangrijkste inhoudelijke prioriteiten te onderscheiden. Hierbij moest worden gedacht aan problemen, uitdagingen en bedreigingen in het werk waar de deelnemers in spreekwoordelijke zin van wakker liggen. Het doel hiervan was om na te gaan welke stakeholders een bijdrage zouden kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. Kunnen we van elkaar leren en met elkaar samenwerken om die prioriteiten gezamenlijk aan te pakken?

De dag begon na ontvangst door Jan-Willem Wesselink op het Kennislab van Urbanisme, waarna een korte introductie volgde van Hilbert Booij (Veiligheidsregio Utrecht) waarin hij uitleg gaf over het doel van deze Prioriteitsdag. Een samenvatting over de Omgevingswet werd gegeven door Arie-Jan Arbouw (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) zodat voor iedereen in vogelvlucht duidelijk werd wat er op dit moment speelt met betrekking tot dit thema. Hierna kon worden overgegaan tot het inhoudelijke deel van deze dag. Iedereen werd gevraagd om de belangrijkste prioriteiten op te schrijven die aan de orde zijn in het eigen werkveld in het kader van omgevingsveiligheid. De prioriteiten werden vervolgens met de aanwezigen gedeeld en over en weer kon op de beschreven vraagstukken worden gereageerd. Dit leverde interessante interacties en kritische vragen op. Een veelvoorkomende uitdaging betrof de vraag hoe verschillende belangen afgewogen moeten worden en hoe in de toekomst op lokaal niveau omgegaan met een rolverandering van reageren naar anticiperen.

In de middag stond de presentatie van Pita van Lange (Brandweer Amsterdam-Amstelland) op het programma. De Hot 100 is een brandveiligheidsnetwerk waarin verschillende overheden, eigenaren en gebruikers van Amsterdam informatie delen over de grootste brandrisico’s. Pita ging in op uitdagingen waar binnen het netwerk tegenaan werd gelopen. Denk hierbij aan het zoeken naar een gemeenschappelijke taal, het hebben van andere belangen bij hetzelfde probleem en het uitzoeken van waar de informatie ligt om het grotere geheel aan te kunnen pakken. De presentatie van Pita was inspirerend en gaf een goed voorbeeld van hoe het stellen van onderlinge prioriteiten in de praktijk succesvol kan zijn.

De dag eindigde met een interview met Joyce Nellissen van GGD GHOR. Ze besprak haar prioriteit om gezondheidsperspectief mee te nemen aan de voorkant van ruimtelijke beleidsontwikkeling. Joyce gaf inzicht in de uitdagingen die in deze context gelden voor de GGD GHOR.

Na afloop van het interview deelde andere aanwezigen tips en trucs om de uitdagingen te trotseren. Daarnaast waren de meeste aanwezigen ervan overtuigd dat we nu al aan de slag kunnen met het gedachtegoed van de Omgevingswet; we hoeven niet af te wachten tot de wet van kracht wordt.

(Verslag door Carolyn da Cruz Freitas en Julia Suijkerbuijk, trainees bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

In Zuid-Holland bedachten we 6 visies in 3 dagen

Drie dagen lang hebben 24 Zuid-Hollanders nagedacht over hoe de toekomst van de provincie eruit moet zien. Moet de Provincie zich inzetten voor duurzaamheid en de energietransitie of zich juist focussen op haar rol en identiteit? Om op die vraag een antwoord te geven heeft de Provincie het Kennislab van Urbanisme gevraagd om de Summerschool Omgevingsvisie Zuid-Holland te organiseren. De nieuwe Omgevingsvisie van de Provincie leest u hier.

De opgave

Zuid-Holland wil een omgevingsvisie maken met alle Zuid-Hollanders. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Waar de één bij de provincie Zuid-Holland denkt aan de Scheveningse pier of de haven van Rotterdam, denkt de ander aan de Tweede Kamer of de bollenstreek. De provincie Zuid-Holland heeft vele gezichten. De stip op de horizon die wordt gezet in een omgevingsvisie die, kan dus ook hele verschillende ladingen hebben. Waar focus je dan op? Of beter gesteld: Welke verschillende gedachten en invalshoeken leven daarover er binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland? Hoe neem je deze mee in een omgevingsvisie?

Omgevingsvisiedebat (29 aug)
Om te weten te komen welke verschillende gedachten en invalshoeken er leven binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland, hebben we op dag 2 van de Summerschool het Omgevingsvisiedebat georganiseerd. Betrokkenen gingen in gesprek over hoe de verschillende belangen kunnen worden meegenomen in de omgevingsvisie. Het verslag hiervan kunt u hier lezen.

De opdracht
De opgave voor de deelnemers was: schrijf een (deel)omgevingsvisie voor Zuid-Holland. Geef aan waar het volgens jullie naartoe moet met de Provincie en focus daarbij op een onderwerp, streek, etc. De deelnemers hebben een digitaal eindproduct gemaakt en door middel van een pecha kucha presentatie gepresenteerd aan de jury. Daarnaast heeft elke groep een vlog gemaakt.

De jury
Een deskundige jury heeft alle omgevingsvisies beoordeelt. De jury bestond uit Gemma Smid (directeur bij de Provincie Zuid-Holland), Willem Offerhaus (directeur bij KPN), Rob van der Velden (voorzitter BNSP) en Frans Taminiau (Masters that Matter). De jury heeft gelet op de volgende punten:
>> Is het vernieuwend en 10x beter?
>> Is het een wel een visie (en geen plan)?
>> Worden de belangen van de stakeholders goed uitgelegd?
>> Is er een mooie balans tussen droom en daad?
>> Hoe is in de groep samengewerkt?
>> Maar bovenal wilde de jury worden verrast!

De winnende Omgevingsvisie kwam van Groep 5. Bekijk hier hun resultaat.

De jury vond de visie ‘In Zuid-Holland doen we het samen’ het meest aansprekend. De visiemakers Demi van Weerdenburg, Annelijn Boender, Ruud Ridderhof en Nel de Jager zien Zuid-Holland in de toekomst als een compacte metropool met meerdere kernen met elk een geheel eigen DNA. Groei staat volgens hen centraal in de toekomst: door meer innovatie, meer kennis delen, ruimte voor experimenteren en vooral door elkaar te ontmoeten. De Provincie moet volgens de bedenkers daarin vooral faciliteren en een podium bieden. De jury vond het erg interessant hoe deze groep de verschillen als uitgangspunt nam om keuzes te maken voor de Provincie.
De winnaars wonnen een cheque van 200 euro.

De resultaten

Groep 1
Robin de Louw
Ties Peelen
Akshaya de Groot
Merit Snoeijer

De visie

De presentatie

De vlog

 

Groep 2
Kevin van der Linden
Hans Dekker
Mirthe van Gelder
Piet Koolen

De visie

De presentatie

De vlog

 

Groep 3
Kai den Hollander
Freke Aalpoel
Mona Weischnur
Frans de Jager

De visie

De presentatie

De vlog

 

Groep 4
Ckees van Oijen
Nelly de Ridder
Sander Bloemberg
Sylvia van Oevelen

De visie

De presentatie

De vlog

 

Groep 5 – WINNAARS
Ruud de Ridder
Annelijn Boender
Nel de Jager
Demi van Weerdenburg

De visie

De presentatie

De vlog

 

Groep 6
Sabine de Groot
Benno van der Wilk
Paul Rijnaarts
Peet Wijnen

De visie

De presentatie

De vlog

Slotevent Summerschool Omgevingsvisie Zuid-Holland – 30 aug

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland organiseert het Kennislab voor Urbanisme een summerschool voor ambitieuze young professionals én seniors die graag meedenken en meewerken aan de toekomst van Zuid-Holland. In drie dagen bedenken de deelnemers bouwstenen voor een omgevingsvisie voor de toekomst van de provincie Zuid-Holland. Wilt u weten wat ze in drie dagen klaar spelen? En samen met hen nadenken over de toekomst van de provincie? Kom dan naar het Slotevent van de Summerschool Omgevingsvisie Zuid-Holland op woensdag 30 august 2017 in Den Haag.

Zuid-Holland wil een omgevingsvisie maken met alle Zuid-Hollanders. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Waar de één bij de provincie Zuid-Holland denkt aan de Scheveningse pier of de haven van Rotterdam, denkt de ander aan de Tweede Kamer of de bollenstreek. De provincie Zuid-Holland heeft vele gezichten. De stip op de horizon die wordt gezet in een omgevingsvisie die, kan dus ook hele verschillende ladingen hebben. Waar focus je dan op? Of beter gesteld: Welke verschillende gedachten en invalshoeken leven daarover er binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland? Hoe neem je deze mee in een omgevingsvisie?

De resultaten daarvan presenteren de deelnemers op 30 augustus in het Provinciehuis in Den Haag tijdens een speciaal slotevent van de Summerschool van 13.30 tot 17.00 uur.

En daar kunt u bij zijn.

Waarom?
>> U leert over de omgevingswet
>> U leert over de omgevingsvisie en krijgt inspiratie voor omgevingsvisies waar u een bijdrage aan kunt leveren.
>> U ziet wat 24 young professionals en seniors die het klaarspelen om in drie dagen bouwstenen voor een omgevingsvisie te bedenkenEn wie weet voelt u zich dan ook wel weer een beetje student (niets fijner dan dat).
>> U krijgt van vijf slimme, ambitieuze groepjes een frisse blik op de toekomst van Zuid-Holland.

Lees hier alles over de summerschool.

Programma
Het programma volgt binnenkort.

Zorg dat u erbij bent!

Als de pop-up niet werkt, klik dan hier.

Debatteer mee over de toekomst van Zuid-Holland

Ben je Zuid-Hollander? Of voel je je zo, omdat je er werkt of studeert? Of omdat je er geboren bent, en de provincie je je nog steeds aan het hart gaat? Denk dan mee over de toekomst van Zuid-Holland tijdens het Omgevingsvisie Debat op dinsdagmiddag 29 augustus in het Provinciehuis in Den Haag (van 15.00 tot 17.00 uur). Dit wordt georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme op verzoek van de Provincie.

De uitkomsten van dit debat worden meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie voor de Provincie Zuid-Holland.

Voor alle Zuid-Hollanders
Tijdens het debat presenteren we 6 visies over de provincie die worden ontwikkeld door deelnemers van de Summerschool die de Provincie eind augustus organiseert (daarvoor kunt u zich nog aanmelden…). We zijn benieuwd wat u van deze visies vindt en nemen dat als uitgangspunt voor een levendig debat.

Daarvoor zoeken we deelnemers uit alle geledingen van de provincie. Iedereen die zich betrokken voelt bij de provincie of werkt bij een instelling die betrokken is bij de provincie mag mee doen. We zoeken dus mensen die werken bij Zuid-Hollandse gemeenten, bedrijven, vervoersmaatschappijen, glastuinbouwers, burgerinitiatieven, milieuclubs, Waterschappen, netbeheerders, natuurbeschermers, veehouders, enzovoort, enzovoort, enzovoort.

De uitkomsten uit het debat worden meegenomen door de deelnemers aan de summeschool, maar ook één op één doorgegeven aan de provinciale politici.

Meld je nu aan
We zoeken 20 mensen die hun belang actief willen verdedigen in het debat en hebben ruimte voor ongeveer 50 toeschouwers. Aanmelden kan via onderstaande knop. In het aanmeldformulier kun je aangeven wat je band is met Zuid-Holland en of je actief of passief wilt deelnemen aan het debat. Bij overaanmelding maken we een selectie, zodat we alle een goede verdeling van alle belangen in de zaal hebben.

Datum + tijd: 29 augustus, 15.00 tot 17.00 uur, aansluitend is er een borrel.
Locatie: Provinciehuis, Zuid Hollandplein 1 in Den Haag

Als de pop-up niet werkt, klik dan hier.

 

 

3 dagen Klundert: 4 visies

16 jongprofessionals stortten zich 3 dagen lang op een omgevingsvisie voor Klundert. Een visie die rekening houdt met ruimtelijke ontwikkeling, economie op het industrieterrein en de veiligheid van inwoners. Kortom, een omgevingsvisie die de verschillende belangen als uitgangspunt heeft genomen. Benieuwd wat dat oplevert? Dit is het resultaat. 

De opgave

Industrieterrein Moerdijk is een van de grootste haven- en industriegebieden van ons land, en ligt centraal tussen Rotterdam en Antwerpen. Er is een groot aantal chemische bedrijven gevestigd en onder de grond ligt een van de belangrijkste leidingstraten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Nabij het industrieterrein wordt ook gewoond. Dorpen als Moerdijk, maar ook Klundert (officieel een vestingstad) liggen vlakbij. Op dat laatste dorp richtten we ons tijdens deze summerschool, georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme (i.o.v. Ministerie van IenM). Klundert wordt door een groenstrook gescheiden van het industrieterrein en is vele malen kleiner dan het industrieterrein. De vraag die we aan 16 jongprofessionals stelde tijdens de summerschool Omgevingsveiligheid van 28 – 30 juni 2017 is hoe dat samen kan gaan: een vestingstadje en een vele malen groter industrieterrein. Schrijf een omgevingsvisie, waarin ruimtelijk beleid, veiligheid en economie wordt geïntegreerd. Presenteer dit in een prsentatie (Pecha Kucha) en een digitale, vormvrije uiting.

De resultaten

Groep 1
Esther Mooiman
Leonie Nieuwland
Luuk van Dijk
Menno Oldenhof

De visie

De presentatie

Groep 2
Aleksandr Stommels
Jaimy Wildschut
Niels van den Berg
Nienke Buikema

De jury (bestaande uit Harry Killaars – Veiligheidsregio Midden en West Brabant; Linda de Groot – Havenbedrijf Moerdijk; Jeroen Eskens – Antea Group; Alex de Roos – Ontwerp Veilige Omgeving; Harco van den Hil – Great Strategy; Arie-Jan Arbouw – Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Peter Sinke – Gemeente Moerdijk) vond dat deze groep de beste analyse van het probleem had én de beste visie had ontwikkeld en beloonde dat met een prijs van in totaal 2000 euro (voor de groep), te besteden aan studiedoeleinden.

 

De visie

De presentatie

Groep 3
Babette Tresfon
Carolyn da Cruz Freitas
Elsa Oosterhoff
Ruben Verbaarschott

De visie

De presentatie

Groep 4
Lisanne Schoneveld
Mandy Deben
Sebastiaan de Blanken
Alper Groeverein

De visie

De presentatie

Senior-professionals gezocht voor Summerschool Omgevingsvisie

De provincie Zuid-Holland betrekt letterlijk jong en oud bij het opstellen van haar omgevingsvisie. En vroeg daarom aan het Kennislab voor Urbanisme om eind augustus een summerschool te organiseren om tot een visie te komen. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink licht toe.

Een summerschool voor senior-professionals?
‘De Provincie Zuid-Holland wil letterlijk jong en oud betrekken bij haar planvorming. En dus organiseren we eind augustus een summerschool waarin jong-professionals en senior-professionals samen nadenken over de toekomst van de Provincie. Bij andere summerschools krijgen we veel commentaar van niet-meer-zo-jonge-professionals dat ze zo graag mee zouden doen. En dat kan nu.’

Leuk, maar wat levert het de Provincie op?
‘Zuid-Holland wil een omgevingsvisie maken met alle Zuid-Hollanders. Daar dragen wij aan bij. Randvoorwaarde voor deelname is dan ook dat je een band hebt met de provincie. Je moet er wonen, werken of studeren en zo een belang hebben bij de provincie. Want daar gaat het om in de Omgevingswet, dat je belangen afweegt en tot een gezamenlijke visie komt. Tijdens de summerschool maken we natuurlijk geen totale omgevingsvisie, maar een bouwsteen voor de uiteindelijke visie van de provincie.’

Dus als je er niet woont, mag je ook mee doen?
‘Ik denk dat er veel mensen in Zuid-Holland werken, en zo bijdragen aan het succes van de provincie, die er niet wonen. Waarom zouden die mensen niet mogen meedenken over de toekomst van de provincie waar ze een sterke band mee hebben. De Provincie zou wel gek zijn om niet naar die menen te luisteren.’

Hoe senior moet je zijn om mee te doen?
‘Jong-professionals definiëren we graag als mensen die nog net of niet meer studeren. Senior-professionals zitten aan de andere kant van hun carrière. Ze zijn nog net wel of net niet meer aan het werk. Ze zitten in de “teruggeef-fase” waarbij ze hun kennis, ervaring en netwerk kunnen verder geven aan de volgende generatie. Dat is trouwens ook een belangrijk doel van deze summerschool: een band creëren tussen jong en oud.

We zoeken (bijna) gepensioneerde professionals die in hun werk bezig zijn met waar de Omgevingswet over gaat. Milieu, gezondheid, erfgoed, ruimtelijke ordening, enzovoort. De volle breedte.

Aanmelden
Aanmelden voor de summerschool, die van 28 tot en met 30 augustus wordt gehouden, kan via de website van het Kennislab voor Urbanisme.

SLOTEVENT 30-06 SUMMERSCHOOL OMGEVINGSVEILIGHEID KLUNDERT

16 jongprofessionals storten zich 3 dagen lang op een omgevingsvisie voor Klundert. Een visie die rekening houdt met ruimtelijke ontwikkeling, economie op Moerdijk en de veiligheid van inwoners van de nabijgelegen vestingstad. Kortom, een omgevingsvisie die de verschillende belangen als uitgangspunt heeft genomen. Benieuwd wat dat oplevert? Kom dan vrijdag 30 juni om 13:00 uur naar het slotevent in Zevenbergen.

Na het succes in Wijk aan Zee, Terneuzen en Sloterdijk organiseren we in opdracht van het ministerie van IenM een vierde Testrit Omgevingswet, ditmaal in Klundert (gemeente Moerdijk). 16 studenten en jongprofessionals van verschillende opleidingen gaan drie dagen aan de slag met de Omgevingswet en schrijven een omgevingsvisie voor Klundert, een vestingstadje dat slechts een groenstrook verwijderd is van industrieterrein Moerdijk. Daarbij moeten ze rekening houden met verschillende belangen in het gebied.

Hun visie, die rekening houdt met die verschillende belangen, presenteren ze op 30 juni om 13 uur Bij Verhoeven in Zevenbergen. Dit speciale slotevent van de Summerschool is gratis en voor iedereen toegankelijk. Meld u hier wel even aan van tevoren: https://kennislab.typeform.com/to/NlolyD

Waarom komen?

>> U leert over de omgevingswet en het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid van de mensen bij het ministerie die die wet schrijven.
>> U ziet wat 24 jonge talenten daarmee klaarspelen in drie dagen in Klundert, nadat ze drie dagen een intensief programma hebben doorlopen. En wie weet voelt u zich dan ook wel weer een beetje student (niets fijner dan dat).
>> U krijgt van vijf slimme, ambitieuze groepjes een frisse blik op de toekomst van Klundert.
Meer info over de summerschool vindt u hier. 

Het programma van de middag

13:00 | Ontvangst
13:15 | Welkom door Jan-Willem Wesselink
13:30Wat is de omgevingswet? Hoe gaat die onze ruimtelijke ordening veranderen? Maar ook (via een gesprek) wat hebben de deelnemers aan de summerschool geleerd over de Omgevingswet en omgevingsveiligheid? Wat zijn hun adviezen aan het Ministerie? Door: IenM
13:50 | Introductie op Klundert en het casusgebied
14:10 | Dit is de jury. We stellen de jury voor. De jury bestaat uit:
Veiligheidsregio: Harry Killaars
Jeroen Eskens (Antea Group)
Gemeente Moerdijk
Ontwerp Veilige Omgeving: Alex de Roos
Ministerie van IenM: Arie-Jan Arbouw
Havenbedrijf Moerdijk: Linda de Groot
14:30 | De studentengroepen presenteren zich via een pecha kucha aan de jury.
16.15 | Juryberaad
16:30 | And the winner is… De jury maakt bekend welk idee heeft gewonnen (en waarom).
16:45 | Time to drink. Afsluiting met een hapje en drankje

3 last minute plekken voor Summerschool Moerdijk

Omdat er zich een paar deelnemers hebben afgemeld hebben we nog 3 last minute plekken over voor onze Summerschool in Moerdijk (28 – 30 juni). Kan je dus gewoon nog aan meedoen. Maar moet je je wel snel inschrijven.

als de popup niet opent, klik dan hier

3 Summerschools in 1 zomer

Het Kennislab voor Urbanisme biedt deze zomer 3 gratis Summerschools aan. Meld je nu aan voor:

28, 29, 30 JUNI – SUMMERSCHOOL MOERDIJK
We zoeken 24 jongprofessionals die tijdens een gratis intensieve summerschool op 28, 29 en 30 juni aan de slag willen met een visie voor Klundert. Een visie waarin ruimtelijk beleid, veiligheid en economie worden geïntegreerd. Lees meer en meld je aan…

3, 7, 14 JULI – SUMMERSCHOOL JOURNALISM & SMART CITIES
Sommige schrijvers werken tien jaar een boek, wij maken er eentje in drie dagen. Op maandag 3 juli, vrijdag 7 en vrijdag 14 juli organiseert het Kennislab voor Urbanisme i.s.m. met uitgeverij Elba-Rec de Summerschool Journalism & Smart Cities. Schrijf jij mee? Lees hier verder en meld je aan…

28, 29, 30 augustus – SUMMERSCHOOL ZUID-HOLLAND
Op 28, 29 en 30 augustus 2017 organiseert het Kennislab voor Urbanisme een summerschool voor ambitieuze jongprofessionals én seniors die graag meedenken en meewerken aan de toekomst van de Provincie Zuid-Holland. Dat doen we in samenwerking met en op verzoek van de Provincie. Lees meer en meld je aan…

Primeur: summerschool voor seniors én juniors 28-30 aug.

Op 28, 29 en 30 augustus 2017 organiseert het Kennislab voor Urbanisme een summerschool voor ambitieuze jongprofessionals én seniors die graag meedenken en meewerken aan de toekomst van de Provincie Zuid-Holland. Dat doen we in samenwerking met en op verzoek van de Provincie.

De Provincie Zuid-Holland werkt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Waar de één bij de provincie Zuid-Holland denkt aan de Scheveningse pier of de haven van Rotterdam, denkt de ander aan de Tweede Kamer of de bollenstreek. De provincie Zuid-Holland heeft vele gezichten. De stip op de horizon die wordt gezet in een omgevingsvisie die, kan dus ook hele verschillende ladingen hebben. Waar focus je dan op? Of beter gesteld: Welke verschillende gedachten en invalshoeken leven daarover er binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland? Hoe neem je deze mee in een omgevingsvisie?

Over die vraag zullen 24 jongprofessionals én seniors zich buigen in gemixte groepen. Van 28 – 30 augustus 2017 zullen ze tijdens een gratis driedaagse summerschool de basis leggen voor een provinciale omgevingsvisie. Van het in kaart brengen van kansen en belangen tot aan de uitwerking in een presentatie en digitale poster. En dat onder hoge druk.

Wil jij in drie dagen…
1) Leren over kansen en belangen op provinciaal niveau en de omgevingsvisie als instrument onder de Omgevingswet?
2) De verschillende belangen en kansen van Zuid-Holland in kaart brengen en meedenken over de toekomst van de provincie?
3) In contact komen met deskundigen, bestuurders en andere professionals en van hen leren?
4) Samenwerken en out-of-the-box denken met seniors en jongprofessionals met andere achtergronden en ervaringen dan jij?
5) En een mooie prijs winnen?

knop-kennislab-aanmelden-250px

Of kijk gauw verder op deze pagina. 

Leer alles over de Omgevingswet tijdens de I&Masterclass

Gezocht: gemotiveerde studenten en youngprofessionals die álles willen weten over de Omgevingswet en omgevingsveiligheid

Tijdens de gratis I&Masterclass leer je in een reeks van drie bijeenkomsten alles over de nieuwe wet en wat dit betekent voor de ruimtelijke ordening en leefomgeving, met een speciale focus op omgevingsveiligheid. De masterclass is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Veiligheid en Risico’s, en vindt plaats in Den Haag. Iets voor jou? Schrijf je dan uiterlijk 14 april in.

Programma en data

Blok 1 | 29 mei van 16.00 tot 18.00 uur
Nieuwe wet, nieuwe werkwijze
Door: Sarah Ros, die de invoering van de Omgevingswet zelf begeleidde bij de gemeente Haarlem.

Blok 2 | 12 juni van 16.00 tot 18.00 uur
Omgevingsveiligheid, wat heb ik daar aan?
Door: Inge Jansen en Yos Purwanto van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Alex de Roos, expert op het gebied van externe veiligheid bij de provincie Zuid-Holland en Maarten Hoorn, projectleider Omgevingswet bij Platform31.

Blok 3 | 3 juli van 16:00 uur tot 18:00 uur
De Omgevingswet op de tekentafel
Door: Ad de Bont, partner en stedenbouwkundige bij Urhahn Urban Design en Marnix Scholman eigenaar en stedenbouwkundige bij Share Urbanism.
Klik hier voor het volledige programma

Deelnemers

We zoeken gemotiveerde studenten (die in 2017 gaan afstuderen) en youngprofessionals (die in 2015 of later zijn afgestudeerd). Er is ruimte voor 60 deelnemers die worden geselecteerd op basis van achtergrond en motivatie. Van deelnemers verwachten we dat ze bij alle drie de blokken aanwezig zijn.

Aanmelden

Aanmelden voor de I&Masterclass over de nieuwe Omgevingswet kan nog tot en met 14 april bij Marion van der Voort. Kijk hier voor meer informatie.

Topstudenten gezocht voor Innovatieatelier #SmartSafe (18 mei)

Naftakrakers, polymerisatiefabrieken, ammoniakfabrieken en salpeterzuurfabrieken. Chemelot in Sittard is een van de interessantste gebieden op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid in Nederland. Wij zoeken 12 topstudenten en jongprofessionals die op donderdag 18 mei samen met experts innovatieve ideeën bedenken.

Tijdens het Innovatieatelier gaan we kijken naar het eerste half uur na een ramp. Hoe richt je het in zodat er zo min mogelijk schade is? De focus ligt op de toekomst van het veiligheidsbeleid.

 1. Je leert over de relatie tussen externe veiligheid en ruimtelijke ordening.
 2. Je past deze kennis toe op de casus in Sittard.
 3. Je komt in aanraking met verschillende potentiële werkgevers
 4. Je focust je op vernieuwende oplossingen voor omgevingsveiligheid. Die bedenk je zelf! Je bent enorm vernieuwend bezig met je vak (en je leert van dé specialisten op dit gebied).

knop-kennislab-aanmelden-250pxProgramma

10.00 uur – Ontvangst en welkom
10.15 uur – Inleiding Veilig Ontwerp door Alex de Roos (Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving)
10.35 uur – Inleiding op de EV-kant van de casus door Edwin Pirson of Michael Graafhuis, gemeente Sittard-Geleen
10.55 uur – Inleiding gebiedscommunicatie door Fred Inklaar (Mijksenaar Wayfinding)
11.15 uur – Uitleg van het innovatieatelier en aan de slag door Ad de Bont
11.30 uur
– Ontwerpronde 1: Focus op 3 insteken:
>> fysieke inrichting/ ruimtelijk
>> innovatieve techniek/ wayfinding
>> communicatie
12.30 uur – Lunch
13.00 uur – Presenteren van ideeën
13.30 uur – Ontwerpronde 2 koppelen van ideeën aan gebieden: de Geleense woonwijken Lindenheuvel en Krawinkel en het recreatiegebied Steinerbosch in Stein. We koppelen elke insteek aan een gebied, zo maken we de ideeën concreet en toetsen we of hetgeen we bedacht hebben ook echt kan.
13.45 uur – Start ronde 2
14.45 uur – Presenteren van ideeën en maken vervolgafspraken
15.30 uur – Opleveren ideeën burgemeesters
16.30 uur – Borrel

We werken met 3 groepen professionals en 1 groep studenten. We stellen de groepen heel zorgvuldig samen. Switchen tussen de groepen mag niet (want dan raakt het uit balans). We leiden de gesprekken redelijk strak, zodat we echt komen tot nieuwe ideeën. Gespreksleiders daarbij zijn Ad de Bont (Urhahn), Marion van der Voort en Jan-Willem Wesselink.

Woensdag 24 mei: uitwerkdag

Na het ontwerpatelier organiseren we op 24 mei een bijeenkomst waar studenten de resultaten verder uitwerken. De exacte invulling hiervan is ook afhankelijk van de resultaten van 18 mei. We houden deze uitwerkdag in Sittard of op het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort. Dat wordt nog nader bepaald.

Wat levert het op?

>> Je leert tijdens het Innovatieatelier over externe veiligheid en de betreffende case.
>> Je komt in aanraking met een interessant netwerk van potentiële werkgevers.
>> We zorgen voor een lekkere lunch.
>> Of je studiepunten krijgt voor deze opdracht, ligt aan je opleiding. Als we je daarbij kunnen helpen, doen we het graag.

Waar is het?

Het Innovatieatelier wordt gehouden in het Stadhuis Sittard Geleen: Hub Dassenplein 1, 6131 LB Sittard

knop-kennislab-aanmelden-250px

Dit kennisatelier organiseren we in samenwerking met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving en de gemeente Sittard-Geleen. De aanmelding sluit uiterlijk 1 mei. De organisatie houdt zich het recht voor de sluitingstermijn te vervroegen. Dit wordt ruim op tijd op onze site aangekondigd.

Achtergrond over de casus

Voor de gemeente Sittard-Geleen zijn begrippen als externe veiligheid en groepsrisico dagelijkse kost. Met Chemelot binnen de gemeentegrenzen doen de ruimtelijke en veiligheidsprofessionals aan veilig ontwerpen voor gevorderden. En daarom organiseren we er ook een ontwerpatelier voor gevorderden. Niet het samenbrengen van EV en RO is de vraag, maar het samen nadenken over nieuwe oplossingen voor zelfredzaamheid. Het ontwerpatelier wordt dus voor één keer een innovatieatelier.

Dat doen we rond Chemelot. We richten ons op de Geleense woonwijken Lindenheuvel en Krawinkel en het recreatiegebied Steinerbosch in Stein. Elk gebied heeft zijn eigen risico-verhouding met Chemelot (toxische wolken, explosiegevaar en brandgevaar).

De belangrijkste vraag die centraal staat tijdens dit ‘innovatie-atelier’ is hoe we de zelfredzaamheid van de bewoners (en gebruikers) van het gebied kunnen versterken. Dat is belangrijk omdat in het eerste half uur na een ramp de kans op slachtoffers het grootst is en de hulpdiensten meestal nog niet ter plaatse kunnen zijn.

Met andere woorden: hoe zorgen we ervoor dat de mensen in het gebied op de goede manier vluchten of juist niet? Dat is geen gemakkelijke opgave. Ervaring leert ons dat veel mensen weten dat een sirene gevaar betekent, maar veel minder mensen ook actie ondernemen als de sirene afgaat.

Tijdens het kennisatelier en het ontwerpatelier willen we nieuwe innovatieve manieren bedenken om de zelfredzaamheid te vergroten. Dat doen we op de manier die we kennen: uitgaande van een bestaande casus. Maar waar we in andere ontwerpateliers focusten op ruimtelijke maatregelen, is hier het icoon ‘communicatie’ het meest belangrijk.

Met deze opzet geven we ook invulling aan het project “Integrale programma externe veiligheid Sittard-Geleen”. We focussen daarbij op een gedeelte van fase 2, “het inventariseren/verkennen van instrumenten en, mogelijke voorzieningen en maatregelen”.

Uitwerkdag op woensdag 24 mei
Het inventariseren/verkennen van instrumenten en, mogelijke voorzieningen en maatregelen. In deze fase wordt de vraag uitgewerkt in hoeverre instrumenten een meerwaarde hebben bij de uitvoering van het beleid.

Instrumenten, maatregelen en voorzieningen worden uitgewerkt per ’bronsoort’ om vervolgens te bepalen in hoeverre sprake is van overlap / integraliteit bij de toepassing. Per risicobron bestaat in Nederland deels al een model maatregelen-/voorzieningen-pakket, danwel worden deze thans uitgewerkt in het kader van de Omgevingswet.

Voor ons van belang is een duiding van de daadwerkelijke toepasbaarheid op lokaal niveau waarbij de integrale aanpak de voorkeur geniet.

‘Connected landscape’ wint summerschool Terneuzen

Met behulp van de nieuwe zeesluis groene energie opwekken voor een elektrisch aangedreven treinverbinding richting Gent. Daarmee wonnen studenten en young professionals Maya, Shiyu , Nicolas en Julia de Summerschool ‘Testrit Omgevingswet’ in Terneuzen. Een samenvatting van de drie inspirerende dagen die we beleefden in de Kanaalzone.

Deze diashow vereist JavaScript.

Drie dagen lang (van 1 tot en met 3 maart) werkten 24 studenten aan een omgevingsvisie met een speciale focus op omgevingsveiligheid voor het grensgebied tussen Gent en Terneuzen. Daarbij was de opdracht rekening te houden met de opening van de nieuwe zeesluis die in 2022 open gaat – en het gebied naar alle waarschijnlijkheid een economische impuls zal geven – en met het feit dat we in België en Nederland anders omgaan met ruimtelijke ordening en externe veiligheid.

Een vol programma

Tijd om achterover te leunen was er niet. Net als eerdere summerschools in Sloterdijk en Wijk aan Zee zat het programma van uur tot uur vol. Op dag 1 kregen de deelnemers na ontvangst op het stadhuis een grote hoeveelheid aan informatie te verwerken: over de Omgevingswet, omgevingsveiligheid en over de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het gebied rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Dag 2 stond in het teken van belangen. ’s Ochtends hebben we geleerd hoe kunstmestfabrikant Yara, een bedrijf waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen worden gebruikt in de productieprocessen, omgaat met veiligheid en de omgeving. ’s Middags stond in het teken van speeddates met verschillende stakeholders (o.a. Stadsraad, Rijkswaterstaat, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Gemeente, Havenbedrijf en BZW).

De tijd dringt

En dan is er nog pakweg 20 uur over om je omgevingsvisie te bedenken, uit te werken in 20 slides van 20 seconden aan een vakjury te presenteren. Die tijd werd volop benut: verschillende groepjes werkten tot in de vroege uren door aan hun plan. Aan burgemeester Jan Lonink (Terneuzen), directeur Veiligheid en Risico’s Peter Torbijn (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), programmamanager van het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving Marion van der Voort, Externe Veiligheidsspecialist Tonia Nagtegaal (Veiligheidsregio Zeeland) en manager externe relaties Gijsbrecht Gunter (Yara) de eer om het eindresultaat te beoordelen. Winnend groepje ‘Connected Landscape’ ging ervandoor met een cheque van 2.000 euro te besteden aan studiedoeleinden.

 

De 6 visies

In je SAS in de gezondste haven

Groep 1: Ivory, Max, Kyle en Cynthia

We kunnen streven naar de top 10 van grootste havens, maar we kunnen ook de nummer 1 worden als gezondste haven van Europa. Economische groei en een leefbare woonomgeving kunnen volgens groepje 1 alleen samengaan als je kiest voor een integrale, deliberatieve visie. Safety, Alliance en Sustainability zijn daarom de speerpunten waar je op moet richten. Het aanwijzen van functie- en bufferzones, een bouw- en renovatiestop in risicogebieden en geïsoleerd bouwen tegen externe veiligheidsrisico’s zijn invullingen van speerpunt Safety. Alliance kan worden behaald doorte investeren in een gezamenlijke risicokaart en noodplannen en intergemeentelijke samenwerking.  En als het gaat om Sustainability kiest groepje 1 voor klimaatneutrale woonkernen en een toelatingsbeleid voor circulaire, nieuwe industrie.

 

Meerzijdige identiteit in het landschap

Groep 2: Rixt, Sandu, Eileen, Bouke

‘Identiteiten kunnen niet zonder elkaar, ze versterken elkaar in dit gebied’, stelt Sandu. Daarom koos groepje 2 voor het investeren in één sterke identiteit die “zon, zee strand”, industriegebied en Zeeuwslandschap samenvoegt. Die identiteit kan het beste worden versterkt door het gebruik van landmarks en fysieke ingrepen in het landschap. Zo zou Sas van Gent haar uiterwaarden nadrukkelijker naar voren kunnen laten komen en zou je cultureel erfgoed zoals de staatslinie een prominentere rol in het landschap kunnen geven.

 

Connected landscape

Groep 3: Nicolas, Maya, Shiyu, Julia

Verbondenheid centraal in een “connected landscape”, dat is de hoofdmoot van de omgevingsmissie van winnend groepje 3. Groene stroom is een belangrijke verbinder. Nicolas: ‘Inwoner Joop uit Sluiskil woont straks in een gebied met nog meer bedrijvigheid en risico’s. Om de levenskwaliteit van Joop te verbeteren én economische groei in de Kanaalzone te realiseren moeten bedrijven en bewoners onderling verbonden worden. We willen daarom toewerken naar een modal split en de wegen weer vrij maken voor bewonersverkeer, een goede verbinding tussen Gent en Terneuzen en fietsbereikbaarheid. Ten behoeve van bedrijven realiseren we een groene treinverbinding, aangedreven door stroom uit de nieuwe zeesluis en buisleidingen voor het onderling coöperatief transport van grondstoffen. Zo zitten beide elkaar niet in de weg.’

 

Levensader Gent – Terneuzen

Groep 4: Lennart, Ewout, Merel, Lucy

Het Kanaal is geen Kanaal, maar een levensader. Dat is uitgangspunt van groepje 4. Hun aanpak gaat uit van de verschillende schaalniveaus. Internationaal is bekendheid en economie het speerpunt van de Kanaalzone. Samenwerking over de grens is daarvoor noodzakelijk. Regionaal is een gunstig vestigingsklimaat en clustering van bedrijven nodig, waar buistransport en synergie tussen bedrijven een belangrijke rol in zouden moeten spelen. En lokaal draait het om veiligheid en leefkwaliteit. Daarom moet de menselijke maat terug, moet het landschap visueel aantrekkelijk gemaakt worden en er ruimte komen voor recreatie.  Daarom de leus: ‘Omarm het Kanaal, start lokaal’.

 

Alles rond

Groep 5: Anke, Hidde, Jonathan, Inge

Groep 5 kiest voor circulaire clusters en verbonden kernen. Hidde: ‘We zien veel mogelijkheden voor de uitwisseling van grond- en afvalstoffen tussen bedrijven. De Kanaalzone zou een vooroploper kunnen zijn in circulaire economie. Yara levert restwarmte aan tuinders in de regio. Dit soort koppelingen zouden veel meer gemaakt kunnen worden. Noem het “Green Buddies”. Niet alleen tussen bedrijven, maar ook richting bewoners. Hoe fantastisch zou het zijn als werknemers van de bedrijven hun huizen verwarmen met restwarmte van de fabriek waarvoor ze werken?’. De circulariteit vertaalden ze ook door op kennis. Bewoners en bedrijven zouden informatie veel transparanter met elkaar moeten delen, bijvoorbeeld als het gaat om veiligheidsrisico’s van bedrijfsactiviteiten. ‘Iedereen is een veiligheidsexpert’.

 

Energiepositief in 2030

Groep 6: Bart, Imane, Sabine, Jonas

Zoveel mogelijk stroom opwekken en zo min mogelijk CO2-uitstoot. Wie in 2030 energiepositief wil zijn, moet op die twee dingen inzetten. Dat kan, volgens groep 6, in een symbiotische samenleving met een citylab voor risico’s. Dat houdt in dat we gaan experimenteren met risico’s – maar op een bewuste manier- , dat bewoners participeren als het gaat om thema’s als externe veiligheid, dat burgers en bedrijven duidelijk met elkaar communiceren en we verbindingen leggen tussen bedrijven en bewoners.

 

De summerschool werd georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving, de gemeente Terneuzen, de Veiligheidsregio Zeeland en andere lokale stakeholders.

 

Dit gaan we doen in Terneuzen

Nog een week en dan is het zo ver. 25 studenten en young professionals storten zich in teams drie dagen lang op een Omgevingsvisie voor het grensgebied tussen Gent en Terneuzen. Daarbij hebben ze speciaal oog voor het thema omgevingsveiligheid en de ontwikkelingen in de Kanaalzone. Het programma staat (en zit van minuut tot minuut gevuld). Weten wat we gaan doen? Een samenvatting. 

1 maart – informatie slurpen

We worden ontvangen door de gemeente Terneuzen en burgemeester Lonink op het mooie stadhuis van de Zeeuwse havenstad. Daar krijgen we een introductie over context en de ruimtelijke ontwikkelingen, over de Omgevingswet en leren we elkaar kennen. Daarna vertrekken we per boot naar Zelzate. Onderweg leren we over omgevingsveiligheid en de risico’s op en rond het Kanaal van de Veiligheidsregio. Aangekomen in België kijken we naar dezelfde thema’s, maar dan vanuit Belgisch perspectief. Op het Provinciehuis in Gent worden we bijgepraat over de plannen voor de Gentse Kanaalzone en krijgen we de ins & outs over het Belgische veiligheidsbeleid. Aangekomen in het hostel in Gent staat het diner voor ons klaar. Tot slot krijgen we een lezing over de perceptie van risico, die soms heel anders kan zijn dat het daadwerkelijke risico, presenteren we aan elkaar wat we geleerd hebben  en spelen we de game Ontwerp Veilig.

2 maart – en nu concreet

Op de tweede dag gaan we op bezoek bij Yara in Sluiskil. Dit bedrijf levert oplossingen voor duurzame landbouw en het milieu, maar de activiteiten zijn niet zonder risico’s voor de omgeving. Daarover leren we meer tijdens dit bedrijfsbezoek. Rond lunchtijd vertrekken we naar Sas van Gent voor de stakeholdersbijeenkomst. Inwoners, bedrijfsleven, infrabeheerders en veiligheidsdiensten gaan in gesprek met de deelnemers over hun belang als het gaat om de toekomst van het grensgebied. ‘S avonds na het eten gaan we aan de slag met het Business Model Canvas om de eerste ideeën voor een toekomstvisie te toetsen op haalbaarheid.

3 maart – eindstreep in zicht

Op de laatste dag moet er vooral gewerkt worden aan het eindproduct. Maar niet voordat we een dosis peptalk hebben gekregen en geleerd hebben hoe we in 20 slides van 20 seconden een idee kunnen presenteren. Om en nabij middaguur vertrekken we naar het stadhuis van Terneuzen om tijdens een slotevent (waar u bij kunt zijn) de resultaten te presenteren aan een officiële jury met o.a. de directeur Veiligheid en risico’s van IenM, de burgemeester en de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland. Zij kiezen uiteindelijk het winnende team, die naar huis gaat met een cheque van 2000 euro (te besteden aan studiedoeleinden).

Bekijk het volledige programma hier. Wij hebben er zin in!

Op zoek naar geluk

De laatste keer dat ik echt heel gelukkig was, bij het euforische af, als in een high zeg maar, was toen Go Ahead Eagles met 1 – 0 won van Feyenoord. Ik geef toe, het is niet de hoogste vorm van geluk. Niet zoals de geboorte van mijn kinderen of mijn huwelijk. Maar ik was wel heel blij. Ik was blij omdat mijn zoon blij was. Ik was blij omdat het hele stadion blij was. Ik was blij omdat er iets was gebeurd, wat we van tevoren voor onmogelijk hielden. Het fijnste aan het geluk was het onverwachte.

geluk bij kowetIk hou van gelukszoekers. Van mensen met dromen en idealen. Ik hou nog meer van dromers die ook kunnen rekenen. Want dat zijn ondernemers. Niet de ondernemers die we vandaag zogenaamd missen, dat zijn filiaalhouders en die zijn niet interessant. Nee, echt ondernemers die onverantwoorde risico’s durven nemen omdat zij wel weten dat het niet onverantwoord is. En het fijne aan echte ondernemers is dat het nooit helemaal klopt wat ze doen. Of dat je dat nooit helemaal begrijpt. Dat je niet snapt waarom ze zo’n enorm risico nemen. En dat ze daar dan niet van wakker liggen. Wat ze waarschijnlijk vooral niet doen omdat ze dag en nacht doorwerken. Het fijne aan echte ondernemers is dat ze koste wat koste die droom willen waarmaken. Dat maakt echte ondernemers tot de ideale partners voor gemeenten. Want ook jullie hebben dromen. Ook jullie zijn idealisten. En het allermooiste is dat dat de Omgevingswet enorm veel ruimte geeft dit soort ondernemerschap.

Het enige wat ondernemers en gemeenten moeten doen is elkaar willen begrijpen. Ondernemers moeten begrijpen dat gemeenten niet stom en saai zijn als ze andere belangen hebben dan zij. Dat de gemeente problemen heeft die opgelost moeten worden en dat ze als ondernemer alleen interessant zijn, als zij dat kunnen doen.

En gemeenten moeten snappen dat ondernemers failliet gaan als er geen geld wordt verdiend. Dat geld verdienen dus niet iets vies is, maar een middel om de gemeenschappelijke droom te verwezenlijken.

En zo kun je misschien zelfs wel geluk ontwikkelen. Misschien. Maar daar moet je wel hard voor werken. Elke dag. En soms heb ik geluk en wint Kowet met 1 – 0 van Feyenoord.

Dit blog werd geschreven tijdens de Platform31-bijeenkomst Maatschappelijke meerwaarde als basis voor nieuwe financieringsvormen op 12 december in het Provinciehuis van Zuid-Holland.

Jan-Willem Wesselink is hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme

Lees meer blogs over Urbanisme

Gaan we zonder vertrouwen de Omgevingswet in?

Volgens Jan Terlouw moeten we elkaar weer meer vertrouwen. In zijn DWDD-optreden illustreerde hij dat met het touwtje-uit-de-brievenbus. Maar is het onderlinge wantrouwen zo groot? En vertrouwen we onze politici echt niet? Onderzoek van het CBS laat zien dat dat wel meevalt, zeker in Europese context. Het CBS vergeleek naar aanleiding van de Brexit het onderling vertrouwen in Europa. Er werd gekeken naar de participatiegraad, de onderlinge band en het vertrouwen in maatschappelijke en politieke instituties. Volgens het CBS is onderling vertrouwen belangrijk omdat het een van de pijlers vormt van het sociaal kapitaal en uiteindelijk ook van de welvaart in een land of regio.

vertrouwen in EuropaHet vertrouwen werd gemeten door interviews met bewoners van de 34 landen in Europa. Daarbij werd gevraagd of de burgers elkaar vertrouwen en daar ook naar handelen. Ook werd gevraagd of mensen stemmen en actief meedoen aan het politiek proces. Er werd gekeken naar het vertrouwen in het nationaal parlement, de rechtstaat, de politie en de medemens. Kortom, het touwtje van Terlouw ontrafeld. En wat blijkt, in alle gevallen zegt de meerderheid van de Nederlandse ondervraagden er vertrouwen in te hebben. Sterker nog, in Europa hebben alleen de Scandinaviërs meer vertrouwen in elkaar.

Nederland scoort op alle indicatoren aanzienlijk beter dan de ons omringende landen (Groot-Brittannië, België en Duitsland). Zelfs het vertrouwen in het parlement is in Nederland het hoogste van de regio, maar daar zit wel een pijnpunt. Slechts 53% van de Nederlanders vertrouwt onze parlementariërs. Daarmee zijn we nog steeds de nummer 6 van Europa, maar het blijft weinig. Bovendien geeft het onderzoek niet aan of die 53% groeit of stijgt. Hetzelfde geldt voor het vertrouwen in de rechtstaat en de politie. Het is de vraag wat de uitspraken van Geert Wilders over ‘neprechters’ doen met het vertrouwen van de Nederlanders. Net zoals zijn herhaaldelijk afgeven op het ‘nepparlement’.

Dat wordt dus spannend met de Omgevingswet, die ‘vertrouwen’ als pijler neemt. In de Memorie van Toelichting op de Omgevingswet komt het woord vertrouwen zelfs vijftig keer voor en er is een hele paragraaf aan gewijd. Wie die leest ziet de worsteling van de overheid. ‘Het gaat er hierbij niet zozeer om of er momenteel meer aanleiding zou zijn om vertrouwen in burgers en initiatiefnemers te hebben dan voorheen mogelijk het geval was. Het gaat om de keuze meer verantwoordelijkheid bij de samenleving te leggen’, aldus het stuk. Het is de vraag of we dat met elkaar wel willen. Want zo schrijft de Memorie van Toelichting, dat kan ook leiden tot initiatieven ‘die niet «gladjes passen» in het beleidsperspectief van beleidsmakers’. Dat geldt andersom natuurlijk net zo hard. Wie vertrouwen verwacht, moet vertrouwen geven. Moet zich verdiepen in het belang van de ander en soms willen schikken. Dat wordt de grootste opgave van de omgevingswet.

Jan-Willem Wesselink is hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme

Lees meer blogs over Urbanisme

Eileen bouwt het ideeënasiel

Eileen BuitingVanaf februari hebben we weer stagiairs! De eerste is Eileen Buiting en zij gaat ons ideeënasiel bouwen. Een mooie klus en we zijn erg benieuwd naar het resultaat. Ze stelt zichzelf voor.

‘Hoi! Ik ben Eileen Buiting, 23 jaar en masterstudent Geo-communicatie aan de Universiteit Utrecht. Mijn liefde voor de geografie heb ik in mijn hele leven doorgevoerd: ik houd van het terroir van wijnen, reizen en landschappen in elke vorm, van de heide in Drenthe tot de woestijn in Namibië. Binnen mijn master kijk ik naar de stroom van informatie tussen verschillende partijen op het gebied van geografie en planologie. Voor het kennislab ga ik aan de slag met ideeënasiel, waar de kennis ideeën zijn die moeten gaan stromen. Ideeën worden vaak helemaal niet uitgevoerd en dat is zonde. Bij het kennislab krijg ik de kans om hiermee aan de slag te gaan met behulp van een heleboel enthousiaste stakeholders. Ik ga aan de slag met business modellen en waarde-creatie waar iedereen baat heeft bij de stroom van ideeën.’

Ook stagelopen of afstuderen in het lab? Kijk hier voor onze afstudeer- en stageplaatsen.

Doe mee aan de challenge ‘Maak van de stad een warehouse’

Samen met FIWARE Lab NL en Dinalog organiseert het Kennislab voor Urbanisme een bijzondere challenge:  Maak van de stad een warehouse. We zoeken 4 ontwerpteams met jongprofessionals die deze uitdaging aan durven te gaan. Deelname is gratis.knop-kennislab-aanmelden-780px

We doen dit in 5 stappen:
1 – We zoeken 4 ontwerpteams met jongprofessionals – daarvoor kun je je nu aanmelden
2 – Je doet met je team mee aan een aftrapbijeenkomst op 12 januari in het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort.
3 – We organiseren in twee steden meetups voor winkeliers en winkelprofessionals van de lokale overheden. Zij leveren de input voor de teams (dit doen we in januari – data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt)
4 – Je doet mee aan een ontwerpdag in het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort. We organiseren dan ook een businessmodelcanvas-sessie om het concreter te maken. Dit is op 17 februari.
5 – Je presenteert op 17 maart je eindoplossing aan de jury. Die kiest het beste idee en beloont dat met 1000 euro. Ook dit vindt plaats in het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort.

de stad als pakhuisContext
Steeds meer goederen worden online gekocht en verkocht. Dat heeft allerlei voordelen, maar ook nadelen: winkels verdwijnen en onze steden slibben dicht met busjes voor de zogenaamde last mile. Wat nou als we die problemen in één keer oplossen door van de stad één groot pakhuis te maken? Lees hier meer.
Dat is de challenge!

Waaraan moet je (ontwerpteam) voldoen?
>> Je stelt je eigen team samen waarmee jij deze challenge aan wil gaan. Je bepaalt zelf welke specialismen je nodig hebt.
>> Je team bestaat uit jong-professionals, daarmee bedoelen we dat de teamleden na 2012 zijn afgestudeerd of voor 2021 afstuderen.
>> Je team heeft minimaal 4 en maximaal 6 leden.

winnaarHet is een wedstrijd
Je ontwikkelt als groep een oplossing op de vraag hoe je van de stad een warehouse kan maken. De 4 deelnemende teams presenteren op 17 maart hun oplossing aan een jury die momenteel wordt samengesteld.
Je presentatie bestaat uit een pecha kucha presentatie, een poster, een toelichtend rapport en eventueel een prototype van je oplossing.
Het winnende idee krijgt 1000 euro cash en (financiële) ondersteuning door Dinalog en FIWARE Lab NLbij de verdere ontwikkeling van het idee tot een startup.

Wat krijg je sowieso?
Ook als je niet wint, krijg je veel.
>> Voor elke bijeenkomst nodigen we interessante sprekers uit, uit de ruimtelijke, logistieke, vastgoed- en techwereld.
>> Tijdens de ontwerpmiddag krijg je gratis cursus businessmodelcanvassing.
>> FIWARE Lab NL en Dinalog kunnen besluiten om ook de ideeën die niet winnen, verder te ondersteunen.

burgemeestersreis-netwerk-ontwerp-veilige-omgeving-42Met wie werken we samen?
In dit project werkt het Kennislab voor Urbanisme samen met:
>> Dinalog, Dutch Institute for Advanced Logistics. Via Dinalog heb je toegang tot het meest state of the art netwerk van logistieke specialisten in Nederland.
>> FIWARE Lab NL biedt ons toegang tot een uniek netwerk van techspecialisten. Bovendien kun je gebruikmaken van de al in het FIWARE Lab NL ontwikkelde tools.
>> Elba-Rec is het grootste gespecialiseerde uitgeefbedrijf op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed. Ook dat netwerk heb je tot je beschikking.

Het is gratis
Maar we verwachten wel dat je meedoet en dat je als team aanwezig bent op 12 januari en op 17 februari en 17 maart. We verwachten dat van elk team tenminste 2 leden aanwezig zijn bij de meetups voor de winkeliers.

Hoe werkt de aanmelding?
Door op de onderstaande button te klikken start de aanmelding voor de contactpersoon van de groep. Hij of zij vult de eigen gegevens in én geeft aan wie de teamleden zijn. Vervolgens krijgt de contactpersoon een mail met een link naar een formulier dat alle andere leden moeten invullen. Als iedereen het formulier heeft ingevuld, is de aanmelding compleet.
Bij aanmelding van meer dan 4 teams maken wij een inhoudelijke selectie.
De aanmelding sluit 1 januari. De organisatie houdt zich het recht voor de sluitingstermijn te verlengen of vervroegen. Dit wordt ruim op tijd op onze site aangekondigd.
Je hoort uiterlijk een week voor aanvang van de eerste bijeenkomst of je mee doet. Over de selectie kan niet worden gecorrespondeerd.knop-kennislab-aanmelden-780px

Kun je de stad voorspellen? Brainstorm mee

Het Kennislab voor Urbanisme zoekt samen met FIWARE Lab NL naar de voorspelbaarheid van de stad. En omdat we het zelf niet helemaal begrijpen, zoeken waar naar mensen die daarover willen meedenken en daar ideeën over hebben.knop-kennislab-aanmelden-900px

Dat doen we in 3 stappen:
1 – We zoeken mensen met ideeën over de voorspelbare stad.
2 – We inventariseren hun ideeën tijdens een brainstrom (die we samen plannen).
3 – We vragen aan technerds om aan de slag te gaan met deze ideeën.
Wil je meedoen, meld je dan nu aan.

voorspel-de-stad-welke-uitdaging-heb-jij-voor-de-stad-mozilla-firefoxWaarom?
We zijn een voorspelbaar volkje. Als het ’s ochtends regent, staan er files op A1. En als het in het weekend heel mooi weer is, staan mensen in de rij voor Zandvoort. En op 27 april is het druk in Amsterdam. De stad en in feite heel Nederland is een systeem vol patronen en wie de juiste algoritmen kent, die weet wat er gaat gebeuren, voor het echt gebeurt.

En dat is bizar fascinerend
Want omdat alles (nou ja, steeds meer) data is of data genereert, kun je die algoritmen ontdekken en er op anticiperen. Dat kan in de stad, maar bijvoorbeeld ook in de natuur. Een paar weken geleden was er een item op Radio1, waarin werd uitgelegd hoe via zebra’s gezocht werd naar stropers. Door het gedrag van zebra’s (die een gps-tracker dragen), lokaliseren de natuurbeschermers stropers en beschermen ze  olifanten. Die van niets weten.
Wat kan met zebra’s, kan ook met de stad. Met de mensen die er wonen en werken en de effecten van hun gedrag.

Maar welke verbanden zijn er te leggen? En welke problemen kunnen we daarmee oplossen? Daar zoeken het Kennislab voor Urbanisme én FIWARE Lab NL dus naar.

knop-kennislab-aanmelden-900px

Kennislab begint smartCITYlab – (afstudeer)stagiairs gezocht

Het Kennislab voor Urbanisme start vanaf februari 2017 een internationaal smartCITY-lab. Daarvoor zoeken we 4 gemotiveerde studenten uit Nederland, Duitsland en de rest van de wereld die in dit lab willen stagelopen of afstuderen. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

>> English

In het kort
1 – In het Kennislab smartCITY doen we onderzoek naar de vraag hoe de stad verandert als gevolg van de communicatierevolutie.
2 – Dit onderzoek gebruiken voor het opzetten van een netwerk waarin we technerds en city-nerds willen samenbrengen. Je werkt mee aan het opzetten van dat netwerk.
3 – Met je groep werk je aan de ontwikkeling van een smartCITY-product. Daarbij helpen we je vanuit de Fiware-community. Lees meer…

2016-summerschool-zelfredzaamheid-enschede-247Voor wie?
We zoeken vier tot zes topstudenten uit Nederland, Duitsland en de rest van de wereld voor dit lab. Wo- en hbo-niveau. Als je vindt dat je een relevante opleiding doet en in ons sollicitatieformulier goed kunt uitleggen waarom je wilt meedoen aan dit lab, sturen we je graag een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
We zoeken zelfstandige, ondernemende, slimme mensen. Pragmatische dromers en bevlogen doeners hebben onze voorkeur. Lees meer…

Hoe kan je meedoen?
Je kunt je aanmelden door ons sollicitatieformulier in te vullen.
Kandidaten die we interessant vinden, nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek in december of januari.

 

7 dec: Discussieer mee over de smart cities

smart-cities-dubbel-met-randOp woensdagmiddag 7 december geeft hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink een lezing over zijn visie op de smart city tijdens een event over smart cities, georganiseerd door EMMA in Den Haag.

Hoe wij in het Kennislab daarover denken was al eerder te lezen op deze website in het blog ‘Minder Smart en Meer City’. Wij gaan in ieder geval in discussie met de andere sprekers: Kees Jansen, planoloog, filosoof, opleider, zoeker naar samenhang. Lees hier zijn column over te klein denken over slimme lantaarnpaalmogelijkheden. En hier zijn visie op ethiek in de digitale stedelijke samenleving.
En met Ingrid Mulder, ontwerper, onderzoeker, initiator van programma’s als Betekenisvol Ontwerpen in de Stad en Rotterdam Open Data. Hoofddocent Industrieel Ontwerpen aan de TUDelft.

knop-kennislab-aanmelden-900px

24 nov: Werken met het ‘Ontwerpatelier’

20160825-ontwerpatelier-zaanstad-110Al sinds begin 2015 is het Kennislab voor Urbanisme actief betrokken bij de Ontwerpateliers van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. En steeds vaker krijgen we vragen hoe zo’n ontwerpatelier nou precies werkt en waarom het een succes is. Dat leggen we graag uit.
Tijdens het Relevant Congres op 24 november in Amersfoort verzorgen we een deelsessie waarin we een kijkje in de keuken geven en je kan leren hoe een ontwerpatelier werkt. We laten zien hoe een team van stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts binnen een dag ruimtelijke oplossingen schetsen voor plekken waar externe veiligheid veel aandacht vraagt. Dit gebeurt samen met lokale stakeholders.
Maar dat kan natuurlijk ook voor andere onderwerpen waar ruimte en veiligheid schuren. Milieu bijvoorbeeld. Of verkeer. Komen dus.

Markt voor gemeenschap, gemeenschap voor markt

Markt voor gemeenschap, gemeenschap voor marktLees hier de publicatie.

Afgelopen maandag, 7 november, verscheen de publicatie ‘Markt voor gemeenschap, gemeenschap voor markt’. Dit praktische boekje geeft praktische handvatten aan wat business to community wordt genoemd. En het is de eerste stap op weg naar een community of practice rond de recycling van plastic vanuit de business to community-gedachte.

De publicatie en de community of practice is een initiatief van het programma Duurzaam Door van RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Het is geschreven door de samenwerkende partners: Groene Brein, KrachtinNL, AT Osborne en het Kennislab voor Urbanisme. Zij werken samen omdat ze in business to community een belangrijke maatschappelijke trend herkennen die ze handen en voeten willen geven.

Minder afhankelijk van subsidies
Jurgen van der Heiden van AT Osborne legt uit dat bedrijven, instellingen en overheden van oudsher vooral voor individuele klanten werken, business to consumer dus. Of ze werken voor elkaar. business to business. ‘De laatste jaren zien we een ontwikkeling van burgers die zich organiseren. Bijvoorbeeld in energiecoöperaties of in zorgcoöperaties. Of in buurtcommunity’s of in sociale enterprises. Van daaruit ontwikkelen relaties met bedrijven, instellingen en overheden om beter de gewenste doelen te realiseren. Tegelijkertijd zie je dat bedrijven, instellingen en overheden voor coöperaties en groepen burgers gericht producten en diensten ontwikkelen. Dit alles samen noemen we business to community.’ De business-to-community-benadering kan community’s minder afhankelijk maken van de subsidies. Dat is belangrijk in een tijd waarin de overheid zich terugtrekt.

Community of practice recycling plastic
De samenwerkende partners deden het afgelopen jaar onderzoek naar de business to community. Daarvoor organiseerden ze onder andere een bijeenkomst in mei 2016, waar verschillende burgerinitiatieven en bedrijven met elkaar spraken over nieuwe samenwerkingsvormen. Kennisuitwisseling is belangrijk, stelt Antoine Heideveld van het Groene Brein: ‘In onze publicatie “Markt voor gemeenschap, gemeenschap voor markt”, willen we business to community concreet voor zowel burgerinitiatieven, bedrijfsleven als overheid. We focussen op de theorie, maar kijken ook naar de praktijk.’ Maar Heideveld geeft ook toe dat er nog veel te leren is. ‘Daarom zijn we gestart met een vervolgonderzoek rond de recycling van plastic vanuit de business to community-gedachte. We willen goed begrijpen wat de succesfactoren zijn van de business-to-community-benadering.’ Daarvoor wordt nu al intensief samengewerkt met een aantal burgerinitiatieven en actieve burgers. Het eindresultaat kan het begin zijn van een community of practice van initiatieven rond de recycling van plastic.

Lees hier de publicatie.

Topstudenten gezocht voor Kennisatelier in Beverwijk (14 dec)

We zoeken 8 topstudenten die nog beter willen worden voor een gratis kennisatelier op 14 december in Beverwijk.

Daar doen we 3 dingen (zin in een uitgebreide uitleg? Klik hier):

 1. We leren over de relatie tussen externe veiligheid en ruimtelijke ordening.
 2. We passen deze kennis toe op de casus in Beverwijk.
 3. We maken hier een pecha kucha presentatie over die we op 31 januari presenteren aan vakprofessionals.

knop-kennislab-aanmelden-250pxProgramma

burgemeestersreis-netwerk-ontwerp-veilige-omgeving-5610.15 uur – Ontvangst
10.30 uur – Welkom door burgemeester Freek Ossel van Beverwijk
11.00 uur – Inleiding over externe veiligheid en groepsrisico door Alex de Roos (beleidsmedewerker externe veiligheid bij de provincie Zuid-Holland)
11.30 uur – Inleiding op de ruimtelijke context en externe veiligheidcontext van de casus Beverwijk Centraal (lezingen door Bart van de Bovenkamp, Josselin Bakker en Arthur de Boer
12.00 uur – Rondleiding door het plangebied
13.00 uur – Lunch en zelf aan de slag. We maken een pecha kucha over wat we hebben geleerd hebben in de ochtend
15.30 uur – We presenteren die pecha kucha aan wethouders Tim de Rudder van Beverwijk en Ronald Vennik van Velsen en krijgen feedback
16.30 uur – Afsluitende borrel

En dan…
We maken op 14 december 2 pecha kucha presentaties. Die moeten worden gepresenteerd aan vakprofessionals op 31 januari. We hopen dat tenminste 2 van de deelnemers aan de bijeenkomst op 14 december dat kunnen doen. Zij moeten wel (samen met de andere deelnemers) de feedback verwerken die ze op hun presentatie hebben gekregen.

Wat levert het op?
>> Je leert tijdens het Kennisatelier  over externe veiligheid en de betreffende case.
>> Je mag meedoen aan het Ontwerpatelier. Een bron van waardevolle extra kennis én netwerk.
>> Het netwerk dat daar aanwezig is, wordt ook jouw netwerk.
>> We zorgen voor een lekkere lunch.
>> Of je studiepunten krijgt voor deze opdracht, ligt aan je opleiding. Als we je daarbij kunnen helpen, doen we het graag.

Waar is het?
Het Kennisatelier wordt gehouden in Villa Beeckzangh, Beecksanghlaan 38, 1951 LR Velsen-Noord

knop-kennislab-aanmelden-250px

Dit kennisatelier organiseren we in samenwerkinge met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving.

Smart City Signing wint Summerschool Zelfredzaamheid

Het idee ‘Smart City Signing’ heeft de Summerschool Ontwerp de Zelfredzaamheid gewonnen. En daarmee leverde de Summerschool in Enschede een start-up op met 2000 euro op zak en een presentatie aan de Enschedese gemeenteraad in het vooruitzicht. Ook het FiWare-lab heeft zich bij de winnaars gemeld om het idee verder te helpen.

summerschool-zelfredzaamheid-enschede-2De winnaars werden tijdens een feestelijke bijeenkomst op 19 oktober in Het Vrijdag in Enschede bekend gemaakt door wethouder Jeroen Hatenboer van Enschede. Met hun idee Smart City Signing gaven ze volgens juryvoorzitter Hatenboer een goed antwoord op de veranderende samenleving. Daar hadden ze in de twee dagen voorafgaand aan de prijsuitreiking dan ook goed over kunnen nadenken. Tijdens de alweer vierde summerschool die het Kennislab voor Urbanisme (op initiatief van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving ondersteund door het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu) dit jaar organiseerde, lag de focus op zelfredzaamheid. In het eerste kwartier nadat er een ramp is gebeurd, vormt er zich vaak een grote chaos van onwetende burgers die niet weten of ze moeten schuilen of rennen. Door de chaos vallen slachtoffers en dus was de vraag aan de deelnemers aan summerschool hoe ervoor kan worden gezorgd dat burgers wel weten wat ze moeten doen, zodat ze zelfredzamer worden. De zes groepjes waarin de 24 deelnemers waren onderverdeeld probeerden deze vraag, allemaal op hun eigen manier, te beantwoorden.

Tot diep in de nacht
In de twee dagen voorafgaand aan de presentatie kregen de deelnemers, door middel van lezingen, masterclasses en rondleidingen, steeds meer kennis over de urgentie van zelfredzame burgers tijdens een ramp. Ondertussen werden ze in groepjes verdeeld en moesten de eerste ideeën voor de presentatie op woensdag bedacht worden. De druk lag hoog, want stuk voor stuk hadden ze hun blik gevestigd op de tweeduizend euro voor het winnende idee. En dus gingen de deelnemers tot diep in de nacht door met het ontwerpen van het beste idee.

De presentaties werden woensdag 19 oktober gegeven in Roombeek, waar in 2000 de vuurwerkramp was. Een goed voorbeeld van een situatie waar burgers zelfredzaam moeten zijn, want in het eerste kwartier na de ramp stonden ze er alleen voor toen de hulptroepen nog niet waren gearriveerd.

summerschool-zelfredzaamheid-enschede-7Wijk als escaperoom
Ieder groepje had een eigen oplossing bedacht, waarover zij dachten dat dat dé manier was om de burger en de stad zelfredzaam te maken. Groepje 1 (Koen Brundel, Myrthe Sloof, Saeid Talaei, Emmelien Venselaar) bedacht een app, ‘The Hide or Flight Game’, geïnspireerd op Escape Rooms en Pokémon Go. Door deze app zouden de bewoners van een wijk zich bewust worden van de risico’s in hun leefomgeving. Namelijk, doordat bewoners dit spel spelen in hun virtuele wijk, zien ze welke rampen waar kunnen plaatsvinden en leren ze hoe ze met die rampen om moeten gaan. Tegelijkertijd is de app ook een spel waarin je op hogere levels kunt komen en je de strijd met je buurman kunt aangaan. De app genereert  info over het vluchtgedrag van de bewoners, zodat

summerschool-zelfredzaamheid-enschede-8De Bunker in
Het idee van groepje twee (Michiel Kuik, Vera Leferink, Anna van Berkum, Silvia van der Werff) was De Bunker. Niet enkel dienend als een schuilplaats in de Tweede Wereldoorlog, maar ook als een gezellige ontmoetingsplek voor buurtbewoners. Doordat iedereen vaak naar de Bunker gaat, weten de bewoners ook de snelste weg als er wel een ramp is. De Bunker is geluiddicht heeft dus ook echt de functie van een bunker, wanneer er een ramp is, moeten alle bewoners van een wijk hier namelijk kunnen schuilen. Het idee was dat er dus in elke wijk zo’n Bunker staat als een soort buurthuis en schuilplaats.

summerschool-zelfredzaamheid-enschede-10Betere risicokaart
Omdat de risicokaart volgens groepje 3 (Bruno Lauteslager, Jeffrey Niesse, Hester van Haalen, Pauline Veenstra) erg onduidelijk is, wilden zij ook een app ontwikkelen die offline, via de gps-modus bekeken kan worden. In deze app, Risilokaal, staat een verbeterde risicokaart die de gemiddelde burger ook begrijpt. Safe zones en vluchtroutes worden aangegeven door de gehele buurt. Tijdens de ramp stelt de app vragen die met een ‘ja’ of met een ‘nee’ kunnen worden beantwoord, zodat het duidelijk wordt van wat voor ramp er sprake is. Naar aanleiding van deze informatie geeft de meldkamer meer info aan de app.


Bewustwordingsweek
summerschool-zelfredzaamheid-enschede-6Groepje 4 (Hoessein Alkisaei, Jacqueline Dregmans, Sarah Huijnen, Renske ter Horst )  begon, erg verassend, met een ramp-flashmob. Schreeuwend kwamen ze binnen dat er een ramp was en toen werd het duidelijk dat veel mensen gewoon verstijven op zo’n moment, die seconden dat ze niet doorhebben dat het niet echt is, waaruit blijkt dat zelfredzaamheid erg belangrijk is. Een bewustwordingsweek was volgens hun de beste oplossing, Rampzaligheid genoemd. Deze week begint onaangekondigd op een bepaalde dag in het jaar met een nagespeelde ramp, die de bewoners moet trainen voor wanneer er echt een ramp komt. Buurthulpverleners (BuHV’ers) moeten worden ingezet worden om orde te scheppen in de chaos in hun buurt. Tijdens de bewustwordingsweek moeten burgers door middel van verschillende lessen zich bewust worden van de risico’s in hun wijk.

Smart City Signing
Het winnende groepje 5 vindt dat burgers een goede kant op gestuurd moeten worden, omdat ze tijdens een ramp dat zelf dan niet goed kunnen bedenken. Fieke Bijlenga, Lisa Gerards, Jalie Oegema, Daniel Van den Bor ontwikkelden daarom Smart City Signing.  Door middel van signing en sensoring worden de bewoners van een wijk tijdens een ramp als het ware geleid naar een veilige plek. Met signing en sensoring worden een soort van stoplichten bedoeld die moeten gevolgd worden als ze groen zijn en als ze rood zijn moet de burger die kant niet op gaan. Deze ‘stoplichten’ worden vastgemaakt aan bijvoorbeeld lantaarnpalen en aan elk van die ‘stoplichten’ zit een zonnepaneel, zodat ze het nog blijven doen als de stroom uitvalt. De hulpdiensten kunnen op een soort van knop drukken waardoor de stoplichten aan gaan, helpen dus toch mee in het eerste kwartier en weten hoeveel mensen er één kant op lopen, en dus hoeveel hulp er nodig is.

summerschool-zelfredzaamheid-enschede-9Vluchtproces nudgen
En last but not least, groepje 6 (Joost Knüppe, Lotte Rijsman, Suzie van de Pas, Martijn van den Heuvel) dat inzette op het sturen op gedrag, oftewel nudging. Nudging is het veranderen van het gedrag van mensen door de omgeving te veranderen. Door bijvoorbeeld aan de ene kant een prettige omgeving te laten zien en aan de andere kant een minder prettige omgeving, dan gaan mensen instinctief naar de prettige omgeving. Met hun adviesbureau Rampzalig willen ze het vluchtproces tijdens een ramp optimaliseren en versoepelen. Het adviesbureau ontwikkelt advies op maat per ramp.

Winnaar wordt Startup
De jury, bestaande uit Jeroen Hatenboer (wethouder in Enschede), Hans Leeflang (Ministerie van I&M), Alet van ’t Eind (Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving), Theo de Bruijn (IAA Stedenbouw en Landschap) en Harco van de Hil (Great Strategy) had een zware dobber aan het kiezen van de winnaar. Want niet alleen gaven de oplossingen een heel verschillend antwoord op de hoofdvraag, ze waren ook allemaal erg creatief en verrassend goed uitgewerkt voor de tijd die daar voor stond. Maar Smart City Signing stak daar bovenuit, vertelde juryvoorzitter Hatenboer. Het idee sloot aan bij het ‘smart’ worden van steden en gebruikt een vormentaal die iedereen kent. Ook de mogelijkheid om de toepassing te kunnen gebruiken tijdens events viel goed bij de jury. Ook de bestemming van het geld, groep 5 beloofde het winnende bedrag te investeren in de startup Smart City Signing, sloeg aan. En dus nodigde de wethouder de winnaars uit hun idee te presenteren aan de Enschedese gemeenteraad.
Wordt vervolgd.

Slotevent Summerschool ‘Ontwerp de Zelfredzaamheid’ (19 okt Enschede)

Op woensdagmiddag 19 oktober leveren de deelnemers aan onze herfst-summerschool ‘Ontwerp de Zelfredzaamheid’ hun werk op. U kunt daar (gratis) bij zijn, maar wacht niet te lang want we hebben slechts 10 plaatsen voor bezoekers. Naast de zes ideeën van onze summerschool-deelnemers, krijgt u ook een cool-down-lezing van Theo de Bruijn (directeur IAA Stedenbouw en Landschap).

knop-kennislab-aanmelden-900px

Programma
13.30 uur             Ontvangst
14.00 uur             Welkom door hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink
14.15 uur             Cooldown-lezing door Theo de Bruijn (directeur IAA Stedenbouw en Landschap)
14.45 uur             Uitleg over afgelopen dagen en de casus
15.00 uur             Introductie van de jury bestaande uit: Jeroen Hatenboer (wethouder in Enschede), Hans Leeflang (Ministerie van I&M), Alet van ’t Eind (Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving), Theo de Bruijn (IAA Stedenbouw en Landschap)
15.30 uur             De deelnemers presenteren hun oplossing via een pecha kucha aan de jury
17.00 uur             Juryberaad
17.30 uur             And the winner is…
18.00 uur             Time to drink

Facts en Figures
Slotevent Summerschool ‘Ontwerp de Zelfredzaamheid’
Dinsdag 18 april van 13.30 – 18 uur
Locatie: Het Vrijdag, Steenbeltweg 48, 7523 VZ Enschede
Maximaal 10 plaatsen

knop-kennislab-aanmelden-900px

Miniconferentie: ‘Hoe zelfredzaam is uw community?’ (18 okt – Enschede)

Op dinsdagmiddag 18 oktober organiseren we in Enschede de Miniconferentie ‘Hoe zelfredzaam is uw community?’ En daar kunt u gratis bij zijn.

knop-kennislab-aanmelden-900px

foto: G.v.d.Werff

foto: ANP – G.v.d.Werff

Ontwerp de Zelfredzaamheid
Tijdens de summerschool Ontwerp de Zelfredzaamheid (die we organiseren met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving) hebben we het over de meest extreme vorm van zelfredzaamheid: namelijk, wat doe je als er echt geen overheid aanwezig is en je op elkaar bent aangewezen. Ben je dan als buurt of wijk een gemeenschap of verzameling mensen?

Maar wie onder zulke extreme omstandigheden kan samenwerken, kan dat ook als de nood minder hoog is. En dat is een thema waar veel en vaak over wordt nagedachte door overheden en waarmee ook volop wordt geëxperimenteerd. Wij bekijken het vanuit drie perspectieven. Vanuit het perspectief van het Rijk dat wil dat de verschillende overheden een nieuwe rol aanneemt. Vanuit het perspectief van de gemeente. En vanuit het perspectief van de burgers.

Programma (wijzigingen voorbehouden):

14.00

Ontvangst en welkom

14.15

Het perspectief van het Rijk Wat wil het Rijk?

Gerrit Jan Hoogland stimuleert gemeentelijke overheden om te innoveren op het gebied van rolverandering. Dat doet hij onder andere via het programma Anders Denken Anders Doen.

14.35 Het perspectief van de gemeente Wat wil de gemeente?

Net als veel andere gemeenten maakt Enschede een enorme cultuurverandering door. Van boven de samenleving tot onderdeel van de community. In Enschede noemen ze deze kanteling: ‘samenlevingsgericht werken’. Dat klinkt mooi en logisch, maar hoe pakt het uit in de dagelijkse praktijk? Waar gaat dit gemakkelijk? En wat is ingewikkeld?

14.55 Het perspectief van de burger Rol van burgers

En willen de burgers dat wel? Hadassa Meijer in ieder geval wel. Zij organiseert, vanuit het Huis van Verhalen in de wijk Roombeek wekelijks een buurtmaaltijd waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar tijdens het eten, opruimen en afwassen beter leren kennen. Daarin wordt ze gesteund door de overheid en het bedrijfsleven. Hadassa vertelt ons hoe ze dit doet én waarom.

15.15 Pauze
15.30 In gesprek met de sprekers In 3 rondes komt u in gesprek met alle sprekers

 

16.30 Borrel

Aan deze miniconferentie doen sowieso de deelnemers voor de summerschool mee. 24 jonge en bevlogen mensen. De toekomst van ons vak. En u kunt daar – gratis – bij zijn. Om mee te doen aan het gesprek en te leren van elkaar. Daarvoor hebben we nogmaals 24 plekken vrij. Meld u dus snel aan.

knop-kennislab-aanmelden-900px

Facts en Figures
Miniconferentie ‘Hoe zelfredzaam is uw community?’
Dinsdag 18 april van 14 – 17 uur
Locatie: Prismare, Roomweg 167d, 7523 BM Enschede

Summerschool Zelfredzaamheid: De laatste plaatsen

banner summerschool novo - staand oktEr zijn nog een paar – laatste – plaatsen voor de summerschool die wij in oktober houden in Enschede.

knop-kennislab-aanmelden-250px

Want met de afgelopen summerschool nog in de benen, maken we ons op voor weer een nieuwe zomerschool. Een summerschool in de herfst, die we al in juli hebben aangekondigd. Het wordt een ouderwetse ontwerpwedstrijd waar we op zoek gaan naar mooie nieuwe ideeën voor een complex probleem: het gouden uur, de belangrijkste minuten na een ramp.

We zijn druk bezig met de laatste loodjes van het programma. Lees alles over deze bijzonder Summerschool

Split-decision beslist Summerschool Sloterdijk

De jury velde een Salomonsoordeel: niet één maar twee groepen moesten de hoofdprijs van 2000 euro delen tijdens de Summerschool Testrit Omgevingswet in Sloterdijk. Een split-decision die recht doet aan de complexiteit van de Amsterdamse opgave.

Drie dagen lang, van 23 tot en met 25 augustus, werden 21 toptalenten opgesloten in Amsterdam Sloterdijk en omgeving. De vraag aan hen was om een omgevingsvisie te maken voor Sloterdijk-I-Zuid. Dat is nu nog een gemengd bedrijventerrein, maar wordt binnenkort een hoogstedelijk woonwerkgebied in Amsterdam. De vraag aan de deelnemers aan de studenten was hoe.

De summerschool was een initiatief van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving en de gemeente Amsterdam. De organisatie lag in handen van het Kennislab voor Urbanisme.

SummerschoolSloterdijk (3)Omgevingsvisie in drie dagen
Om de hoofdvraag te beantwoorden waren de deelnemers, een bonte mengeling van studenten en net-afgestudeerden, hbo’ers en wo’ers, planologen, bestuurskundigen en sociologen (en nog wat anderen) onder verdeeld in vijf groepjes die allemaal een antwoord gaven. En daarmee in competitie waren met elkaar. De groepen kregen op de eerste dag de theorie over omgevingswet, omgevingsveiligheid, maar ook smart city opgediend. Met die kennis bevroegen ze de volgende dag de stakeholders van het gebied naar hun belang. Om op de derde dag met een antwoord te komen.

Dat antwoord werd gepresenteerd tijdens een speciaal slotevent in het ZID-theater in Amsterdam. Een jury bestaande uit Arie Jan Arbouw en Eline van der Hoek van het Ministerie van Milieu, Alet van ’t Eind van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving, Leonie Schouten van de gemeente Amsterdam, Peter Bals van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, Jurriaan van den Eijkhof  van ORAM en Daan Hollemans van Antea Group beoordeelden de vijf gepresenteerde visies. En besloten uiteindelijk tot een split-decision waarbij zowel groep 2 als 5 op het podium werd gehesen.

SummerschoolSloterdijkWinnaars (allen)Analyse en smart city
Jurylid Alet van ’t Eind over de lastige beslissing van de jury: ‘Het maken van een omgevingsvisie is een lastige opgave. Zeker in drie dagen. Die worsteling zagen we ook terug in de eindproducten, waarbij de ene winnende groep focuste op het proces en de andere groep op de uiteindelijke visie.’

Groep 2 (bestaande uit Anouk Van Beijsterveldt, Anouk Paris, Ilse van Rijsingen, Steven van Steekelenburg en Valenard Gerards) focuste daarbij op het proces en analyseerde heel zorgvuldig de casus waarbij de gemeenschap als verbindende factor tussen veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid als uitgangspunt gelden voor de gebiedsvisie. De jury was onder de indruk van die zorgvuldige analyse. Net zoals de jury enthousiast was over groep 5 (Erica Theulings, Eva Peeters Weem, Ingmar Zwier en Tanya  van Eck) die in hun plan kozen voor een smart city en heel duidelijk de kaders schetsten waarbinnen die stad kan ontstaan. De visie biedt daarbij duidelijk de ruimte voor toekomstig ontwikkelingen.

SummerschoolSloterdijk (2)

Maar twee winnaars betekent niet dat de andere ideeën niet interessant waren. Zo koos groep 1 (Agnes Galama, Evert Verhoeven, Geert Kievit, Ivonne Bieleman) met hun plan Sloterdak voor het ‘dak’ als uitgangspunt met daktuinen en zonnedaken. Groep 3 (Bonnie Barlag, Jesse Wermelink,  Keetie van Rooijen, Yos Purwanto) nam de transformator als metafoor voor de geleidelijke herontwikkeling van het gebied, waarbij ook veiligheid een flexibel kader kan zijn. En groep 4 (Eelco Sneep, Julia Kölbel, Luçan Boon van Ostade en Sammie Fransen) tenslotte bracht water in het gebied en zocht zo een verbinding tussen de dichtbij gelegen haven en binnenstad. Die trouwens prima bereikbaar werden door onbemande voertuigen.

Jurylid Alet van ’t Eind kijkt meer dan tevreden terug op de summerschool. ‘Ik ben enorm geïnspireerd door de gedrevenheid waarmee deze mensen drie dagen hebben gewerkt. En ik ben er trots op dat wij hen hebben mogen laten kennismaken met de omgevingswet en het nieuwe omgevingsveilgheidsbeleid.’

Bekijk hier een videoverslag van de middag:

Summerschools Testrit Omgevingswet

SummerschoolSloterdijk (2)Tijdens de Summerschools ‘Testrit Omgevingswet’ gingen in juli en augustus groepen jongprofessionals aan de slag met de omgevingswet. De summerschools werden georganiseerd op verzoek van Directie Veiligheid en Risico’s van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De organisatie werd verzorgd door het Kennislab voor Urbanisme in samenwerking met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving.

Lees hier alles over de editie van juli in Wijk aan Zee.
Klik hier voor informatie over de summerschool in augustus in Amsterdam Sloterdijk.

Lees hier over de uitkomsten van beide summerschools.

 

Dit zijn de 8 lessen van dag 1 van de summerschool in Sloterdijk

Maak een omgevingsvisie voor Sloterdijk I vanuit de nieuwe regelgeving met een spotlight op omgevingsveiligheidsbeleid. Met die opdracht gingen 22 deelnemers van de tweede summerschool ‘Testrit Omgevingswet’ in opdracht van het ministerie van IenM en Ontwerp Veilige Omgeving gisteren aan de slag. Een opdracht onder hoge druk, want over iets meer dan 24 uur presenteren ze hun idee aan de jury (hier kunt u trouwens bij zijn).

Dag 1 was een dag van de theorie. Wat is de Omgevingswet en wat betekent dat? Met wat voor gebied hebben we te maken? Wat is externe veiligheid, met welke regels en contouren hebben we te maken en hoe verandert dit in het kader van de nieuwe regelgeving? Hoe ontwerpen we veilig? Vanuit het ZID Theater, een culturele broedplaats in een voormalig schoolgebouw net iets buiten het plangebied, werd onze kennis bijgespijkerd. Dit zijn de lessen van de eerste dag.

 1. Amsterdam drukt op het plangebied

Amsterdam groeit. De vraag naar woningen neemt ook buiten de ring toe. Zoals bijvoorbeeld in Sloterdijk I. De opgave: er werd eerst gesproken over 1.900 woningen, maar inmiddels zijn dat er meer dan 3.000. Weet je een manier om er nog meer te realiseren zonder de veiligheidseisen te overschrijden? Graag. Dit moet een hoogstedelijk, hoogwaardig gebied worden.

 1. Sloterdijk is een gebied in bedrijf

BCqiYxwvXEAAwVKB.jpg largeedrijvigheid zit diep geworteld in Sloterdijk I. Verschillende bedrijven, ook van de hogere milieucategorie, zitten er al van generatie op generatie. Leuk die ontwikkelplannen, maar ze zijn niet van plan er zomaar voor te wijken. Er zal moeten worden nagedacht over goede alternatieven of inpassingen in het bestaande plan. Drukke wegen, sporen, ondergrondse infrastructuur en geluiden, geuren: alles wijst erop dat dit gebied volop in bedrijf is. Dat hier over pakweg 10 jaar duizenden mensen wonen is amper voor te stellen.

 1. Omgevingswet maakt van beperkingen mogelijkheden

De Omgevingswet is voor 20 procent een verandering van regels en voor 80 procent een cultuurverandering. 26 wetten, afkomstig vanuit de verschillende domeinen, gaan vanaf 2019 op in één wet met betrekking tot de leefomgeving. Dat betekent dat het eenvoudiger wordt en dat er meer bestuurlijke afwegingsruimte is. Het gaat niet meer alleen om wat er niet mag, maar om wat er kan. Gemeenten, provincies en Rijk kunnen die ruimte opzoeken. Dit vraagt om een cultuurverandering: denken in mogelijkheden (in plaats van beperkingen, van buiten naar binnen werken (in plaats van andersom) en integraal denken (in plaats sectoraal).

 1. De Omgevingswet is de jongere generatie op het lijf geschreven

De jongere generatie doet dat integrale denken als vanzelfsprekend. Vluchtroutes in het gebied? Ja, dat hangt allemaal samen met communicatie, met de positionering en inrichting van gebouwen, met de soorten mensen in het gebied (heb je te maken met kwetsbare groepen?) en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Kortom, een veilig ontwerp beoordeel je integraal. Logisch toch?

CqjQrVBW8AEn0Zx.jpg large

 1. De overheid beschermt ons tegen 1 micromort per jaar

Of je gaat duiken (8 micromorts) of de Mount Everest (25.000 micromorts) gaat beklimmen moet iedereen zelf weten. De wet beschermt ons tegen alle niet-vrijwillige risico’s waaraan we worden blootgesteld. Denk aan transporten van gevaarlijke stoffen, aan geluidsoverlast en aan fijnstof. De veiligheidsregels waar we ons bij de inrichting van de leefomgeving aan moeten houden zijn gebaseerd op 1 micromort per jaar. Dat betekent dat de kans dat we overlijden aan externe veiligheidsrisico’s niet meer dan 1 op de 1 miljoen per jaar mag zijn. Net zoveel kans als dat je overlijdt door het drinken van een glaasje wijn.

 1. Risico’s kunnen interpretatief zijn

Onze hersenen kunnen risico’s niet goed inschatten. We zijn bang voor spinnen en vliegtuigen, terwijl het risico om daaraan te overlijden vrijwel nihil is. Veel groter is de kans om aan een ziekte te overlijden, een risico waar we ons doorgaans minder van bewust zijn. Risico’s hebben ook met informatievoorziening te maken. Hoe concreter je het kunt maken, des te beter kunnen mensen inschatten hoe groot ze het risico inschatten. Staan er veel baten tegenover? Dan is het wellicht het overwegen waard het risico te aanvaarden.

 1. Technologie kan veiligheid inzichtelijk maken

Sensoren, data en internet bieden oneindig veel mogelijkheden om steden leefbaarder, flexibeler en efficiënter te maken. Die ontwikkeling gaat razendsnel, sneller dan de mens soms kan bijhouden. Dat biedt kansen voor betere benutting van stedelijke ruimte en kan van een stad een plek maken die zich dynamisch aanpast aan de wensen op dat moment. Ook als het gaat om veiligheid. Waar we risico’s nu berekenen aan de hand van wiskundige modellen, kunnen we dit middels techniek ook real-time en dus realistischer.

 1. Houdt ruimte voor onverwachte ontwikkelingen

CqjaXFYWYAEHcvaWie zegt dat we over 20 jaar nog parkeerplekken nodig hebben? Misschien vervoeren we ons wel met drones die landingsplatformen nodig hebben. Of met zelfrijdende auto’s, die voortdurend in beweging blijven. En als alle auto’s elektrisch gaan rijden, lossen we dan de meeste externe veiligheidsrisico’s niet vanzelf op? Het zijn vragen waar we geen antwoord op hebben. Dat betekent dus ook dat een omgevingsvisie of -plan de ruimte moet bieden om met deze onzekerheden om te gaan.

Vandaag, dag 2,  staat in het teken van belangen. De deelnemers gaan in gesprek met de verschillende stakeholders in het gebied om erachter te komen met welke belangen hun visie rekening moet houden. Bij één van de stakeholders krijgen we een uniek kijkje in de keuken: we krijgen een rondleiding door de haven vanaf het water. Morgen meer!

2 last-minute-plaatsen voor Summerschool in Sloterdijk (23 – 25 augustus)

extra plaatsen summerschool

Doordat 2 deelnemers zich, last-minute hebben afgemeld, hebben we nog plaatsen voor onze summerschool volgende week.

Interesse? Meld je dan snel aan. Dat kan via 3 eenvoudige stappen.

 1. Kijk in je agenda of volgende week tijd hebt voor een onvergetelijke summerschool waarin je alles leert over de nieuwe omgevingswet en het omgevingsveiligheidsbeleid.
 2. Lees alles over het programma.
 3. Meld je aan via dit formulier op Typeform.

En als je nog een duwtje in de rug nodig hebt: lees de reacties van deelnemers van juli.

Slotevent summerschool Omgevingswet en Omgevingsveiligheid (25 augustus)

Op een snelle en leuke manier leren hoe de omgevingswet (en het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid) werkt? Kom dan naar het Slotevent van de Summerschool Omgevingswet in Amsterdam Sloterdijk op donderdag 25 augustus.

Na het succes in Wijk aan Zee organiseren we in opdracht van het Ministerie van I&M en Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving een tweede Testrit Omgevingswet, ditmaal in Sloterdijk I.
24 studenten gaan drie dagen aan de slag met de winnaarOmgevingswet en schrijven een omgevingsvisie voor Sloterdijk I.
De resultaten daarvan presenteren ze op 25 augustus in ZID Theater (De Roos van Dekamaweg, 1061 HR, Amsterdam – https://goo.gl/maps/MzrgMfj7j272) tijdens een speciaal slotevent van de Summerschool van 13 tot 17 uur.
En daar kunt u bij zijn.

Meld u hier aan: https://kennislab.typeform.com/to/BFa6Za

Waarom?
>> U leert over de omgevingswet van de mensen die de wet maken.
>> U leert over het omgevingsveiligheidsbeleid van de mensen bij het Ministerie die die wet schrijven.
>> U ziet wat 24 jonge talenten daarmee klaarspelen in drie dagen in Amstedam Sloterdijk.
En wie weet voelt u zich dan ook wel weer een beetje student (niets fijner dan dat).

Lees hier alles over de summerschool.

Het programma is:

13.00     Welkom door Jan-Willem Wesselink (hoofdlaborant Kennislab voor Urbanisme)

13.10     Inleiding Omgevingswet door Daan Hollemans (Antea Group) Wat is de Omgevingswet? Maar ook, wat hebben de deelnemers aan de summerschool geleerd over de omgevingswet? Wat zijn hun adviezen aan het Ministerie.

13.40     Inleiding omgevingsveiligheid – Hoe verandert het omgevingsveiligheidsbeleid? Door Annemie Wetzer (ministerie van Infrastructuur en Milieu)

14.00     Introductie in de casus Sloterdijk I door Leonie Schouten (juridisch planoloog bij de gemeente Amsterdam).

14.20     We stellen de jury voor en de jury vertelt waar zij op let.

In de jury zitten:

>> Edward Stigter (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
>> Alet van ’t Eind (Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving)
>> Leonie Schouten (gemeente Amsterdam)
>> Eline van der Hoek (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
>> Jurriaan van den Eijkhof (ORAM)
>> Daan Hollemans (Antea Group)
>> Peter Bals (Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland)

14.40     De studentengroepen presenteren zich via een Pecha Kucha aan de jury

16.15     Juryberaad

16.30     And the winner is…

17.00     Time to drink

Meld u hier aan: https://kennislab.typeform.com/to/BFa6Za

Ben je student/ young professional en wil je deelnemen aan de summerschool in Sloterdijk? Er is nog één plekje vrij.

4 extra plekken voor Summerschool Amsterdam Sloterdijk (23 – 25 augustus)

extra plaatsen summerschool

Mooi nieuws voor iedereen die ook zo’n mooie Summerschool wil meemaken: er zijn extra plaatsen vrij voor de summerschool van 23 – 25 augustus in Amsterdam Sloterdijk. We hebben plek voor 4 extra deelnemers. Meld je dus snel aan. Dat kan via 3 eenvoudige stappen.

 1. Kijk in je agenda of je van 23 tot en met 25 augustus tijd hebt voor een onvergetelijke summerschool waarin je alles leert over de nieuwe omgevingswet en het omgevingsveiligheidsbeleid.
 2. Lees alles over het programma.
 3. Meld je aan via dit formulier op Typeform.

En als je nog een duwtje in de rug nodig hebt: lees de reacties van deelnemers van vorige week.

En de winnaar is: Industrial Dunes

23 studenten en jonge professionals presenteerden tijdens het slotevent Summerschool ‘Omgevingswet-Testrit’ op vrijdag 8 juli vijf omgevingsvisies voor Wijk aan Zee. In drie dagen schreven de jongeren een omgevingsvisie met de focus op omgevingsveiligheid voor het dorp. De winnaar focuste zich in de visie op de unieke combinatie tussen industrie, kustlandschap en het dorp en wonnen met die visie 2.000 euro.

winnaarVan 6 t/m 8 juli bezochten de jongeren verschillende plekken in en rond Wijk aan Zee. Ze ontmoetten stakeholders en kregen presentaties over de naderende Omgevingswet. Zo werd er op het dorpshuis van Wijk aan Zee gesproken met acht verschillende stakeholders, bezochten ze het fabrieksterrein van Tata Steel en kregen ze een presentatie over de opslag en het gevaar van nitraatfilms in nabijgelegen bunkers.

Wijk aan Zee
Het leverde een divers beeld op van de gevaren, maar ook de kansen voor Wijk aan Zee. Het dorp ligt tussen Tata Steel, het beschermde duinlandschap en de zee ingeklemd. Daarnaast vergrijst de bevolking en dreigen belangrijke voorzieningen te moeten sluiten. Wijk aan Zee wil graag nieuwe woningen bouwen, maar door de verschillende veiligheids- en natuurissues is er weinig ruimte om nieuwe woningen te ontwikkelen. Stuk voor stuk factoren die een rol moesten spelen in de integrale omgevingsvisie die de deelnemers moesten opstellen.

Industrial Dunes
De winnende groep versloeg de vier andere groepen door de nadruk te leggen op de kansen die de Omgevingswet biedt via de flexibilsering. In de visie met de naam Industrial Dunes mogen nieuwe woningen worden gebouwd, maar de inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor het risico dat ze nemen door te wonen in een gebied waar de externe veiligheid op gespannen voet staat met de leefbaarheid. Ook pleit de groep voor een intensievere relatie tussen de industrie en het dorp via de levering van restwarmte en de beoefening van extreme sporten. Bekijk hier een videoverslag van de middag.

Twee banen
De cheque van 2.000 euro werd uitgereikt door Peter Torbijn, directeur bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit was niet de enige prijs die werd uitgereikt. Ook werden onder de 23 deelnemers twee vacatures uitgeschreven; eentje bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en bij de Omgevingsdienst IJmond. Een unieke kans voor de talenten om betaalde ervaring op te doen binnen deze organisaties en voor de organisaties een unieke kans om nog langer gebruik te maken van het talent uit deze groep via een eenjarig traineeshipprogramma.

Summerschool Omgevingswet dag 2: Staal is net koekjes bakken

In één dag op bezoek bij Tata Steel, praten over nitraatfilms en uitgebreid discussiëren met de stakeholders van het dorp Wijk aan Zee. Dit was dag 2 van de Summerschool Omgevingswet in een notendop.

De tweede dag van de Summerschool begon voor hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink en twee fanatieke deelnemers al om half zeven met een hardlooprondje door het bijzondere landschap rondom Heemskerk. De andere 21 deelnemers bleven, na de zware vorige avond, nog iets langer liggen en sloten aan bij het ontbijt om extra energie over te hebben voor de intensieve dag in het verschiet. Die dag begon voor hen dan ook met een bezoek aan het dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee.

CmwEUkJW8AEi0LDIn het dorpshuis gingen de deelnemers in gesprek met verschillende stakeholders in het gebied. Elke stakeholder stelde zich voor, legde zijn belangen in het gebied op tafel en werd vervolgens ondervraagd door de jongprofessionals. Door de openheid van de verschillende stakeholders (o.a. dorpsraad, woningscorporatie WOONopMAAT, Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Beverwijk) en de gerichte vragen van de deelnemers kwam een bijzondere discussie op gang. Hoe is het mogelijk om alle partijen tevreden te krijgen en toch een vitaal en gezond dorp te behouden? Het bracht de deelnemers inspiratie voor het verder uitwerken van hun omgevingsvisie.

Tata Steel ontbrak bij het dorpshuis-discussie, maar stelde wel haar terrein open voor de deelnemers. De staalgigant met een terrein ter grootte van de gemeente Bussum en/of 1.200 voetbalvelden (voor degenen die niet weten hoe groot Bussum is). Donald Voskuil, Manager Regional Affairs, lichtte in het congrescentrum de rol van Tata Steel in het gebied toe en toonde begrip voor de standpunten van de burgers. ‘Wij doen niet wat de overheid van ons eist, maar wij gaan mee met de maatschappelijke trends. De maatschappij wil een gezondere leefomgeving, dus moeten wij onze processen zo inrichten dat ons overlast wordt beperkt.’ Dit doen ze bijvoorbeeld met geïsoleerde fabrieken en doeken die fijnstof afvangen. ‘Maar we blijven wel een staalbedrijf en we kunnen niet alle overlast uitsluiten’, aldus Voskuil.

De grootsheid van Tata Steel werd tijdens een speciale bustour over het terrein getoond. Gekleed met veiligheidsjas-, -bril en –helm bezochten de deelnemers de staalwalserij waar het staal met grote kracht wordt gewalst en op de rollen wordt gewikkeld. En dit alles onder leiding van tourgids Henk die moeiteloos een vergelijking wist te maken tussen het bakken van koekjes, soepbouillon en staal. En zonder problemen alle cijfers, materialen en stoffen op wist te noemen die verbonden zijn aan staal. Als afsluiter bezocht de groep nog de verzinkingsfabriek voordat ze op de fiets sprongen voor het avondeten in het hostel.

Cm0YHM7UsAEw_NWMet de buiken gevuld was het tijd voor nitraatfilms. Catherine Cormon, Head of Collection Manegement Eye Filmmuseum, vertelde over de werking, het belang en bovenal het gevaar van nitraatfilms. De ‘schilderijen uit de filmindustrie’ zijn uiterst vatbaar voor vuur en liggen op drie verschillende plekken in de provincie Noord-Holland opgeslagen. Als die vlamvatten ontstaat er een gifwolk met een reikwijdte van 3,5 kilometer. ‘Hoe ga je om met dat risico’, was de vraag die daar centraal stond. Het antwoord; bouw, net als de Denen, een opslag voor 6 miljoen waar de films bewaard kunnen blijven met een temperatuur onder het vriespunt. ‘Maar dat geld is er op het moment niet’, aldus Cormon. ‘Maar wat als je de gemeenten, provincie en het Rijk erbij betrekt’, aldus de deelnemers. ‘De gemeenten met de huidige opslagpunten hebben al het belang bij het voorkomen van een lokale ramp en de veiligheid van de burgers.’

En zelfs na dat bezoek was het einde van de dag nog niet bereikt. Rond half 12 gaven de groepjes in maximaal twee minuten pitches aan elkaar over hun plan voor de omgevingsvisie voor Wijk aan Zee. Een laatste plenaire proef voordat de visies opgeleverd moeten worden aan de professionele jury.

17-19 okt. Gratis Summerschool ‘Ontwerp de Zelfredzaamheid’ – Meld je nu aan

banner summerschool novo - staand oktVan 17 tot en met 19 oktober 2016 (in de herfstvakantie) organiseert het Kennislab voor Urbanisme op verzoek van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu weer een Summerschool. Dat doen we in Enschede. We hebben daarvoor de mooie en lastige opgave gekregen om zelfredzaamheid te ontwerpen. Je kunt je daarvoor nu aanmelden. Of lees eerst meer.

Deze summerschool wordt een mooie, ingewikkelde ontwerpwedstrijd die gaat over zelfredzaamheid in de puurste vorm. Het eerste kwartier na een ramp is namelijk vaak letterlijk ‘killing’ voor de omwonenden van een bron. In dat kwartier bepalen de omwonenden of ze moeten rennen of schuilen en zijn tegelijkertijd de hulpdiensten nog onderweg. Omwonenden zijn dus op zichzelf aangewezen. Tegelijkertijd is de impact van een ramp vaak het grootst in het zogenaamde gouden uur. Dan vallen de meeste slachtoffers. De hulpdiensten (de naam zegt het al) bieden hulp. Maar dan is het kwaad vaak al geschied.

Maar wat kunnen omwonenden zelf doen om de impact van dit gouden uurtje te verkleinen? En hoe kunnen we dat van bovenaf sturen? Kunnen we een wijk zo inrichten dat omwonenden bijna vanzelf het goede doen? Voor zichzelf en hun buren. Kun je de impact van een ramp verkleinen door te bouwen aan sociale structuren? Wat is de rol van communicatiemiddelen? Zijn rampenoefeningen de oplossing? Of moet iedereen rondom een chemische fabriek een eigen schuilkelder bouwen? Bovendien, wat zijn kwetsbare groepen en wat niet? Hoe zit het bijvoorbeeld met hotelgasten, airbnb’ers of vluchtelingen in een wijk?

Kortom, we onderzoeken de hoe omwonenden zelf kunnen bijdragen aan hun veiligheid. Niet omdat de overheid het niet wil doen, maar omdat juist in het eerste kwartier zelfredzaamheid essentieel is. En het beste plan wint 2.000 euro.

Lees hier meer: http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/summerschool-okt-16/

Summerschoolslotevent (8 juli): Omgevingswet en Omgevingsveiligheid – Casus Wijk aan Zee

Summerschool Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving Ruhrgebiet (352)Op 8 juli is het zover: 24 topstudenten gaan drie dagen aan de slag met de omgevingswet en schrijven een omgevingsvisie voor Wijk aan Zee. De resultaten daarvan leveren ze op 8 juli in StayOkay Heemskerk (Tolweg 9, 1967 NG Heemskerk) tijdens het Summerschoolslotevent van 13 tot 17 uur.
En daar kunt u bij zijn.

Meld u hier aan: https://kennislab.typeform.com/to/hOhrPP

Waarom?
>> U leert over de omgevingswet van de mensen die de wet maken
>> U leert over het omgevingsveiligheidsbeleid van de mensen bij het Ministerie die die wet schrijven
>> U ziet wat 24 jonge talenten daarmee klaarspelen in drie dagen in Wijk aan Zee
En wie weet voelt u zich dan ook wel weer een beetje student (niets fijner dan dat).

Lees hier alles over de summerschool.

Het programma is:

13.00     Welkom door Jan-Willem Wesselink (hoofdlaborant Kennislab voor Urbanisme)

13.10     Inleiding omgevingswet door Sarah Ros (gemeente Haarlem, omgevingswetdeskundige) Wat is de omgevingswet? Hoe gaat die onze ruimtelijke ordening veranderen?

13.30     Inleiding omgevingsveiligheid – Hoe verandert het omgevingsveiligheidsbeleid? Door Annemie Wetzer (ministerie van Infrastructuur en Milieu)

13.50     Introductie in de casus Wijk aan Zee door Bart van de Bovenkamp, Milieuadviseur bij OD IJmond

14.10     We stellen de jury voor en de jury vertelt waar zij op let.

In de jury zitten:

>> Peter Torbijn (Ministerie van Infrastructuur en Milieu – voorzitter)
>> Alet van ’t Eind (Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving
>> Sarah Ros (gemeente Haarlem, omgevingswetdeskundige)
>> Bert Pannekeet (ODIJ)
>> Josselin Bakker (Gemeente Beverwijk)
>> Eline van der Hoek (Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

14.30     De studentengroepen presenteren zich via een pecha kucha aan de jury

16.00     Juryberaad

16.15     And the winner is…

16.30     Time to drink

Meld u hier aan: https://kennislab.typeform.com/to/hOhrPP

Nieuw: vind een specifieke afstudeer(stage) bij het Kennislab

Practice what you preach. De snel veranderende wereld zorgt ervoor dat ook het Kennislab voor Urbanisme continue verandert. Daarom kunnen afstudeerders en stagiairs vanaf nu niet langer op een algemene plek in het Kennislab solliciteren, maar heel gericht op opdrachten van onze partners.

Wat is er anders?
Waar we tot nu toe uitgingen van thema’s per lab, zoeken we nu afstudeerders per vraag van onze partners. We zoeken dus gerichter naar topstudenten.
Tegelijkertijd blijven we een omdenktank. We worden geen uitzendbureau voor afstudeerders en de opdrachten van onze partners mogen daarom geen corebusiness zijn, maar moeten die vernieuwing nodig hebben. Onze partners moeten willen leren van anderen. En onze afstudeerders en stagiairs moeten willen leren van anderen en openstaan voor andere meningen en opvattingen. Hun mening durven uiten en niet schrikken als iemand het daar niet mee eens is.

afstuderenWaar gaan die opdrachten over?
Daar verandert niet zoveel. Urbanisme is het fit en vitaal houden van de stad. Dat deden we en blijven we doen. En alle opdrachten die daarover gaan, vinden we interessant. Wel stellen we eisen aan de partners die die opdrachten geven én aan de afstudeerders en stagiairs die ze uitvoeren. We zoeken opdrachten die vernieuwend, grensoverschrijdend en toepassingsgericht zijn. En de afstudeerders (en stagiairs) die daarbij passen.

Hoe kan ik een opdracht aan het lab geven?
Elke gemeente, elk bedrijf en elke andere organisatie kan partner worden van het lab en een opdrachtgeven aan het lab. Samen bepalen we hoe we dat het beste kunnen inrichten. Lees hier hoe we dat doen.

En hoe kan ik solliciteren op een afstudeer- of stageplek?
Al net zo simpel. Op onze vacaturesite lees je welke plekken we vacant hebben en daar kun je op solliciteren. Lees hier hoe.

Doen jullie dan geen summerschools meer?
Ja hoor, dat blijven we gewoon doen. En hackatons, kennisateliers en allerlei andere challenges die vernieuwend, grensoverschrijdend en toepassingsgericht zijn. Lees hier meer.

Laborantenblog: B2C heeft de toekomst

‘Hoe kun je als community of sociale onderneming in de wijk de inzameling, recycling en/of verwerking van afval duurzaam exploiteren?’ Deze vraag stond centraal op donderdagmiddag 12 mei tijdens het Business2Community Matchmaking Event. Een middag waarop maatschappelijke initiatieven, afvalbedrijven en gemeenten met elkaar in gesprek gingen over afval, recycling en duurzaam ondernemen.

b2c 12 meiPresentaties initiatieven
Het event werd geopend door Silvia de Ronde Bresser, initiatiefnemer van Kracht in NL en de MEAXchange en tevens een van de organisatoren van deze dag. Nadat Silvia iedereen welkom had geheten benadrukte ze dat: ‘er enorme kansen liggen als we hier nu onze krachten bundelen’. Na deze motiverende woorden was het tijd voor de burgerinitiatieven om in een twee minuten durende pitch toe te lichten waar ze voor staan en welke behoeften de initiatieven nog hebben. Exact na twee minuten maakte een saxofoon duidelijk dat het tijd werd om door te gaan naar de volgende pitch.

Matchmakingsrondes
Na de inspirerende woorden van de verschillende initiatieven werd het tijd voor de eerste matchmakingsronde. De groepen gingen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen over één van de verschillende thema’s: logistiek, verdienmodel, opschaling, educatie, de regio en beloning. Deze thema’s kwamen tot stand aan de hand van de daarvoor gehouden pitches. Vrij automatisch verdeelden de personen zich over de verschillende thema’s en begon de ‘matchmaking’. De partijen leerden elkaar kennen, kwamen elkaars behoeften te weten en deelden kennis en contacten uit. Na matchmakingsronde 1 volgde een korte plenaire terugkoppeling, waarna de deelnemers in de tweede matchingsronde de mogelijkheid kregen om de match uit de eerste ronde verder uit te werken of een nieuwe match te maken. Verder kwam tijdens de terugkoppeling naar voren dat er behoefte was om over de volgende onderwerpen verder te praten: gedragsverandering en afval, de kostenkant van het verdienmodel, afvalscheiding in de hoogbouw en het beter in contact komen met bedrijven.

b2c 12 meiResultaten
Aan het eind van de middag was het tijd om de balans op te maken en de belangrijkste bevindingen van de matchmakingsrondes te delen. Daaruit kwam naar voren dat een meervoudig verdienmodel, bijvoorbeeld gericht op educatie, re-integratie en leefbaarheid, essentieel is om een initiatief draaiende te houden. Verder werd duidelijk dat lokale verwerking van afval mogelijk en zeer waardevol is. Veel initiatieven die aanwezig waren zijn actief met plastic. Dat kan zijn binnen de plasticrecycling of plasticinzameling. Dit betekent dat plastic in die zin ‘King’ is. Tevens was schaalgrootte een belangrijk issue. Door samenwerking tussen burgerinitiatieven kan opschaling plaatsvinden, wat weer beter aansluit bij de wensen van marktpartijen. Wat dat betreft gaat hierbij op ‘heel veel klein is groot’.

Als het Business2Community event een ding heeft duidelijk gemaakt is het wel dat burgerinitiatieven ‘hot’ zijn. Tijdens het event, was zeer druk bezocht werd, werden contacten gelegd, kennis gedeeld en contacten uitgewisseld. Dit alles vormt de voorbode van een goede samenwerking tussen initiatieven en marktpartijen op het gebied van afval. Wellicht bieden de resultaten de mogelijkheid tot het organiseren van een vervolgevenement waarbij  matches nader worden uitgewerkt.

Evert Jan van de Kamp
Student Sociale Geografie en Planologie – Universiteit van Utrecht
Laborant Kennislab Nederland

Vivian van Kraaij
Student International Lifestyle Studies Fontys Hogescholen Tilburg
Laborant Kennislab Nederland

Kasper Leeuw
Student Ruimtelijke Ordening en Planologie – Saxion Hogeschool Deventer
Laborant Kennislab Nederland

Cihangir Berkcan wilde betere stad

Vandaag hoorden we het verschrikkelijke nieuws dat onze oud-laborant Cihangir Berkcan op vrijdag 13 mei 2016 is overleden. Cihangir was 23 jaar.

Cihangir Berkcan Cihangir liep een jaar geleden stage in het Kennislab voor Urbanisme. Samen met zijn medelaboranten werkte hij daar aan wat uiteindelijk Playvol werd, een serious game die ontmoetingsplekken terug brengt in wijken. Cihangir studeerde Vastgoed en Makelaardij aan de Hogeschool van Rotterdam, maar benadrukte bij elk voorstelrondje dat hij de mens in de stad veel belangrijker vond dan het grote geld dat paste bij zijn studie. Hij wilde zich bijvoorbeeld inzetten voor de ouderen in Nederland die volgens hem aan hun lot werden overgelaten. Hij wilde een betere samenleving maken en een betere stad.

Cihangir was een lieve jongen die in een-op-een-gesprekken, maar ook voor een volle zaal, de meest verrassende en ontroerende opmerkingen kon maken. Hij was een bijzondere laborant die we ons nog lang zullen herinneren.

Wij wensen de familie en vrienden van Cihangir heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies,

Jan-Willem Wesselink, hoofdlaborant

Studenten gezocht voor Kennisatelier bij ZUS (24 mei Rotterdam)

1_Luchtsingel_Top_Roundabout_ZUS_©_Ossip_van_Duivenbode

Beeld: ZUS

Samen met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving organiseert het Kennislab voor Urbanisme Ontwerpateliers voor vakprofessionals. Tijdens deze sessies wordt in een pressurecooker-omgeving door een team van professionals in één dag tijd een creatieve oplossing geschetst aan een ruimtelijk oplossing voor externe veiligheid. Ter voorbereiding op de ontwerpateliers, vindt voorafgaand aan ieder atelier steeds een kennisatelier plaats. De volgende organiseren we op 24 mei en dat doen we samen met het bureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles]. Door de samenwerking met ZUS is dit een heel speciaal Kennisatelier en daarvoor zoeken we zes topstudenten uit de ruimtelijke én externe veiligheidshoek.

Aanmelden kan hier.

Of lees eerst hoe een Kennisatelier werkt en wat je er moet doen.

Waarover gaat het?
Het Rotterdam Central District wordt, volgens de plannen van de gemeente Rotterdam, een hoogstedelijk gebied waarin veel mensen verblijven en zich verplaatsen. Maar het nabijgelegen spoor en station wordt, behalve voor passagierstreinen, ook gebruikt door doorgaande goederentreinen en een deel daarvan vervoert gevaarlijke stoffen. Al jaren wordt toegewerkt naar een vermindering van de risico’s door aanpassingen aan het spoor en de samenstelling van de goederentreinen, maar dat is vooralsnog niet afdoende. En daarom speelt bij de ontwikkeling van het Rotterdam Central District externe veiligheid een belangrijke rol. Als gevolg van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen verandert namelijk de hoogte van het groepsrisico externe veiligheid en dit betekent dat het bevoegd gezag zich hierover moet buigen. Reden genoeg om een ontwerpatelier (en voorafgaand kennisatelier te organiseren).

Aanleiding voor de plannen van de gemeente is de herontwikkeling van station Rotterdam Centraal in combinatie met de realisatie van de Hogesnelheidslijn en Randstadrail. Het Rotterdam Central District wordt daardoor een belangrijk ov-knooppunt. De goede internationale bereikbaarheid en de nabijheid van de binnenstad zorgen er volgens de gemeente voor dat het Rotterdam Central District zich uitstekend leent voor een toplocatie voor bedrijven, horeca, cultuur, wonen en levendigheid.

kaartje luchtbrug rotterdamMaar tussen droom en werkelijkheid zit soms een wereld van verschil. En dat verschil was voor ZUS en haar mede-initiatiefnemers reden om in actie te komen en de Luchtsingel te bouwen. Volgens de initiatiefnemers van de Luchtsingel vormde het Hofplein vroeger het bruisende hart van Rotterdam dat nu al twintig jaar vergeten en versleten is. Het Rotterdam Central District ligt op een toplocatie in het hart van de stad, maar het gebied wordt gedomineerd door verwaarloosde buitenruimte en grootschalige leegstand, stellen zij. En in de huidige markteconomie kan het nog jaren duren voordat er weer vaart in de gebiedsontwikkeling komt. Daar kan de stad niet op wachten: de ruimtelijke vraagstukken zijn te groot om door te schuiven naar de toekomst. Het is daarom in het belang van Rotterdam dat leegstand en verwaarlozing snel worden aangepakt. Om dat te bereiken is de Luchtsingel geïnitieerd, een houten voetgangersbrug van 390 meter. De brug is de aantrekker voor nieuwe ontwikkelingen en de katalysator voor economische groei.

rotterdam central districtPlangebied
Op het kaartje op deze pagina zie je over welk gebied het gaat. De Structuurvisie voorziet hoogbouw in de plots 2 (Conradstraat), 3 (Delftseplein), 5 (Schiekadeblok) en 6 (Weenapoint).

Wat gaan we doen
Al met al een mooie en ingewikkelde casus waar je als ruimtelijke ordenaar én als veiligheidskundige je tanden in kunt zetten.
Tijdens het Kennisatelier op 24 mei (10 tot 16 uur bij ZUS in Rotterdam) onderzoeken we de achtergronden van de case en op 7 juni schetsen we samen met professionals een oplossing. Wie wil kan twee weken later ook aanschuiven bij het ontwerpatelier voor vakprofessionals. Tijdens deze sessie wordt in een presurecooker-omgeving door een team van professionals in één dag tijd een creatieve oplossing geschetst aan een ruimtelijk oplossing voor externe veiligheid.

Aanmelden kan hier.

Of lees eerst hoe een Kennisatelier werkt en wat je er moet doen.

Waarom is een gebouw meer waard dan een gemeenschap?

Op weg naar huis hoorde ik op de radio een reportage over de Torentuin. Ik leerde dat de Torentuin een paradijsje is. Waar mensen elkaar ontmoeten. Waar lekkere groenten worden verbouwd en bloemen bloeien. Waar niets wordt gestolen op af en toe een bloemkool na. Ik had direct zin om er heen te gaan. Maar de Torentuin wordt bedreigd. Ik hoorde een gelaten voorzitter van de tuinvereniging die zei dat hij wist dat hij de grond mocht gebruiken zolang de eigenaar er geen plannen mee had. De redelijkheid spatte uit mijn autoluidsprekers. De tuinvereniging was helemaal niet bedoeld als succes, maar alleen maar om met een braakliggend stukje grond iets moois te doen. En dat lukte toevallig heel goed. En hoewel de afspraak met de eigenaar was om de grond terug te geven als het weer beter zou gaan met de economie, was het toch jammer dat niet alleen de tuin, maar ook gemeenschap die de tuin verzorgt uit elkaar zou vallen.

torentuinDie eigenaar bleek de gemeente. En nu het weer beter gaat met de economie wil de gemeente op de tuin een gebouw neerzetten. Want dat levert geld op. Dat bedrag staat nu eenmaal in de boeken, zo zei de wethouder. En zo’n bedrag krijg je er dan niet zomaar uit. En ja, hij vond het ook jammer. Ik moest denken aan Pluk van de Petteflet en de Torentuin werd de Torteltuin.

Ik moest ook denken aan onze Koning die vindt dat we een participatiesamenleving moeten zijn. Daar waren ze in de Torentuin aardig in geslaagd met elkaar. Een mevrouw vertelde dat er (naast de bloemkool) ook een keer een tuinkabouter was gestolen, maar de postbode had hem teruggevonden. Ik moest weer denken aan Pluk van de Petteflet.

Hoe kan het dat een gemeente waar zomaar zo’n mooi initiatief ontstaat, dat weg wil bulldozeren? Hoe kan het dat een wethouder van zo’n gemeente op de nationale radio vertelt dat hij zich nu eenmaal aan afspraken met de raad moet houden? Terwijl hij natuurlijk ook wel weet dat die afspraken rekbaar zijn. Dat er wel vaker dingen in zijn gemeente gebeuren die geld kosten. Zoals in elke gemeente. Gelukkig maar. Een gemeente is geen bedrijf, maar een samenleving, en die kost geld. Hoe kan het dat een wethouder de waarde van zo’n initiatief niet op waarde weet te schatten? Niet figuurlijk, maar ook niet letterlijk? Hoe kun je zo niet aanvoelen waar het heen gaat met de samenleving? Hoe kan een gebouw nog steeds meer waard zijn dan een gemeenschap? Ik snapte er niets van. En nog steeds niet. Maar ik hoop dat ze in de Torentuin een Pluk van de Petteflet vinden die Hasselbramen poot zodat iedereen weer kind wordt en de wethouder het malle plan afblaast.

Jan-Willem Wesselink is hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme

Lees meer blogs over Urbanisme

Laborantenblog: De stad is nooit af – Volksvlijt2056

‘Het enige wat ik met zekerheid durf te zeggen is dat Amsterdam in 2056 nog bestaat.’ Dat antwoordt Zef Hemel, initiatiefnemer van Volksvlijt 2056, op de vraag wat hij verwacht van de hoofdstad over veertig jaar. De expositie in de Openbare Bibliotheek werd afgelopen dinsdag geopend en gaat over het ‘droomleven van de metropool’ in 2056. Het is samengesteld door twaalf ontwerpers, met als doel de bezoeker mee te laten denken aan de stad van de toekomst.

Het concept van een tentoonstelling over de stad van de toekomst is zeker niet nieuw, maar de actuele stedelijke vraagstukken veranderen snel. ‘In 1987 hielp ik met het organiseren van een evenement in de Beurs van Berlage over Amsterdam in 2050, wat een veel grotere tijdssprong is dan die van nu naar 2056,’ vertelt Hemel. ‘De stad is in de dertig jaar erna al extreem veranderd, dus laat staan wat de volgende dertig zullen brengen.’

Derde Gouden Eeuw2016-04-12 16.09.29   
Dat de wereld in rap tempo en vaak onvoorspelbare mate verandert impliceert echter niet dat nadenken over de toekomst zinloos is, vinden de samenstellers van de expositie. Niet de vraag ‘wat voor stad krijgen we?’ maar ‘wat voor stad willen we?’ staat namelijk centraal. ‘Durf te dromen,’ adviseert wethouder ruimtelijke ordening Eric van der Burg daarom tijdens zijn voorwoord. ‘Geheel in de geest van Samuel Sarphati, die met zijn Paleis voor Volksvlijt in 1864 de aftrap gaf voor de Tweede Gouden Eeuw van Amsterdam.’

Nu staat Amsterdam volgens de makers aan de vooravond van een Derde Gouden Eeuw. Dat illustreert directeur van de OBA Martin Berendse. ‘Toen ik hier in 2007 ging werken zat op deze verdieping de afdeling nieuwe media,’ vertelt hij. ‘Die Cd’s en Dvd’s zijn nu, nog geen tien jaar later, al bepaald niet nieuw meer te noemen. Er staan grote veranderingen te gebeuren en snel ook.’

Radicaal
De ‘nieuwe’ media op de eerste verdieping zijn van 12 april tot 3 juli vervangen door grote objecten die door de ontwerpers zijn gemaakt. Thema’s hierbij zijn vooral duurzaamheid en leefbaarheid. Op één wand krijgen bezoekers de kans met een stift te delen wat zij verstaan onder de ‘stad van de toekomst’. Hier blijkt vooral de wens te bestaan om minder auto’s en meer ruimte voor fietsers en wandelaars te hebben in de stad.

Het meest opzienbarende werk is een reusachtige maquette van Amsterdam waarin een gouden toren boven de stad uitsteekt. De makers maken een statement door radicale veranderingen aan te brengen in de stad. Zij willen de stad bevrijden van de UNESCO-status door het historische beeld van de stad te verstoren. Daarom slopen zij gebouwen uit de stadsvernieuwingsperiode in de jaren zeventig rondom het Waterloopplein en bouwen daarvan een iconische toren. De sloop geeft vervolgens weer de ruimte voor nieuwe projecten in de stad.

2016-04-12 16.08.02
Circulair
Een ander object speelt in op het circulaire principe dat afval niet bestaat. Aparte, zelfs grappige, afbeeldingen van herbestemmingen van afval in de Amsterdamse haven zijn hiervan het resultaat. Een voorbeeld hiervan is de bewerking van een foto met bergen zwarte grondstoffen in de haven tot een foto met diezelfde bergen waar vanaf geskied wordt. De haven functioneert zo als overslagplaats én als recreatiegebied.
Ook kan er op een groot tapijt een bordspel gespeeld worden, waarbij je zelf de pion bent en moet gooien met een reusachtige dobbelsteen. Onderweg moet je moeilijke beslissingen maken over de toekomst van Java-eiland, om zo een balans te vinden tussen een prettige, veilige en duurzame wijk waar zowel rijk en arm, huurder en woningbezitter én oud en jong zich thuis voelen.

 
Onder constructie        
De tentoonstelling maakt duidelijk dat er heel veel paden te bewandelen zijn als het gaat om stedelijke planning. Van oud tot nieuw en van briljant tot bizar. De ontwerpers hebben zeker durven dromen bij hun ontwerpen. De bezoeker wordt geprikkeld om daar over mee te denken.
Dat de stad voortdurend onder constructie is wordt bovendien wel heel nauw doorgevoerd in de tentoonstelling, want vlak voor en zelfs tijdens de opening wordt nog druk geboord en gezaagd aan de objecten. Het staat symbool voor de boodschap die de tentoonstelling uitdraagt: de stad is nooit af.

 

Ramon Holle

Kennislaborant en student Economische Geografie aan de UU

 

Bedrijfsleven moet regie ruimtelijke ordening overnemen

Wie wil weten hoe Nederland eruit ziet als het blijft bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte, moet in het Ruhrgebied kijken. Jarenlange structurele bezuinigingen leidden tot een openbare ruimte die vooral armoede uitstraalt. Slecht onderhouden straten, verwaarloosd openbaar groen, vuil op straat.  Zover zijn we nog niet in Nederland, maar we hollen wel die kant op. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat gemeenten een vervangingspiek voorzien die niet is begroot. Het is natuurlijk een wrang gelijk, maar daar waarschuwden wij (Cees Jan Pen en ikzelf) al voor in 2013.

bedrijfslevenBinnenlands Bestuur onderzocht (samen met I&O-research) ook de beleving van burgers. Die blijken nog steeds redelijk tevreden en geven de openbare ruimte een 6,7. Het is jammer dat de onderzoekers niet ook het bedrijfsleven hebben ondervraagd, want dat heeft ook baat bij een goede openbare ruimte. Daarbij is het wederom interessant te kijken naar het Ruhrgebied, dat te kampen heeft met een stevige braindrain. Veel van het talent dat wordt opgeleid aan de universiteiten in het Ruhrgebied vindt werk ergens anders in Duitsland of de wereld. Zeker het toptalent kiest vaak voor een baan elders. Dat komt enerzijds omdat er in absolute zin veel meer banen buiten dan in het Ruhrgebied zijn, maar ook omdat de levenskwaliteit van het Ruhrgebied als laag wordt ervaren. En niet zo’n beetje laag, in de Städteranking van WirtschaftsWoche en Immobilienscout24 stond zo ongeveer het hele Ruhrgebied stijf onderaan. Je hoeft maar een beetje thuis te zijn in de theorieën van Richard Florida om te begrijpen dat de creatieve klasse alleen daarom al niet kiest voor het Ruhrgebied. Met als gevolg dat de recruiters van de grote werkgevers harder moeten zoeken naar toptalent of genoegen moeten nemen met de net-iets-minder-goede mensen. Uiteindelijk kost dit die grote bedrijven geld. Ze moeten meer moeten investeren in recruitment en die investering levert relatief weinig op.

De vraag is waarom werkgevers dit laten gebeuren. Waarom grijpen ze niet in? Waarom investeren ze niet in de levenskwaliteit van de steden in het Ruhrgebied? Waarom laten ze de overheid zijn gang gaan? Natuurlijk betalen ze belasting, maar als het niet werkt dan grijp je toch in? Als je merkt dat toptalent kiest voor München, Hamburg en zelfs Jena of Leipzig en niet voor Dortmund of Essen, dan doe je toch wat?

Dezelfde vraag geldt voor de Nederlandse ruimtelijke ordening. Waarom is de interesse van het bedrijfsleven in de levenskwaliteit in onze steden zo laag? Waarom was het Jaar van de Ruimte en het bijbehorende manifest vooral een overheidsfeestje? Waarom maken grote (en kleinere) bedrijven zich niet openlijk zorgen dat er geen één Nederlandse stad in de toptien van de Mercer Quality of Living Index staat (terwijl zeven van de tien steden Europees zijn)? Een goede ruimtelijke ordening draagt bij aan de kwaliteit van leven en daarmee aan de economische kracht van Nederland. Daar moeten Nederlandse bedrijven zich openlijk mee bemoeien. Het is in hun belang.

Jan-Willem Wesselink is hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme

Lees meer blogs over Urbanisme

Laborantenblog: De impact van sociale cohesie tijdens een ramp in de wijk

Hallo allemaal,

Mijn naam is Marouane Charrout en ik loop sinds 3 februari stage bij het Kennislab voor Urbanisme. Samen met zeven andere studenten doen wij individuele onderzoeken naar één van de drie thema’s van het KenniMarouanaslab; Logistieke Geografie, Business2Community en Integrale Veiligheid.

Ik heb gekozen voor Integrale Veiligheid. Specifiek kijk ik naar de zelfredzaamheid van burgers in een wijk. Met zelfredzaamheid bedoel ik, ‘het vermogen van burgers in een wijk om zichzelf en anderen in een wijk in veiligheid te brengen als er een ramp of crisis gaande is.

Ik ben niet de enige die hier onderzoek in doet, mijn student-collega Durk van der Werf doet ook onderzoek naar de zelfredzaamheid van burgers op wijkniveau. Ik kijk naar de sociale kant van het verhaal en Durk onderzoekt hoe de inrichting van een wijk impact heeft op de burgers als ze moeten vluchten. Ik ben al een tijdje bezig en heb dus al het één en ander gevonden over dit onderwerp. Het belangrijkste wat ik ontdekt heb, is dat er nog geen onderzoek is gedaan naar hoe sociale cohesie in een wijk de zelfredzaamheid van een wijk beinvloed. Daarom familyheb ik besloten om er verder in te verdiepen en te kijken wat de gevolgen zijn op zelfredzaamheid als sociale cohesie wel of niet aanwezig is.

Ik ben de afgelopen twee weken ziek geweest en heb helaas niet al te veel vooruitgang geboekt, maar dankzij twee studenten-collega’s heb ik nu wel een beter beeld over hoe ik verder zal gaan met mijn onderzoek. Verder heb ik veel literaire onderzoek verricht en heb ik veel ontdekt dat mijn onderzoek verder kan helpen.

Tot dusver heb ik het goed naar mijn zin bij het Kennislab. Er zijn veel bezoeken naar potentiele partners, hierdoor voel je dat je echt gewaardeerd wordt als stagiair van het Kennislab voor Urbanisme. Je krijgt dan het gevoel dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren met jouw onderzoek.  Wat ik ook erg leuk en uniek vindt aan het Kennislab is dat je vanuit jezelf een onderzoek kan bedenken en die zelf mag verrichten.

Hopelijk zal ik snel weer de draad oppakken en dankzij mijn student-collega’s ga ik ervan uit dat dat zeker het geval is.

13 mei: “Der Pott Voll Gold” – Shark Tank

foto geldIn februari 2016, begonnen vier studentes uit alle windstreken in ons Kennislab in Duitsland met het werken aan een antwoord op de vraag: Hoe kunnen de problemen in het Ruhrgebied vertaald worden naar impulsen en wat zijn hiervoor de juiste businessmodellen?
Nu zijn er antwoorden. Daarom nodigen wij u uit voor het evenement “Der Pott Voll Gold – Shark Tank” op 13 mei in Dortmund.

De coaches van het Kennislab Ruhr starten de middag met een korte terugblik voor het publiek. Daarna zullen de kennislaboranten in een Shark Tank sessie hun businessmodellen voor potentiële projecten in metropool Ruhr pitchen aan potentiële investeerders.

Ook het publiek kan stemmen op hun favoriete voorstel. Bij aankomst wordt een vrijwillige donatie gevraagd die letterlijk in de Pott wordt gedaan. En die Pott gaat naar de publiekslieveling.

Vervolgens worden 2 inspirerende businessmodellen voor stedelijke en culturele impulsen, uit zowel Nederland als Duitsland, gepresenteerd.

En natuurlijk is er genoeg tijd voor discussies, netwerken en grensoverschrijdende uitwisseling.

Shark Tank programma:
15:30 – Ontvangst met koffie en thee
16:00 – Welkom en terugblik op het Kennislab
16:15 – Shark Tank Sessie

Met in de Pott:
4 Studenten presenteren hun Ideeën

Naomi Millstein – Stop the Braindrain!
Julia Kölbel – Eine neue Stadt im Ruhrgebiet
Abi Kaliamoorthy – Nutze die Potenziale der Nordstadt
Linda Peters – Dortmund wird gesund

3 Sharks uit Nederland en Duitsland geven hun feedback. En de beste student wint de Pott voll Gold

17.15 – Pauze
17:30 – 2 business modellen voor stedelijke en culturele impulsen van Nederland:

 1. Tandpasta wordt nieuwe stad
  In het hart van Amersfoort, in een voormalig industrieel gebied, waar tot voor kort, zeep en tandpasta werd voorbereid, wordt nu ‘De Nieuwe Stad’ gebouwd. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband tussen de gemeente Amersfoort, vastgoedontwikkelaar Schipper Bosch, restauratie bedrijf Boei en de Hogeschool Utrecht. Wat is het doel van de gemeenschap om dit gebied te ontwikkelen? Wat gebeurt er nu en is het een succes? En wat wilt Amersfoort leren van ‘De Nieuwe Stad’. Meer Info: http://www.denieuwestad.nl/

2. Smart Ruhrgebiet
Stapje voor stapje verandert Nederland in een Smart City. Waarbij alles wat er gebeurt wordt gemeten en gemonitord en daar actie op wordt ondernomen. De Smart City maakt zo een netwerkstad mogelijk. En dat is interessant voor het Ruhrgebied dat fysiek ook al een netwerkstad is. Arjen Hof (Fiware Lab Nederland), werkt hier aan. Hij laat ons de succesvoorbeelden zien uit Nederland en daarbuiten en vertaalt die naar het Ruhrgebied.

19:00 – Borrel

Datum – 13 mei 2016 – 15:30-19:00
Locatie: Depot Dortmund, Immermannstraße 39, 44147 Dortmund, Duitsland

Het evenement wordt (gedeeltelijk) in het Engels uitgevoerd.

Meld u aan via het onderstaande formulier.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Als je op ‘versturen’ hebt gedrukt…
… ga je, als je alles goed hebt ingevuld, naar een volgende pagina waarop staat dat het formulier is verzonden of.
… of zie je welke verplichte velden je niet hebt ingevuld (deze zijn rood omlijnd). Vul die alsnog in.
Je ontvangt geen bevestiging via e-mail. Als je twijfelt of het formulier goed is aangekomen of als het formulier niet werkt, kun je mailen naar Abigail Gerrits via a.gerrits@kennislabvoorurbanisme.nl

‘Er is meer waarde dan geld alleen’, wat een onzin

‘Er is meer waarde dan geld alleen.’ Dat zinnetje staat op nummer één in mijn irritante-zinnen-toptien. Op de hielen gevolgd door ‘Ik geloof heel erg in delen’ en ‘In de nieuwe economie werkt dat anders’.

‘Er is meer waarde dan geld alleen’ combineert arrogantie met onnozelheid en dat leidt tot ergernis. De arrogantie zit in de toon waarop het zinnetje wordt uitgesproken. Met ‘Er is meer waarde dan geld alleen’ wordt bedoeld dat de ander een geldwolf is die denkt in verderfelijke termen als verdienmodellen of, nog erger, businessmodellen. Terwijl het daar volgens degene die ‘Er is meer waarde dan geld alleen’ uitspreekt helemaal niet om gaat. Het gaat in het leven om geluk, om levenskwaliteit, om schoonheid, om samenzijn. En dat is natuurlijk ook zo. Immers wij allen streven naar de hoogste treden van de piramide van Maslow. Iedereen wil liefde, verbondenheid, zelfvertrouwen en zelfontplooiing. Maar daarvoor kan de trede ‘bestaanszekerheid’ helaas niet worden overgeslagen, want dan wordt de piramide een beetje wankel.

De onnozelheid zit dan ook daar in. Dat wordt ontkend dat een verdienmodel cruciaal is voor succes. Dat er meer geld binnen moet komen, dan er uit moet gaan. En dat het goed organiseren daarvan niet gemakkelijk is. Zeker niet voor vernieuwende concepten als burgerinitiatieven of andere community’s.
De ergernis, tenslotte, ontstaat door de combinatie van arrogantie en onnozelheid. Niets is irritanter dan onnozele mensen die toch arrogant zijn. Het zijn vaak de mensen die zich niet druk hoeven te maken om geld (omdat hun budgetten toch wel bijgevuld worden) die zich het slechtst kunnen voorstellen dat er sukkelaars zijn die dat wel moeten doen.

Burgerinitiatieven en andere community’s worden eigenlijk nooit opgezet op basis van een businessmodel. Bijna altijd is er een idealistische grondslag. Er is een hoger doel dat behaald moet worden: een duurzame leefomgeving, samen de zorg organiseren, energie opwekken enzovoort. Het halen van dat doel staat voorop. Terecht, maar vaak met het gevolg dat veel van die initiatieven het niet zo lang volhouden. Na een jaar of drie is de lol eraf, vinden de initiatiefnemers een betaalde baan of een andere hobby of verhuizen ze naar een andere wijk. Of de frustratie wint van het plezier, ook dat komt voor. Wie dat niet wil, doet er wél goed aan om even serieus te focussen op geld. Op de vraag hoe het initiatief in leven kan blijven als het even tegen zit. Bijvoorbeeld door Business to Community. Want, het spannende van deze nieuwe manier van zakendoen is dat niet subsidiepot, maar bestaande particuliere geldstromen worden ingezet om community’s sterker te maken. En dat grote bedrijven daar in geïnteresseerd kunnen zijn, maar dat ze hooguit niet weten hoe ze dat moeten doen. Business to Community maakt community’s financieel onafhankelijker, autarkisch zoals wil, en als dat eenmaal het geval is, kan volledig worden gefocust op de andere waarden. Want inderdaad ‘Er is meer waarde dan geld alleen’.

Jan-Willem Wesselink is hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme

Lees meer blogs over Urbanisme

Gezocht: 4 young-professionals voor tijdelijke baan in Ruhrgebied

Buro Drecker, een partner van ons lab in Duitsland zoekt per direct 4 young-professionals (net afgestudeerde studenten) die hen tijdelijk (voor een periode van 4 weken) kunnen ondersteunen om een grote opdracht binnen te halen. Buro Drecker is gevestigd in Bottrop.

Buro Drecker zoekt goede stedebouwers / landschapsarchitecten / planologen etc. die ervaring hebben in en met:

>> Maquettebouw
>> Indesign, Photoshop etc.

Maar bovendien zoeken ze creatieve mensen.

dreckerPer direct betekent in dit geval dat de klus in de loop van de deze week begint. De klus wordt marktconform betaald en er wordt gezorgd voor huisvesting in Bottrop. De klus duurt 4 weken en als de opdracht wordt binnengehaald is er  kans op meer werk.

Als je interesse hebt kun je je melden bij Peter Drecker via peter.drecker@drecker.de . Dat kan in het Duits of Engels (Duits spreken is dus geen vereiste). Stuur svp je CV en voorbeelden van recent werk (mag ook van je opleiding). Peter Drecker kan je meer details geven over de inhoud van de klus.

Laborantenblog: oproep voor Business2Community in afval

Door: Evert Jan van de Kamp – Kennislab Nederlandzorgtogo

Burgerinitiatieven
In de laatste jaren betreden steeds meer actieve burgers het publieke domein met allerlei uiteenlopende initiatieven. Zie bijvoorbeeld plug & play kangeroewoning of Mantelaar. Deze burgerinitiatieven richten zich op het verbeteren van hun woon- en leefomgeving en de samenleving. Het ontstaan van deze burgerinitiatieven is het gevolg van een veranderende maatschappij. Een maatschappij waarin het initiatief verschuift van overheid naar de burger. Burgers nemen zelf het heft in handen om problemen die op lokaal niveau spelen aan te pakken.

Business2Community
Overheden, marktpartijen en burgers nemen een nieuwe rol aan in deze veranderende samenleving waardoor er ook nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Het Kennislab voor Urbanisme deed onderzoek naar deze nieuwe rollen en samenwerkingsvormen. Hieruit kwam het concept ‘Business2Community’, een samenwerkingsverband tussen burgerinitiatieven en marktpartijen.

Samenwerking tussen burgerinitiatieven en marktpartijen biedt aan beide partijen voordelen. Business2Community geeft bedrijven een nauwer verband met hun afzetkanaal. Voor burgerinitiatieven geeft de samenwerking meer zelfstandigheid, ze zijn bijvoorbeeld minder afhankelijk van subsidies vanuit de overheid. Meer informatie over Business2Community is te vinden op deze pagina.

Afval
Als laboranten van het Kennislab voor Urbanisme onderzoeken we op dit moment of er een samenwerking mogelijk is tussen burgerinitiatieven en marktpartijen op het gebied van afval. Dit gebied omvat het proces van afvalscheiding, afvalinzameling en afvalverwerking. Binnen dit proces is er een samenwerking waar te nemen tussen gemeenten, burgers en afvalbedrijven, alleen vindt de samenwerking nu voornamelijk plaats tussen gemeenten en burgers. De vraag voor de toekomst is of er een samenwerking mogelijk is tussen burgerinitiatieven en marktpartijen op dit gebied.

Gezocht: burgerinitiatieven en markpartijen op het gebied van afval
Om inzicht te verkrijgen in een Business2Community samenwerkingsvorm op het gebied van afval zijn wij  op zoek naar burgerinitiatieven en afvalbedrijven die interesse hebben in een samenwerking. Bent u zelf onderdeel van een burgerinitiatief of marktpartij, of kent u iemand die hier wel interesse in heeft? Neem dan contact op met het Kennislab voor Urbanisme door een e-mail te sturen naar e.vandekamp@kennislabvoorurbanisme.nl

Evert Jan van de Kamp
Student Sociale Geografie en Planologie – Universiteit van Utrecht
Laborant Kennislab Nederland

 

Ruhrgang wint summerschool Ruhrgebied

Het plan Ruhrgang heeft de Summerschool Veilig Ontwerp Ruhr gewonnen. In plan wordt een typische Nederlandse oplossing gekozen voor een internationaal probleem: hoe om te gaan met de het risico van een groot chemiepark dat dicht bij woonbebouwing ligt.

Summerschool Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving Ruhrgebiet (352)De summerschool werd 24, 25 en 26 februari gehouden in het Ruhrgebied. Initiatiefnemer was het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving dat als doelstelling heeft om ontwerpers externe veiligheid mee te laten nemen in hun ruimtelijk ontwerp. Alet van ’t Eind, trekker van het netwerk, is daarover helder: ‘Externe veiligheid wordt door ontwerpers vaak als een last gezien, terwijl de werkelijkheid laat zien dat het helemaal niet lastig of duur is.’ Dat bleek ook tijdens de summerschool waarbij de komende generatie ruimtelijk ontwerpers en bestuurders werden bijgeschoold. In zes groepen van vier zochten de deelnemers naar oplossingen op de vraag ‘Hoe maken we van het Ruhrgebied de veiligste stedelijke regio van Europa?’ Een schier onmogelijke oplossing die door veel deelnemers werd toegespitst op de bezochte casus: het Chemiepark Marl. Dit 6,5 km2 groot chemisch terrein ligt op steenworpafstand van de woonbebouwing van de gemeente Marl en is er ook sociaal en economisch mee verweven. Zo bezien is het, ook in de Nederlandse context een herkenbare casus.

Poster-Ruhrgang-volledigGracht als win-win
De winnende groep (bestaande uit Matthijs Boeschoten, Marlieke Janssen, Simon Koetsier en Rani Temmink) koos met Ruhrgang voor een win-win situatie als oplossing. Woonbebouwing die te dicht bij het Chemiepark lag werd fasegewijs gesloopt en in het vrijgekomen gebied werd een gracht gegraven. Deze gracht krijgt een recreatieve bestemming en versterkt zo de lokale economie. Ook krijgt het Chemiepark hierdoor ruimte tot uitbreiding, wat een deel van de aanlegkosten dekt. De jury (bestaande uit Alet van ’t Eind (netwerk ontwerp veilige omgeving) Frank Bouman (Ministerie van I&M), Alex de Roos (Provincie Zuid Holland), Jan Polivka (TU Dortmund), Marc Schulten (SSR Dortmund) en Markus Schaffrath (Stadt Marl) prezen de integrale oplossing en de positieve impact van de oplossing. Juryvoorzitter Alet van ’t Eind: ‘De winnende groep laat zien dat ze echt oog hebben voor de problemen van verschillende stakeholders en verbinden deze op een hele positieve manier aan elkaar.’ De winnende groep won hiermee een cheque van 2000 euro, een artikel in het vakblad BT en deelname aan een burgemeestersreis die later dit jaar door het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving wordt gehouden.

Toekomst van Nederland
De 24 deelnemers aan de summerschool waren onder hoge druk bijgespijkerd in zowel de kennis over veilig ontwerp als het Ruhrgebied. Naast de gemeente Marl en het Chemiepark Marl kregen ze lezingen over verleden en toekomst van het Ruhrgebied en de Duitse en Nederlandse benadering van externe veiligheid. De nachten werden gebruikt om te werken aan het antwoord op de gestelde vraag. Jan-Willem Wesselink, hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme was onder de indruk van het enthousiasme van de groepen: ‘De meeste groepen hebben tijdens de driedaagse bootcamp in totaal niet meer dan 10 uur geslapen. De rest van de tijd werd er hard gewerkt. Ik heb hier kennis gemaakt met de stedebouwkundige toekomst van Nederland.’

Summerschool Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving Ruhrgebiet (350)Andere ontwerpen
De andere groepen kozen een andere benadering van het probleem. Zo zette Ruhr Sharing (Frank Gorissen, Ynke Hartsema, Geert Kievit en Naomi Milstein) ook in op het evacueren van een veiligheidszone, maar wilde die groep de vrijgekomen ruimte benutten voor het versterken van de chemiegerelateerde economie, waarbij wordt ingezet op nieuwe bedrijven én startups.
De groep Freiheit Blijheid (Suzanne Bleijenberg, Emiel Heinsbroek, Jordy Stamps en Danique Wiertsema) benaderde het probleem vanuit de gemeente Marl dat een echt centrum ontbeert. De groep stelde voor via bottom-up planologie een nieuw centrum te ontwikkelen dat als een magneet kan werken op de bewoners van de gevaarlijke gebieden. De Nederlandse terp werd hierbij als metafoor gebruikt. Een vergelijkbare aanpak kozen Abi Hemya Jayasuriya Kaliamoorthy, Tibor Rongen, Summerschool Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving Ruhrgebiet (349)Durk van der Werf en Jorrit Zuidema, die echter niet voor bottom-up maar een meer traditionele planologische aanpak kozen in hun plan om een nieuw centrum te ontwikkelen. In het plan ‘Be Urban’ werd Zaanstad als voorbeeld getoond aan de gemeente Marl. Een hele andere aanpak kozen de mensen achter het plan Painting Communication, die inzetten op bewustwording door het schilderen van de veiligheidszones op de straten van Marl. Vrijwilig vertrek zal daarvan het gevolg zijn, volgens Rick Arendsen, Malini Klapper, Koen van der Gun en Matthijs Weggemans. Het project Safe Garden (van Bram Djajadiningrat, Dumain Malumba, Linda Peters en Karin Snel) deed op een bepaalde manier denken aan het winnende ontwerp. Maar hier was niet een gracht, maar een hoog gelegen tuin de scheiding tussen Chemiepark Marl en de stad Marl. Maar een hooggelegen tuin deed de Duitse juryleden teveel denken aan een muur. En daarmee hebben de Duitsers nog steeds slechte associaties. En zo leerden de deelnemers tot in de laatste minuut over cultuurverschillen tussen ontwerpers en veiligheidsmensen, maar ook tussen Nederland en Duitsland.

Summerschool dag 1: Hoe veilig is het Ruhrgebied?

Tijdens de eerste dag van onze summerschool in het Ruhrgebied leerden we hoe veilig het gebied eigenlijk is.
Maar de dag begon met een warm en interessant welkom op Triple Z, een onderdeel van Zeche Zollverein, maar we leerden hoe ruhrgebied2het Ruhrgebied is ontstaat en gebouwd door de mijnbouw en staalproductie en hoe daaromheen de woningen van de mijnwerkers werden neergezet. Een volledig omgekeerd stedelijk proces.
We leerden ook over de problemen die het Ruhrgebied voor zich heeft en hoe die door het Regional Verband Ruhr getackeld worden. En we leerden over hoe veiligheid in Nederland én hier is georganiseerd. Opvallende verschillend, die je bij een onderwerp als dit niet zou verwachten. Zo is er in Duitsland bijvoorbeeld een sterker principe dat wie het eerst komt, het eerst maalt.
De studenten zagen echter ook hoe groot de conflicten tussen stedebouw en veiligheid waren. Die verander je niet zomaar.
Vervolgens werden de studenten aan het werk gezet. In groepjes werkten ze het geleerde uit tot presentaties. Wat de aanwezige professionals weer verbaasde over hoe goed de informatie was verwerkt. Dat belooft veel voor de komende dagen als de competitie begint en we op zoek gaan naar het beste idee om het Ruhrgebied veiliger te maken.

We zijn weer gestart! Dit gaan de laboranten doen.

Woensdag 3 februari 2016 is een nieuwe lichting laboranten gestart bij het Kennislab voor Urbanisme. Wat u van hen kunt verwachten? Een frisse blik op Logistieke geografie, business2community en de zelfredzame leefomgeving. Een korte vooruitblik op de onderzoeken.

Logistieke geografie

Jake Zuidveen (Ruimtelijke Ordening en Planologie), Ramon Holle (Economische Geografie) en Dumain Malumba (Bouwmanagement & Vastgoed) gaan meer duiding geven aan het begrip Logistieke Geografie. We zien dat de logistiek verandert. Door de transitie naar een circulaire economie, door technologische vooruitgang (o.a. drones, 3D-printen) en door de opkomst van e-commerce en Uberachtige platformen. Tegelijkertijd wordt logistiek in de Westas steeds belangrijker. De stad Amsterdam groeit en om die groei op te kunnen vangen is logistieke innovatie onvermijdelijk. Wat vergt dat van onze ruimtelijke processen en indeling? Hoe kunnen we vernieuwende logistiek mogelijk maken?

Kennislab NederlandBusiness2community in een circulaire economie

Kasper Leeuw (Ruimtelijke Ordening en Planologie), Evert Jan van de Kamp (Sociale Geografie en Planologie) en Vivian Kraaij (Lifestyle studies) zullen zich de komende maanden storten op business2community in een circulaire economie. Door een wijk lopen veel stromen. Nieuwe of gebruikte producten die de wijk in komen en overbodige producten, reststromen en afval die de wijk weer uit stromen. Bijvoorbeeld omdat deze (tegen betaling) huis-aan-huis worden opgehaald door vuilnisophaaldiensten. Kunnen we burgerinitiatieven op het gebied van afval en recycling in contact brengen met marktpartijen, zodat we deze reststromen slimmer en geconcentreerder kunnen benutten? En zo ja hoe werkt dat dan? Welke middelen zijn ervoor nodig? En wat kan het opleveren voor marktpartijen, burgerinitiatieven en de circulaire economie?

Zelfredzame buurten

Marouane Charrout en Durk van der Werff zijn onze integrale veiligheidsexperts. We leven in een wereld vol risico’s. Risico’s waar we vooraf geen weet van hebben en die ieder moment kunnen ontstaan (denk aan een terroristische aanslag), maar ook risico’s waarvan de bron bekend en altijd aanwezig is (bijvoorbeeld een LPG-tankstation of een spoorlijn). Het beheersen van risico’s rondom een bekende bron noemen we externe veiligheid. Dat het beheersen van die risico’s belangrijk is hebben we gezien in Enschede met de vuurwerkramp of bij de explosie in Moerdijk. Als mensen op zo’n moment, tijdens de calamiteit, weten wat ze moeten doen kan dat levens redden. Zo’n zelfredzame buurt kan voorzien in een ruimtelijke structuur waarin mensen elkaar snel kunnen vinden of communicatie-oplossingen bevatten waarmee mensen snel de juiste informatie kunnen krijgen. De hamvraag: hoe ziet de zelfredzame buurt eruit?

Kennislab DeutschlandOok in Duitsland

Ook Lab Ruhr is weer van start gegaan, maar met een bijzondere samenstelling. Vier studentes uit vier landen die allemaal planologie studeren. Elk met hun eigen achtergrond. En ze gaan allemaal aan de slag met de vraag hoe möglichkeitsräume ruimtes voor impuls kunnen worden.

In de komende weken maken de laboranten kennis met de partners van het Kennislab voor Urbanisme om deze nog brede kennisvragen te finetunen. Volg de ontwikkelingen van de laboranten op de voet via www.kennislabvoorurbanisme.nl.

 

Meest productieve labeditie ooit

Kennislab voor Urbanisme levert 11 producten op

Maar liefst 10 producten zijn er deze rit opgeleverd door de 3 labs van het Kennislab voor Urbanisme. Daarmee is dit Kennislab de meest creatieve editie ooit.

Van studentenhuisvesting in Zaanstad tot een app voor het koppelen van doe-het-zelvers in het Ruhrgebied en alles wat daar tussen zit. De in totaal 13 studenten in de afgelopen labs waren niet alleen de meest creatieve, ze waren ook de meest veelzijdige. En een aantal ideeën wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd en de al doe-het-zelf-app Hubbi is bezig een start-up te worden. En voor het eerst ook internationaal vanuit ons lab in het Ruhrgebied. De ideeën op een rij:

Uit Lab Ruhr

duitslandHubbi – Philip Springmann en Florian Kienzl – De twee studenten van TU Dortmund vertaalden de in dit lab veel gevoerde discussie over vertrouwen door in een app waarmee je in contact kan komen met iemand die een klusje voor je wil doen. Bijzonder daarbij is de psychologische test die deelnemers moeten doen. Want je laat niet iedereen aan je computer klussen. Alleen mensen die je vertrouwt.

NordKunde – Rick Lugtenberg – De HvA-student ontwikkelde een bedrijfje dat reizen en andere activiteiten in achterstandswijken (de naam van het product refereert aan de wijk Nordstadt in Dortmund) en zo de economie van de wijk versterkt.

Radkoje – Leonie Nieuwland – Het Regional Verband Ruhr ontwikkelt momenteel een fietssnelweg door het hele Ruhrgebied. Maar de aansluiting met de eindbestemmingen is slecht. Daarom ontwikkelde Larenstein-student Leonie RadKoje, een high-end-fietsverzorgingspunt. Waarvoor ze eerder in het Lab Westas ontwikkelde ideeën heeft gebruikt.

In Nova Co – Quinten Isselmans – Ook hier is vertrouwen het sleutelwoord. Quinten, die aan Larenstein studeert, stimuleert kennisuitwisseling in een vernieuwend co-working-concept. Bijzonder aan In Nova Co is de koppeling met toevallige bezoekers die de ondernemers in de co-working-space kunnen inspireren.

Dortmund 51º/7 º – Das Satelliten Hotel – Lennart Heimbach – Saxion-student Lennart vroeg zich af wat er gebeurt als een achterstandswijk een hotel wordt. En dat idee heeft hij uitgewerkt. Met als resultaat een hotel-organisatie die kamers in de wijk heeft, volledig ingericht zelfs, waardoor bezoekers slapen bij vreemden, maar met het comfort van een hotel.

Uit Lab Amersfoort:

B2C-Connect – Tom Gerritsma & Bodil Schlotzhauer – Parallel naast traditionele afzetkanalen business2business en business2consumer ontstaat een nieuw afzetkanaal: business2community. Bedrijven die producten maken die voorzien in de behoeften van een burgerinitiatief en burgerinitiatieven die bedrijven een dienst leveren. Een kansrijke markt, maar tevens één die nog ontdekt moet worden. B2C – connect, dat door de HvA-studenten Bodil en Tom is ontwikkeld, helpt daar een handje bij, door bedrijven en communities on- en offline aan elkaar te verbinden.

Financiering van CPO – Jeroen Baan – Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is ook na de crisis nog steeds een kansrijke manier van ontwikkelen. De reden waarom de trajecten vaak moeizaam van de grond komen is voorfinanciering. Het collectief maakt al kosten (architect, bouwgrondinspectie), voordat de bouw van start kan gaan. Kosten die ook door marktpartijen kunnen worden voorgeschoten. Het eindproduct van Jeroen, student aan de Hogeschool van Rotterdam, is nog in ontwikkeling en zal uiteindelijk deze marktpartijen en CPO’s met een financieringsvraagstuk bij elkaar brengen.

Uit Lab Westas:

Drivers & Barriéres Naar Circulaire Stadslogistiek – Abigail Gerrits – Universiteit Utrecht-student Abigail onderzocht hoe de gemeente Amsterdam Reverse Logistics kan koppelen aan stadslogistiek, of te wel aan de stroom busjes die constant de stad in gaat.

Studentenhuisvesting in Zaanstad –  Jerrelson Gerardus – Zaanstad ligt op een kwartiertje van Amsterdam, maar weet niet te profiteren van de studenten in die stad. Ze willen er niet wonen. Omdat ze denken dat het te ver weg ligt en omdat er geen aanbod van studentenhuizen is. En dat lost Hogeschool Rotterdam-student Jerrelson op in zijn voorstel.

Een Ontdekkingsreis Door De Ondernemende Westas – Tessel Putter – Hoe kunnen ondernemers beter betrokken worden bij de Westas. Dat onderzocht HvA-student Tessel en met succes. Ze focust op ondernemingsverenigingen en geeft concrete adviezen op welke urgenties kan worden aangehaakt.

YICs in de Westas – Jorrit Zuidema – Wat zijn de locatiefactoren van YICs en geschikte gebieden in de gemeente Zaanstad? Jorrit (student aan de Universiteit Utrecht) deed een economisch geografisch onderzoek naar de locatiefactoren van jonge innovatieve bedrijven in de Westas en op zoek naar de meest geschikte locatie in de gemeente Zaanstad voor deze bedrijvigheid.

Meer weten over een van deze eindproducten? Mail even naar j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl.

 

 

 

 

 

We gaan op winter-summerschool

Kennislab RuhrgebiedVolgende week is het zover. We gaan op winter-summerschool naar het Ruhrgebiet. Bootcampen zoals dat zo mooi heet. En hoe intensief het programma er ook uitziet, we hebben er enorm veel in.
Tijd nu voor de laatste stress: Deelnemers gemaild? Check! Sprekers gemaild? Check! Hostel geboekt? Check! Boodschappen gedaan? Oeps… Kortom, nog een weekje hard werken en dan gaan we weg. En 24 leuke mensen gaan mee! Op naar Bottrop.

Kijk hier voor meer info: http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/bootcampveiligruhr/

Gezocht: podcasts over de stad

Beste urbanisten. Dit is de meest egoïstische post in tijden. Maar ik zoek podcastst over de stad. Waarom? Omdat ik het zat ben om mijn tijd in de auto te verdoen met het Radio1-journaal of BNR. Ik wil die tijd wat nuttiger en inspirerender gebruiken. En ik heb ook niet altijd iemand om mee te bellen. En daarom vraag ik uw hulp. Wat zijn leuke podcasts over de stad? Post ze hieronder of mail naar j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl. Twitteren of via Linked-In reageren mag ook.

En om het toch iets minder egoïstisch te maken: ik deel alle inzendingen met u.

podcastsOh ja, ik heb er al een paar binnen. De toelichting kreeg ik erbij. Met dank daarvoor.

 

Studenten zeer tevreden met Kennislab voor Urbanisme

In de afgelopen jaren hebben ruim 100 studenten deelgenomen aan het Kennislab voor Urbanisme. En die zijn zeer tevreden met het lab. Dat blijkt uit een enquête onder de oud-laboranten. Zo vertelt maar liefst 94% van de studenten tijdens een sollicitatie dat ze hebben deelgenomen aan het lab en ruim 80% raadt het lab aan bij collega-studenten.

De deelnemende studenten is gevraagd of ze de inhoud én het netwerk dat ze tijdens hun periode hebben opgedaan in het Kennislab als waardevol hebben ervaren. Daarover zijn de meeste studenten erg enthousiast. Het lab scoort daarbij op alle vlakken tussen een 7 en 8.

De meeste studenten kijken op het lab terug als een waardevolle leerervaring. Veel studenten vulden bij de toelichting in dat ze tijdens de tijd in het lab ook veel over zichzelf hebben geleerd.

Wat wel verbetering behoeft is het verwachtingsmanagement. Studenten waarderen de vraag of het lab aan de verwachting heeft voldaan met een 7-. We zullen onze kandidaten dus nog beter informeren wat ze kunnen verwachten van het lab.

Kortom, studenten kijken zeer tevreden terug op hun tijd in het Kennislab. Of, zoals een van de oud-laboranten het zegt: ‘Het was een erg waardevolle en leuke tijd. Veel nieuwe vaardigheden geleerd, interessante personen ontmoet en resultaten geboekt waar ik nu nog steeds profijt van heb.’

aanraden

sollicitatie

profijt kennisprofijt netwerkrapportcijfer

verwachtingen

Meer waarde uit geldstromen: ‘Het is gewoon een kwestie van doen’

Eerste editie van Geldstromen door de Wijk Festijn smaakt naar meer

‘There’s a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza’. Het kan niet anders dan dat dit nog na klinkt in het hoofd van iedereen die op 4 februari het Geldstromen door de Wijk Festijn bezocht. Want wie een wijk of buurt vergelijkt met een emmer, kan niet anders concluderen dan dat die emmer ontzettend veel geld door laat. Geld dat de wijk wel ín stroomt, maar ook nét zo hard weer uit. In het Stefanus Theater in de Utrechtse wijk Overvecht deden zo’n 200 mensen een poging om die gaten te dichten. Meer lokaal geld, meer waarde, meer ondernemerschap en meer geluk.

Utrecht Overvecht is als een granaatappel

nethanDie locatie is een bewuste keuze. Initiatiefnemer Nathan Rozema (Labyrinth Academy): ‘Deze wijk kun je vergelijken met een granaatappel. Van de buitenkant gezien is dit zeker geen mooie vrucht. Breek je hem door midden, dan verschijnen er tientallen verschillende kamers, met prachtige vruchten. Krachten van mensen, van initiatieven, van ondernemers.’ Een duidelijke boodschap: in iedere wijk zitten verborgen krachten, die pas tevoorschijn komen als je door de soms harde buitenkant heen prikt. Benut die krachten dus ook.

Feestelijke openingsparade: de toon is gezet

Onder leiding van spreekstalmeester Ewout van der Weij beleven we de openingsparade, waar de grote diversiteit aan bezoekers al gelijk duidelijk wordt. Woningcorporaties, gemeenten, zorgprofessionals, bewonersorganisaties, ondernemers, burgerinitiatieven en de financiële sector: op het Festijn zijn ze allemaal aanwezig. Na een korte introductie van de initiatiefnemers Rozema en Pieter Buisman (Pieter Buisman Advies) over de essentie van Geldstromen door de Wijk verschijnen ze één voor één op het podium voor een kort gesprek met de spreekstalmeester. Wijkwethouder Jeroen Kreijkamp trapt samen met wijkraadvoorzitter Jasper Fastl af: ‘Waar in deze wijk nog heel veel potentie ligt is op het gebied van werkgelegenheid. Laten we zorgen voor verbindingen tussen ondernemers en jongeren in de wijk, zodat zij die wonen in Overvecht, daar ook kunnen werken.’ Daarna volgen arbeidsmarktkenner Peter Millenaar, Pieter Mosterd van UBwerkt, woningontwikkelaar Jaap Zwart van Timpaan, een student en een ondernemer, allen met een korte pitch over hun visie op lokale economie en waardecreatie. De rode draad: wie ruimte – zowel sociaal, fysiek als economisch – geeft aan lokaal initiatief komt tot de kern van de granaatappel.

wethouderDe lessons learned in 140 tekens

Maar hoe doe je dat precies? In 24 werksessies (waaronder het slotevent van Lab Amersfoort, waar de studenten hun eindproducten pitchten)  over nieuwe verdienmodellen, processen, (alternatieve) financiering, ondernemende bewoners en bedrijven, wet- en regelgeving en succesverhalen uit de praktijk krijgen we daarvoor concrete handvatten. Inderdaad, zo’n uitgebreid programma laat zich moeilijk samen vatten. Om aan het einde van de dag toch de oogst op te halen werden we allemaal gedwongen om de lessons learned samen te vatten in één tweet. Dan is 140 tekens ineens best wel kort.

–          Geldstromen anders en beter benutten. Houd het lokaal. Verbind bewoners, ondernemers en organisaties #gddw

–          Arbeidsbemiddeling met de wijk/in de wijk. Jongeren stimuleren en aan werk helpen. Start up your life it is. Bezig en lerende vandaag #gddw

–          #Creatieve #herbestemming van #leegstaand #vastgoed die ook echt ten goede komt van de #wijk! #gddw

–          Dit bevestigt wat ik altijd dacht. Gemeenten moeten lokale initiatieven steunen en potentie van bewoners benutten ipv aanbestedingen #gddw

–          Walter van Bewonersbedrijf Malburgen inspireert en benadrukt dat vastgoed essentieel is voor goed verdienmodel #gddw

–          Kernpunt #gddw is dat er naast gemeentegeld o.a. ook geld van zorgverzekeraars, energiebedrijven en bewoners zelf stroomt!

–          #gddw is gewoon een kwestie van organiseren en doen

De laatste tweet vat de energie van de dag goed samen. In de wandelgangen vang ik een gesprek op tussen twee collega’s: ‘Zo, wat heb ik vandaag een inspiratie opgedaan om weer mee aan de slag te gaan.’ Wel doen he? Op een andere manier, met meer lokale waarde en meer ondernemerschap. Met een granaatappel in de tas kunnen we naar huis. Dit Festijn smaakt naar meer.

 

GEZOCHT: STUDENT VOOR LAST MINUTE STAGEPLEK

Voor onze opdrachtgever Regioteam Zuid-Holland Zuid zoeken we een afstudeerder of stagiair die op zoek is naar een last-minute uitdaging. Heb jij een ruimtelijke achtergrond (stedebouw, planologie, ruimtelijke ordening etc.) en heb je nog géén stageplek gevonden? Of heeft je beoogde stageplek op het laatste moment toch afgezegd?  Lees gauw verder en start in februari met deze uitdagende en multidisciplinaire opdracht!

Aanleiding

Het Regioteam Zuid-Holland Zuid, bestaande uit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de gemeente Dordrecht, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en Newman in Town zijn gestart met een project waar ze jou hulp bij kunnen gebruiken.
Onze wereld zit vol gevaren. Gevaren die op ieder moment plotseling kunnen ontstaan (denk aan een terroristische aanslag) en gevaren waarvan de bron bekend en continu aanwezig is (een chemiefabriek bijvoorbeeld). Het beheersen van de risico’s die een bekende gevarenbron met zich mee brengt noemen we Externe Veiligheid. Door hier in het ruimtelijk ontwerp rekening mee te houden kunnen levens worden gered, doordat het voor mensen logisch is waar ze heen moeten vluchten bij een calamiteit.

MiSRaR: een Europese methodiek

Veiligheid wordt door gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s en provincies nog weinig integraal benaderd. Daarom experimenteert het Regioteam met de MiSRaR-methodiek die alle verschillende invalshoeken combineert.  In het MiSRaR-project werken zeven Europese partners samen in de ontwikkeling van effectieve risicobeheersing ter voorkoming of beperking van rampen. Hierdoor kan veel winst worden behaald en kan de externe veiligheid worden vergroot. Deze methodiek is al succesvol getoetst in de spoorzone Dordrecht-Zwijndrecht en daarom wil het Regioteam deze ook op andere plekken gaan inzetten.

Opdracht aan jou

De opdracht aan jou is om samen met een andere student Veiligheidskunde een pilot te starten met deze methodiek. Hoe kun je externe veiligheid in de ontwerppraktijk verbeteren? En hoe kan de MiSRaR-methodiek hiervoor succesvol worden ingezet? Wat is daarvoor nodig? Kortom:

Hoe kan de MiSRar-methodiek breed toepasbaar worden gemaakt binnen de ruimtelijke ordening?

Voor de beantwoording van deze vragen maak je gebruik van de Handleiding voor een veilig ontwerp (M. Scholman, 2015).

Wat we zoeken

 • een ambitieuze student die ook buiten de kaders durft te denken van zijn/ haar eigen vakgebied
 • die een opleiding volgt in de ruimtelijke/ fysieke hoek
 • die zelfstandig kan werken en wanneer nodig zelf initiatief neemt
 • MAAR, wél goed begeleid wil worden (door de gemeente Dordracht en het Kennislab voor Urbanisme)
 • die graag samenwerkt met een student(en) van een andere opleiding

Klinkt je dit als muziek in de oren? Of wil je meer informatie over de stageplek? Neem dan contact op met j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl.

 

 

 

 

Mijn naam is Evert Jan van de Kamp..

Sociaal-geograaf (in opleiding) Evert Jan van de Kamp leerde ondernemen als bestuurslid van Happietaria in Utrecht en deed onderzoek naar de kwaliteit en geografie van foodtrucks in Amsterdam. Over een paar week start hij met zijn stage bij het Kennislab voor Urbanisme. Want het fit en vitaal houden van de stad, daar zet hij zich graag voor in. Maak kennis met Evert Jan.

evert jan van der kamp gaat afstuderen bij het kennislab voor urbanisme‘Mijn naam is Evert Jan van de Kamp. Ik ben 22 jaar en woonachtig in Utrecht. Op dit moment ben ik bezig met het afronden van de bacheloropleiding Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Utrecht. Voor de periode vanaf februari was ik op zoek naar een mooie stage die aan zou sluiten bij mijn vakgebied. Binnen de Sociale Geografie ligt mijn interesse voornamelijk bij de stad en alle processen die hierin spelen. Toen ik weet kreeg van het Kennislab voor Urbanisme was mijn belangstelling gelijk gewekt voor de stage in Amersfoort waarin gefocust wordt op het functioneren van de participatiesamenleving en besloot ik te solliciteren. Ik verheug me erop om vanuit mijn passie voor de stad met dit onderwerp aan de slag te gaan. Ik kijk er dan ook naar uit om het komende halfjaar in een team te werken aan oplossingen van problemen die er in deze tijd in de stad spelen. Op deze manier verwacht ik veel te leren en hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het vitaal en fit houden van de stad!’

 

 

Zwemkampioen Kasper houdt óók de wijk fit en vitaal

Kasper Leeuw start vanaf februari in Lab Amersfoort. Een topsporter én topstudent, want naast zijn passie voor het vakgebied urbanisme, brengt Kasper als Nederlands Kampioen estafette veel uurtjes in het zwembad door. Een multi-talent dus.

Zwemkroniek Kasper Leeuw foto‘Mijn naam is Kasper Leeuw. Ik ben 22 jaar en momenteel zit ik in het vierde jaar van de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie aan het Saxion in Deventer. Ik zal vanaf februari een half jaar stage gaan lopen bij het Kennislab in Amersfoort. Al van jongs af aan ben ik zeer geïnteresseerd in mijn directe woonomgeving. Vooral geografie en stedelijke (wijk-) ontwikkelingen houden mij bezig. Tijdens mijn opleiding zijn deze thema’s dan ook gelukkig veelvuldig aan bod gekomen.
De focus van het Kennislab in Amersfoort ligt op wijkontwikkelingen (hoe houden we de wijk fit en vitaal?) spreekt mij dan ook erg aan. Ook burgerparticipatie is een veel gehoord begrip, dat door decentralisatie van de overheid onlosmakelijk verbonden is met de huidige wijkontwikkelingen. Omdat we hier samen met studenten van verschillende opleidingen naar kijken krijg je vanuit vele perspectieven een inzicht in ideeën over dit thema. Tijdens deze stageperiode hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan het Kennislab voor Urbanisme en hoop ik veel inzichten te krijgen die mij verder zullen helpen!’

Kasper, veel succes samen met je medelaboranten!

Studenten gezocht voor Kennisatelier Veilig Ontwerp (9 feb Leerdam)

Samen met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving organiseert het Kennislab Ontwerpateliers voor vakprofessionals. Tijdens deze sessies wordt in een presurecooker-omgeving door een team van professionals in één dag tijd een creatieve oplossing geschetst aan een ruimtelijk oplossing voor externe veiligheid.
Ter voorbereiding op de ontwerpateliers, vindt voorafgaand aan ieder atelier steeds een kennisatelier plaats. Studenten doen deze dag samen onderzoek naar de achtergronden van de cases die centraal staan bij het ontwerpatelier.  In 2016 vinden er weer drie van deze onderzoeksdagen plaats, waar we 6 – 8 studenten (per sessie) voor zoeken die onderzoek willen doen (en daar een uniek netwerk voor terugkrijgen). De eerste daarvan is op 9 februari in Leerdam. Daarvoor kun je je nu aanmelden.

Leerdam LPG

Of lees eerst hoe een Kennisatelier werkt en wat je er moet doen.

Leerdam (9 feb): Bouwen rond een LPG-station
Nederland is op sommige plekken knap vol. Omdat functies dicht op elkaar zitten kan externe veiligheid in de knel komen. Hoe lossen we dat op? Daarover gaat het bijvoorbeeld in Leerdam op februari van 10 tot 16 uur.

In Leerdam bestaat een situatie zoals die er op zoveel plekken in Nederland is. Woningen, een school en winkels dicht bij elkaar naast een LPG-station. Dat gaat bijna altijd goed. Maar áls het mis gaat…? Welke maatregelen kun je treffen bij nieuwbouw? En hoe gaat de gemeente om met bewoners, scholieren en andere gebruikers van het gebied rond de risicobron? Liggen er kansen voor risicocommunicatie?

We richten ons in Leerdam op de bestaande bouw en de plannen voor nieuwbouw rondom het LPG-station aan de Schalkseweg. Aan de rand van het invloedsgebied van het LPG-station wordt een gebied herbestemd voor woningbouw.

Bij de bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de woningbouw aan de overzijde van de Schalkseweg werd eens te meer duidelijk dat er bij nieuwbouw maatregelen nodig zijn op het gebied van externe veiligheid. Deze voorwaarden zijn meegegeven aan de ontwikkelaar (BAM) die inmiddels concrete plannen heeft.

Bij de bestaande woonwijk achter het tankstation zijn echter geen bijzondere maatregelen getroffen. Daar staan woningen dichter op de risicobron dan de nieuw te bouwen woningen, zonder dat daar extra regels of maatregelen voor gelden. In die wijk staat ook een middelbare school, een basisschool en op iets grotere afstand een klein winkelcentrum.

Een situatie als deze komt op veel plaatsen in Nederland voor. Bouwkundige aanpassingen op basis van de huidige inzichten worden te ingrijpend en begrotelijk. Toch is het niet ondenkbaar dat bewoners van de iets oudere woningen zich afvragen waarom zij niet worden beschermd met extra maatregelen terwijl dat bij de nieuwe woningen wel gebeurt.

Tijdens het Kennisatelier op 9 februari (10 tot 16 uur in Leerdam) onderzoeken we de achtergronden van de case en op 18 februari schetsen we samen met professionals een oplossing.

Dit vond u in 2015 leuk aan ons

De in 2015 meest bezochte pagina’s op de site van het Kennislab voor Urbanisme gaan over het lab zelf. Over de studenten die we zoeken, de partners, het team, en over hoe het lab werkt. Gelukkig maar, want dat is de kern van wat we zijn. We zijn een grensoverschrijdende club die op zoek is naar de beste studenten van Nederland en Duitsland om via hen onze steden nog beter te maken. Dat we daarvoor ook summerschools organiseren, weet u ook. De pagina’s over onze bootcamps en summerschools trekken massa’s bezoekers.

Daarvoor organiseren we ook events en ook daar kijkt u graag naar. Waarbij u opvallen geïnteresseerd bent in alles wat met economie en startups te maken heeft. Een signaal dat we oppikken.

2015 op instagramGeen blog dus, maar wel een club met een mening. Over de circulaire economie bijvoorbeeld. Onze best gelezen blog van 2015. Waarin we uitleggen dat de overheid ook zelf aan de bak moet als ze wil dat onze economie circulair wordt. Lees nogmaals: http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/overheid-kan-circulaire-economie-niet-alleen-aan-bedrijven-overlaten/

Een andere topper was ons blog over de veranderende rol van de overheid. In ons lab in Amersfoort ligt de nadruk al vanaf het begin (in 2012) op dit onderwerp. En zo ontstond de discussie én de blog over de vraag of de overheid zich nou terugtrekt, of ze wordt teruggedreven. Wat vindt u? http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/de-teruggedreven-overheid/

Dat we vorig jaar zijn begonnen in Duitsland is u ook niet ontgaan. Schreven we pagina’s vol over én ook de nodig blogs. Bijvoorbeeld over de mentale afstand tussen Nederland en Duitsland op http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/duitsland-ligt-ver-weg/ of het interview met Marc Lucas Schulten, onze partner in het Ruhrgebied: http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/waarom-wil-duitsland-een-kennislab-vier-vragen-aan-marc-lucas-schulten/

En in 2015 ‘stichtten’ we een dorp. De Zutphense wijk ‘De hoven’ werd namelijk van wijk in dorp veranderd en dat hadden wij bedacht. Met trots: http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/de-hoven-is-goed-bedachte-symboolpolitiek/

Maar er zijn ook gewoon leuke dingen waar we over schrijven. Die helemaal niets met het lab te maken hebben, maar wel met de stad in het algemeen of ontwikkelingen daarin. Zo verbaasden we ons vorig jaar over de rol van hipsters in de stad (http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/wat-willen-die-hipsters-nou-met-de-stad/) een blog die hoog scoorde op onze facebooksite.
We steunden openlijk het Manifest2040 (http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/ja-ik-steun-het-manifest2040/). Niet omdat we daar als Kennislab actief bij waren betrokken, maar domweg omdat we dat belangrijk vonden. Omdat we willen dat Nederland de gaafste metropool van de wereld wordt en omdat we daar wél actief aan bij willen dragen.
En soms winden we ons gewoon op. Zoals 30 december, toen we lazen hoe onze kust dreigt te verrommelen. Dat leverde een stevige discussie op op twitter en de open brief aan Adriaan Geuze werd daarbij opvallend vaak gelezen. http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/adriaan-geuze-help-ons/

Het uitpluizen van het sitebezoek levert ook altijd andere opvallende zaken op. Zo is de blog die in 2015 het allerbeste werd gelezen, in 2014 geschreven door onze toen nog laborant (en ondertussen collega) Lisette van Beusekom. Het (inderdaad zeer leesbare) stuk gaat over het nut van het groeten van buren: http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/waarom-het-groeten-van-je-buurman-belangrijk-is/ . En in 2012 schreef ik zelf al eens een blog over het belang van Roland Lubbers voor FC Emmen (http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/ronald-lubbers-is-de-quintus-vibius-van-emmen/). De vergelijking met Quintus Vibius (In de eerste eeuw na Christus ongeveer 100.000 sestertii in de bouw van het amfitheater van de Toscaanse stad Lucca investeerde) scoort nog steeds goed in onze statistieken, maar is ook het tweede resultaat wie op Google Ronald Lubbers zoekt. En terecht, wat Ronald Lubbers mag symbool staan voor waar het bij Urbanisme om gaat. Liefde voor je stad, zakelijk vernuft, leiderschap en grensoverschrijdend denken.

We wensen u een inspirerend 2016!

Meer waarde in de wijk met minder geld

Door ondernemerschap kan meer waarde uit geldstromen en lokaal vermogen worden gehaald. Tijdens het Geldstromen door de Wijk Festijn op 4 februari 2016 in Utrecht leren ondernemers, bewoners, professionals en bestuurders hoe je dat doet. Een dag die qua inhoud perfect aansluit bij de kennisvraag van het huidige Lab Amersfoort. En daarom hebben we besloten om de handen in één te slaan: we organiseren ons slotevent óp het Festijn in Utrecht.

Met minder geld meer bereiken in de wijk

Een manier om dat te bereiken is door marktpartijen en burgerinitiatieven samen te laten werken. Wij noemen dat business2community, een nieuw afzetkanaal dat parallel aan traditionele afzetkanalen b2b en b2c aan het ontstaan is en door steeds meer marktpartijen wordt benut. Want als grote zorgaanbieder goed samenwerkt met een zorgcoöperatie, een energiebedrijf met een energiecollectief en een afvalverwerker met burgerinitiatieven die gezamenlijk afval inzamelen zijn er voor beide partijen voordelen. Het betekent voor de marktpartijen dat de kracht van de samenleving beter benut kan worden (en hiermee ook geld kan worden bespaard) en voor burgerinitiatieven is het een manier om bijvoorbeeld de continuïteit te vergroten en te profiteren van de schaalgrootte van een grotere marktpartij.

 • Marktonderzoek business2community

Op het Festijn presenteren Bodil Schlotzhauer en Tom Gerritsma (laboranten Lab Amersfoort) waar de grootste kansen en hindernissen liggen voor business2community. Ze brachten de markt letterlijk in kaart en gingen met zowel marktpartijen en burgerinitiatieven (in verschillende domeinen) in gesprek. Het resultaat van hun onderzoek presenteren ze in een businessmodel dat beide partijen dichter bij elkaar brengt.

 • CPO en de rol van de corporatie, gemeente en andere marktpartijen

Jeroen Baan (laborant Lab Amersfoort) onderzocht hoe business2community werkt op het gebied van zelfbouw en CPO’s. Hoe moeten marktpartijen, gemeenten en corporaties zich bewegen in deze groeiende beweging van collectieven die zelf vastgoed ontwikkelen? Waar lopen CPO’s tegen aan en welke kansen levert dit voor de andere partijen op? Ook hij presenteert zijn bevindingen en vertaalde de oplossing in een businessmodel.

Wilt u het Festijn bijwonen? Wij mogen een korting weggeven van 10% op het voltarief (gebruik kortingscode ELB-02).

En schrijft u zich vóór 31 december in, ontvangt u nog eens 20% éxtra korting daar boven op. Bestel hier uw kaarten.

Het Festijn

Op het Festijn leren professionals, initiatieven, bestuurders en studenten van elkaar in prikkelende werksessies en verrassende ontmoetingen. Wat en wie is nodig om door ondernemerschap meer waarde uit geldstromen door de wijk en lokaal vermogen te halen? Wat is succesvol? Wat kan ik zelf doen in mijn omgeving en in mijn werk?

timpaanEen greep uit het programma:

 • Geldstromen door Overvecht
 • Geldstromen in de zorg
 • Wijkkapitaal en gedeeld eigenbelang
 • Open overheid, open over geld
 • Ondernemers van de toekomst
 • Ongekend talent
 • Internet, energie en mobiliteit voor en door de wijk
 • Wijkcoöperatie
 • Ruimte in regels
 • Geldstromen verbinden uit eigen vermogen
 • Geld uit de wijk: banken, crowdfunding, kredietunies
 • Woonlasten en woonlusten en zeggenschap
 • Wijkondernemers en innovators aan het woord
 • Financiering van maatschappelijke ondernemingen
 • Verdienmodellen en businesscases
 • Bewonersbedrijven
 • Snelkooklab
 • Pecha Kucha’s van ondernemende studenten
Facts & Figures

Datum: 4 februari 2016
Tijd: 10 – 17 uur
Locatie: ZIMIHC Theater Stefanus, Braziliëdreef 2, 3563 CK Utrecht

Ga voor het programma en inschrijven naar de site van Geldstromen door de Wijk FESTIJN.

3 vragen aan Vivian van Kraaij & Ramon Holle

Ze zijn bijna compleet: de nieuwe labs die van start gaan in februari 2016. We stelden Dumain, Marouane, Sabien en Durk al eerder voor, maar vandaag maken we kennis met Vivian van Kraaij en Ramon Holle.

Wie zijn jullie en wat doen jullie?

RamonRamon: ”Mijn naam is Ramon Holle. Ik ben 22 jaar en doe de master Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht.

 

viviankraayVivian: “Ik ben Vivian van Kraaij. Ik volg de opleiding International Lifestyle Studies aan Fontys Hogescholen in Tilburg. Dit is een studie waarin trendwatching en het ontwerpen van producten en diensten centraal staan.”

 

Waar ligt jullie interesse?

RamonRamon: “Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd geweest in demografie, economie, geografie en stedelijke planning. Ik vroeg me op de fiets naar de middelbare school al af waarom bedrijven die ik onderweg zag zijn waar ze zijn. Wat voor factoren spelen een rol bij de vestigingskeuze? Wat maakt een regio aantrekkelijk? Die vragen kan ik door mijn studie veel beter beantwoorden, maar het antwoord verschilt per bedrijf en regio.

viviankraayVivian: “Trendwatching wordt gebruikt om de toekomst in beeld te brengen wat ervoor zorgt dat nieuwe concepten duurzaam ingezet kunnen worden. Met de concepten die ik ontwerp wil ik de verbinding tussen mensen versterken. Dit is iets wat ik belangrijk vind, zowel privé als op professioneel gebied.”

En waarom kozen jullie voor een stage bij het Kennislab voor Urbanisme?

RamonRamon: “Ik mijn kennis graag in de praktijk brengen door mee te denken aan oplossingen op vraagstukken die spelen in de regio Westas om zo de regio (economisch) te blijven verbeteren. Deze regio speelt door de centrale locatie en de bereikbaarheid (Schiphol) een hoofdrol in de Nederlandse economie. Daarnaast zal ik veel mensen uit mijn vakgebied leren kennen. De keuze voor het Kennislab op de Westas was dus snel gemaakt.”

viviankraayVivian: “Ik ben ervan overtuigd dat je door samenwerking met anderen het meeste kan bereiken. Ik ben dan ook erg enthousiast om samen te werken met studenten van andere opleidingen. Dit is mede waarom ik graag stage wilde lopen bij het Kennislab. In het laatste jaar van mijn studie specialiseer ik me in de onderwerpen food en living.  Twee onderwerpen waar dagelijks mijn passie in liggen. De kennis uit mijn specialisatiefase wil ik graag gebruiken tijdens mijn afstudeerstage bij het Kennislab in Amersfoort.”

Ramon en Vivian, alvast heel veel plezier en tot in februari!

Leefbare Westas met PostNL, Zaanstad en YIC’s

Hoe blijft u succesvol werken en wonen in de logistieke as van Schiphol naar de haven van Amsterdam? Die vraag beantwoorden vier Kennislab-studenten tijdens het slotevent in de Smart Logistics Hub op vrijdag 29 januari.

Jorrit Zuidema, Abigail Gerrits, Tessel Putter en Jerrelson Gerardus praten u bij over de uitdagingen die er voor de Westas in het verschiet liggen, want:

 • niemand woont graag met een vliegtuig in zijn nek;
 • 8.000 studenten zoeken nog een plekje in Amsterdam;
 • Young Innovative Companies volgen goede koffie en geen logistieke Westas;
 • vervoerders, winkeliers en bewoners draaien elkaar vast in de Amsterdamse binnenstad.

Programma slotevent Kennislab voor Urbanisme

14.30 uur: Welkom
15.00 uur: Met je blaffer in Osdorp of veilig op de Zaanse Schans? (Wonen in klein Amsterdam)
15.30 uur: Young Innovative Companies: je bent jong en je wilt wat
16.00 uur: Keuze uit twee Workshops
1. Stadslogistiek Vast in de Van Woustraat
2. Waar is nog ruimte in de Westas?
17.30 uur: Borrel

1. Met je blaffer in Osdorp of veilig op de Zaanse Schans?
Amsterdam is de grootste studentenstad van Nederland en heeft een tekort van ruim 8.000 studentenwoningen. Zaanstad ligt op 12 minuten afstand gelegen van Amsterdam en heeft dus veel potentie om studentenwoningen aan te bieden voor Amsterdamse studenten. Liever Zaandam of Osdorp? Jerrelson Gerardus vertelt het u.

2. Young Innovative Companies: je bent jong en je wilt wat
Wat is de ideale locatie van een Young Innovative Company? YIC’s kunnen je economie een gigantische boost geven, maar willen ze wel bij u in de gemeente ondernemen? Amsterdam barst uit haar voegen en Zaanstad kan net als in de Gouden Eeuw weer profiteren van zijn grote broer. Ontdek het in de sessie van Jorrit Zuidema.

3. Waar is nog ruimte in de Westas?
Amsterdam drukt naar buiten, Zaandam naar de Haven van Amsterdam, Schiphol naar Aalsmeer en Aalsmeer weer naar Schiphol. De scheidslijnen tussen wonen en werken worden steeds dunner en dit zet een rem op de economische voortuitgang. Hoe kunnen we de Westas gezamenlijk verder ontwikkelen en hoe zorgen we ervoor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt? Tessel Putter pleit voor meer samenwerking tussen de mkb-bedrijven en gaat de discussie aan.

4. Stadslogistiek: Vast in de Van Woustraat
Bekijk stadslogistiek eens vanuit het oogpunt van een ander. De workshop Vast in de Van Woustraat brengt verschillende partijen bij elkaar die allemaal te maken hebben met de druk op de stadslogistiek in Amsterdam. Hoe zouden bewoners reageren als ze in de schoenen van PostNL staan? Abigail Gerrits laat u zien dat met elkaar praten toch wel veel oplost.

Gratis aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Ga naar de Dinalog Amsterdam-website en log in met uw Dinalog Amsterdam-account.

Gezocht: 24 jonge professionals / studenten voor gratis bootcamp!

Van 24 tot en met 26 februari 2016 organiseert het Kennislab voor Urbanisme weer een Bootcamp. We hebben een prachtige opgave gekregen van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving: Onderzoek hoe veilig het Ruhrgebied is, bekijk of en hoe het veiliger kan en ontwikkel daar een eigen en creatieve oplossing voor. Kijk in het bijzonder naar de bestuurlijke kant van het verhaal. Hoe wordt het Ruhrgebied bestuurd en hoe beïnvloedt dat het ontwerp van een veilige omgeving?
bootcamp ruhrOftewel: Hoe maken we van het Ruhrgebied de veiligste stedelijke regio van Europa?
Voor die vraag zoeken 24 hele goede jongprofessionals (net wel of nog net niet afgestudeerd). Ben jij dat? Meld je dan aan en werk drie dagen (gratis en geheel verzorgd) aan een oplossing voor deze vraag.
Waarover gaat het?
Het Ruhrgebied is één van de meest interessante stedelijke gebieden in West-Europa. Ooit was dit het domein van kolen en staal. Van de industriebaronnen. Nu gaat het over Industriekultur, herstructurering, sociale problemen, maar ook economische vooruitgang. Dat wil niet zeggen dat alle gevaren verdwenen zijn. Ook hier is veilig ontwerpen een belangrijk thema, al is het maar omdat in de loop van de geschiedenis functies op een wonderlijke wijze gemengd zijn. En het gevaar van alle kanten kan komen. Want onder de grond ligt een oneindig stelsel van mijnschachten en -gangen. Lees verder.

Meet Lab Westas 2016: Marouane en Dumain

Terwijl de huidige laboranten van Lab Westas nog druk bezig zijn met de afronding van hun onderzoeken en businessmodellen, zijn de voorbereidingen voor het nieuwe lab alweer in volle gang. In februari 2016 zullen onder andere de topstudenten Marouane en Dumain in de Westas van start gaan met hun avontuur. En wie wil, kan nu alvast kennismaken!

 

Marouana‘Hallo, mijn naam is Marouane Charrout…

… en ik ben 25 jaar. Ik studeer Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool van Utrecht.
Van jongs af aan heb ik altijd al mensen willen helpen. Daarom heb ik ook voor deze studie gekozen, omdat je mensen kunt helpen door praktische oplossingen te introduceren die de veiligheid verbeteren.

Mijzelf verder ontwikkelen vind ik heel belangrijk en daarom probeer ik steeds nieuwe dingen uit.
Ik doe mee aan opdrachten buiten school en ben zelf bezig met het starten van een onderneming. Dat is ook de reden waarom ik gekozen heb voor de minor “Ondernemerschap”.

Aangezien ik mijn kwaliteiten graag wil verbeteren en een uitdaging niet uit de weg ga, heb ik ervoor gekozen om stage te lopen bij de Kennislab voor Urbanisme. Qua nieuwe netwerken en ervaringen opdoen lijkt het me dit de beste plek om mijn studie voort te zetten.’

Dumain[1]‘Mijn naam is Dumain Malumba…

…ik ben 21 jaar jong en actief studerend aan de opleiding Bouwmanagement & Vastgoed op de Hogeschool InHolland te Haarlem. Op dit moment zit ik in het 4de jaar, welke ik met een hoogtepunt hoop af te sluiten met een stage bij het Kennislab. Allereerst even kort over wie ik ben. Ik ben geboren in Haarlem en woon in het nabijgelegen IJmuiden. Ik krijg energie van sport, vriendschappen, ondernemen en mijzelf ontwikkelen. Ik doe aan voetbal, mountainbiken en skiën en ben van mijzelf avontuurlijk ingesteld en breed geïnteresseerd.
Vanwege mijn brede interesse ben ik Bouwmanagement en Vastgoed gaan studeren. Wat mij in deze studie intrigeert is de combinatie van de vakgebieden economie, techniek en logistiek. Deze combinatie leert mij om een kans of probleem vanuit diverse invalshoeken te benaderen en de situatie volledig te overzien. Dit mocht ik ook toepassen tijdens mijn eerder stage bij de gemeente Heerhugowaard, waar ik onderzoek heb gedaan naar de toekomstvisie van hun vastgoedportefeuille vanuit een maatschappelijk, economisch, ruimtelijk en strategisch perspectief.

Bij de Westas hoop ik de lat nog iets hoger te leggen door samenwerking met de partners en andere laboranten. Ik kijk er ontzettend naar uit om van elkaar te leren en een bruikbaar plan of concept op te leveren. Ik ben benieuwd!’

Dumain en Maroune, we wensen jullie bij deze alvast heel veel succes. Tot in 2016!

Burgerinitiatieven, kunnen we helpen?

Lab Amersfoort doet onderzoek naar de markt voor business2community en community2business. Ofwel, burgerinitiatieven, bewonerscollectieven of andere lokale communities die op wat voor manier dan ook samen kunnen werken met bedrijven. Dat kan zijn doordat ze als groep een product afnemen dat specifiek inspeelt op hun behoefte. Of doordat ze zelf aan marktpartijen een dienst of bepaalde zekerheid leveren.

Op kleine schaal gebeurt dit al (of wordt erover nagedacht), maar er kan nog veel meer worden samengewerkt. Om business2community te stimuleren is het zaak dat beide markten aan elkaar worden gekoppeld. Dat er meer inzicht is in de behoefte van de communities en de toegevoegde waarde die ze kunnen leveren aan bedrijven en andersom.

Doe mee aan het marktonderzoek

Daarom doen we een marktonderzoek waarin we bewonerscollectieven, burgerinitiatieven en andere lokale communities die actief zijn op het gebied van zorg, openbare ruimte, duurzaamheid, energie, vastgoed of recycling vragen waar ze mee bezig zijn. Op welke problemen stuitten ze? Hoe kunnen bedrijven hen daarbij helpen? Welke dienst zouden ze zelf aan marktpartijen kunnen leveren (denk aan gezamenlijk afval inzamelen of contact houden met de buurt).  Een verkenning van de mogelijkheden voor business2community dus.

Bent of kent u iemand die zich actief inzet voor zo’n community? Dan vragen wij u om deze korte enquête van 14 vragen in te vullen via deze link: https://bdl1.typeform.com/to/YeQ9PD.
De resultaten dienen als basis voor de ontwikkeling van een marktplaats waar we burgerinitiatieven en bedrijfsleven rondom specifieke thema’s samen kunnen brengen en het afzetkanaal business2community een impuls kunnen geven.

Alvast bedankt!

 

Even voorstellen: veiligheidsexpert Durk

Nu de veiligheid in onze steden steeds vaker onder druk staat kan een veiligheidsexpert bij het Kennislab voor Urbanisme niet ontbreken. En die hebben we gevonden: Durk van der Werf. Vanaf februari komt hij Lab Amersfoort versterken met zijn kennis en skills. Even voorstellen dus.

Pasfoto‘Hallo allemaal, ik ben Durk van der Werf. Mijn laatste jaar van de opleiding Integrale Veiligheid, welke ik in Leeuwarden volg, is inmiddels al halverwege en het is een eer om mijn afstudeerstage bij het Kennislab te mogen doen. Ik heb een passie voor veiligheid en die passie deel ik graag met anderen. De mogelijkheid om na te denken over manieren om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en rekening te houden met verschillende invalshoeken is bij het Kennislab aanwezig, en dat maakt het voor mij absoluut een geschikte afstudeerstage.

Ik ben ervan overtuigd dat er door samen te werken met verschillende specialismen en door het betrekken van  burgers bij het thema veiligheid er veel kan worden verbeterd. Zowel op sociaal gebied als op gebied van veiligheid (wat natuurlijk ook nauw met elkaar verbonden is). Veiligheid en beleid hoeft niet saai te zijn, het is maar net hoe je ermee omgaat. Zeker in deze tijd van spanningen is het belangrijk om veiligheid goed te organiseren en er bewust mee bezig te zijn. Om daarin te slagen is een goede basis nodig en daar draag ik graag mijn steentje aan bij om die te creëren.’

Durk zal in het lab o.a. samenwerken met Sabien, die we al eerder voorstelden.

De Vitale Stad overleeft altijd

De aanslagen in Parijs zijn een aanslag op alles waar het blad Vitale Stad voor staat. Het is natuurlijk nog steeds veel te vroeg om conclusies te trekken na de tragedie in Parijs, en het is de vraag of ooit gaan begrijpen wat er daar precies is gebeurd. Maar het is wel duidelijk dat het een aanslag is op het leven in de stad, op stedelijke vitaliteit en daarmee op de manier van leven waar wij van houden en waar we met zoveel liefde mee bezig zijn. (meer…)

Laborantenblog: Uit liefde voor de stad

Door: Abigail Michelle Gerrits – Lab Westas

Sinds september heb ik mezelf bedolven in de stadslogistiek. Er ging een hele nieuwe wereld voor me open. Tijdens het derde open atelier van Volksvlijt2016 werd aan deelnemers gevraagd wat voor hun logistiek is. Regelmatig werd er gezegd dat de logistiek zich vooral achter de schermen speelt en wij daar niet zoveel van merken. Dat is alleen gedeeltelijk waar. Achter de schermen staat er een machine genaamd logistiek, een 24/7 goed geoliede op de seconde afgesteld machine, een machine gemaakt voor verbinding en overdracht. En dan beweegt die machine zich ineens in onze wereld, in onze stad. Ontelbare aantallen vrachtwagens, bestelbussen, cargobikes, elektrisch of niet en alle varianten daarop. Deze onderdelen van de logistiekmachine houden zich niet schuil achter de schermen, deze wezens durven op ons territorium te komen. En dan hoor je ineens dat wij stedelingen toch wél veel merken van de logistiek en dat het maar eens anders geregeld moet worden. Maar hoe dan?

Stadsdistributie is een eeuwenoud probleem, daarom heeft Amsterdam immers haar prachtige grachten. En toch is het probleem nog steeds niet opgelost terwijl er een overvloed aan ideeën is. Al eeuwenlang hebben slimme vrouwen en mannen gepeinsd over stadslogistiek om tot eurekamomenten te komen. Echter lijken dit suboptimale oplossingen te zijn want, mensen klagen graag over dat stomme bestelbusje op de stoep, die vrachtwagen dat de straat blokkeert, het pakketje dat een dag te later geleverd wordt omdat meneer zogenaamd niet thuis was, het grofvuil dat maar niet opgehaald wordt, alle asociale pizzabezorgers, de stank van al die lelijke wagens en de eindeloze opstoppingen in de veel te drukke straat. Dus hoe wordt dit ‘probleem’ wel opgelost? Moeten wij toch maar wachten op het volgende eurekamoment?

Een belangrijkere vraag is, wie gaat de transformatie leiden? Wordt het een PostNL die na Delft ook Amsterdam zal veroveren met Stadslogistiek? Zal een Bubble Post Amsterdam roze en wit kleuren? Zullen winkels, zoals Lite/Dark, leveranciers uiteindelijk geen andere keus geven dan ecologisch door de stad te rijden? Ligt de gamechanger in een samenwerking tussen de topspelers zoals de Koplopers D020? Of moeten wij als consumenten van de stad, onze liefde voor de stad uiten door mee te denken en mee te werken aan de oplossing in plaats van over het probleem te klagen?

Voor mijn onderzoek ben ik nog op zoek naar Amsterdamse bedrijven die willen delen hoe zij een bijdrage leveren aan de stadslogistiek van de toekomst en wat ze nodig hebben om hun ambities te bereiken. Ben jij een bedrijf dat werkt aan het verbeteren van de stadslogistiek (winkelier, vervoerder, producent) en/of circulair denkt? Neem dan contact op via a.gerrits@kennislabvoorurbanisme.nl

 

Abigail Michelle Gerrits
Sociale Geografie en Planologie – Universiteit Utrecht
Kennislab Westas

CPO’s: nichemarkt met potentie

Kenniscafé Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

‘CPO zal altijd een nichemarkt blijven als een CPO-fonds uitblijft of er niet méér wordt samengewerkt met corporaties’, stelt laborant Jeroen Baan afgelopen vrijdag tijdens het kenniscafé in Amersfoort. Sinterklaas stond bij het Kennislab voor Urbanisme volledig in het teken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. En dan met name vanuit het perspectief van de gemeente en de corporatie, waarvoor deze vorm van ontwikkelen veel kansen biedt. Het leverde een boeiende discussie op tussen de aanwezigen, een mix van adviseurs, ambtenaren, CPO’s en corporaties en gastdocent Han van Goeverden.

Een niche met potentie

Écoquartier_vauban_freibourg1CPO is nog altijd een nichemarkt binnen de vastgoedontwikkeling, terwijl de aandacht voor deze vorm van ontwikkelen,waarbij niet de ontwikkelaar, maar een groep particulieren als opdrachtgever fungeert, nog altijd groeit. Dat bevestigt ook gastdocent Han van Goeverden, die gedurende zijn carrière verschillende CPO’s begeleidde, ook in opdracht van corporaties. ‘De manier van ontwikkelen biedt veel voordelen voor corporaties en gemeenten, want de aanleiding om een dergelijk project te starten draait vaak helemaal niet om het bouwen zelf, maar om de wens om samen iets te realiseren. Vanuit een CPO ontstaan om die reden vaak hechte woongroepen, waarin een hoge mate van sociale cohesie en leefbaarheid niet ongebruikelijk is.’ Om die reden hoeft de nieuwe Woningwet hierin ook geen belemmering te zijn, het draagt immers bij aan de leefbaarheid in de wijk.

Financiering is belemmering CPO

Financiering blijkt één van de grootste struikelblokken in het proces. Dat onderstreept ook kennislaborant en student Vastgoed en Makelaardij Jeroen Baan. Voor zijn afstudeeropdracht, dat hij uitvoert binnen het Kennislab voor Urbanisme, sprak hij met diverse projectleiders van CPO’s hierover. ‘Voordat daadwerkelijk gestart kan worden met bouwen worden in een CPO-project al kosten gemaakt die kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. En vooralsnog zijn er maar weinig banken die leningen verstrekken aan deze manier van ontwikkelen. Het risico is daarentegen helemaal niet zo groot als gedacht, mits de achtervang goed geregeld is. En daarin kan juist de corporatie een rol spelen’, stelt hij. Een CPO-fonds zou volgens het merendeel van de bezoekers een gat in de markt zijn. ‘Er is een plankostenfonds, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om hier aanspraak op te maken als CPO.’

En nu..

Jeroen Baan vervolgt de komende maanden zijn onderzoek en gaat in gesprek met banken, financiers en corporaties. Want als het risico niet zo groot is en het binnen de kerntaak kan vallen, waarom gebeurt het dan nog zo weinig dat leningen worden verstrekt en corporaties participeren in CPO’s? Het antwoord volgt binnenkort.

Bekijk hier de video van de presentaties van de studenten van het Kennislab voor Urbanisme.

Benieuwd naar het uiteindelijke resultaat? Op 4 februari presenteren ze hun oplossing in een businessmodel op het Geldstromen door de Wijk Festijn in Utrecht. Mail dan naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl als u in aanmerking wilt komen voor een vrijkaart om het Festijn bij te wonen.

 

 

 

 

 

 

 

Sabien gaat afstuderen bij Lab Amersfoort

De sollicitatiegesprekken voor de nieuwe labs die begin februari 2016 van start gaan zijn in volle gang. Afgelopen donderdag spraken we met geografiestudente Sabien Asselbergs op ons kantoor in Amersfoort. En we zullen in de komende maanden nog meer van haar gaan horen. Met haar brede interesse in verschillende onderwerpen die van belang zijn voor een fitte en vitale stad, wist ze ons te overtuigen. Welkom Sabien bij Lab Amersfoort!

Maak kennis met Sabien..

‘Mijn naam is Sabien Asselbergs. Ik ben 23 jaar en momenteel doe ik de master Urban Geography aan de Universiteit van Utrecht. Ik heb mijn bachelor in Sociale Psychologie gedaan en ben via een pre-master uitgekomen bij deze master. Voor deze pre-master heb ik vorig jaar een half jaar in Amerika gestudeerd in de buurt van New York. Dit is een van mijn favoriete steden en ik heb hier veel kennis opgedaan met betrekking tot Amerikaanse steden. Ik vind het dan ook interessant om nu weer in Europa te studeren en deze perspectieven te vergelijken.’

‘De stad als onderzoeksgebied spreekt mij aan omdat het je overal ter wereld een gevoel kan geven dat alles mogelijk is. Ik zou dan ook graag bijdragen aan een gezonde, bruisende, flexibele en interactieve lifestyle in steden.’

SabienAsselberg‘Het Kennislab sprak mij zeer aan door de combinatie van verschillende opleidingsachtergronden en perspectieven van mensen die samenwerken in een team aan een concreet project. Ik zie uit naar komend halfjaar waarin ik aan de slag ga in het lab!’

Wil jij ook afstuderen in één van onze labs? Wacht dan niet te lang en mail je motivatie en CV naar m.baggelaar@elba-rec.nl.

Lab Ruhr is open

Met een bijzondere middag in het toch al bijzondere Unperfekthaus is het Kennislab Ruhr nu ook officieel geopend. Openingshandeling was het overhandigen van de ‘wens’ om mee te innoveren met de partners van het lab. De studenten in het lab Ruhr namen dit cadeautje graag aan.

lab ruhr is openOm daarna plaats te maken voor drie meer dan interessante sprekers die ons meenamen naar samenwerking in het Ruhrgebied (Jan Polívka), de waarde van de plak (Stafan Gärtner) en het bedrijventerrein dat een hotel was (Geerd Simonis). Presentaties vindt u op www.kennislab.de/innovieremit. Net zoals de presentatie van onze topstudenten, want ook zij toonden hun voortgang.

Thema van de middag en thema van de discussies was vervolgens: Innoviere Mit. Dat leidde tot een aantal mooie discussies en gesprekken. Een tot grensoverschrijdende contacten. Want ook dat was een doel van de middag. Het mee-innoveren ging door aan de bar van het Unperfekthaus. En waar van het taalverschil steeds minder te horen was.

Gezocht: bedrijven die burgerinitiatieven als afzetkanaal (willen) benutten

In Lab Amersfoort zijn we alweer een paar maanden bezig met het thema business2community. Dat communities van actieve bewoners (of burgerinitiatieven) een potentiële afzetmarkt vormen bedrijven is ons inmiddels wel duidelijk. Tallozen voorbeelden onderstrepen dit. Denk aan bedrijven die zonnepanelen aanbieden voor groepen bewoners die deze collectief willen aanschaffen, aan autofabrikanten die deelauto’s op de markt brengen, aan banken die speciale leningen verstrekken, maar ook aan organisaties als Social Impact Ventures die (financiële) steun geven aan sociale ondernemers.

Community2business en vice versa

Voor het benutten van deze afzetmarkt is het inzichtelijk maken van de behoeften van deze burgerinitiatieven een belangrijk punt om bij stil te gaan. Hebben ze juridisch advies nodig, of juist inhoudelijke kennis over het gezamenlijk opwekken van energie? Lopen ze vast op financiële kwesties of is het de organisatievorm wat een struikelblok vormt? Dit zijn logische eerste vragen voor een bedrijf dat business2community als afzetkanaal wil benutten. Maar om deze markt inzichtelijk te maken is ook de andere kant van het verhaal interessant.

We kunnen er namelijk niet van uitgaan dat een bedrijf puur en alleen uit goodwill zal investeren in een burgerinitiatief. Een bedrijf moet zélf ook voordeel kunnen halen uit een eventuele samenwerking. Daarom is onderzoek vereist naar de kenmerken van een burgerinitiatief dat interessant is voor bedrijven om mee samen te werken. Is dat een sterk businessplan, waarmee kan worden aangetoond dat er winst zal worden gemaakt een vereiste? Of moet een burgerinitiatief draagvlak hebben en uit meer dan 20 personen bestaan? Vragen waar nu nog geen antwoord op is, maar of niet al te lange tijd wel.

Gezocht: marktpartijen met ambitie

Deze en andere mogelijke factoren die een burgerinitiatief interessant kunnen maken voor bedrijven brengen Bodil en ik als laboranten in kaart door kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We gaan gesprekken voeren met verschillende marktpartijen die op zoek zijn naar een nieuwe afzetmarkt en mogelijkheden zien voor een samenwerking met communities of burgerinitiatieven. Daarnaast zoeken we de verbindende partijen op, zoals het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners, om mee in gesprek te gaan. Doel hiervan is om erachter te komen welke kenmerken een initiatief moet hebben om potentiëel interessant te zijn voor samenwerking.

Aan de hand van deze factoren kunnen burgerinitiatieven vervolgens gebenchmarkt worden op potentie en kan de afzetmarkt voor business2community letterlijk in kaart worden gebracht. En daarmee kunnen we business2community naar een hoger niveau tillen en meehelpen aan een goed functionerende participatiesamenleving, waarin burgerinitiatieven, marktpartijen en de overheid een andere rol krijgen.

Bent u zo’n marktpartij die de samenwerking met burgerinitiatieven of communities wel ziet zitten, of zelfs al heeft opgestart? Dan gaan we graag met u in gesprek! Hoe meer marktpartijen wij kunnen spreken, hoe beter ons eindresultaat.

We zijn te bereiken via labamersfoort@kennislabvoorurbanisme.nl.

Tom Gerritsma

Bestuurskunde/overheidsmanagement – Hogeschool van Amsterdam
Kennislab voor Urbanisme, Amersfoort

Laborantenblog: Het land door

Door: Tessel Putter- Lab Westas

Een paar uur in de trein is voor een laborant niet te gek. Voor mijn onderzoek maak ik gebruik van best practices waardoor ik soms het land in moet. Voor iemand die normaal alles op de fiets doet is dat soms nog even wennen…

Trein_landMijn onderzoek houdt zich bezig met de vraag hoe je samenwerking kan creëren binnen de Westas tussen overheden en bedrijven. Daarvoor reisde ik een paar weken geleden af naar Wageningen voor een gesprek met Arnoud Leerling van de regio FoodValley.

De regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, de Wageningen UR en verschillende bedrijven die zich allemaal richten op het thema ‘food’. Hij leerde mij hoe belangrijk het is voor samenwerking om een gezamenlijke visie te ontwikkelen, gedragen door een neutrale partij, in dit geval de Wageningen UR. Ook hebben wij gesproken over het belang van netwerken. Een leuk detail was toen Arnoud sprak over hoe hij met buitenlandse partners praat over de FoodValley namelijk: ‘the East-side of Amsterdam’. “Dan weten mensen tenminste waar we het over hebben” vertelde Arnoud.

Van Wageningen ging ik vorige week verder naar Aalsmeer. Daar sprak ik met Sander van Voorn van Greenport Aalsmeer. Greenport Aalsmeer heeft voor hun eigen sector een governance structuur ontworpen. Ook van hem leerde ik het belang van een gezamenlijk gedragen visie, maar ook dat samenwerking grotendeels draait om mensenwerk. Sander gaf aan dat het voor partijen leuk en interessant moet blijven om samen te werken. Dit kost tijd en maatwerk.

In beide gesprekken had ik veel bewondering voor het enthousiasme dat de mannen uitstraalde. Dit lijkt mij dan ook een van de onderdelen voor het slagen van hun samenwerking. Ik ben benieuwd waar ik de volgende keer beland!

Tessel Putter
HBO Bestuurskunde – Hogeschool van Amsterdam
Kennislab Westas

‘Duitsland heeft behoefte aan Nederlandse creativiteit’

Op 5 november opent het Kennislab voor Urbanisme zijn poorten in Duitsland. Met een Nederlands-Duits-openingsevent in Duisburg wordt het eerste lab buiten Nederland ook officieel een feit. Focus ligt daarbij op innovatie in Möglichkeitsräume. Met het eerste lab in Duitsland wil het Kennislab voor Urbanisme een brug slaan tussen Nederland en Duitsland.

‘Er ligt in het Ruhrgebied enorme opgave, waarbij behoefte is aan Nederlandse creativiteit. Wij nodigen alle Nederlandse stedebouwers en planologen uit om daar een bijdrage aan te leveren’, zegt Jan-Willem Wesselink, hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme. ‘Daarom hebben we het initiatief genomen tot een Kennislab in Dortmund, waarmee we een creatieve brug kunnen slaan tussen Nederland en Duitsland. Wie aanhaakt bij het Kennislab voor Urbanisme, ontmoet Duitse partners en opdrachtgevers en krijgt zo toegang tot de Duitse markt.

innoviere-mitMöglichkeitsräume
Focus in het Kennislab voor Urbanisme in het Ruhrgebied ligt, net als in Nederland, op het verbeteren van de sociale, economische en fysieke structuur van de stad. In Duitsland is dat vertaald in het thema Möglichkeitsräume. Wesselink: ‘Een prachtige Duitse term voor gebieden waar de oude businessmodellen uitgewerkt zijn en nieuwe mogelijkheden worden gezocht. Denk aan herstructureringsopgaven in binnensteden, woongebieden en op bedrijventerreinen.’ Die opgaven zijn niet onbekend voor Nederlanders, maar in het Ruhrgebied vaak wat extremer dan we in Nederland gewend zijn. Daarmee kunnen we ook inhoudelijk leren van het Ruhrgebied. Wesselink: ‘Het over en weer kunnen leren van elkaar, dat is mooie van de samenwerking met Duitsland.’

IMG_7791Partners uit Duitsland en Nederland
De partners van het lab laten die grensoverschrijdende samenwerking al zien. Belangrijke partners zijn de stadsregio Regional Verband Ruhr en de Provincie Gelderland. Daarnaast komt er vanuit Nederland steun vanuit OostNV en vanuit Duitsland van de Montag Stiftung. Maar minstens zo belangrijk is de steun van het bedrijfsleven vindt Wessselink: ‘We werken intensief samen met de Duitse bureaus SSR Schulten Stadt und Raumentwicklung, Buro Drecker, Stadt+Handel, Planungsbüro DTP en Gestaltend. Aan de Nederlandse kant doen LVB Networks en Elba-Rec, intiatiefnemer van het Kennislab een belangrijke bijdrage. Meer partners zijn welkom.’

Tijdens het openingsevent op 5 november (in het Unperfekthaus in Essen) wordt onder de noemer ‘Innoviere Mit’ de innovatie gevierd. Sprekers gaan in op het thema Möglichtkeitsräume, op innovatie en op grensoverschrijdende samenwerking. Ook wordt het lab feestelijk geopend.

Openingsfeest in Unperfekthaus

unperfekthausKennislab Ruhr houdt zijn openingsevent op 5 november op een bijzondere locatie: Het Unperfekthaus in Essen. Bij het Kennislab houden we van Unperfektie. Als u dat ook doet, meld dat dan op het aanmeldformulier voor dit event. Bij voldoende belangstelling, organiseren we dan een discussie over unperfektie in stedebouw.

Sowieso kunt u als bezoeker van het openingsevent het Unperfekthaus op eigen gelegenheid bezoeken. Vanaf 12 uur zijn wij aanwezig en bent u van harte welkom.

Bekijk hier een video over het Unperfekthaus.
Lees hier het artikel dat wij over het Unperfekthaus schreven in Vitale Stad.
Of bezoek de site.

Het  Unperfekthaus in Essen ligt aan de Friedrich-Ebert-Straße 18, 45127 Essen, Deutschland. Dit is ongeveer 45 minuten rijden vanaf de Duitse grens.

 

Openingsconferentie Lab Ruhr 5-11: Innoviere mit!

innoviere-mitRuim een maand geleden ging Lab Ruhr, de nieuwe vestiging van het Kennislab voor Urbanisme, officieel van start. Tijd voor een openingsconferentie!
Op donderdag 5 november aanstaande vindt daarom het Eröffnungs-Konferenz-Fest ‘Innoviere Mit’ plaats. Meld u nu aan voor dit event met internationaal karakter.
Button aanmelden

 

In Lab Ruhr werken de studenten gezamenlijk met partners (kennisinstellingen, bedrijven, overheid en semi-overheid) aan nieuwe businessmodellen die een impuls kunnen geven aan Möglichkeitsräume, en daarmee het gehele Ruhrgebied. Möglichheitsraume zijn gebieden die mede door het industriële verleden van het Ruhrgebied zijn ‘overgebleven’. Gebieden waar niemand zich om bekommert, maar waar tegelijkertijd daardoor van alles zou kunnen. Lees hier meer over Moglichheitsräume.

Tijdens het Eröffnungs-Konferenz-Fest viert het Kennislab dat zij de grens over is gegaan en daarmee de brug heeft geslagen met de Duitse markt. En u kunt daar óók aan mee doen. Kom op donderdag 5 november naar het openingsfeest en ontdek wat het Duitse Ruhrgebied en de partners van Lab Ruhr u te bieden hebben.

Het Eröffnungs-Konferenz-Fest vindt plaats op een bijzondere locatie: het Unperfekthaus in Essen, Friedrich-Ebert-Straße 18, 45127 Essen, Deutschland. Dit is ongeveer 45 minuten rijden vanaf de Duitse grens.
Zin in een lezing over Unperfektie? Lees hier meer en meld u aan.

Programma (aanmelden via www.kennislab.de)

13.30 Aanvang
14.00 Welkom Jan-Willem Wesselink (hoofdlaborant @ Kennislab voor Urbanisme) en Marc Lucas Schulten (SSR – Schulten Stadt und Raumentwicklung) Waarom een Kennislab voor Urbanisme in het Ruhrgebied?
14.30 Ruhrgebied als Netwerkstad Jan Polívka (onderzoeker @ TU Dortmund) Het Ruhrgebied is geen metropool zonder het aanwezige stedennetwerk. Dat zegt onderzoeker Jan Polivka. Wat betekent dat en hoe functioneert het netwerk?
14.50 Raumkapital Ruhrgebiet Stephan Gärtner (Hoofd Forschungsschwerpunktes RAUMKAPITAL @ Institut Arbeit und Technik) Hoe kun je de fysieke ruimte zodanig optimaal benutten dat de innovatiekloof kleiner wordt?
15.00 Maak een Möglichkeitsraum! Geerd Simonis (Directeur @ C’magne) Geerd Simonis is eigenaar en directeur van bedrijvenbroedplaats C-mill op het voormalige Philipsterrein in Heerlen. Wat is C-Mill, hoe functioneert het en wat is de sleutel tot succes?
15.30 #Topstudenten De 6 topstudenten Een update namens de studenten. Waar zijn zij mee bezig op dit moment?
15.50 Pauze
16.00 Workshop 1 De sprekers uit het plenaire programma verzorgen allen een workshop
16.30 Workshop 2 De sprekers uit het plenaire programma verzorgen allen een workshop
17.00 Terugkoppeling en discussie
17.30 Officiële opening Met champagne
18.00 Gezellige borrel

Meld u nu aan via www.kennislab.de.

Bis gleich!

Werksessie Business2Community (23-10)

Een bank die speciale leningen verstrekt aan burgerinitiatieven, een producent die technische oplossingen ontwikkelt waarmee zonne-energie gezamenlijk kan worden opgewekt of autofabrikanten die investeren in autodeelsystemen voor de buurt: het zijn voorbeelden van business2community. Een nieuw afzetkanaal dat parallel aan traditionele kanalen b2c en b2b ontstaat.

De veranderende samenleving heeft veel burgers aangezet om zich in te zetten in het publieke domein. Vanuit deze groepen burgers – communities – en de barriéres waar zij tegenaan lopen, ontstaan nieuwe kansen voor marktpartijen. Er is vraag naar specifieke producten of diensten die aansluiten bij hun behoeften, maar deze moeten wel inzichtelijk worden gemaakt. Dat is waarom we in de vestiging van ons lab in Amersfoort toewerken naar een marktplaats om business en communities bij elkaar te brengen en kennis te delen rondom thema’s als energie, zorg, openbare ruimte, bouw en afval.

Jurgen van der HeijdenOp vrijdagmiddag 23 oktober organiseert het Kennislab voor Urbanisme daarom een werksessie Business2Community in Amersfoort, met als gastdocent Jurgen van der Heijden. Jurgen van der Heijden werkt als senior adviseur duurzaamheid en energie bij consultancybureau AT Osborne en publiceerde vele onderzoeken en boeken rondom het functioneren van burgerinitiatieven en -bedrijven in de praktijk. Tijdens de werksessie op 23 oktober laat hij ons uitgebreid kennismaken met het thema Business2Community, waarna we zelf aan de slag gaan om de kansen van dit nieuwe afzetkanaal te ontdekken.

FACTS & FIGURES

Datum: vrijdag 23 oktober  VERPLAATST
Aanvang: 14:00 – 16:00 uur, met aansluitend borrel
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41, 3812 TA (in de kerk)
Aanmelden: via onderstaand inschrijfformulier (maximum aantal deelnemers is 50)
Kosten: gratis

Ja, ik meld me bij deze aan voor de werksessie op 23 oktober:

LET OP: De werksessie wordt verplaatst naar een nieuwe datum. We houden u op de hoogte.

 

 

 

‘Financiering is drempel voor bewonersbedrijven’

Donderdag 24 september zijn Jeroen en Tom naar Arnhem afgereisd, een stad die bijna dichter bij de collega’s Lab Ruhr ligt dan de thuisbasis in Amersfoort. In dit verre oord staat ‘Het Bruishuis’, waar de bijeenkomst ‘Passie, waarde & lokaal ondernemen met de buurt’ werd georganiseerd*. Het doel: de onderzoeksresultaten delen en een vertaling maken naar de toekomst.

Ondernemerschap sleutel tot succes bij burgerinitiatieven

Jeroen (laborant van Lab Amersfoort) woonde de werksessie Vastgoed bij. Vanuit zijn expertise (Vastgoed & Makelaardij) was deze werksessie interessant en relevant voor zijn onderzoek. Jeroen: ‘Voor bewonersbedrijven is het gebruik en exploitatie van vastgoed een voorwaarde om business te maken. Laat het verwerven van vastgoed nou net het struikelblok zijn voor het goedwillende bewonersbedrijf. Gemeenten en woningcorporaties willen deze initiatieven graag bijstaan, maar stuiten op weerstand van binnenuit. Tijdens de werksessie kwamen geen echte oplossingen naar voren hoe dat beter kan. Persoonlijk denk ik ook niet dat zo’n oplossing in een uurtje brainstormen kan worden bedacht. Wat wél naar voren kwam, en dat is wat mij erg heeft geïnspireerd, dat je het soms gewoon moet dóen en zaken moet loslaten. Het succesverhaal van het Bruishuis is één om van te leren. Naar mijn mening zijn ‘passie’ en ‘ondernemerschap’ de sleutel tot succes van een bewonersinitiatief.’ Jeroen zal zich de komende maanden buigen over de vraag: waar liggen de kansen voor business2community in vastgoed? Welke nieuwe vastgoedgerelateerde behoeften ontstaan vanuit zelforganiserende communities?

Financiering vraagt om initiatief en steun van markt

Laborant Tom was aanwezig bij de sessie ‘Ruimte op de maatschappelijke markt’, een werksessie over het creëren van een markt waarin de waardecreatie van wijkondernemingen ook economisch gewaardeerd wordt. Financiering ontvangen vanuit gemeenten is vaak moeilijk en aanbestedingsprocedures werpen meer drempels op dan dat ze deuren openen. Uit het gesprek kon worden geconcludeerd dat wijkondernemingen zelf meer initiatief zouden moeten nemen als het om het verkrijgen van financiering gaat. Zij moeten laten zien wat ze te bieden hebben, welke meerwaarde zij hebben t.o.v. andere oplossingen, en daar zelf een redelijke prijs voor vragen. Ook kwam naar voren dat wijkondernemingen en andere burgerinitiatieven zich nog veel te veel op de overheid richten als het op geld aankomt. Er zijn veel meer manieren om aan financiering te komen, bijvoorbeeld door bij commerciële partijen aan te kloppen. De wijkondernemingen die bij de werksessie aanwezig waren gaven echter aan deze niet te kunnen vinden. Dit bevestigt de behoefte aan een plek waar burgerinitiatieven, bedrijven, overheid etc. samenkomen, de opdracht waar het Kennislab Amersfoort op dit moment bezig is.

23 oktober – Event rondom business2community

Ondanks het feit dat we nog onderweg naar huis waren – toen half Nederland al op de bank zat met DWDD op de buis – was de dag nuttig voor ons onderzoek. Leuk en leerzaam om voor het eerst in contact te komen met de mensen die middenin het onderwerp zitten dat we op dit moment bestuderen. De volgende bijeenkomst over het thema business2community zullen we daarom ook hier in Amersfoort te organiseren. Deze vindt plaats op 23 oktober. Meer informatie volgt, maar we heten u bij deze van harte welkom!

*Deze bijeenkomst is een resultaat van drie jaar onderzoek naar wijkondernemingen in Nederland. Dit onderzoek heeft de jonge praktijk van bewonersbedrijven onderzocht, in opdracht van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In samenwerking met Lokale Lente, community van wijkondernemers Amsterdam, organiseerden ze deze conferentie.

30 september – Kenniscafé Ontwerpen aan de Westas

De logistieke Westas (bron: http://www.amsterdamconnectingtrade.nl)De Westas bestaat. Er is immers een Manifest dat is aangeboden door Jos Nijhuis aan de bestuurders van de regio. Dus over naar de orde van de dag? Nee, natuurlijk niet. Want met alleen een Manifest zijn we nergens. Hoe ziet de Westas eruit? En hoe zou die er moeten uitzien? Hoe maken we van de lappendeken aan functies in het gebied een eenheid? Dat is een economische, sociale, politieke, maar ook een fysieke opgave. En dat we doen op 30 september op Schiphol onder leiding van een expert uit de regio. U gaat bouwen aan de Westas.
En ondertussen leert u wat ze hier van plan zijn.

We sluiten af met een netwerkborrel. Meld u aan en doe mee!

Datum: woensdag 30 september, 16:00 – 17:30 uur
Locatie: theGROUNDS, Evert van de Beekstraat 364 (the Outlook D1), 1118 CZ Schiphol
Aanmelden: gratis, via onderstaand formulier (max. 15 deelnemers):

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Nominatie voor Robin Wientjes

Robin WientjesRobin Wientjes, oud laborant in het Kennislab, is met haar scriptie ‘Circulaire economie als uitgangspunt voor RO‘ genomineerd voor de Rachel Carson Milieuscriptieprijs. Deze prijs is een initiatief van de VVM en wordt uitgereikt aan de beste scripties waarin een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling wordt gelegd. Een jury, die bestaat uit ervaren milieudeskundigen uit overheid, bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de universiteiten, gaat haar scriptie beoordelen. Op 19 november zal zij haar scriptie presenteren bij de algemene ledenvergadering van het VVM, waarna diezelfde avond de winnaar bekend wordt gemaakt.

Tijdens het vorige lab deed Robin onderzoek naar wat de overheid kan doen als de Westas een circulair gebied wil worden. Robin stelde een programma van 7 eisen op, aan de hand van een uitgebreide gebieds- en stromenanalyse en haalde hiermee een 9,3 voor haar scriptie. Eerder werd haar scriptie al opgepikt door media als Binnenlands Bestuur en Wij Maken Nederland.

 

Kennislab Ruhr is gestart

Op vrijdag 11 september zijn de studenten in het Kennislab Ruhr van start gegaan in Dortmund. Dit betekent dat het lab nu officieel is geopend en wij er een nieuw lab bij hebben. We zijn internationaal!

De studenten gaan bezig met het thema “Möglichkeitsräume”. Nu het Ruhrgebied krimpt, blijven er gebieden ‘over’ waar eigenlijk niets kan en toch van alles zou moeten. Veel steden kennen deze ruimtes. Ze liggen in havens, aan de rand van de stad en soms ermiddenin. Er zijn beroemde voorbeelden waar men door veel creativiteit de boel weer aan de gang heeft gekregen, maar er zijn er net zoveel waar het na jaren trekken en sleuren maar niet lukt.De vraag voor het Kennislab Ruhr is dus welke businessmodellen we kunnen ontwikkelen voor deze Möglichkeitsräume. En hoe kunnen die ruimtes vervolgens weer een impuls geven aan het hele Ruhrgebied?

Wij wensen de studenten in lab Ruhr heel veel succes in dit nieuwe lab!

Ook stage lopen in dit lab? Vanaf februari hebben wij weer diverse stageplaatsen in dit lab. Kijk voor meer informatie op http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/gezocht-topstudenten/

Inspiratie door Indy Johar

Ik ontmoette Indy Johar in het voorjaar van 2012 in Londen in de Westminster Hub. Die was toen net geopend en vol enthousiasme en in volle vaart vertelde Indy over de hub, maar ook over hoe de wereld veranderde en waarom de hub daar een logisch gevolg van was. Ik stuiterde zo ongeveer naar buiten, gelukkig door de mooie ontmoeting, enthousiast over het idee achter de hub, blij dat ik het gesprek had opgenomen (want het ging zo snel dat ik niet van elke zin aantekeningen had) en opgetogen omdat ik wist dat ik de hoofspreker voor het komende Bedrijventerreincongres had ontmoet.

Indy JoharEn dus stond Indy in 2012 op het podium in Venlo. Met zijn typerende tulband op die hem deed leken op de goeroe die ik in hem zag. Dat hij net zo min een goeroe was als een bisschop Sinterklaas, maakte even niet uit. Dat niet iedereen het Bengali-English even goed kon volgen ook niet. Hij inspireerde ook als je het niet begreep. Zoals je ook geïnspireerd kan worden door moderne dans of eeuwenoude opera.

Op 14 oktober, over een maand dus, vindt de tiende editie van het Nationaal BT Congres plaats. En tien jaar BedrijventerreinCongres is ook tien jaar sprekers. Is Jaap Dirkmaat van Stichting Das en Boom in Zutphen, is Jules Deelder die het in Oss vooral niet over bedrijventerreinen ging hebben, Doug Engmann via een straalverbinding live vanuit San Francisco (Skype bestond in 2007 nog niet), is een stoet aan wethouders, gedeputeerden en andere (al dan niet zelf verklaarde) hoogwaardigheidsbekleders.

Veel sprekers vertelden wat we ze vroegen, sommigen veroorzaakten kromme tenen omdat ze toch niet zo goed waren als we dachten en een paar veroorzaakten een gevoel van diep geluk. Zoals Indy Johar. Om dat geluksgevoel was het ons niet te doen. Doel was geluk bij de mensen in de zaal. Maar het was wel fijn.

De inmiddels al lang geleden overleden dominee Wiersma vertelde ooit dat je tijdens een kerkdienst tenminste één keer echt geraakt moest worden. Dat mocht tijdens een lied, een gebed of tijdens zijn preek. Dat klinkt weinig, maar het gold natuurlijk wel voor iedereen die de dienst bezocht.

Een congres is geen eredienst. Maar de doelstelling van dominee Wiersma is ook die van ons. Een congres is geslaagd als de deelnemers thuiskomen en er een mooi verhaal over kunnen vertellen. Dat mag gaan over de bijzondere locatie, de heerlijke lunch, de boeiende nieuwe contacten, maar als je verantwoordelijk bent voor het programma, hoop je natuurlijk dat dat verhaal gaat over die bijzondere spreker die daar met een tulband op zijn hoofd vertelde over hoe de wereld verandert.

 Deze column verschijnt ook in een speciale congresgids ter ere van het tienjarig bestaan het Nationaal BT Congres die op 14 oktober (tijdens de komende editie van het congres) aan de deelnemers wordt uitgedeeld). Jan-Willem Wesselink is nu hoofdlaborant bij het Kennislab voor Urbanisme. Hij was tot 2014 hoofdredacteur van het vakblad Bedrijventerrein en daarom verantwoordelijk voor het programma van het Nationaal BT Congres. De ontmoeting met Indy Johar inspireerde onder andere tot de Smart Logistics Hub die in september is geopend.

Studenten gezocht voor onderzoeksdag Veilig Ontwerp (13 oktober in Den Haag)

logo-veilig-ontwerpStudenten gezocht! In 2015 organiseert het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving drie Kennisateliers ‘Ontwerpen voor een Veilige Omgeving’ waar vakprofessionals onderzoek doen naar een complexe case op het gebied van Veilig Ontwerpen. Het Kennislab voor Urbanisme is gevraagd om hieraan zijn medewerking te verlenen, wat we graag doen.

Voor de voorbereiding van elk Kennisatelier zoeken we 6 studenten die graag meer doen dan de opleiding van ze vraagt. We zoeken nu voor de laatste editie van 2015 op 13 oktober in Den Haag.

Lees hier meer.

We zijn weer open!

Vorige week begonnen de laboranten in de Westas al, sinds gisteren zijn ze ook in Amersfoort van start gegaan. Een nieuwe lichting studenten werkt de komende vijf maanden toe naar een concreet businessmodel voor de veranderende stad. Eerste mijlpaal: de partnervergaderingen en de officiële kick-off dagen waarop ze een ronde maken langs partners en collega’s uit het werkveld.

En voor die tijd moet er nog heel wat werk worden verzet. Want, wat is de Westas eigenlijk? Waar liggen de potenties van de regio? En wat betekent business2community? Brede, oriënterende vragen. Zo begint ieder Kennislab. Innovatie betekent namelijk ook in het diepe durven springen. Niet bang zijn om een beetje te ‘zweven’ in de eerste maand. En dus beginnen we met de oriëntatiefase, waarin de laboranten de thematiek proberen te begrijpen. Een fase waarin we op zoek gaan naar de kern van het probleem. Want, wie de HOE-vraag wil oplossen moet ook begrijpen WAAROM dingen zijn, zoals ze zijn.

lab amersfoort openDE UITDAGING VAN LAB AMERSFOORT

We werken in het komende jaar toe naar een marktplaats waar burgerinitiatieven, bedrijven, overheden en instellingen samenkomen. Een plek waar kennis en ervaring wordt gedeeld tussen deze partijen en business en community wordt samengebracht. Maar dan moeten we deze eerst goed kennen. We moeten weten welke burgerinitiatieven er zijn, en welke interessant zouden kunnen zijn voor marktpartijen om op in te haken. Met andere woorden: welk burgerinitiatief is hobby en welke is serieus? Op welk thema focussen zij zich? En waar lopen zij tegen aan? En hoe kunnen marktpartijen, overheid en de burgerinitiatieven dichter bij elkaar kunnen worden gebracht?

DE UITDAGING VAN LAB WESTAS

Permalink voor ingesloten afbeeldingNu economische groei niet meer vanzelfsprekend is, willen de partners van het Kennislab voor Urbanisme Westas dat het gebied extra aandacht krijgt. De partners constateren ook dat ze de handen waarschijnlijk het best ineen kunnen slaan om die aandacht te generen. Dit alles met als doel om de internationale concurrentiepositie te behouden. Om aan de top te blijven. En daarvoor de juiste vestigingsvoorwaarden te scheppen. Hoe kun je de Westas versterken zodat het economisch en innovatief een nog sterker gebied wordt?

DE UITDAGING VAN LAB RUHR

De vraag voor het Kennislab Ruhr is dus welke businessmodellen we kunnen ontwikkelen voor deze Möglichkeitsräume. En hoe kunnen die ruimtes vervolgens weer een impuls geven aan het hele Ruhrgebied? Thorsten Schauz van Schulten Stadt- und Raumentwicklung Dortmund vertelt over deze strategie en welke consequenties dit heeft voor de inwoners, voor de economie en voor de planologie. Samen denken we na over hoe we het beste met deze gebieden kunnen omgaan. Geen gemakkelijke, maar wel een heel mooie uitdaging!

Wij hebben weer zin in een nieuwe lab! We wensen Abigail, Jerrelson, Tessel, Jorrit, Lennart, Bodil, Jeroen, Lisa, Tom, Quinten, Leonie, Rick en Florian heel veel succes de komende periode!

 

 

Business2Community voor lab Amersfoort

Noem het burgerparticipatie, zelfredzaamheid of actief burgerschap. Of luister naar de Koning en noem het de participatiesamenleving. Hoe we het ook noemen, onze samenleving verandert.

Van een verzorgingsstaat naar een maatschappij waarin de burger zelf verantwoordelijkheid neemt voor publieke zaken als zorg, energie, afval, bouw en openbare ruimte. Overheden, marktpartijen en burgers krijgen een andere rol in de maatschappij.

Gemiste kans
Overal zien we deze verandering zichtbaar worden. Actieve groepen burgers hebben zich georganiseerd om traditionele overheidstaken op zich te nemen. Denk aan inwoners van de wijk die gezamenlijk groen onderhouden of een burgercollectief dat samen energie opwekt. Op enkele uitzonderingen na zijn dit initiatieven die moeilijk van de grond komen. Het regelen van financiering is nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd. Ook niet iedereen kent de juiste personen en beschikt over de goede skills. En daardoor zien we dat veel burgerinitiatieven het op de lange termijn net niet redden, terwijl ze het met de juiste kennis en middelen wél hadden gered. Een gemiste kans dus.

Communities, een nieuw afzetkanaal
Aan de andere kant ziet we ook marktpartijen die bezig zijn om met specifieke producten deze communities te bedienen. Soms met succes. Zo worden er al speciale leningen verstrekt aan burgerinitiatieven, kennen we deelauto-systemen en Herman de Zonnestroomverdeler, waarbij inwoners gezamenlijk in zonnepanelen kunnen investeren met toch elk een eigen meter achter de voordeur. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Lang niet al deze producten bereiken de burgerinitiatieven waar ze voor bedoeld zijn. Business2community, zoals we het noemen, is een nieuw afzetkanaal waar nog niet de juiste kanalen en infrastructuur voor beschikbaar zijn. Met andere woorden: business en community moeten nog bij elkaar worden gebracht.

Business en community bij elkaar brengen
En dat is precies het doel dat we met lab Amersfoort hebben gesteld. We werken in het komende jaar toe naar een hub waarin burgerinitiatieven, bedrijven, overheden en instellingen samenkomen. Een plek waar kennis en ervaring worden gedeeld tussen deze partijen. Burgerinitiatieven laten bedrijven, overheden en instellingen zien waaraan zij behoefte hebben en bieden zo efficiëntie bij de ontwikkeling en marketing van producten en diensten. En aan de andere kant bieden bedrijven, overheden en instellingen de burgerinitiatieven op maat gesneden producten en diensten aan waardoor deze initiatieven nog meer voor de burgers in hun buurt kunnen betekenen.

De kennisvraag aan de studenten
Als we alle partijen rondom business2community (en vice versa) samen willen brengen, moeten we deze eerst goed kennen. We moeten weten welke burgerinitiatieven er zijn, en welke interessant zouden kunnen zijn voor marktpartijen. Met andere woorden: welk burgerinitiatief is hobby en welke is serieus? Op welk thema focussen zij zich? En waar lopen zij tegenaan? Deze uitgebreide marktinventarisatie is de eerste opdracht aan de studenten.

De vraag die daarop volgt is hoe marktpartijen, overheid en de burgerinitiatieven dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. Wat hebben de verschillende stakeholders nodig en hoe organiseren we dat? Het antwoord op deze vraag wordt zo concreet mogelijk uitgewerkt, met verdienmodel en al.

En zij gaan deze vraag beantwoorden
Lisa Sievers – Integrale Veiligheidskunde – Saxion Hogeschool Enschede
Jeroen Baan – Vastgoed & Makelaardij – Hogeschool Rotterdam
Tom Gerritsma – Bestuurskunde/Overheidsmanagement – Hogeschool van Amsterdam
Bodil Schlotzhauer – Bestuurskunde – Hogeschool van Amsterdam

Klaar voor de start!

Afgelopen woensdag, 26 augustus, vond de kennismakingsmiddag plaats voor de Nederlandse studenten die in september beginnen bij het Kennislab. Deze bijeenkomst vond plaats in lab Amersfoort. Na een voorstelrondje van de studenten en het Kennislab team, gaf hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink een presentatie over wat de nieuwe laboranten te wachten staat en vooral wat wij van hen verwachten. De middag werd afgesloten met een borrel, waar er onder het genot van een hapje en drankje nog gezellig werd doorgekletst. Al met al een zeer geslaagde middag!

Wil jij meedenken over omgevingsveiligheid?

Voor een bijeenkomst is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijksoverheid) op zoek naar ongeveer 4 – 8 studenten die mee zouden willen / kunnen denken over het thema ‘omgevingsveiligheid’ in 2050. Het is voor de nationale omgevingsvisie 2050 die zij als rijk gaan maken. Daar organiseren ze een middag voor. Doel van die middag is het ‘ophalen van buiten’ wat er in de nationale omgevingsvisie (NOVI) zou moeten staan. Het gaat dan bijvoorbeeld over ‘hoe ziet de chemiesector er in 2050 uit’ en ‘wat gebeurt er met de circulaire economie en welke gevolgen heeft dat op omgevingsveiligheid ’.

Bij die middag zouden ze ook graag studenten aan tafel hebben, met nieuwe ideeën en die kunnen vertellen wat voor hen belangrijk is om op te nemen in de NOVI. Ontzettend leerzaam en een mooie gelegenheid om je netwerk verder uit te breiden! Het is op 6 oktober in de middag in Utrecht.

Vind je het leuk om hieraan mee te doen? Dan kun je een mailtje sturen naar Aniek Ahlers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Aniek.Ahlers@minienm.nl

Lab Amersfoort focust op business2community

Noem het burgerparticipatie, zelfredzaamheid of actief burgerschap. Of luister naar de Koning en noem het de participatiesamenleving. Hoe we het ook noemen, onze samenleving verandert. Van een verzorgingsstaat naar een maatschappij waarin de burger zelf verantwoordelijkheid neemt voor publieke zaken als zorg, energie, afval, bouw en openbare ruimte. Overheden, marktpartijen en burgers krijgen een andere rol in de maatschappij.

Gemiste kans
Overal zien we deze verandering zichtbaar worden. Actieve groepen burgers hebben zich georganiseerd om traditionele overheidstaken op zich te nemen. Denk aan inwoners van de wijk die gezamenlijk groen onderhouden of een burgercollectief dat samen energie opwekt. Op enkele uitzonderingen na zijn dit initiatieven die moeilijk van de grond komen. Het regelen van financiering is nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd. Ook niet iedereen kent de juiste personen en beschikt over de goede skills. En daardoor zien we dat veel burgerinitiatieven het op de lange termijn net niet redden, terwijl ze het met de juiste kennis en middelen wél hadden gered. Een gemiste kans dus.

Communities, een nieuw afzetkanaal
business2communityAan de andere kant ziet we ook marktpartijen die bezig zijn om met specifieke producten deze communities te bedienen. Soms met succes. Zo worden er al speciale leningen verstrekt aan burgerinitiatieven, kennen we deelauto-systemen en Herman de Zonnestroomderveler, waarbij inwoners gezamenlijk in zonnepanelen kunnen investeren met toch elk een eigen meter achter de voordeur. En zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. Lang niet al deze producten bereiken de burgerinitiatieven waar ze voor bedoeld zijn. Business2community, zoals we het noemen, is een nieuw afzetkanaal waar nog niet de juiste kanalen en infrastructuur voor beschikbaar zijn. Met andere woorden: business en community moeten nog bij elkaar worden gebracht.

Business en community bij elkaar brengen
En dat is precies het doel dat we met lab Amersfoort hebben gesteld. We werken in het komende jaar toe naar een hub waarin burgerinitiatieven, bedrijven, overheden en instellingen samenkomen. Een plek waar kennis en ervaring worden gedeeld tussen deze partijen. Burgerinitiatieven laten bedrijven, overheden en instellingen zien waaraan zij behoefte hebben en bieden zo efficiëntie bij de ontwikkeling en marketing van producten en diensten. En aan de andere kant bieden bedrijven, overheden en instellingen de burgerinitiatieven op maat gesneden producten en diensten aan waardoor deze initiatieven nog meer voor de burgers in hun buurt kunnen betekenen.

DE KENNISVRAAG AAN DE STUDENTEN
Als we alle partijen rondom business2community (en vice versa) samen willen brengen, moeten we deze eerst goed kennen. We moeten weten welke burgerinitiatieven er zijn, en welke interessant zouden kunnen zijn voor marktpartijen. Met andere woorden: welk burgerinitiatief is hobby en welke is serieus? Op welk thema focussen zij zich? En waar lopen zij tegenaan? Deze uitgebreide marktinventarisatie is de eerste opdracht aan de studenten.

De vraag die daarop volgt is hoe marktpartijen, overheid en de burgerinitiatieven dichter bij elkaar kunnen worden gebracht. Wat hebben de verschillende stakeholders nodig en hoe organiseren we dat? Het antwoord op deze vraag wordt zo concreet mogelijk uitgewerkt, met verdienmodel en al.

EN ZIJ GAAN DEZE VRAAG BEANTWOORDEN

Lisa Sievers – Integrale Veiligheidskunde – Saxion Hogeschool Enschede
Jeroen Baan – Vastgoed & Makelaardij – Hogeschool Rotterdam
Tom Gerritsma – Bestuurskunde/Overheidsmanagement – Hogeschool van Amsterdam
Bodil Schlotzhauer – Bestuurskunde – Hogeschool van Amsterdam

PowerPoint-presentatie Jeroen Baan-100x100 Lisa Sievers_kleinTom Gerritsma_100x100

 

 

 

 

Wist je dat…

…het Kennislab ook heel sociaal is? Wij zijn te vinden op diverse social media, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in het lab en de vorderingen van de laboranten. Zo vind je op onze Facebook pagina de laatste ontwikkelingen uit het lab, op ons Instagram account de leukste foto’s en kun je ons op Twitter volgen voor alle nieuwtjes en inspiratievolle quotes. Ook hebben we een YouTube kanaal, waar je alle video’s kunt terugvinden die gemaakt zijn tijdens de evenementen. En oja, je kunt ook nog met ons ‘connecten’ op LinkedIn.

Fan van het Kennislab voor Urbanisme? Klik dan op één van de volgende icoontjes:

Facebook icon

instagram icon Twitter icon linkedin iconyoutube logo

 

 

_

Dit zijn de nieuwe laboranten

Met het nieuwe seizoen in aantocht, presenteren wij graag de laboranten die vanaf september aan de slag gaan bij met hun stage of afstudeeropdracht bij het Kennislab voor Urbanisme:

LAB AMERSFOORT

Tom Gerritsma_100x100Tom Gerritsma
Tom Gerritsma komt van de opleiding Bestuurskunde/overheidsmanagement aan de Hogeschool van Amsterdam. Tom denkt graag na over oplossingen voor complexe vraagstukken en is daarmee een mooie aanvulling voor lab Amersfoort.


PowerPoint-presentatieBodil Schlotzhauer

Bodil Schlotzhauer sluit zich aan bij lab Amersfoort. Zij studeert Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam én is tegelijkertijd bezig met een pre-master Bestuur en Beleid Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Een bezig bijtje dus!


Jeroen Baan-100x100Jeroen Baan

Jeroen Baan heeft eerst gestudeerd en gewerkt in een compleet andere richting, maar uiteindelijk zijn passie gevonden in de vastgoedsector. Hij zit nu in zijn laatste jaar van de studie Vastgoed & Makelaardij aan de Hogeschool van Rotterdam en zal met een afstudeerscriptie bij het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort zijn studie gaan afronden.

Lisa Sievers_kleinLisa Sievers
Lisa volgt de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan het Saxion in Enschede en gaat in september het laatste jaar in van deze opleiding. Door de Integrale Opdrachten die zij tijdens haar opleiding heeft uitgevoerd heeft zij ervaring met het analyseren, beschrijven en oplossen van problemen. Een mooie aanvulling voor ons lab dus!


LAB WESTAS

Tessel PutterTessel Putter
Tessel is geboren en getogen in Amsterdam en heeft daardoor een sterke band met deze stad. Zo sterk, dat zij al veel werkervaring heeft opgedaan bij Stadsdeel Amsterdam-Noord. Deze passie vertaalt zij door naar haar studie Bestuurskunde op de Hogeschool van Amsterdam. Het is dan ook duidelijk dat Tessel vanaf september aan de slag zal gaan in Kennislab Westas.

Jerrelson Gerardus
Jerrelson GerardusJerrelson is een geboren ondernemer, wat al eerder heeft geresulteerd in een eigen onderneming. Momenteel is hij druk met zijn opleiding Vastgoed & Makelaardij aan de Hogeschool van Rotterdam, waar hij aam projecten heeft gewerkt over herstructurering van vastgoed, planologie, vastgoedfinanciering en projectontwikkeling. Met zijn kennis en ondernemersdrift zal hij een goede aanvulling zijn op ons lab in de Westas.

Jorrit Zuidema_100x100Jorrit Zuidema
Jorrit Zuidema studeert aan de Universiteit Utrecht, waar hij bezig is met de Bachelor Sociale Geografie en Planologie. Jorrit is een echte teamspeler en zal na de vakantie team Westas komen aanvullen.


Lennart Heimbach_100x100Lennart Heimbach

Lennart Heimbach is student Integrale Veiligheidskunde op Hogeschool Saxion in Enschede. Met aanvullingen als een honeurs programma Liberal Arts & Sciences en een pre-master Public Administration heeft hij een hoop extra kennis in huis en zal hij daarmee lab Westas versterken.

Abigail Michelle Gerrits
Abigail Michelle Gerrits-100x100De zeer gedreven Abigail is bezig met de studie Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht. Met een extra bachelorjaar heeft zij de mogelijkheid haar kennis verder uit te breiden. Dit heeft zij gedaan door onder andere de minor Green Blue Cities te volgen en een visualisatievak aan de WUR en zal hier tot slot ervaring bij het Kennislab voor Urbanisme in de Westas aan toevoegen.


LAB RUHR

Quinten IsselmanQuinten Isselman
Quinten, student aan de opleiding Management Buitenruimte aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, houdt zich bezig met diverse inrichtig-, participatie- en communicatieopdrachten voor de openbare ruimte. Zijn ruime werkervaring en eerdere stage rondom burgerparticipatie in de openbare buitenruimte, komen goed van pas in ons nieuwe lab in het Duitse Ruhrgebied.

Leonie Nieuwland_100x100Leonie Nieuwland
Leonie Nieuwland is student aan de Hogeschool Van Hall Larenstein waar zij, na de zomer, vierdejaarsstudente tuin- en landschapsinrichting is. Momenteel woont zij nog in Berlijn, waar zij de minor Stedenbouwkunde volgt aan de Technische Universiteit Berlijn. Deze Duitse ervaring zal haar goed van pas komen in ons lab in het Ruhrgebied.

Rick Lugtenberg1_100x100Rick Lugtenberg
Rick Lugtenberg studeert Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en specialiseert zich daar met het Domein Maatschappij en Recht. Met zijn opgedane kennis zal hij het team Ruhr komen versterken.

Florian Kienzl
Florian Kienzl-2Florian studeert Planologie aan de Universiteit van Dortmund. Hij woont al zijn hele leven in het Ruhrgebied en kent deze regio daarom als geen ander. In het lab Ruhr kijkt hij “über den Tellerrand” (Duits voor out-of-the-box denken). Wij denken dat hij een goede aanvulling is op de Nederlandse studenten Quinten Isselman, Leonie Nieuwland en Rick Lugtenberg, die eerder voor dit lab zijn aangenomen.

Lisa komt naar Amersfoort

Lisa Sievers_kleinTwee weken voor de start van het nieuwe Kennislab kunnen wij melden dat Lisa Sievers aan het team is toegevoegd. Zij gaat aan de slag als laborant in lab Amersfoort en daarmee is dit lab compleet.

Lisa volgt de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan het Saxion in Enschede en gaat in september het laatste jaar in van deze opleiding. Door de Integrale Opdrachten die zij tijdens haar opleiding heeft uitgevoerd heeft zij ervaring met het analyseren, beschrijven en oplossen van problemen. Een mooie aanvulling voor ons lab dus!

Hoe flexibel is de veiligheid op Hembrug?

20150819 kennisatelier zaanstad hembrugterrein 2
Tijdens het tweede Kennisatelier Veilig Ontwerpen deden acht studenten in Zaandam onderzoek naar de veiligheid op het Hembrug-terrein. Dat voormalige Defensieterrein (prachtig gelegen aan het Noordzeekanaal) wordt de komende jaren via een open planproces herontwikkeld. Maar hoe kun je flexibel herontwikkelen en toch de veiligheid garanderen.

De acht studenten kregen uitleg van deskundigen van de gemeente Zaanstad en van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Die vertaalden ze in twee pechakucha’s die ze volgende week (25 augustus) presenteren aan deskundigen van de gemeente. Die presentaties vormen dan de aftrap van een ontwerpdag op Hembrug zelf.

Eerste conclusie: flexibiliteit is gebaat bij grenzen, maar creativiteit is nodig om de goede spelregels op te stellen.

Dit najaar zal er een derde kennisatelier plaatsvinden rondom het thema veiligheid. Houd deze website in de gaten voor meer informatie of schrijf je rechts in voor de nieuwsbrief van het Kennislab voor Urbanisme.

Eerste Duitser gevonden

Wij kunnen met trots melden dat wij de eerste Duitse laborant voor lab Ruhr hebben aangenomen!

Florian Kienzl-2Florian Kienzl studeert Planologie aan de Universiteit van Dortmund. Hij woont al zijn hele leven in het Ruhrgebied en kent deze regio daarom als geen ander. In het lab Ruhr kijkt hij “über den Tellerrand” (Duits voor out-of-the-box denken). Wij denken dat hij een goede aanvulling is op de Nederlandse studenten Quinten Isselman, Leonie Nieuwland en Rick Lugtenberg, die eerder voor dit lab zijn aangenomen.

Ook op de partners maken wij vorderingen in dit lab. Zo zijn onlangs Montag Stiftung en Provincie Gelderland partner geworden van dit lab.

Stop met blauwdrukdenken: wijsheid is vaak grijs

Planologen houden van blauwdrukdenken. Van mooie, grootse, meeslepende plannen over de toekomst. Tools de wereld samenvatten. Het liefst op één manier. Het is dan ook niet zo raar dat het meest gehoorde commentaar op een product van studenten is dat het niet bruikbaar is voor die doelgroep. Of juist voor die. Of die. Er is altijd wel een gat te schieten in een plan. Logisch, wij maken namelijk geen blauwdrukken, maar producten. Concrete oplossingen voor problemen. We lossen niet alles op.

blauwdrukdenkenWant hoe fijn een mooie visie en een groots en meeslepend vergezicht ook kan zijn (wie raakt er niet geïnspireerd door de Moonspeech van John F. Kennedy?), je moet er niet in blijven steken én je moet er kritisch mee omgaan. Niet in blijven steken, betekent dat de visie maar 10% van het verhaal is. Google staat bekend als een heel creatief en visionair bedrijf, maar kan alleen functioneren als er domweg werk wordt verzet en geld wordt verdiend. Slechts een klein deel van de tijd zijn Googlers bezig met innovatie. De rest van de tijd met uitvoering. En altijd met analyse en evaluatie.

Kritisch blijven betekent dat een visie geen leidraad moet worden. Een mooi voorbeeld is de SER-ladder. Die schrijft voor dat er geen nieuw bedrijventerrein mag worden ontwikkeld als er nog ruimte op oude is. Dat is een nuttig en bruikbaar instrument. Maar je moet uitzonderingen durven maken, anders wordt een wet die alles kapot maakt.

In het lied ‘Het Midden II’ dicht Stef Bos:

Er is geen kant te kiezen
Ze maken ons wat wijs
Ze praten over zwart en wit
Maar wijsheid is vaak grijs

In het Kennislab voor Urbanisme denken we graag out of the box (of über den Tellerrand). We houden van groots en meeslepen en 10x beter. We willen vernieuwen en kantelen en omdenken. Daarom zoeken we een brede mix van creatieve topstudenten. Maar we willen ook dat er écht iets veranderd. En dat lukt alleen als we weer in de box kruipen en realistisch worden. Als we een businessplan maken en een begroting. Als we pragmatisch zijn en ons aanpassen aan de werkelijkheid. Wijsheid is vaak grijs.

Smart Logistics Hub nieuw initiatief Kennislab

smart logistics hub

 

In september opent de Smart Logistics Hub op Schiphol

Het Kennislab voor Urbanisme groeit! In september opent namelijk de Smart Logistics Hub op Schiphol, een nieuw initiatief van het Kennislab en een logische volgende stap. ‘Dat veel innovatieve ideeën binnen de logistieke sector niet door de ideefase komen, komt door het feit dat ze niet concreet worden opgepakt door het bedrijfsleven. In de hub zal door het stimuleren van ontmoeting, ontwikkeling en ondernemerschap deze “innovation gap” worden gedicht’, aldus Jan-Willem Wesselink, hoofdlaborant en initiatiefnemer.

Broedplaats TheGROUNDS op Schiphol wordt de vestigingslocatie van de Smart Logistics Hub, dat zich in hetzelfde pand bevindt als de werkplek van de laboranten in lab Westas. Dit letterlijke ‘huis voor logistiek’ moet de kloof tussen innovatie en markt in de regio Amsterdam dichten.

3.000 bezoekers per jaar
Jaarlijks organiseert de stichting minimaal 80 evenementen voor partijen die zich bezighouden met smart logistics. In de hub komen start-ups, mkb’ers, corporates, publieke partijen en kennisinstellingen bij elkaar. Doel is om minimaal 3.000 bezoekers per jaar te genereren door het organiseren van deze evenementen.

Schiphol Group is de eerste officiële founding partner van de hub. Andere samenwerkingspartners zijn de Amsterdam Logistics Board en Dinalog Amsterdam. Ook de publieke partners van het Kennislab voor Urbanisme Westas hebben aangegeven aan te willen haken.

Private partijen die interesse hebben, worden verzocht contact op te nemen met Edgar van Eekelen: e.vaneekelen@elba-rec.nl of 033-8700 100. Meer info? Dit is de hub in één A4.

Houd www.smartlogisticshub.nl in de gaten voor al het nieuws en de events in de hub.

Nieuwe aanwinsten septemberlabs

En weer kunnen wij melden dat er aan de labs die in september gaan beginnen twee studenten toegevoegd zijn: Jeroen Baan en Abigail Michelle Gerrits!

Jeroen Baan-100x100Jeroen Baan
Jeroen Baan heeft eerst gestudeerd en gewerkt in een compleet andere richting, maar uiteindelijk zijn passie gevonden in de vastgoedsector. Hij zit nu in zijn laatste jaar van de studie Vastgoed & Makelaardij aan de Hogeschool van Rotterdam en zal met een afstudeerscriptie bij het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort zijn studie gaan afronden.

Abigail Michelle Gerrits
Abigail Michelle Gerrits-100x100De zeer gedreven Abigail Michelle Gerrits is bezig met de studie Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht. Met een extra bachelorjaar heeft zij de mogelijkheid haar kennis verder uit te breiden. Dit heeft zij gedaan door onder andere de minor Green Blue Cities te volgen en een visualisatievak aan de WUR en zal hier tot slot ervaring bij het Kennislab voor Urbanisme in de Westas aan toevoegen.

Wij wensen Jeroen en Abigail Michelle heel veel succes en plezier tijdens hun vijf maanden bij het Kennislab.

We zijn weer begonnen!

 

De zomervakantie loopt op zijn einde, het nieuwe schooljaar gaat bijna van start en daarmee starten wij weer met een nieuwe periode Kennislab. Het wordt een jaar waarin veel gaat gebeuren…

deZo gaan we in september voor het eerst van start met drie Kennislabs door de opening van ons lab in het Duitse Ruhrgebied. Hiermee zijn we direct een internationale stichting en bieden we nóg meer diversiteit in onze studenten. Met het thema ‘Möglichkeitsräume’ hopen we een steentje bij te kunnen dragen aan een nieuwe impuls voor deze krimpregio.
Lees hier meer over Lab Ruhr.

Maar we hebben nog een opening: in september opent het Kennislab voor Urbanisme, in samenwerking met Dinalog Amsterdam, de Smart Logistics Hub Amsterdam op een unieke locatie op Schiphol. Deze Smart Logistics Hub is een plek waar we logistieke pioniers – start-ups en partners – helpen geschiedenis te schrijven. We koppelen de markt aan kennisinstellingen door events, een netwerk en het bieden van werkplekken en brengen daarmee mensen en ideeën met elkaar in contact. De ambitie van de Smart Logistics Hub is letterlijk een huis voor de logistiek zijn, waar het gaat over ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen. Meer over de Smart Logistics Hub? Kijk dan op www.smartlogisticshub.nl.

Dit en nog veel meer staat op de planning, zoals een nieuwe Summerschool, een nieuw Kennisatelier en diverse Kenniscafé’s over de meest uiteenlopende onderwerpen. Houd onze website dus goed in de gaten en volg ons direct op Twitter, Facebook en Instagram.

Oost NV nieuwe partner lab Ruhr

Oost_300dpi_RGBOntwikkelingsmaatschappij Oost NV is de eerste Nederlandse partner van Lab Ruhr, dat in oktober dit jaar van start gaat. Lab Ruhr is een nieuwe vestiging van het Kennislab voor Urbanisme in Dortmund waar studenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen gaan werken aan nieuwe businessmodellen voor Duitse Möglichkeitsräume.

Netwerk, een brug tussen Nederland en Duitsland (en andersom) en innovatie: dat zijn de drie voordelen voor Oost NV als founding partner van Lab Ruhr. Naast deze Nederlandse partner zijn er op dit moment verschillende onderhandelingen gaande met Duitse partijen die willen aanhaken. Ook studenten, zowel Duits als Nederlands, hebben zich inmiddels gemeld voor een stage bij het Kennislab voor Urbanisme in het Ruhrgebied. In oktober 2015 gaan de deuren open.

Kijk voor meer informatie over ons lab in het Ruhrgebied op de pagina van dit lab.

Nieuwe laboranten bekend

Vorige maand maakten wij de eerste drie laboranten bekend voor de nieuwe labs die in september van start gaan. Inmiddels zijn hier weer zes studenten aan toegevoegd: Tom Gerritsma, Leonie Nieuwland, Rick Lugtenberg, Jorrit Zuidema, Lennart Heimbach en Bodil Schlotzhauer.Tom Gerritsma_100x100

Tom Gerritsma
Tom Gerritsma komt van de opleiding Bestuurskunde/overheidsmanagement aan de Hogeschool van Amsterdam. Tom denkt graag na over oplossingen voor complexe vraagstukken en is daarmee een mooie aanvulling voor lab Amersfoort.

Leonie Nieuwland_100x100Leonie Nieuwland
Leonie Nieuwland is student aan de Hogeschool Van Hall Larenstein waar zij, na de zomer, vierdejaarsstudente tuin- en landschapsinrichting is. Momenteel woont zij nog in Berlijn, waar zij de minor Stedenbouwkunde volgt aan de Technische Universiteit Berlijn. Deze Duitse ervaring zal haar goed van pas komen in ons lab in het Ruhrgebied.

Rick Lugtenberg1_100x100
Rick Lugtenberg
Rick Lugtenberg studeert Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam en specialiseert zich daar met het Domein Maatschappij en Recht. Met zijn opgedane kennis zal hij het team Ruhr komen versterken.

Jorrit Zuidema_100x100
Jorrit Zuidema
Jorrit Zuidema studeert aan de Universiteit Utrecht, waar hij bezig is met de Bachelor Sociale Geografie en Planologie. Jorrit is een echte teamspeler en zal na de vakantie team Westas komen aanvullen.

Lennart Heimbach_100x100Lennart Heimbach
Lennart Heimbach is student Integrale Veiligheidskunde op Hogeschool Saxion in Enschede. Met aanvullingen als een honeurs programma Liberal Arts & Sciences en een pre-master Public Administration heeft hij een hoop extra kennis in huis en zal hij daarmee lab Westas versterken.

PowerPoint-presentatieBodil Schlotzhauer
Bodil Schlotzhauer sluit zich aan bij lab Amersfoort. Zij studeert Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam én is tegelijkertijd bezig met een pre-master Bestuur en Beleid Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Een bezig bijtje dus!

Ook interesse in een stage of afstudeeropdracht bij het Kennislab? Kijk dan op onze vacaturepagina voor meer informatie.

Vers van de pers: 7 nieuwe eindproducten

Het is opleverweek bij het Kennislab voor Urbanisme. Vijf maanden lang werkten de laboranten aan hun onderzoeken en oplossingen in het lab op Schiphol en in Amersfoort. En dit is het resultaat: zes manieren om de Westasregio een economische, logistieke en circulaire impuls te geven en PlayVol, een spel tegen leegstand. Op donderdag 25 juni en vrijdag 26 juni werden ze gepresenteerd tijdens de slotevents.  Een korte samenvatting, voor wie er niet bij was.

PlayVol: serious gaming tegen winkelleegstand

NaamloosMet een vloeiende eindpitch voor een jury van leegstandexperts sleepten Serdar Agdere, Robin de Krijger, Cihan Berkcan en Joren Tijmensen direct hun eerste opdracht in de wacht. Aanstaande woensdag presenteren ze PlayVol aan de gemeenteraad in Almelo.
Eigenlijk gaat PlayVol niet over leegstand, maar om het revitaliseren van buurten. Daarvoor zijn ontmoetingsplekken voor bewoners nodig op centrale plekken in de wijk. Robin: ‘Onder invloed van economische crisis en e-commerce zijn deze plekken, met name in wijken aan de rand van de stad, schaars geworden. Leegstand is het gevolg en versterkt het effect.’

Ontmoetingsplekken terug in de wijk
Serious game PlayVol brengt ontmoetingsplekken terug in de wijk. Cihan: ‘De methode bestaat uit drie delen: een inventarisatie van de behoeften van het verzorgingsgebied aan de hand van een enquête, het spelen van het bordspel met alle stakeholders uit het gebied, waarbij de enquête-uitkomsten de spelregels bepalen, en economische toetsing aan de hand van bestaande data.’
De oplossing hoeft zich niet per definitie te beperken tot retail. Joren: ‘Het kan ook goed zijn dat er behoefte is aan een zorgservicepunt of horeca. Dat bleek ook uit de pilot die we hebben gedaan in Amersfoort, bij winkelcentrum de Nieuwe Hof.’
Binnenkort zal het eindverslag verschijnen met ook de resultaten van deze pilot. De enquête werd door ca. 250 buurtbewoners ingevuld, mede door het effect van het artikel in de krant DeStadAmersfoort. De game zelf moet nog gespeeld worden, in overleg met de stakeholders uit het gebied.

Het eindverslag volgt binnenkort. Bekijk hier alvast de videopresentatie: https://youtu.be/0m_ErgfMVRw 

Begin de dag met een Frisse Start

Fietsen is hip. De speed pedelecs, e-bikes en racefietsen vliegen als warme broodjes over de toonbank. En met deze snelle jongens is de reikwijdte niet meer beperkt tot enkele kilometers. Met een gemiddelde snelheid van 40 km/u is het niet ondenkbaar dat de fietspendelaar dagelijks een afstand van enkele tientallen kilometers aflegt. En dat maakt dat fietspendelen ook voor langere afstanden een optie wordt. Míts je het goed faciliteert, natuurlijk.

Fietsfanaat en laborant Santini Heijmans studeert af aan de opleiding Stadsgeografie. Santini: ‘Het is eigenlijk vreemd dat er op een plek als Schiphol, waar dagelijks duizenden mensen aan het werk zijn, amper gebruik wordt gemaakt van de aangeboden fietsenstallingsruimten onder de kantoren. Natuurlijk, bij Schiphol denk je niet 1-2-3 aan de fiets als vervoersmiddel. Maar als je je bedenkt dat heel Amsterdam binnen de 25-kilometerstraal ligt, dan kan ook een aanzienlijk aantal mensen op de fiets komen.’ Potentie genoeg dus, maar het ontbreekt aan de juiste voorzieningen. Niemand wil in een bezweet pak op de werkvloer komen, dus heb je op de plek waar je je fiets stalt ook een douche en een kluis voor kleding nodig. Frisse Start is daarom meer dan een fietsenstalling, het is een luxe zeecontainer voorzien van zelfreinigende douches en kluisjes. Met abonnementen van 80 euro per maand (3,80 per dag bij elke dag stallen) is dit concept al rendabel te maken. Het businessmodel staat op de website.

Lees hier meer of kijk de videopresentatie: https://youtu.be/nQPocI8lIKA 

Wat moet de overheid doen aan circulaire economie?

westasDe afgelopen maanden hebben we heel wat discussies gevoerd over de circulaire economie. Opmerkelijk genoeg gaat het dan vooral over de vraag wat anderen – overheid of bedrijfsleven – moeten doen. Maar als we een circulaire economie willen, moeten álle partijen meedoen. Ook de overheid. Daarom onderzocht Robin Wientjes, student Milieukunde, wat het voor de overheid zou betekenen als zij de circulaire gedachte als uitgangspunt zou nemen voor haar ruimtelijke ordening. Ze bracht de Westas in kaart, van bodemlagen tot stromen. Deze analyse mondt uit in een programma van eisen, met zeven uitgangspunten voor een circulaire Westas:

 1. Er mag geen onbenutte warmte meer ontsnappen.
 2. Bestaande gebouwen moeten worden gebruikt voordat wordt uitgebreid met nieuwbouw.
 3. Er mogen geen lege vrachtwagens meer door de Westas rijden.
 4. Huizen mogen geen energie meer kosten, maar moeten energie opleveren.
 5. In de Westas bestaat geen afval meer.
 6. Elke functie in de Westas moet meervoudig zijn.
 7. Grote energie vragende bedrijven zoals Schiphol moeten ook energie opwekken.

Lees hier meer of kijk de videopresentatie: https://youtu.be/nQPocI8lIKA 

Heatmapping als methode voor transformatie

beukenhorstBeukenhorst-West in Hoofddorp is al jaren onderwerp van discussie. Een groot deel van de kantoren staat leeg. En dat terwijl het gebied veel potentie heeft als woonlocatie. Deze transformatie is om verschillende redenen nog niet in gang gezet, zoals versnippering van eigendom en ingewikkelde vastgoedconstructies. Eerdere overleggen met eigenaren over vastgoedtransformatie liepen daarom op niets uit.

Sabine Takken, student Vastgoed en Makelaardij, ontwikkelde om die reden de methode heatmapping. Sabine: ‘Als je de transformatie op gang wilt brengen moet je weten hoe vastgoed denkt. Wat zijn de beweegredenen van eigenaren om over te gaan tot transformatie? Aan de hand van verschillende indicatoren kun je deze bereidheid inschatten. Is hij bijvoorbeeld eigenaar van de grond, of is er sprake van erfpacht? Hoe staat het bedrijf er financieel voor?’ De resultaten legt Sabine vervolgens over andere data heen, zoals leegstandcijfers en kwaliteit van openbare ruimte. Op deze manier ontstaat een hittekaart, op basis waarvan bepaald kan worden waar in het gebied moet worden gestart met het proces.

Lees hier meer of kijk de videopresentatie: https://youtu.be/nQPocI8lIKA 

Herstructureren vanuit de toekomst

herstructureren‘Als je bedrijventerreinen wilt herstructureren, redeneer dan vanuit de toekomst – niet vanuit het nu.’ Het is boodschap van Alex Maat en Anne Luz Pijnenburg, studenten Sociale Geografie en Planologie. Hiermee doelen ze met name op bedrijventerreinen die ooit aan de rand van de stad lagen en na verloop van tijd steeds meer in stedelijk gebied zijn komen te liggen. Alex en Anne Luz maakten een trendanalyse voor Sloterdijk II, welke vervolgens over het gebied heen werd gelegd om de kansen voor herstructurering te ontdekken. ‘We hebben drie trends geanalyseerd die volgens ons de grootste impact hebben op bedrijventerreinen: constante verbondenheid, flexibilisering en bewustwording. Vervolgens hebben we het gebied volledig ontleed per functie, per gebouw en per stroom. Daarna hebben we gekeken naar hoe ieder onderdeel verandert onder invloed van de huidige trends. Bijvoorbeeld: is de voorgevel van een gebouw wel passend als je in de toekomst ook horecafuncties op een terrein gaat toestaan?’ Daar waar mismatches tussen de huidige en toekomstige situatie op het bedrijventerrein het grootste zijn, liggen de kansen voor herstructurering.

Lees hier meer of kijk de videopresentatie: https://youtu.be/nQPocI8lIKA 

‘Maak AEO een beetje sexy’

AEO-certificering kent vele voordelen voor bedrijven die internationale handel drijven met Azië en Amerika. Snellere doorvoer, minder administratieve handelingen en minder controles bij de douane bijvoorbeeld. Als de hele MRA dit douanecertificaat zou doorvoeren, kan dit de toppositie van de regio versterken. Toch zijn er maar weinig bedrijven AEO-gecertificeerd. Waarom?

Studenten van de minor Airport Seaport Logistics van de Hogeschool van Amsterdam zochten het uit. ‘We hebben verschillende bedrijven in de regio gevraagd naar hun motieven om wel of geen certificaat te nemen. Daaruit bleek dat de voordelen van het certificaat niet duidelijk zijn en ook pas op lange termijn zichtbaar worden. Daarnaast is er ook te weinig bekendheid. Het certificaat zou volgens ons meer vermarkt moeten worden, net als bij Lean & Green is gebeurd. Daar hadden ze in het begin te maken met soortgelijke problematiek, en nu rijdt iedere vrachtwagen met zo’n embleem.’ Met andere woorden: AEO moet een beetje sexy worden gemaakt.

Lees hier meer of kijk de videopresentatie: https://youtu.be/nQPocI8lIKA 

Circulaire PET

Plastic Flessen, Flessen, RecyclingPET-plastic kennen we vooral van de frisdrankflessen. Maar het zit in veel meer producten. In tapijt, in kleding en gordijnen bijvoorbeeld. En waar we voor frisdrankflessen een prachtig systeem hebben voor recycling, ontbreekt dat voor alle andere plastics. Laszlo Teunissen, student Climate & Management, onderzocht op welke manier je deze plastics op een rendabele manier kunt terugwinnen. ‘De techniek monomeren brengt de plastics terug naar de oorspronkelijk grondstof: aardolie. Hiermee kan opnieuw plastic worden gemaakt.’ Ook is het volgens hem mogelijk om hier een sluitend businessmodel bij te krijgen. Het zoeken is nu naar partijen die het aandurven om dit in de Westas, dat zich qua locatie en aanwezige bedrijven uitstekend leent als circulaire hotspot, te realiseren.

Het eindverslag volgt binnenkort, kijk hier alvast de videopresentatie: https://youtu.be/nQPocI8lIKA 

Geïnspireerd geraakt? Wilt u zelf aan de slag met een van deze ideeën? We brengen iedereen graag in contact met de studenten. 

 

Wij feliciteren Robin en Sabine met hun prachtige cijfers

Met trots feliciteren wij onze laboranten Robin Wientjes en Sabine Takken. Beide dames slaagden met prachtige cijfers aan respectievelijk de hogeschool Saxion en Hogeschool Rotterdam.

feliciterenRobin haalde een 9,3 voor haar afstudeerscriptie: Circulaire economie als uitgangspunt voor RO. Daarin onderzoekt ze wat de overheid kan doen als de Westas een circulair gebied wil worden? Robin stelde een programma van 7 eisen op, aan de hand van een uitgebreide gebieds- en stromenanalyse.

Sabine scoorde een 7 voor Van Beukenhorst West naar Schiphol Zuid, door ons liefdevol Heatmapping genoemd. Een van de redenen waarom transformatieprocessen van bedrijventerreinen vaak traag en stroperig verlopen, zijn ingewikkelde vastgoedconstructies en versnipperd eigendom. Sabine ontwikkelde aan de hand van case Beukenhorst-West een tool, waarmee bepaald kan worden bij welke vastgoedeigenaren in het gebied je moet beginnen om het proces op gang te brengen.

Beide producten zijn samen met de andere resultaten van dit lab te vinden op onze site.

Ook afstuderen in het Kennislab? Check hier de mogelijkheden.

Aftellen naar summerschool veilig ontwerp

summerschoolOver precies één week begint de Summerschool Extreme Sports & Extreme Urbanism. En we hebben er zin in! Want in drie dagen hopen we nieuwe ideeën kennis op te doen, nieuwe ideeën te bedenken en nieuwe mensen te ontmoeten.

En dus zijn we aan het aftellen en zijn we de komende week druk met het indelen van groepen, de laatste briefing naar de sprekers en het pakken van onze koffers. En kijken we hoopvol naar die hittegolf die er aan komt. Want dat we een beetje bruiner terugkomen dan we gaan, vinden we helemaal niet erg.

Lees hier meer.

Dat was een PlayVol lab

lab Amersfoort 2015En ook ons lab in Amersfoort zit er weer op. Cihandir, Serder, Joren en Robin hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt aan PlayVol en afgelopen vrijdag dat product opgeleverd. En daar zijn we trots op. Nu zijn ze bezig met het verder op te zetten als eigen bedrijf. En ook daar zij we erg trots op.
Ondertussen gaan wij aan de slag met het lab in september, maar nemen eerst even een fijne vakantie.

Studenten gezocht voor onderzoeksdag Veilig Ontwerp (19 aug in Zaandam)

logo-veilig-ontwerpIn 2015 organiseert het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving drie Kennisateliers ‘Ontwerpen voor een Veilige Omgeving’ waar vakprofessionals onderzoek doen naar een complexe case op het gebied van Veilig Ontwerpen. Het Kennislab voor Urbanisme is gevraagd om hieraan zijn medewerking te verlenen, wat we graag doen.

Voor de voorbereiding van elk Kennisatelier zoeken we 6 studenten die graag meer doen dan de opleiding van ze vraagt. We zoeken nu voor de editie van 19 augustus in Zaandam.

Lees hier meer.

Gezocht: Sharks, dragons en andere venture capitalisten

haaiHet Kennislab voor Urbanisme is op zoek naar Sharks. Dat doen we gericht, via ons netwerk en via via, maar willen we ook doen via deze oproep. Want wij kennen niet iedereen en zeker niet iedereen die venture capitalist is.

Wat bieden we?
Een interessant netwerk met mooie ideeën. Van onze laboranten en van externe partijen. Wat die ideeën bindt is de zoektocht naar investeerders. En we bieden bijeenkomsten waarop vraag en aanbod wordt gekoppeld.

Wat zoeken we?
Die investeerders!

Meer weten?
Mail even naar Jan-Willem Wesselink via j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl of bel ons via tel 033 8700100

De Hoven is ons Dorp

de hovenHet is toch een beetje een droom die uitkomt: Het Kennislab heeft een dorp gesticht. Nou ja, een beetje dan.

Vorig jaar adviseerden Sanne van der Drift en Karst Rauhé uit het Lab Kort aan de gemeente Zutphen om van de wijk De Hoven het dorp De Hoven te maken. Omdat zo de eigenzinnige identiteit van de Hovenezen beter tot zijn recht zou komen. En zo geschiedde. Onlangs verschenen de eerste bordjes bij de ingang van het nieuwe dorp De Hoven en de eerste reacties op social media.

Wij zijn vooral trots en zien De Hoven voortaan een beetje als Ons Dorp.

Lees hier meer over de opdracht van Sanne en Karst

Overheid moet ons veilige plek bieden

Veilig BorneIn het dorpje Borne zijn de spoorbomen zo veel gesloten, dat burgers het signaal daarvan uitgaat negeren. Ze zijn specialist in het om de bomen heen rijden. Ook met de auto. Ik begrijp dat. Ongeveer 20 minuten per uur zijn de bomen gesloten. De gemiddelde inwoner van Borne staat dus als hij pech heeft zo een kwartiertje per dag voor het spoor. In dat kwartiertje per dag raakt hij vertrouwd met het gevaar van de trein. Zo vertrouwd dat hij het negeert, hij leert er mee leven. En soms moet je gewoon op tijd op je werk zijn. (meer…)

Zes vragen aan lab Westas

Afgelopen vrijdag kwam het Kennislab voor Urbanisme samen bij SADC op Schiphol, voor de één-na-laatste voortgangspresentatie van Lab Westas. De generale repetitie voor als ze straks écht voor de haaien gaan tijdens de Shark Tank op 25 juni. Dan pitchen ze hun businesscase, welke op dit moment nog volop in ontwikkeling is, aan een jury van investeerders op zoek naar een goed idee. Een impressie van de voortgang in zes vragen aan lab Westas. 

We zijn hier in de Outlook op Schiphol. Waarom is het aantal fietsen dat beneden in de stalling staat op één hand te tellen?

Santini_Westas_FotoSantini: ‘De twee belangrijkste nadelen voor fietspendellaars zijn a) het weer (dat het vandaag wat laat afweten) en b) dat je niet te veel spullen mee moet nemen. Wat er volgens mij moet gebeuren om de doelgroep die hier werkt op de fiets te krijgen is het bieden van de juiste faciliteiten. En dat betekent meer dan alleen een fietsenstalling. Mensen moeten er ook kunnen douchen, zodat ze daarna fris in pak op hun werk kunnen verschijnen. Ik ga proberen om dat hier op Schiphol voor elkaar te krijgen.’

Bekijk hier zijn Pecha Kucha voor het concept Frisse Start: https://www.youtube.com/watch?v=06xNo6XHXJk

Waarom zouden bedrijventerreinen moeten meebewegen met huidige trends en ontwikkelingen? 

Foto Alex MaatAlex: ‘Er zijn heel veel kleinere terreinen aan de rand van de stad die te maken hebben met een veranderende context. Verstedelijking, multifunctioneel gebruik, duurzaamheid en tijdelijke invullingen bijvoorbeeld. Hierdoor verandert ook de potentie van het terrein.’

Bekijk hier de Pecha Kucha van Alex en Anne-Luz waarin zij uitleggen hoe hun trenddocument helpt bij het blootleggen van deze potentie: https://youtu.be/06xNo6XHXJk?t=4m47s

Waarom moet circulaire economie een plek krijgen binnen de ruimtelijke ordening van de Westas?

robinwRobin: ‘Wat ik heb onderzocht is een vervolg op het Westas Manifest dat ik maart werd uitgereikt. Het gebied wil toewerken naar een circulaire economie, en dat heeft ook een hele duidelijke ruimtelijke consequentie.’

Bekijk hier het Programma van Eisen dat Robin opstelt: https://youtu.be/06xNo6XHXJk?t=8m57s

 

Hoe kan het dat in Beukenhorst-West al jaren gepraat wordt over transformatie, maarer nog steeds geen duidelijke afspraken zijn gemaakt?

foto_SabineTakken_kennislabSabine: ‘Klopt, er wordt door meerdere partijen in het gebied gewerkt, maar duidelijkheid is er nog niet. Vastgoedeigenaren vinden dat de gemeente actie moet ondernemen en vice versa. Wat ontbreekt is inzicht in wat de beweegredenen zijn voor vastgoedeigenaren om wel of niet te investeren in vastgoedtransformatie. Die zou helpen om te ontdekken bij welke eigenaren op welke plek je moet zijn om het proces te starten. ‘

Bekijk hier hoe de methode van Sabine helpt om deze beweegredenen inzichtelijk te maken: https://youtu.be/06xNo6XHXJk?t=17m10s

Hoe kan het dat er in de Westas relatief gezien zo weinig bedrijven AEO-gecertificeerd zijn?

mariskaMariska: ‘Dat kan verschillende oorzaken hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld opereren in een nichemarkt waarin de voordelen minder groot zijn. Ook kan het zijn dat ze zo weinig im- of exporteren dat AEO-certifiering geen nut heeft. Maar het grootste probleem dat we hebben ontdekt is de onwetendheid over het certificaat.’

Bekijk hier welke aanbevelingen Mariska en haar mede-studenten hebben om dit op te lossen: https://youtu.be/06xNo6XHXJk?t=24m39s

Wat is er nodig om de PET-keten circulair te maken en dit te laten plaatsvinden in de Westas? 

laszloLaszlo: ‘Geld. Ik heb onderzoek gedaan of het rendabel is om de techniek “monomeren” (hiermee kan 90 procent van alle plastics worden gerecycled) in de Westas toe te passen. Deze techniek is echter zeer prijzig, waardoor de investering pas na 35 jaar zichzelf zal terugverdienen. Wat nodig is, is een flinke subsidie om je als regio op deze manier te profileren.’

Bekijk hier hoe Laszlo tot deze conclusie is gekomen: https://youtu.be/06xNo6XHXJk?t=30m

 

 

Eerste laboranten septemberlabs bekend!

Trots mogen wij bekendmaken dat wij de eerste laboranten voor de Kennislabs vanaf september hebben aangenomen. Na de zomer gaan Quinten Isselman, Tessel Putter en Jerrelson Gerardus vijf maanden voor ons en onze partners aan de slag. De zoektocht naar een uitbreiding van de teams is echter nog in volle gang, dus topstudenten kunnen zich nog aanmelden!

Quinten Isselman
Quinten Isselman, student aan de opleiding Management Buitenruimte aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, houdt zich bezig met diverse inrichtig-, participatie- en communicatieopdrachten voor de openbare ruimte. Zijn ruime werkervaring en eerdere stage rondom burgerparticipatie in de openbare buitenruimte, komen goed van pas in ons nieuwe lab in het Duitse Ruhrgebied.

Tessel Putter
Tessel Putter is geboren en getogen in Amsterdam en heeft daardoor een sterke band met deze stad. Zo sterk, dat zij al veel werkervaring heeft opgedaan bij Stadsdeel Amsterdam-Noord. Deze passie vertaalt zij door naar haar studie Bestuurskunde op de Hogeschool van Amsterdam. Het is dan ook duidelijk dat Tessel vanaf september aan de slag zal gaan in Kennislab Westas.


Jerrelson GerardusJerrelson Gerardus
is een geboren ondernemer, wat al eerder heeft geresulteerd in een eigen onderneming. Momenteel is hij druk met zijn opleiding Vastgoed & Makelaardij aan de Hogeschool van Rotterdam, waar hij aam projecten heeft gewerkt over herstructurering van vastgoed, planologie, vastgoedfinanciering en projectontwikkeling. Met zijn kennis en ondernemersdrift zal hij een goede aanvulling zijn op ons lab in de Westas.

Wij heten Quinten, Tessel en Jerrelson van harte welkom! Ook op zoek naar een uitdagende afstudeer- of stageplek? Kijk op http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/gezocht-topstudenten/ en solliciteer!

Slotevent Amersfoort – vrijdag 26 juni

26 juni – Slotevent Amersfoort

Met de tools PlayVol en Heatmapping brengt het Kennislab voor Urbanisme twee nieuwe methoden om leegstand op te lossen op de markt. De één gericht op wijkwinkelcentra, de ander op bedrijventerreinen. Tijdens een informele werktuinsessie op vrijdag 26 juni presenteren de bedenkers de ins & outs, om er vervolgens met u over in gesprek te gaan. Doet u mee?

Datum: Vrijdag 26 juni 2015
Locatie: Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort
Tijden: 15.00-17.30 uur met aansluitend netwerkborrel
Aanmelden: Stuur een e-mail naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

onderzoeksdag Borne 7 meiMet presentaties van:

 • Joren, Cihan, Robin & Serdar – PlayVol
  PlayVol is een combinatie van serious gaming, ruimtelijk behoefteonderzoek en economische toetsing om leegstand in wijkwinkelcentra te verminderen. Geen advies, maar daadwerkelijke oplossingen. PlayVol werd getest op buurtwinkelcentrum De Nieuwe Hof in Amersfoort. Een traditioneel centrum, waar onder invloed van huidige ontwikkelingen steeds meer panden leeg zijn komen te staan. Doordat PlayVol de behoefte vanuit de wijk als uitgangspunt neemt, hoeft de oplossing niet per se te liggen in retail, maar kunnen ook zorg, horeca en andere voorzieningen behoren tot de opties.
 • Sabine – Heatmapping
  Zo’n 15 procent van onze kantoren staat leeg. Reken je de verborgen leegstand mee, dan is dit zelfs 30 procent. Transformatie lijkt onoverkomelijk, maar waar en hoe begin je? Het proces loopt vaak traag en stroperig door ingewikkelde vastgoedconstructies en veel verschillende eigenaren die niet direct staan te springen om te investeren. Als je zou weten welke eigenaren wél mee willen werken, ben je een flinke stap verder. Sabine ontwikkelde een tool waarmee dat aan de hand van heatmapping bepaald kan worden, en waarmee je kunt zien waar in het gebied je zou moeten beginnen om het proces op gang te brengen. Ze toetste het aan de hand van Beukenhorst-West in Hoofddorp.

Meld u nu aan en leer van deze nieuwe methodes tegen leegstand!

 

Slotevent Westas – donderdag 25 juni

Donderdag 25 juni – Slotevent Westas i.s.m. Dinalog

In zes Pecha Kucha’s van exact 6 minuten en 40 seconden presenteren de studenten van Lab Westas op donderdag 25 juni hun eindproducten voor een nog sterkere Westasregio. Slimme oplossingen, uitgewerkt tot een haalbaar plan. Samen met u gaan we in gesprek over duurzaamheid, (circulaire) economie, handel en logistiek in de regio ten westen van Amsterdam. Doet u mee?

Datum: Donderdag 25 juni 2015
Locatie: theGROUNDS, The Outlook D-1, Evert van de Beekstraat 364,  Schiphol (parkeren bij P22)
Tijden: 15.00-17.30 uur met aansluitend netwerkborrel
Aanmelden: Via de site van Dinalog

studentsMet presentaties van:

 • Robin – Circulaire economie als uitgangspunt voor RO
  Hoe ziet onze ruimtelijke ordening eruit als circulaire economie het uitgangspunt is? Robin presenteert een programma van eisen, toegespitst op de Westas.
 • Anne-Luz en Alex – Het bedrijventerrein van de toekomst
  Het functioneren van bedrijventerreinen verandert onder invloed van actuele trends. Anne-Luz en Alex onderzochten welke dit zijn en hoe een bedrijventerrein aan de rand van de stad hierin kan meebewegen.
 • Santini – Frisse Start
  Meer mensen op de fiets betekent onder andere meer ruimte op de weg en betere doorstroming. Met zijn concept Frisse Start wil Santini de zakenklasse op de fiets krijgen. Hoe? Door fietsen zo gemakkelijk te maken dat het onderdeel wordt van hun lifestyle.
 • Team Airport Seaport Logistics (HVA) – AEO-certificering in de Westas
  Het AEO-certificaat versnelt en vergemakkelijkt internationale handel. Toch wordt het nog weinig toegepast bij bedrijven in de MRA-regio. Mariska, Robin, Vigi, Xander en Rick onderzochten hoe dit douanecertificaat kan helpen de toppositie van de Westas te behouden.
 • Sabine – Heatmapping als aanjager van transformatie
  Een van de redenen waarom transformatieprocessen van bedrijventerreinen vaak traag en stroperig verlopen, zijn ingewikkelde vastgoedconstructies en versnipperd eigendom. Sabine ontwikkelde aan de hand van case Beukenhorst-West een tool, waarmee bepaald kan worden bij welke vastgoedeigenaren in het gebied je moet beginnen om het proces op gang te brengen.
 • Laszlo – Circulaire PET
  Slechts 10 procent van al het geproduceerde PET-plastic wordt op dit moment gerecycled. Laszlo onderzocht of en hoe dit kan worden opgeschroefd naar 70 procent. Is de Westas straks voorloper op dit gebied?

 

Gezocht: slimme oplossingen voor logistiek

Gezocht: slimme oplossingen voor logistiek

Op donderdag 25 juni organiseert het Kennislab voor Urbanisme in samenwerking met Dinalog een Shark Tank over Smart Logistics. Slimme oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van de logistiek in de stad en de omliggende regio. Heb jij een goed idee, met een business plan, en wil je deze pitchen aan een jury van investeerders en een geïnteresseerd publiek?

Meld je dan aan (vóór 14 juni) door een mail te sturen naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl, met daarin een korte beschrijving van wie je bent en wat je gaat pitchen. Dat mag in tekst maar ook in film of anders. De meest interessante inzendingen selecteren (en nodigen) we uit.

Facts & Figures
Datum: 25 juni 2015
Tijd: 15:00 uur – 17:30 uur
Locatie: SADC, The Outlook, gebouw C, 2e verdieping, Evert van de Beekstraat 356, Schiphol

Meer informatie over het evenement of aanmelden als bezoeker op http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/slotevents-2015/

 

Stop winkelleegstand, start gaming

Op vrijdagmiddag 22 mei stond het kenniscafé van Lab Wonen & Zorg in het teken van games. Niet de games die je speelt op een druilerige zondagmiddag, maar games als middel voor stedelijke ontwikkeling. Beter bekend als serious games, al betekent het woordje ‘serious’ niet dat deze spellen niet leuk zijn. We kunnen namelijk terugkijken op een zeer geslaagde middag.

Permalink voor ingesloten afbeeldingTe gast waren Ekim Tan en Jacob Buitenkant van Play the City. Vier jaar geleden maakte Ekim van haar fascinatie, haar werk: het bevorderen van nieuwe, dynamische manieren van stadsplanning. Geen top-down planning, zoals in haar moederland Turkije, geen bottom-up, zoals we in Nederland soms hardnekkig proberen, maar het beste van beide werelden. Play the City gebruikt hiervoor fysieke bordspellen als communicatiemiddel, die gezamenlijk met stakeholders uit het gebied kunnen worden gespeeld. Een model dat de werkelijkheid met al haar lagen informatie op een eenvoudige manier representeert. Dat zo tastbaar is, dat er door iedereen mee gespeeld kan worden. Want door spelers en hun kennis in het ontwerp te betrekken kan het optimale plan worden ontworpen.

Gamen werkt!

Play the City deed dat succesvol in o.a. Kaapstad, waar ze een centrum ontwierpen voor één van de grootste townships Khayelitsha, in Amsterdam, waar ze een plan maakten voor een invulling van de lege Van Gendthallen en in Almere, waar in Oosterwold geëxperimenteerd wordt met ontwikkelen zónder Masterplan.
Dat games werken als een hulpmiddel voor communicatie, als systeem waarmee de werkelijkheid kan worden begrepen, als hulpmiddel voor het opbouwen van vertrouwen tussen stakeholders en als middel waarmee gezamenlijk naar een probleemoplossing kan worden gezocht is duidelijk. Zie hier de video van de lezing van Ekim Tan.

PlayVol: stop winkelleegstand

Dit inspireerde ook de studenten van Lab Wonen & Zorg. Al zoekende naar een oplossing voor leegstand in winkelcentrum de Nieuwe Hof in Amersfoort ontwikkelden ze een game: PlayVol. Vrijdagmiddag 22 mei testten we het uit, samen met enkele échte stakeholders uit het gebied (o.a. de eigenaar en de corporatie) en objectieve stedelijk professionals. Er kwamen ideeën los, gesprekken, discussies en mogelijke oplossingen. Moet het winkelcentrum niet een eigen bierbrouwerij krijgen, een terras of een fysieke afhaallocatie van een webshop? Of is het juist beter om een deel te slopen?

Fase 2 in aantocht

Permalink voor ingesloten afbeeldingDe pilot is geslaagd, al was het nog een uitgeklede versie. Binnenkort zullen de studenten het spel in het echt gaan spelen, met alle stakeholders en met meer tijd beschikbaar. Door het enthousiasme van de deelnemers is de tweede ronde omwille van tijd niet meer gespeeld. In de echte versie zal ook de financiële haalbaarheid een rol gaan spelen in het spel, zodat er daadwerkelijk aan een haalbare oplossing kan worden gewerkt. De uitkomst hiervan, en van een enquête over de tijdsbesteding van de doelgroep zal samen moeten leiden tot een nieuwe invulling van de lege panden in het winkelcentrum, die past bij de wensen en de van de stakeholders en doelgroep. Zie hier de video-impressie van de test met PlayVol.

Benieuwd naar het resultaat? Kom naar het slotevent op 26 juni 2015. Aanmelden via: www.kennislabvoorurbanisme.nl/slotevents-2015/

Bottom-up een innovatieve regio vormen

Op 26 mei sprak het Kennislab voor Urbanisme tijdens het Metropool Forum 2015. Daarvoor schreven we de volgende bijdrage in het programmaboekje.

Bottom-up een innovatieve regio vormen

Ook regio’s kun je bottom-up vormen. Dat gebeurde in de Amsterdamse Westas, waar onder leiding van het Kennislab voor Urbanisme de afgelopen twee jaar de relevante stakeholders bij elkaar werden gebracht en elkaar echt leerden kennen. Tegelijkertijd werd het begrip ‘Westas’ op de kaart gezet. Met als resultaat dat Schiphol-directeur Jos Nijhuis in maart het Westas-manifest aanbood. Deze aanpak wordt nu herhaald in de grensregio Gelderland-Rurhgebied.

Kun je een regio vormen? Terugkijkend was dat de vraag die het Kennislab voor Urbanisme in 2013 kreeg van de gemeente Amsterdam en SADC, toen zij aan de wieg stonden van het Kennislab in de Westas. De echte vraag was: ‘Hoe kun je de Westas versterken zodat het economisch en innovatief een nog sterker gebied wordt?’

Die vraag suggereerde dat De Westas al bestond. Maar, zoals Lisan van Bolhuis, een van onze laboranten, tijdens de aftrapbijeenkomst aan de founding partners meedeelde: ‘Ik heb eens gegoogled op het begrip “Westas” en ik vind niets.’

De Westas is het gebied dat grofweg ligt tussen Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer en Haarlem. In de Westas liggen de drie belangrijke ports van de Metropoolregio Amsterdam: Schiphol, de Amsterdamse haven en de bloemenveiling. Op steenworpafstand ligt bovendien AMS-IX, de dataport van Amsterdam. Het bestaansrecht van de drie eerstgenoemde ports is niet meer zo vanzelfsprekend als het altijd was. Ze ondervinden concurrentie van nieuwe spelers en nieuwe modaliteiten, zoals het internet. Toch stonden ze lange tijd meer met de rug naar elkaar dan met de neuzen dezelfde kant op. Terwijl de multimodale ontsluiting van de Westas uniek is in Europa.

In die context ging de Stichting Kennislab voor Urbanisme in 2013 aan de slag met acht studenten en negen founding partners (de gemeente Amsterdam, SADC, Schiphol, de haven, Greenport Aalsmeer, Siemens, Stadsdeel Nieuw-West en de gemeenten Haarlem en Zaandam. Later sloten ook Haarlemmermeer, de Hogeschool van Amsterdam en Transforte aan). Met een gegarandeerde funding voor slechts een halfjaar, zetten we een belangrijke stap in de vorming van de regio. Doel van die stap was het zeer regelmatig bij elkaar brengen van de partners. Zij vormen immers de regio. Het zijn dan wel de bestuurders die besluiten dat partijen moeten samenwerken, het zijn de middelmanagers die er voor zorgen dat ze ook echt samenwerken. Het Kennislab is een manier om die samenwerking vorm te geven.

Metropool Forum 201510x beter

Dat doen we in de vorm van een extern R&D-lab. De partners van een lab, mogen hun vragen voorleggen aan dat lab; de studenten in het lab komen met creatieve oplossingen die worden getoetst in de praktijk. Net als de partners, komen ook de studenten uit verschillende bloedgroepen die samen de stad vormen. We geloven namelijk dat de stad een sociaal, economisch en fysieke mix is en dat alleen een generalistische aanpak leidt tot nieuwe oplossingen.

In vijf maanden begeleiden we de studenten in het vinden van echte oplossingen. We willen dat de studenten komen met een businessmodel: een oplossing waarvan bekend is wat de stakeholders zijn en onder welke randvoorwaarden zij in de oplossing willen participeren (met verdienmodel en begroting). Dat doen we omdat een idee leuk is, maar een idee waar je geld mee verdient leuker.

Maar bovenal willen we samen met de studenten én de partners nieuwe businessplannen ontwikkelen voor gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. En we willen dat die plannen, vrij naar Astro Teller van Google, tien keer zo goed zijn dan wat er ooit is bedacht. Op dit moment doet de Stichting Kennislab voor Urbanisme dat op drie plaatsen. In Amersfoort ligt de focus op de participatiesamenleving, in de Amsterdamse Westas (Schiphol) zoals gezegd op logistiek en de circulaire economie. In het Ruhrgebied focussen we op Möglichkeitsräume.

Zoals gezegd was een belangrijk doel van het eerste Kennislab voor Urbanisme om de partners regelmatig bij elkaar te brengen. Dat doen we tijdens de maandelijkse partnerbijeenkomsten. De studenten krijgen maandelijks feedback van onze partners en geven waar nodig meer begeleiding. Tijdens die maandelijkse bijeenkomsten leren de partners niet alleen van de studenten, maar ook van elkaar. Nu ontmoeten de partners in de Westas elkaar wel vaker (hoewel een aantal mensen elkaar ook nooit eerder had gezien), maar zelden op zo’n ongedwongen en open manier. Bij het begeleiden van studenten zijn er geen kaarten die tegen de borst hoeven te worden gehouden en leren de partners elkaars argumenten kennen. Dat creëert onderling vertrouwen.

Dat vertrouwen leidde bij de studenten tot interessante businessmodellen voor bijvoorbeeld een nieuwe type bedrijventerrein (de bedrijvencamping) en PrintPort (waarin 3D-printen wordt bekeken als modaliteit). Het vertrouwen leidde er ook toe dat de samenwerking telkens werd verlengd en dat de partners verder stappen zetten in hun samenwerking. Zo presenteerden de partners van het lab in de zomer van 2014 een concept-manifest en werd in maart 2015, tijdens de Conferentie Logsitiek, door Schiphol-directeur Jos Nijhuis een definitief manifest aangeboden aan de bestuurders van de regio. Dat manifest maakt De Westas tot een feit. Het Manifest beschrijft hoe in de Westas de circulaire economie leidend moet zijn. Daarmee is een regio geboren. De komende jaren wordt daaraan invulling gegeven, waarbij het Kennislab een belangrijke rol hoopt te spelen.

ondernemerschap

De vorming van de Westas is een voorbeeld van bottom-up regiovorming. Binnen de muren van het Kennislab leerden de partners elkaar echt kennen. Het Kennislab zorgde ook voor een vanzelfsprekendheid van de Westas. Via de site, mailings en in de vakbladen van initiatiefnemer Elba-Rec werd gecommuniceerd over de Westas alsof de regio al een feit was. Als Lisan van Bolhuis na een jaar weer had gegoogled op het begrip Westas, vond ze het lab. En nu, na twee jaar, vindt ze de regio.

Die bottom-up-regiovorming is ook een gevolg van het ondernemerschap van het Kennislab zelf. Omdat het lab telkens slechts funding voor een halfjaar heeft (hoe graag we dat ook anders zouden willen) moeten we ons wel bewijzen. Het is in het belang van het lab dat de partners stappen zetten.

Dat doet de Stichting Kennislab voor Urbanisme niet alleen in de Amsterdamse Westas, maar ook in Amersfoort rond het thema participatiesamenleving en vanaf september ook in de grensstreek. De regio Gelderland-Ruhrgebied kent een vergelijkbaar probleem als de Westas: onbekend maakt onbemind. Er wordt al jaren gepraat over grensoverschrijdende samenwerking, er vindt uitwisseling na uitwisseling plaats, maar er is maar weinig echt contact. Met het Kennislab willen we ook die samenwerking organiseren.

Jan-Willem Wesselink
Hoofdlaborant Kennislab voor Urbanisme

 

 

 

 

Het Kennislab op het Metropool Forum 2015

Metropool Forum 2015

Op 26 mei vindt in Dordrecht de vierde editie plaats van het Metropool Forum, een publiek forum over de metropolitane ontwikkeling van Nederland. Het Kennislab voor Urbanisme is hierbij!

2015 is het Jaar van de Ruimte. Mede daarom staan deze dag de Nederlandse ruimtelijke opgaven voor de toekomst centraal: hoe staan we er inhoudelijk en bestuurlijk voor? En hoe kunnen we adaptief plannen?

Jan-Willem Wesselink, hoofdlaborant bij het Kennislab, presenteert om 14.45 uur een deelsessie met als thema Versterk Internationale Positie: Agglomeratiekracht & Innovatie. Hij gaat in deze sessie verder in op het onderwerp: de stadstaat als culturele magneet.

Klik hier voor meer informatie over het Metropool Forum 2015 en gratis registreren.

Hallo Mandy!

mandyHet Kennislab is erg blij dat ons team sinds 28 april wordt versterkt door Mandy Baggelaar. Mandy gaat zich als labmanager bemoeien met het in goede banen leiden van alle nieuwe en bestaande initiatieven die het lab ontplooit. Dat is nodig, want onze kracht mag dan zijn dat we elke dag een nieuw idee hebben, het in de lucht houden van al die schoteltjes vergt een hogere graad in de acrobatiek. In haar vorige baan, bij uitgeverij TravMedia, heeft Mandy laten zien dat ze dat kan. Bovendien hebben we met Mandy iemand aan boord die veel ervaring heeft met marketing en events.

We wensen Mandy net zoveel plezier bij het Kennislab als wij er hebben.

22 mei – Kenniscafe games bij stedelijke ontwikkeling

Bij vraagstukken met veel stakeholders wordt het gebruik van spel(elementen) vaak gezien als hét tovermiddel voor besluitvorming. Maar wat levert het nu echt op? Er is maar één manier om daar achter te komen. Namelijk door het zelf uit te proberen. Speel mee op vrijdag 22 mei in Amersfoort!

playthecityOp vrijdag 22 mei maken we kennis maken met gaming, als middel bij stedelijke ontwikkeling.

Daarvoor hebben we Play the City gevraagd om een presentatie te geven over hoe spel bij kan dragen aan complexe stedelijke ontwikkeling. Play the City ontwierp een gamemethode voor collaboratieve besluitvorming en conflictvermindering. Ze pasten deze succesvol toe in Istanbul, Amsterdam, Brussel en Kaapstad.

Na deze introductie gaan we zelf aan de slag. We behandelen een testcase door gebruik te maken van een door de laboranten van Kennislab Amersfoort ontworpen spel. Centraal deze middag staat het winkelcentrum Nieuwe Hof, waar zij al een aantal maanden onderzoek naar doen. Het winkelcentrum heeft te maken met problemen als leegstand en hangjongeren. Vanwege de aanwezigheid van verschillende stakeholders met diverse belangen in het gebied, een complex vraagstuk. We gaan met enkele spelelementen aan de slag waarbij verschillende stakeholders én u als stedelijk professional, in overleg gaan om tot een gezamenlijke oplossing van het vraagstuk te komen.

We sluiten af met een netwerkborrel. Meld u aan en doe mee!

Datum: vrijdag 22 mei, 15:00 – 17:30 uur
Locatie: Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort
Aanmelden: gratis, via onderstaand formulier (max. 15 deelnemers):

 

Dit evenement is geweest. U kunt zich niet meer aanmelden. 

IRIS in Nieuwland live!

Deze week ging het online buurtplatform Iris in Nieuwland live! Door oud-kennislaboranten Jules en Korné is hier de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Na hun stageperiode bij het Kennislab voor Urbanisme besloten zij van hun idee, toen nog met de naam Woond’r, een onderneming te maken. 

En dat is gelukt! Samen met een aantal actieve bewoners uit Amersfoort en hulp van Michel Vogler (www.halloijburg.nl) ontwikkelden ze een online buurtplatform.

2015-04-24 13_59_36-Iris in NieuwlandKorné: ‘Onze conclusie na een marktanalyse van buurtinitiatieven in opdracht van woningcorporatie Portaal was dat er al ontzettend veel gebeurt. Er zijn tig initiatieven die mensen lokaal met elkaar in contact brengen. Denk aan Thuisafgehaald, Peerby, Konnektid en Wehelpen. Nu willen we al deze initiatieven te koppelen in één digitaal wijkplatform.’

Samen met een groep actieve bewoners van Vathorst richtten Korné en Jules ‘Iris Wijk- & Buurtplatforms’ op. Verbonden mensen, dat is wat de stad volgens hen nodig heeft. Korné: ‘In je eentje krijg je niets voor elkaar. Je hebt vrijwel altijd hulp nodig van anderen. Daarvoor zijn verbonden mensen nodig die weten wat ze aan elkaar hebben. In Nieuwland leggen we daar de infrastructuur voor aan, die stuurt op deze waardevolle verbindingen. We laten ons hierbij inspireren door bestaande initiatieven als HalloIJburg.nl, een buurtnetwerk met ruim 3.000 leden.’

De twee ondernemers deden vooraf onderzoek naar de functies die zo’n digitale infrastructuur moet hebben, maar kwamen tot de conclusie dat hierop geen eenduidig antwoord bestaat. Jules: ‘Het is misschien een cliché, maar als je wilt dat mensen zich voor elkaar en de buurt inzetten moet je ze het gevoel van eigenaarschap geven. En dat betekent dat je ruimte moet geven aan diversiteit. Wijken verschillen van elkaar. Inwoners eveneens. Dus het perfecte buurtplatform is maatwerk. We bouwen de gehele infrastructuur daarom samen met de wijk. Zij beslissen welke functies het platform moet hebben en welke naam het krijgt.’

Natuurlijk is er wel een aantal uitgangspunten. Zo beschikt het platform over een sociale kaart, een soort Google voor de wijk. Hierop vind je alle verenigingen, bedrijven en instanties. Ook moeten alle activiteiten die op buurtniveau plaatsvinden een plek krijgen op de site. En misschien wel een van de belangrijkste: men moet wensen kunnen delen. Korné: ‘Stel je voor, ik heb de behoefte aan een bruine kroeg in mijn wijk. Dan kan ik deze wens via het platform delen met buurtgenoten. Als dan blijkt dat samen met mij tien andere buurtbewoners ook die wens delen en grote behoefte hebben aan een bruine kroeg, dan kun je samen in actie komen. Samen krijg je meer gedaan.’

De site is nog niet helemaal af. De komende maanden wordt gewerkt aan verbetering en ‘vulling’ van onder andere de agenda. Begin juni vindt de officiële lancering plaats. Bewoners en geïnteresseerden kunnen nu al een profiel aanmaken op www.irisinnieuwland.nl.

 

Leer Veilig Ontwerpen 7 mei in Borne

In en rondom het Twentse Borne bevinden zich belangrijke landelijke hoofdinfrastructuren. De bundeling van de A1/A35, het spoor dat door het hart van het dorp loopt en mogelijk komt de noordelijke aftakking van de Betuwelijn daarbij. De ambities van de gemeente zijn groot, met name in economische en sociaal-maatschappelijke zin. Toekomstvisie “Mijn Borne 2030” onderstreept dat. Maar hoe kan Borne een gezond en veilig dorp zijn en blijven? Leer veilig ontwerpen op 7 mei bij het kennisatelier dat we mede-organiseren!

In november 2013 is een goederentrein ontspoort bij Borne. De trein kwam pas na een aantal kilometers tot stilstand en vernielde het spoor. Er zat grind in, maar het had ook chloor of LPG kunnen zijn. In deze situaties hebben we het over groepsriciso’s, waarbij veel doden in één keer kunnen vallen. Deze kunnen door middel van een veilig ontwerp worden verkleind. Een onderwerp waar binnen de ontwerpwereld helaas nog relatief weinig aandacht voor is.

In 2015 organiseert het netwerk Ontwerp Veilige Omgeving daarom drie Kennisateliers ‘Ontwerpen voor een Veilige Omgeving’. Het Kennislab werkt hieraan mee en zoekt zes studenten die samen met vakprofessionals na willen denken over de veilige toekomst van Borne.

6 studenten die graag meer doen dan de opleiding van ze vraagt!

veiligheidWie zoeken we?
We zoeken een mix van studenten met een opleiding op het gebied van externe veiligheid en/of ruimtelijk ontwerp. En ontwerp is in onze beleving een breed begrip. We zoeken mensen een focus op het fysieke, economische en/of sociale.

 Wat we gaan doen:
>> Samen doe je onderzoek naar de achtergronden van de cases die centraal staat bij het Kennisatelier.
>> Dit doen we op 7 mei in Borne.
>> Je interviewt deskundigen en verwerkt dit onderzoek in een aantal posters.
>> Jouw onderzoeksresultaten dienen als input voor het Kennisatelier. Deze vindt plaats op 19 mei in Borne (lees hier meer achtergrond over deze case)
>> Daar mag je (als je tijd hebt) ook zelf aan deelnemen (deelname is niet verplicht).
>> Natuurlijk zorgen wij voor boterham en borrel.

logo-veilig-ontwerp Wat we geven:
>> Je krijgt 7 mei een inleidende lezing over externe veiligheid.
>> We leiden je in op de case.
>> Je krijgt het boek ‘Ontwerpen voor een Veilige Omgeving’
>> Je mag meedoen aan het Kennisatelier op 19 mei in Borne. Een bron van waardevolle extra kennis.
>> Het netwerk dat daar aanwezig is, wordt ook jouw netwerk.
>> Of je studiepunten krijgt voor deze opdracht, ligt aan je opleiding. Als we je daarbij kunnen helpen, doen we het graag.

Meld je nu aan via http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/kennisateliers-ontwerpen-voor-een-veilige-omgeving/trein

 

 

Werktuinsessie 29 mei: Wat leert logistiek van Airbnb en Uber?

De groei van bedrijven als Airbnb en Uber is niet bij te houden. Het zijn exponentiële organisaties, die mede door de slimme systemen erachter in staat zijn om met weinig middelen snel te kunnen groeien. Wat kan de logistieke sector leren van deze succesfactoren? Kunnen we de deeleconomie doorvertalen naar deze sector?

uberlogistiekDaar denken we samen met u over na op vrijdag 29 mei 2015 tijdens een Werktuinsessie in ons lab op Schiphol. Een alternatieve vorm, in plaats van het maandelijkse kenniscafé. Hierbij geen gastspreker, want de denktank zijn we zelf. We gaan onze eigen kennis delen, netwerken maken en oplossingen vinden rondom dit actuele thema. Doe mee!

Datum: vrijdag 29 mei, 16:00 uur ‐ 18:00 uur
Locatie: Amsterdam, bij de vestiging van ons lab op Schiphol
Kosten: gratis, maar maximaal plaats voor 10 externe gasten

Geef u nu op en doe mee!

Ja ik doe mee aan de werktuin ‘Uber meets logistiek’:

Aanmelden is niet meer mogelijk.

Lab organiseert Summerschool en Kennisateliers Veilige Omgeving

Na de vuurwerkramp in 2000 stond groepsrisico op de kaart in Nederland. En, hoe wrang ook, dat leidde tot allerlei acties die de ramp in Enschede hadden kunnen voorkomen. Typisch geval van ‘als het kalf verdronken is.’

veilige omgevingBeleidsmakers, externe veiligheidsdeskundigen, bedrijven, gemeenten, iedereen leerde de lessen van Enschede, alleen de ruimtelijk ontwerpers blijven achter. Groepsrisico’s, want daar hebben we het over in Enschede, worden te weinig meegenomen in het ruimtelijk ontwerp. (Voor wie nu al afhaakt: groepsrisico’s gaat over rampen waarbij veel dodelijke slachtoffers kunnen vallen.) Dat ontwerpers geen rekening houden met groepsrisico is raar, want juist ruimtelijk ontwerpers zijn specialist in het combineren van belangen. (meer…)

‘Geen hotdogs en patat’

Door Jan Jager, vakredacteur Vitale Stad

Het is half twee ’s middags. We hebben net patat achter de kiezen van onze eigen frietkot Patattes*, direct op de hoek van onze Amersfoortse redactie. We hebben er hard voor gewerkt, sommige collega’s hebben tijdens het Paasweekend gesport. Dus welverdiende kost, lijkt me. Maar niet als het aan de gemeente Amsterdam ligt.

hipsterDe gemeente Amsterdam geeft ondernemers de komende twee jaar de ruimte om te experimenteren met ‘foodtrucks’ op de openbare straat. Op zich een mooie geste, maar wel op voorwaarde dat de mobiele chefs ‘geen hotdogs en patat’ serveren. Dat staat in het initiatiefvoorstel ‘Lekker eten op de Amsterdamse straten’, waarin ambulancechefs zijn opgeroepen om met een voorstel te komen voor de rijdende keukens. De winnaars worden op woensdag 8 april bekendgemaakt.Tot nog toe waren foodtrucks vooral te vinden op festivalterreinen en filmsets en ik vind dat ze daar moeten blijven. Het gaat me niet zozeer om de foodtrucks zelf, maar om het feit dat de stad dicteert wat wel of niet lekker is. En vooral omdat de gemeente de keuze voor de foodtrucks motiveert vanuit de wens om een ‘divers en gezond’ voedselaanbod te scheppen, maar ze in de praktijk diversiteit tegenhoudt.Het lijkt er meer op dat Amsterdam met de foodtrucks een exacte kopie wil worden van andere hipstersteden. Sterker nog: ik voorzie een nieuwe monocultuur in onze steden waar de smaak van de blanke, goedgeschoolde en kapitaalkrachtige hipster andere smaken verdringt. En zo wordt Amsterdam geleidelijk aan een monocultuur van latte­­ drinkende en groenteburgers etende hipsters, net zoals Berlijn.

Gentrifizierung in Neukölln

Op monocultuur slaat een stad dood en in denk dat het juist aan de stad is om diversiteit te waarborgen. De gemeente Amsterdam streeft dat ook na in haar ‘ongedeelde stad’-beleid, maar ondertussen gentrificeert de stad als nooit tevoren. Het is niet aan de stad om dit proces te stimuleren!Want gentrificatie heeft z’n schaduwkanten, luistert u maar naar deze ondernemer in Neukölln die op ongeëvenaarde wijze de verandering in zijn Berlijnse wijk gadeslaat.En wat eet u zelf het liefste? Een patatje of een groenteburger?

*Patattes serveert verantwoorde, traditionele, handgesneden patat
Jan Jager
j.jager@elba-rec.nl / @JanHFJager

Lab spreekt op Overheid 360°

Op 22 en 23 april 2015 staat de Jaarbeurs in Utrecht in het teken van de nieuwe overheid. Een beurs die eerder bekend was onder Overheid & ICT, nu in een nieuw jasje. Want de digitale overheid gaat niet alleen over automatisering, maar over veel meer dan dat. Namelijk ook over het creëren van nieuwe netwerken en het genereren van business.

Het Kennislab is gevraagd om hierover een sessie te organiseren, vanwege onze ervaringen in de Amsterdamse Westas. Dit gebied waarover twee jaar geleden alleen nog maar door partijen zelf werd gesproken, verscheen vandaag in het Parool. De succesformule: een levendig netwerk van partners met een gezamenlijk doel. Namelijk de regio verder brengen, door samen innovatieve ideeën te omarmen. De volgende stap is het openen van een Smart Logistics Hub, waar ook het mkb in contact wordt gebracht met deze innovaties. Zo dichten we samen de innovatiekloof.

Hoe je vanuit nieuwe ideeën een netwerk bouwt en van daaruit business genereert leer je op 23 april van ho0fdlaborant Jan-Willem Wesselink. We zijn vereerd op dit congres te mogen spreken!

Kijk voor het verder programma op www.jaarbeursoverheid360.nl

Lab kritiseert deeleconomie in de Volkskrant

Het Kennislab voor Urbanisme mocht het afgelopen weekend in de Volkskrant zijn licht laten schijnen over de deeleconomie. Een blog uit 2013 heeft ons tot ‘zelfbenoemd criticus’ gemaakt, want al eerder haalden we Radio5 en Quote.

deeleconomie in volkskrantLees hier het artikel in de Volkskrant (april 2015) (pdf).

Lees hier het artikel in Quote (april 2014).

En luister hier de Radio5-uitzending (juni 2013).

Op dit moment zijn we vooral bezig met de on-demand-economy. Uiteraard ook zijn we ook nu kritisch.

Jetzt geht’s los

lab ruhr bijeenkomstVanaf september gaan de deuren van Lab Ruhr open  in Dortmund. Een nieuwe vestiging van het Kennislab voor Urbanisme, met centrale thema Möglichkeitsräume. De kick-offbijeenkomst van afgelopen donderdag was succesvol. De eerste founding partners hebben zich gemeld.

Netwerk, een brug tussen Nederland – Duitsland (en andersom) en innovatie. Dat zijn de drie hoofdredenen waarom de aanwezigen van de kick-off in Dortmund geïnteresseerd zijn in Lab Ruhr. De mix van stedebouwkundigen, architecten, planners een woningcorporatie en het regionale samenwerkingsorgaan van het Ruhrgebied, waren enthousiast. ‘Het idee om samen met studenten, out-of-the-box te denken over nieuwe businessmodellen en projecten vind ik ontzettend uitdagend’, reageert Stefan Gärtner (RAUMKAPITAL) naar aanleiding van de bijeenkomst.

Lab Ruhr is een initiatief van Schulten Stadt- und Raümenentwicklung (SSR), een stedebouwkundig bureau in Dortmund. Experimenteren met nieuwe projecten op ogenschijnlijk kansloze plekken, daar gaat het om in dit lab. En die plekken zijn er genoeg. Van de tweehonderd mijnschachten die er ooit actief waren, zijn er nog maar vier in gebruik. Meer dan 3000 hectare braakliggend terrein bleef achter, zonder functie, zonder bestemming. En niet alleen dat. Stinkende en zwaar vervuilde rivieren, werkeloosheid, armoede en een vergrijzende bevolking bleef achter.De vele open plekken die deze economische teloorgang tot gevolg heeft, biedt kansen om te experimenteren met nieuwe projecten in de openbare ruimte. Ze kunnen functioneren als experimenteergebieden. In een mooi Duits woord: Möglichkeitsräume.

Regional Verband Ruhr en SSR zoeken naar nieuwe impulsen die een Möglichkeitsräum weer tot leven kunnen wekken en daarmee ook de regionale ontwikkeling stimuleren. Möglichkeitsräume zijn plekken, gebouwen of publieke ruimten waar niemand zich om bekommert. In binnensteden, aan de rand van de stad, of in het buitengebied. Het zijn plekken waar geen enkele partij een plan voor heeft, waar geen belangen spelen en waar niets te verliezen is. Juist op die plekken is ruimte voor nieuwe projecten en ideeën . Een enorme kans. Een Möglichkeitsräum.

Mach mit!

www.kennislab.de

Of download hier de brochure

 

 

 

Wat hebben pop-up stores en games met elkaar gemeen?

Blog van Kennislaborant Robin de Krijger, student Nieuwe Media en Digitale Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Hij loopt stage bij Lab Wonen & Zorg, waar momenteel wordt nagedacht over een oplossing voor leegstand in buurtcentrum Nieuwland.

Het fenomeen ‘pop-up’ is geen speeltje, maar heeft wel speelse kwaliteiten

Als gamer en gameonderzoeker ben ik gewend om in geheel nieuwe werelden te stappen. Van post-apocalyptische werelden in Fallout tot mijn eigen utopische wereld in Sim City. Op donderdag 26 maart stap ik in een voor mij geheel nieuwe magische wereld. Dit keer geen game, maar een event. Ik ga naar het nationaal kennisevent Pop-up Now te gaan. Hier zal ik mijn kennis verbreden over pop-up winkels.

Een pop-up winkel is in het kort een tijdelijke winkel, die plotseling in het straatbeeld verschijnt. Vaak verschijnen deze winkels in een bestaand gebouw, dat leeg staat. Echter wil ik niet alleen veel leren, ook wil ik een vermoeden toetsen. Ik denk namelijk dat de werelden van games en de pop-up retail wel eens dichter bij elkaar zouden kunnen liggen dan je zou denken. Als we namelijk de kwaliteiten en eigenschappen van beiden vergelijken, dan zie je dat games en pop-up winkels allebei speelse kwaliteiten bezitten.

Beiden hebben namelijk de verleidings- en verkoopkracht van tijdelijkheid in zich met hierbij de mogelijkheid om te experimenteren. Ze zien daarbij onzekerheid als een kwaliteit, in plaats van een gevaar.

Een game wereld of spel is altijd een tijdelijke staat, met zijn eigen regels, waar men in en uit kan stappen. Dit geeft de speler de mogelijkheid om te experimenteren. Het spel kan immers opnieuw worden begonnen, mocht de speler game over gaan of het anders willen aanpakken. Daarnaast weet je vaak nooit helemaal, hoe een game gaat uitpakken en zorgt deze onzekerheid voor een spanning, die het leuk maakt games te spelen.

The_Beatles_Double_Decker_Pop-up_BusDezelfde kwaliteiten gelden naar mijn mening voor pop-up winkels. Door tijdelijkheid van de contracten van de pop-up winkel is er meer ruimte om te experimenteren. Mocht een concept niet werken zitten retailers niet vast aan langdurige contracten en kan een andere ‘speler’ het opnieuw proberen. Voor de consument is de nieuwigheid en onzekerheid, die een pop-up winkel met zich meebrengt, een extra trigger om de winkel te gaan ontdekken.Beiden hebben hiermee een fun factor en zijn ervaringsgericht, iets wat mensen graag willen (de Lassus & Freire, 2014).

Rupert Parker Brady van Retailwatching.nl ziet, dat de gevestigde orde ook de trend van pop-up winkels om deze reden omarmt. Het is volgens hem een direct gevolg van de behoefte om te experimenteren in reactie op veranderend winkelgedrag. Het fenomeen pop-up is hiermee geen speeltje, maar een serieuze business-propositie voor kleine en grote partijen, die actief zijn in de dienstverlening, consumer brands, media, retail en technologie (Brady, 2014). Ik denk echter wel dat pop-up stores alleen succesvol kunnen blijven als ze hun speelse kwaliteiten blijven omarmen, omdat dit de pop-up store leuk maakt.

Een andere reden waarom ik benieuwd ben naar het event is, omdat de wereld van de pop-up retail mij en Kennislab misschien wel wat te bieden heeft voor het probleem, waar wij mee bezig zijn. Namelijk winkelcentrum ‘de Nieuwe Hof’ in de wijk Nieuwland in Amersfoort. In dit winkelcentrum staan een relatief groot aantal winkels leeg, wat vervelende consequenties heeft.  Onder andere omzetdalingen voor de winkeliers en een verminderd aanbod van winkels dan voorheen.

Zou het mogelijk zijn om hier pop-up winkel te starten? Dat zal vanmiddag tijdens het kenniscafé met Joost Nicasie nog wel ter sprake komen. Reageren mag ook door hieronder een bericht met je mening te plaatsen. Of een pop-up winkel tot de mogelijke oplossing behoort lees je in een volgende blogpost.

popupHet kennisevent voor pop-upretail vindt plaats in het toekomstige ‘Forum Rotterdam’ in het Rijksmonument Coolsingel 119 in Rotterdam op donderdag 26 Maart 2015, van 9:00 tot 17:30 met aansluitend een borrel. Voor meer informatie kijk op: http://www.startpopupnow.nl/.

Bronnen

Brady, R. P. (2014). De doorbraak van 2015: Pop-up retail.http://www.retailwatching.nl/formules/artikel/wTV0YBBaSWWpuL9AUK1U1w-0/de-doorbraak-van-2015-pop-up-retail-.html

Lassus, C. de, & Freire, N. A. (2014). Access to the luxury brand myth in pop-up stores: A netnographic and semiotic analysis. Journal of Retailing and Consumer Services, 21(1), 61-68.

 

Lees hier Robin’s vorige blog over de sociale, smart city.

Brainstorm mee: de toekomst van het buurtcentrum

Het kenniscafé van lab Wonen & Zorg vrijdag 20 maart staat in het teken van buurtcentra. Hoe ga je leegstand en verloedering tegen? Winkelstraatmanager Joost Nicasie legt het uit: ‘Zorg dat je de juiste ondernemers en functies op de juiste plek krijgt en houdt’.

Buurtcentra hebben het moeilijk. Internet, vergrijzing, economische crisis en andere leefstijlen veranderen ons winkellandschap. Vaak ten koste van buurtcentra, waar toenemende leegstand zowel sociale, als economische en fysieke gevolgen voor de buurt heeft. En het einde is nog niet in zicht als we de voorspellingen mogen geloven. Tenzij we nu ingrijpen met innovatieve winkelconcepten en nieuwe voorzieningen, waar de wijk wél behoefte aan heeft. Met andere woorden: als we zorgen dat we de juiste ondernemer op de juiste plek krijgen. Hoe doe je dat? Daar gaan we mee aan de slag tijdens het kenniscafé Wonen & Zorg op vrijdag 20 maart met gastspreker Joost Nicasie (Areaal Advies).

Joost Nicasie werkte als winkelstraatmanager in Amsterdam, Den Haag en Deventer en was ook betrokken bij het project Vastgoedcoördinator in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Een typische Vogelaarwijk, maar sinds de opknapbuurt is van die status weinig meer over. Het lukte om in samenwerking met vier corporaties nieuwe invullingen aan Bedrijfsonroerend Goed te geven waardoor de wijk zowel in economische, fysieke als sociale zin een upgrade kreeg. Deze best practice maakt Nicasie de perfecte gastdocent voor de middag!

Facts & Figures
Datum: vrijdag 20 maart
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41
Tijd: 15:00 – 17:00 uur, met aansluitend een netwerkborrel

Aanmelden: via het aanmeldformulier op www.kennislabvoorurbanisme.nl/buurtcentra

Hans Leeflang neemt vernieuwde Vitale Stad in ontvangst

Het Kennislab voor Urbanisme leest Vitale Stad, hét vakblad voor de nieuwe stadsmaker. Het afgelopen jaar onderging dit blad een metamorfose. Een nieuwe uitstraling, zowel inhoudelijk als qua vormgeving. ‘Want,’ stelt hoofdredacteur Jan-Willem Wesselink, ‘de markt heeft behoefte aan een blad dat niet alleen vragen stelt, maar ook antwoorden geeft.’ Woensdag 18 maart wordt het eerste exemplaar uitgereikt aan Hans Leeflang op het hoofdpodium tijdens de Vakdagen Stad & Ruimte in Zaanstad.

Vitale Stad onderging het afgelopen jaar een metamorfose. Naast inhoudelijke achtergronden bevat het blad nu ook secties met inspiratie, ideeën, tools, praktijkvoorbeelden en tests. Het doel: steden beter maken, nu en in de toekomst. Hiermee is het blad een must voor iedereen die op een vernieuwende manier bezig is met stedebouw.

Hoofdredacteur Jan-Willem Wesselink zal op het hoofdpodium van Stad & Ruimte het eerste exemplaar uitreiken aan Hans Leeflang, directeur Kennis, Innovatie en Strategie bij het ministerie van I&M en bestuurslid van het Jaar van de Ruimte. ‘Er wordt in Nederland vaak nagedacht over de waarom-vraag. Belangrijk, maar als je problemen wilt oplossen is de hoe-vraag de enige écht relevante vraag. In Vitale Stad willen we die concretiseringsslag maken, door voorbeelden te geven en de stadsmaker 2.0 te voeden met handvatten, voorbeelden en inspiratie’, aldus Wesselink.

Alle bezoekers van het vakevenement Stad & Ruimte (www.stadenruimte.nl) ontvangen een gratis exemplaar van het blad met daarbij een exclusieve aanbieding. Vitale Stad is een uitgave van Elba-Rec, verschijnt vier keer per jaar, heeft een oplage van 4.000 en is inmiddels bezig aan zijn achttiende jaargang.

In het eerste nummer onder meer:

>> Playboy’s apartment 2015

Hoe en waar woont de stedelijke vrijgezel? ‘Passen de traditionele woonvormen wel bij de wensen van de urbane bachelors? Vitale Stad sprak met architect Joseph Grima en Maartje Duin van de Single Issue Partij over het Playboy’s apartment van de toekomst. De stad is het huis van deze nieuwe generatie. Lees hier alvast de preview met dit artikel > http://elbamedia.onlinetouch.nl/236.

>> Datamonitoring in hartje New York

Hudson Yards, het grootste Amerikaanse private vastgoedontwikkelingsproject aller tijden, wordt van top tot teen voorzien van sensoren. Ze meten niet alleen fysieke gegevens, maar ook gedrag. Professor Kontokosta (New York University) legt uit hoe deze proeftuin kan leiden tot een hogere kwaliteit van leven in de steden wereldwijd.

>> De imperfecte stad

Een stad hoeft niet ‘af’ te zijn. Sterker nog, als dat het geval is slaat creativiteit dood. Vitale Stad was te gast in het Unperfekthaus in Essen, waar de chaotische omgeving innovatie teweeg brengt. We vertaalden deze filosofie door naar de stad. Een innovatieve stad is een ‘imperfektstad’.

Noot voor redactie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette van Beusekom, l.vanbeusekom@elba-rec.nl

Een urban business generator

Nieuwe ideeën, nieuwe business, nieuwe netwerken. Dat is in zes woorden waarom het Kennislab voor Urbanisme bestaat. En inmiddels leverde dat zes start-ups op, die met hun idee de stad nu, en in de toekomst een nog betere plek maken. De nieuwe generatie stadsmakers noemen wij ze. Zij die niet afwachten tot de gemeente met een goed plan komt, maar zelf actie ondernemen door vanaf de zijlijn nieuwe coalities te smeden. Met hulp van een sterk netwerk van partners natuurlijk.

Als Kennislab zijn wij trots op deze start-ups die besloten hebben om de ideeën uit het lab door te ontwikkelen tot een echt product. Een aantal van hen is momenteel bezig met het opzetten van de eerste pilots, anderen praten momenteel met serieuze investeerders. Met andere woorden: het Kennislab kan zichzelf nu echt een urban business generator noemen.

Start-ups van oud-Kennislaboranten

Maarten Duijts & Matthijs Baardewijk

koppelhuisHet Koppelhuis verbindt mensen op lokaal niveau die iets voor elkaar kunnen betekenen. Dat begint bij een praktische reden: er moet een directe aanleiding zijn om iemand te leren kennen. Voor een kleine contributiebijdrage per maand word je lid van de community het Koppelhuis. Binnen deze verenigde groep buurtgenoten is de norm: “wat kun je voor elkaar betekenen?”. Het Koppelhuis is gesitueerd op een fysieke plek waar leden elkaar ontmoeten tijdens activiteiten. Naast een community is het Koppelhuis dus een methodiek om buurthuizen gezond te exploiteren. Lees verder op deze pagina, of kijk op www.koppelhuis.nl

Korné Boekholt & Jules Pollaert

irisIRIS is een mediaplatform waarop wijkbewoners, verenigingen en instanties elkaar ontmoeten, van elkaar leren, wensen met elkaar delen en elkaar helpen. IRIS is niet bang voor de moderne communicatiemiddelen, maar wil ze juist omarmen en inzetten zodat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij en participatie bevorderen. De wijkbewoners bouwen hun eigen platform, door zelf aan te geven welke functionaliteiten voor hen van belang zijn. Dit maakt het draagvlak groter en versterkt de lokale identiteit. Samen wordt het perfecte buurtplatform gerealiseerd. Aan het begin van 2015 wordt met een pilotversie gestart in Nieuwland, Amersfoort. www.irisinamersfoort.nl

Joost Hermans & Koen Brundel

zorgtogoZorgtoGo is een slim matchingplatform bedacht door Joost en Koen, om zorg voor hulpbehoevenden op een alternatieve manier te organiseren. Uitgangspunt: wederkerigheid. Kinderen van hulpbehoevende ouders willen graag dat zij goed verzorgd worden. Maar door geografische afstand en comfort zones kan dat belemmerd worden. Het platform zoekt naar een match op lokaal niveau. Als ik me inschrijf, word ik gekoppeld aan een persoon die bij mijn bejaarde moeder in de buurt woont, en de ouders van een ander ZorgtoGo-lid wonen bij mij in de buurt. We houden bij elkaars ouders een oogje in het zeil. ZorgtoGo is momenteel in gesprek met investeerders die interesse hebben in het platform. www.zorgtogo.nl

Jules Pollaert & Korné Boekholt

woondrWoond’r is een adviesbureau met de missie: het voor zo veel mogelijk mensen gemakkelijk maken om weer eigenaar te worden van zijn/haar eigen leefomgeving. Initiatiefnemers Jules en Korné zoeken naar creatieve oplossingen die antwoord geven op problemen die zich voor doen in een samenleving die constant onderhevig is aan snelle verandering. De focus ligt op praktische beantwoording van theoretische vraagstellingen, waarbij nieuwe concepten, strategieën en methoden op een eigen manier worden geïnterpreteerd. www.woondr.nl

Mark Noordzij

cartographyThe Cartography Factory is een jong bedrijf opgericht door oud-kennislaborant Mark Noordzij, op het vlak van geo-analyse en cartografie. Mensen en bedrijven zijn datamachines geworden die constant data genereren over hun locatie, hun interesses en hun koopgedrag. Deze explosie aan datageneratie en dataverzameling wordt ook wel de opkomst van Big Data genoemd. In de afgelopen jaren is er een nieuwe industrie ontstaan rondom het managen, verwerken en consumeren van deze Big Data. Een interessante en broodnodige ontwikkeling, maar de echte vraag blijft hoe we die enorme hoeveelheden data in kunnen zetten om zinvolle inzichten te verwerven. The Cartography Factory gelooft dat een geoperspectief hierbij van waarde kan zijn en richt zich daarom op het verwerken, analyseren en visualiseren data om zo tot nieuwe inzichten te komen die besluitvormingsprocessen kunnen ondersteunen. www.cartographyfactory.nl

Abel Malschaert

logobloxBuurtBloX is een sociale onderneming gericht op het creëren van sterke en vitale buurten. Buurtblox stimuleert daarbij het sociale en het economische domein van buurten, omdat beide aspecten in een buurt goed moeten functioneren wil er een zelfredzame community ontstaan. Buurtblox is een game, die door middel van spelelementen buurtbewoners aanzet tot gewenst gedrag, terwijl die buurtbewoners zelf kans maken op kortingsacties van lokale ondernemers. Zo wordt het eerste contact tussen buurtgenoten gestimuleerd en worden mensen aangespoord om voor elkaar de handen uit de mouwen te steken. www.buurtblox.nl

 

Masterclass veranderen voor gemeenten

Met het oude denken behaalt u als gemeentelijk professional niet langer de gewenste resultaten. U moet anders denken, anders doen. Met de Masterclass Game-Changers leert u hoe u nieuwe rollen en werkwijzen in de gemeentelijke organisatie op gang brengt.

U bent een gedreven gemeentelijke professional in de positie om mee te sturen in de veranderingen waar uw organisatie voor staat. De omgeving waarin u en uw collega’s opereren is sterk aan het veranderen; in plaats van voor de burger te werken, daagt deze u nu uit met hem mee te doen. Decentralisaties en krimpende budgeten zorgen voor een heroriëntatie op taken en verantwoordelijkheden.Beeld-Game-changers

Tijdens deze tweedaagse masterclass hebben we aandacht voor vernieuwende praktijken en uw rol als game-changer. Tijdens dag 1 voeren we interessante discussies aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden en kijken we naar de invulling van game-changers.

Welke uitdagingen ervaart u en hoe gaat u ermee om? Dag 2 staat in het teken van harde en zachte handelingsperspectieven vanuit de invulling van game-changers. Wat betekent de verandering voor strategie, systemen en structuur van de organisatie? En wat zijn consequenties voor persoonlijke competenties, leiderschapsstijl en cultuur? We leren van twee gemeenten – groot en klein – die reeds belangrijke stappen hebben gezet: Amsterdam en Oude-IJsselstreek.

Dit alles doen we aan de hand van discussies, rollenspellen, lezingen en excursies. Na afloop van deze masterclass maakt u het verschil!

ADAD model S3v1 laag 1

>> Bekijk hier het programma voor de masterclass
>> Bekijk hier informatie over de sprekers
>> Bekijk hier meer informatie over gamechangers

Facts & Figures
Datum:  15 en 29 april 2015
Locatie:  Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Kosten: € 1.250,- inclusief BTW
Aanmelden: w.louwen@elba-rec.nl

De Masterclass Game-Changers is een initiatief van:Logo-ELBA-REC

Over onze masterclasses

De Stichting Kennislab voor Urbanisme heeft zich tot doel gesteld om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en planologie. Dat doen we door onze labs, maar ook door het aanbieden van afgeleide producten als summerschools, bootcamps, masterclasses en cursussen.

>> Wij willen dat onze masterclasses zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de deelnemers. Daarom hebben we hier op een rij gezet onder welke voorwaarden wij masterclasses aanbieden.
>> Op al onze producten (dus ook op de masterclasses) zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn hier te downloaden.

Laborant Robin: ‘Een smart city kan ook een social city zijn’

meetjestadBlog van Robin de Krijger (student Nieuwe Media & Digitale Cultuur en laborant in Lab Wonen & Zorg)

Op 20 februari was ik bij de start van het driejarig project Meet je stad!. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort, Waterschap Vallei en Veluwe, Gerb& en De War en de inwoners van Amersfoort. In dit project worden de inwoners van Amersfoort opgeroepen zelf klimaatmetingen te doen in hun omgeving en zo unieke data op wijkniveau te genereren. Alle data wordt gedeeld met een netwerk en via internet met elkaar gedeeld. Dit om de gevolgen en beleving van klimaatverandering in de wijk in kaart te brengen.

Het precieze doel van deze onderzoeken staat weliswaar nog niet vast, maar wel hopen de initiatief- nemers met de metingen inzicht te krijgen in de gevolgen van klimaatverandering voor Amersfoort en per wijk te kunnen bepalen wat er nodig is om in de toekomst hier zo weinig mogelijk negatieve gevolgen van te ondervinden. Om de bewoners van Amersfoort handvaten te geven voor gedegen onderzoek vindt er naast het project ook een basiscursus wetenschap plaats.

Een smart city kan ook een social city zijn

De initiatiefnemers zien het project hiermee als een vorm van burgerwetenschap, waarbij andere stakeholders, zoals de gemeente wel mee mogen doen en mee mogen denken, maar niet mee mogen bepalen, wat er op de onderzoeks-agenda staat. Het project is hiermee een initiatief, dat de “wisdom of the crowd” wil benutten en als visie heeft, dat dit zorgt voor meer draagvlak voor klimaatadaptatie in de wijk dan een onderzoeksrapport van de gemeente. Daarnaast zal het volgens de initiatiefnemers ook meer creatieve denkers met goede plannen en ideeën samen brengen dan een onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente kan bewerkstelligen.

Het project is ook een eerste stap, die hopelijk laat zien, dat een smart city ook een social city kan zijn, waar digitale mediatechnologieën mensen in staat stellen om op te treden als mede-scheppers (co-creators) van leefbare en levendige steden (De Lange & De Waal, 2013).

Het project creëert hiermee ‘ownership’ voor het klimaatprobleem in Amersfoort. Hierbij moet men niet denken aan de bezittelijke vorm van ownership, maar een collectieve en actieve houding. Deze solidaire en actieve notie van eigendom benadrukt, dat het stadsleven niet alleen een kwestie van het vermijden van wrijving is, maar dat het ook de bereidheid vereist om te beïnvloeden, dat het wil raken aan dingen en andere mensen en om iets of iemand in beweging te zetten. Het geeft de stadsbewoner verantwoordelijkheid voor een gemeenschappelijk probleem en het nemen van maatregelen op dit gebied (De Lange & De Waal, 2013 uit: Thrift, 2004; de Lange, 2013).

Een social city start lokaal

Zelf deed mij dit project denken aan the Air Quality Egg. Dit al in 2012 ontwikkelde “weer-ei” installeert men thuis, waarna het milieugegevens verzamelt over je buurt en deelt op het web. Samen met weer-eitjes over de hele wereld vormt het een gemeenschappelijk luchtkwaliteit- detectie-netwerk.

Waarom dan toch eenzelfde soort project starten, als er al een bestaande community met sensors is? Naar mijn idee is het voordeel van Meet je stad!, dat het lokaal is opgezet in plaats van internationaal. Hierdoor is te verwachten, dat de metingen van Meet je stad! meer met elkaar in verband staan, waardoor er interessantere uitkomsten uit kunnen komen en het een abstract vraagstuk, zoals klimaatverandering ook behapbaar maakt door de belevingswereld van stadsgenoten erbij te betrekken. Het sluit hierbij aan bij de trend / visie van de overheid van de participatiemaatschappij, waarbij een ‘energieke samenleving’ van burgers en organisaties zich actief en assertief opstelt en mee denkt over oplossingen voor in dit geval de klimaatverandering en het milieu in Amersfoort.

Omdat het verzamelen van data wellicht wat abstract blijft heb ik hier al een aantal praktische en kunstzinnige toepassingen op een rijtje gezet die wellicht met de data van Meet je stad! op een aangepaste manier voor Amersfoort gerealiseerd kunnen worden.

dontflushvoorbeeld 1 – Dont Flush Me

Het idee achter dit project is om de bewoners van New York de vervuiling in de haven te laten helpen verminderen. Op jaarbasis wordt er namelijk ongeveer 27 miljard liter ongezuiverd afvalwater in de haven gedumpt. Dit komt, omdat de riolering vaak overbelast is, waardoor het vervuilde water wordt overgestort naar de haven. Door metingen te doen met sensors, wanneer dit gebeurt kunnen bewoners er bewust van worden gemaakt via meldingen op Twitter, de eigen website en de Visualight (een lamp die van kleur verandert om een melding te maken), dat het beter is om niet door te spoelen.

Wellicht heeft Amersfoort ook zo’n probleem op kleinere schaal en kan er eenzelfde soort meldingssysteem ontstaan (http://dontflush.me).

voorbeeld 2 – Living Light

Living Light is een kunstwerk ontworpen door Soo-in Yang en David Benjamin van architectenbureau The Living.livinglight Het is een permanent paviljoen in het Peace Park in Seoul, dat op een interactieve manier informatie geeft over de luchtvervuiling in de verschillende wijken van Seoul. Elk paneel vormt een wijk, die oplicht op volgorde van beste naar slechtste luchtkwaliteit. Dit wordt gebaseerd door te kijken naar de 27 real-time sensoren van het Koreaanse Ministerie van Milieu. Daarnaast lichten de panelen op als de luchtkwaliteit beter is op die dag dan in dezelfde periode het jaar daarvoor.

In dit project zijn de data dus gebruikt op een creatieve manier om mensen bewust te maken van de verschillen qua luchtvervuiling per wijk. Als dit bij Amersfoort ook gemeten wordt kan eenzelfde soort kunstwerk ontstaan.

Van quantified self naar quantified environment

Naast kunstprojecten en milieuprojecten zie ik in de toekomst de weer- en luchtvervuiling-data gebruikt worden in zogenaamde ‘quantified-self apps’. Dit omdat niet alleen je eigen conditie van invloed is op de tijd van je gelopen hardlooprondje, maar ook de conditie van de omgeving, waarin je dat rondje loopt. Zo zal je in een vervuilde omgeving langzamer lopen, omdat je minder lucht krijgt (of zal je juist sneller gaan lopen, omdat je lucht nodig hebt?). Hiermee zijn de mogelijkheden voor Meet je stad! eindeloos.

Mocht Meet je stad! slagen dan is het hiermee een project, dat de collectieve intelligentie van de samenleving benut voor het realiseren van publieke doelen en hiermee wellicht als voorbeeld kan dienen voor andere steden. Ik zal daarom met grote interesse dit project blijven volgen en wellicht zelf mee doen. Wordt vervolgd!

Literatuurlijst

Michiel de Lange, 2013. The smart city you love to hate: Exploring the role of affect in hybrid urbanism.
Michiel de Lange en Martijn de Waal, 2013. Owning the city: New media and citizen engagement in urban design.
Nigel Thrift, 2004. Intensities of feeling: Towards a spatial politics of affect.

 

Hoe houd je de lokale bakker in het buurtcentrum?

buurtcentrumDe juiste ondernemer op de juiste plek

Internet, vergrijzing, economische crisis en andere leefstijlen veranderen ons winkellandschap. Vaak ten koste van buurtcentra, waar toenemende leegstand sociale, economische en fysieke gevolgen voor de buurt heeft. En het einde is nog niet in zicht als we de voorspellingen mogen geloven. Tenzij we nu ingrijpen met innovatieve winkelconcepten en nieuwe voorzieningen, waar de wijk wél behoefte aan heeft. Met andere woorden: als we zorgen dat we de juiste ondernemer op de juiste plek krijgen. Hoe doe je dat? Daar gaan we mee aan de slag tijdens het kenniscafé Wonen & Zorg op vrijdag 20 maart met gastspreker Joost Nicasie (Areaal Advies).

Joost NicasieJoost Nicasie werkte als winkelstraatmanager in Amsterdam, Den Haag en Deventer en was ook betrokken bij het project Vastgoedcoördinator in de Amsterdamse Transvaalbuurt. Een typische Vogelaarwijk, maar sinds de opknapbuurt is van die status weinig meer over. Het lukte om in samenwerking met vier corporaties nieuwe invullingen aan Bedrijfsonroerend Goed te geven waardoor de wijk zowel in economische, fysieke als sociale zin een upgrade kreeg. Deze best practice maakt Nicasie de perfecte gastdocent voor de middag!

We zien u graag op 20 maart!

Facts & Figures
Datum: vrijdag 20 maart
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41
Tijd: 15:00 – 17:00 uur, met aansluitend een netwerkborrel

 

 

Kennislab Ruhr op Stad en Ruimte

kennislab ruhr stad en ruimte staandDe stand van het Kennislab voor Urbanisme kleurt zwart, rood en geel tijdens de vakdagen Stad en Ruimte op 18 en 19 maart. Vanwege de opstart van ons Kennislab Ruhr  is er veel aandacht voor Duitsland op de stand in ons programma tijdens de themasessie Nieuwe Stadsmakers.

Daar kunt u bij zijn door zich (gratis) aan te melden voor de vakdagen Stad en Ruimte. U hoeft zich niet aan te melden voor de deelsessies.

 

SeniorLab helpt nieuwe laboranten op weg

Eerste junior-seniorbijeenkomst succes!

Sinds vorig jaar is het Kennislab voor Urbanisme een lab rijker. Senior-professionals ondersteunen de jongeren in de vorm van het SeniorLab. De eerste bijeenkomst tussen beide vond afgelopen vrijdag plaats bij onze partner SADC in de Amsterdamse Westas. Het resultaat: vier grote A0 vellen met nieuwe inzichten en ideeën. De studenten kunnen weer even vooruit!

IMG_20150227_152008Het SeniorLab fungeert als spiegel voor de studenten in de labs. Ze zijn ongebonden, kijken fris tegen het werk van de studenten aan én staan nog midden in het werkveld. Dat bleek ook uit hun enthousiasme en vele ideeën afgelopen vrijdag.

De opzet van de SeniorLab-bijeenkomsten is eenvoudig, maar doeltreffend. De studenten trappen af met een pitch van hun voortgang, waarna de seniors hun feedback geven in de vorm van het bekende wereldcafé. De seniorlaboranten verdelen zich over de groepjes studenten en schuiven iedere tien minuten door. Na afloop worden de ideeën met elkaar uitgewisseld.

IMG_20150227_165625Het SeniorLab bestaat inmiddels uit zes laboranten. Inititaiefnemers Pieter Buisman en Floris Marcus willen het SeniorLab verder uitbouwen. ‘Mijn expertise ligt vooral in stedelijke vernieuwing en de woningmarkt’, stelt Buisman, ‘en in wat ik ‘gebiedsondernemen’ noem: activeren van lokale waarden. Floris richt zich vooral op omgevingsvisies voor steden en regio’s, in Nederland en in het buitenland.’ Marcus: ‘Daar willen we andere expertises aan toevoegen, onafhankelijke denkers en doeners vanuit verschillende achtergronden en netwerken, maar wel allemaal met een passie voor de stad en plezier in het onderlinge debat.’

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het SeniorLab, neem dan contact op met de initiatiefnemers via seniorlab@kennislabvoorurbanisme.nl of kijk hier. De volgende bijeenkomst staat gepland op 10 april 2015.

Mach mit im Ruhrgebiet

Kennislab RuhrSoms doet zich een kans voor die te interessant is om te laten lopen. Onze samenwerking met het Regionalverband Ruhr en stedebouwkundig bureau SSR uit Dortmund behoort tot die categorie. Het is té interessant en té spannend en té leuk om de stap naar het Ruhrgebied niet te zetten. En dus zetten we hem. En nu zoeken we partijen die met ons mee willen. (meer…)

Circulaire economie als leidraad voor ruimtelijk beleid Westas

Circulaire Economie als uitgangspunt voor Ruimtelijke Ordening, hoe werkt dat?

Binnenkort wordt het Manifest ‘WESTAS daar draait het om’ afgerond. Een eerste stap in het aanjagen van de circulaire economie voor de ontwikkeling van de Westas. Initiatiefnemers: de Haven van Amsterdam, Greenport Aalsmeer en Schiphol/SADC. We vroegen Bert Krikke of en hoe deze Circulaire Economie een plek moet en kan krijgen in het (ruimtelijk) beleid van de regio. Op 19 februari deed hij zijn verhaal tijdens het kenniscafé Westas.

https://leefbarestad.files.wordpress.com/2015/02/a.jpgCirculaire economie is niet nieuw

Al in 1977 gaat de Europese Gemeenschap in haar 2e Milieu Actie Programma (MAP) in op een strategie die erop is gericht om producten op een zodanige wijze te ontwerpen dat verspilling wordt vermeden en terugwinnen wordt vergemakkelijkt. Verder is de strategie er op gericht om de duurzaamheid van producten te verlengen, niet vernieuwbare grondstoffen te vervangen en materialen in alle stadia van fabricage en gebruik doeltreffend te benutten. Hiermee werd 38 jaar geleden glashelder neergezet wat er moet gebeuren om tot een Circulaire Economie te komen. Ook nu haalt het begrip Circulaire Economie regelmatig het nieuws. Is er in de tussentijd dan niets gebeurd?

Bert Krikke nam ons mee in een verhaal over circulaire economie door de jaren heen als uitgangspunt voor RO. Wie is in de lead, overheid of private sector? Of beide? En is het wel een must dat circulaire economie in ruimtelijk beleid leidend is? Lees het hele verhaal op https://leefbarestad.wordpress.com/2015/02/20/circulaire-economie-in-ruimtelijk-beleid-westas/ of bekijk de video op http://youtu.be/VngNgg8MvBs.

Haaien zoeken prooi – start-ups gezocht

Na de succesvolle Shark Tank Sessie (waarbij één van de start-ups 50.000 euro ophaalde) organiseert het Kennislab voor Urbanisme in maart 2 SharkTank-sessies. En daarvoor zoeken we start-ups die in contact willen komen met (durf)investeerders.
stadruimte

19 maart – Stadsmakers
De eerste SharkTank-sessie organiseren we op 19 maart met als thema ‘nieuwe stadsmakers’. Ben jij een start-up en ligt je focus op stedelijke vernieuwing? Heb jij een briljant idee om steden beter te maken en zoek je kapitaal om te kunnen beginnen? Meld je dan aan.
Waar: Zaandam (Hembrugterrein) tijdens de vakdagen Stad en Ruimte (www.stadenruimte.nl)
Thema: Nieuwe stadsmakers

logistiek24 maart – Smart Logistics
Op 24 maart organiseren we een Shark Tank over smart logistics. Slimme oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan het functioneren van de logistiek in de MRA. Wij zijn ook benieuwd wat dat precies is. In ieder geval gaat het verder dan de logistieke sector gewend is. We doen dit event aansluitend aan de Conferentie Logistiek in Pakhuis De Zwijger (www.conferentielogistiek.nl). We werken bij deze sessie samen met Dinalog en het Havenbedrijf Amsterdam.
Waar: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Thema: Smart Logistics

Hoe werkt het?

 1. Je meldt je aan door kort te beschrijven wie je bent en wat je gaat pitchen (en tijdens welke van de 2 sessies). Graag krijgen we een goed beeld van je pitch, dat mag in tekst maar ook in film of anders. Mail dit naar Lisette l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl. De meest interessante inzendingen selecteren (en nodigen) we uit.
 2. Desgewenst helpen we je om je pitch te verbeteren.
 3. Tijdens de sessie geef je een pitch aan de sharks (zie onder).
 4. Die pitch duurt ongeveer 5 minuten en daarna komen er vragen van de sharks. En wellicht de toezegging dat ze willen investeren.
 5. Dit alles wordt gadegeslagen door een geïnteresseerd publiek.
 6. Na afloop is er een discussie (met hap en drank) om elkaar als pitchende partijen én sharks beter te leren kennen (en zo een nog beter bedrijf te worden).

Wie zijn de sharks
We zijn momenteel druk bezig met het vinden van Sharks. We hebben nu toezegging van:
>> Ard Jol – Brooklyn Ventures (beide data)
>> Rabobank Schiphol, namen volgen (beide data)
>> Perry Oostdam – Rhodan Ventures (beide data)

We hopen hier snel meer namen aan te kunnen toevoegen.

26 mrt aftrap lab Ruhr

broschüreOp 26 maart trappen we het Lab Ruhr af. Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het opzetten van een Kennislab in het Ruhrgebied en dat krijgt nu echt vorm. Daar zijn we niet alleen heel blij mee, daar willen we ook u graag bij betrekken. Op 26 maart organiseren we daarom een aftrapbijeenkomst voor Duitse én Nederlandse partijen die mee willen doen aan dit lab. (meer…)

Kenniscafé: zo vertaalt circulaire economie zich in ruimte

De circulaire economie als ruimtelijk principe

Kun je de ‘circulaire economie’ als uitgangspunt nemen voor de ruimtelijke ordening van de logistieke Westas? En zo ja, wat betekent dat dan? Dat gaan wij onder leiding van Bert Krikke verkennen op donderdag 19 februari tijdens een Kenniscafé van ons Kennislab op Schiphol.

https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrink_200_200/p/2/005/061/165/2442b44.jpgBert Krikke combineerde in zijn carrière duurzaamheid én gebiedsontwikkeling op verschillende schaalniveaus. Hij werkte bij onder andere Arcadis en Triodos Bank. Sinds 2012 heeft hij zijn eigen adviesbureau: 4thecity waarin hij die achtergronden samenbrengt in advies aan steden op verschillende schaalniveaus.

Daarmee is Krikke de beste docent die we ons deze middag kunnen wensen. We verwelkomen u graag.

Facts & Figures
Wanneer: donderdag 19 februari, 16:30 uur – 18:00 uur (aansluitend borrel)
Waar: SADC, The Outlook, gebouw C, 2e verdieping (Evert van de Beekstraat 356, parkeren in P22)
Aanmelden: Stuur een mail naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

Zo ontwerp je nieuwe zorgconcepten

De invoering van de Wmo, decentralisatie, vergrijzing, steeds vollere agenda’s en constante verbondenheid hebben het zorglandschap in Nederland veranderd. Hoe vertaalt zich dit naar de inrichting van de fysieke ruimte? Zijn traditionele zorginstanties nog wel passend bij deze tijd? Architecten Roel ten Bras en Maaike Westinga laten ons drie voorbeelden zien van nieuwe fysieke zorgconcepten tijdens het kenniscafé van vrijdag 13 februari. Kortom, leer innoveren in fysieke zorgconcepten!

tenbraswestingaRoel ten Bras en Maaike Westinga (architectenbureau TenBrasWestinga) zijn gespecialiseerd in renovatie, transformatie en herbestemming van o.a. cultureel vastgoed, onderwijsgebouwen en woonzorgcentra. Ruimtelijke gebruikskwaliteit, functionaliteit en belevingswaarde staan hierbij continu centraal.

Waar: Amersfoort, Paulus Borstraat 41
Wanneer: vrijdag 13 februari, 15:00 – 17:00 uur en aansluitend een borrel
Aanmelden: gratis, stuur een mailtje naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

We verwelkomen u graag!

 

Labs zijn weer begonnen

2015-02-04 12_09_24-KennislabvrUrbanisme (@KLvoorUrbanisme) _ TwitterMaandag ging lab Wonen & Zorg al van start, en  sinds vanochtend draait ook lab Westas weer op volle toeren! In totaal 15 studenten beginnen deze week aan hun Kennislabavontuur. Deze topstudenten zullen zich de komende maanden gaat storten op sociale innovatie in wonen & zorg en een sterkere logistiek Westasregio.

Lab Westas
Vigi van Oostrum – minor Airport Seaport Logistics – Hogeschool van Amsterdam
Xander Leegsma – minor Airport Seaport Logistics – Hogeschool van Amsterdam
Mariska Groen – minor Airport Seaport Logistics – Hogeschool van Amsterdam
Rick van Dijk – minor Airport Seaport Logistics – Hogeschool van Amsterdam
Robin Molenaars – minor Airport Seaport Logistics – Hogeschool van Amsterdam
Robin Wientjes – Miliekunde – Saxion Hogeschool
Santini Heijmans – Stadsgeografie – Universiteit Utrecht
Anne Luz Pijnenburg – Human Geography and Urban Planning -Universiteit van Amsterdam
Alex Maat – Economische Geografie – Universiteit Utrecht
Sabine Takken – Vastgoed en Makelaardij – Hogeschool Rotterdam

Lab Wonen & Zorg
Mette Kalle – Stadsgeografie – Universiteit Utrecht
Joren Tijmensen – Ruimtelijke Ordening & Planologie – Saxion Hogeschool
Cihan Berkcan – Vastgoed en Makelaardij – Hogeschool Rotterdam
Serdar Agdere – Commerciële Economie – Hogeschool van Amsterdam
Robin de Krijger – Nieuwe Media en Digitale Cultuur – Universiteit Utrecht

Binnenkort zullen zij zich persoonlijk op de website voorstellen op de laborantenpagina.

Veel succes en plezier tijdens jullie stage!

Nieuwe mantelzorg is veraf wonen, dichtbij zorgen

Net als in de Westas, leverden ook de laboranten van lab Wonen & Zorg vorige week hun eindproduct op. Hun businesscase ZorgtoGo is een slim, online matchingsplatform voor mantelzorg, gebaseerd op wederkerigheid. Extra reden voor een feestje: ZorgtoGo gaat door als een startup!

Waarom ZorgtoGo?

Sinds de invoering van de Wmo is er flink minder geld beschikbaar voor ouderenzorg. Steeds vaker wordt van ouderen gevraagd langer zelfstandig thuis te wonen, waardoor er een grotere last op de 8schouders komt van hun kinderen. En in het licht van toenemende vergrijzing vraagt dat om slimme oplossingen. ZorgtoGo, een idee van Joost Hermans, Koen Brundel, Rihad Alkhamisy en Maureen Schoonheyt, speelt hierop in.

Hoe werkt ZorgtoGo?

‘Een van de belangrijkste waarden in het leven is familiy security: je wilt het beste voor je familie. Maar als je niet om de hoek woont bij je ouders kan de mantelzorg worden ervaren als een zware last. Je wilt niet voor ieder boodschapje of klusje heen en weer moeten rijden. Daarnaast ervaren ouders vaak een enorme drempel om hun kinderen te vragen. Er heerst vraagverlegenheid’, aldus Koen. ZorgtoGo is een slim, online matchingsplatform dat jou als betalend lid koppelt aan een oudere bij jou de buurt. Jij houdt een oogje in het zeil bij hem/ haar, dan houdt een ander lid van ZorgtoGo een oogje in het zeil bij jou ouder(s). Het platform is gebaseerd op wederkerigheid.

4Wat is nodig voor ZorgtoGo?

Belangrijk voor slagen van ZorgtoGo is een groot volume en vertrouwen tussen de beide partijen. Joost legt uit: ‘We proberen aansluiting te vinden bij bestaande organisaties als woningcorporaties, die al een groot volume van leden hebben. Zij kunnen het aanbieden als een service voor hun huurders. Zodra we voldoende volume hebben kunnen we de leden gaan matchen op basis van de drie W’s: wie, wanneer, waar. Een match is pas definitief als na een of meerdere face-to-face kennismakingen blijkt dat beide partijen akkoord gaan, net als bij dating.’ ZorgtoGo is inmiddels officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wordt door Joost en Koen verder ontwikkeld.

Bekijk hier de video waarin ZorgtoGo wordt uitgelegd.

In de komende week gaat een nieuwe groep studenten van start in lab Wonen & Zorg. Ook zij zullen de komende maanden werken aan slimme oplossingen die inspringen op behoeften ontstaan door veranderingen in het sociale domein. Op de hoogte blijven? Volg ons op deze site of via Twitter.

 

 

 

Lab Westas levert op: drie businesscases voor een sterkere regio

Het zit erop! Wederom een succesvol lab Westas presenteerde gisteren tijdens het eindseminar van de minor Airport Seaport Logistics (Hogeschool van Amsterdam) de eindproducten. Het resultaat: drie businesscases die van het logistieke hart van Nederland een nog sterkere regio maken. En alhoewel de stage bij het Kennislab voor Urbanisme erop zit, blijft het niet bij deze mooie plannen. In het komende half jaar gaan de studenten namelijk door met hun product, in de vorm van een start-up. We zullen dus nog van ze blijven horen! Lees hieronder een korte samenvatting van hun werk, bekijk de videoverslagen of download op deze pagina het hele verslag.

PrintPort
Videoverslag: https://www.youtube.com/watch?v=LGYBprdr9Lg
Toen de eerste vliegtuigen over ons land vlogen, leefde de logistieke sector nog in de waan dat dit transportmiddel nooit iets zou gaan worden. Een vergelijkbare situatie doet zich nu voor met de 3D-printer, een nieuwe technologie die de logistieke dienstverlener buitenspel kan zetten, omdat het transport gedeeltelijk overbodig maakt. Tenzij je 3D-printen als een modaliteit benadert, dan wordt het juist een enorme kans.
Jaap-Jan de Bie, Ronald de Boer en Peter van Wifferen (minor Airport Seaport Logistics) maakten daarom een businesscase voor PrintPort. ‘Printen wordt nu gezien als een manier van produceren, maar wij zien het als een middel voor transport. De datakabel is het vervoersmiddel en de printer is de port. Kortom: PrintPort’, aldus Ronald. Cement, metaal, glas: geavanceerde printers kunnen elk materiaal dat vloeibaar kan worden gemaakt printen. Maar PrintPort mikt met name op het transport van hoogwaardige producten die snel ter plaatse moeten zijn. Jaap-Jan: ‘Een defect machineonderdeel die de productielijn van een fabriek stillegt, kost al gauw duizenden euro’s per uur. Zend het databestand naar de printer, deze print het uit en middels fijner transport wordt het product snel naar de locatie gebracht. Zo kan worden bespaard op warehousingskosten en hoeven producten niet te worden ingevlogen van verre bestemmingen. Extra voordeel: de kwaliteit van 3D-geprinte producten is vaak hoger, omdat het niet afgemonteerd hoeft te worden.’ In de Westas is met haar uitstekende ontsluiting en diverse hightech-industrieën alles aanwezig wat nodig is om PrintPort te laten slagen.

Joint Venture Westas
Videoverslag: https://www.youtube.com/watch?v=VIrWomEgXho

Silicon Valley was lang een armoedige regio, maar groeide uit tot ‘s werelds centrum van hightech-industrie. Een publiek-private samenwerking, Joint Venture Silicon Valley, lag hieraan ten grondslag. Een model dat volgens laborant Geert Kievit kan worden doorvertaald naar de Amsterdamse Westas. ‘Voor een joint venture moet een bepaalde urgentie zijn. Deze urgentie kwam in Silicon Valley naar boven naar aanleiding van een onderzoek onder 550 leiders van zowel publieke als private partijen. Een belangrijke CEO uit de regio ging bij de partijen langs met de vraag: “waar ligt u wakker van?”. Er bleken grote verschillen te zijn tussen hoe de markt en de publieke partijen tegen de toekomst van de regio aankeken. Onder ondernemers heerste angst voor het verliezen van de concurrentiestrijd van andere Amerikaanse regio’s en Aziatische hightech-industrieën. De markt besloot daarom de handen ineen te slaan, kennis met elkaar te delen en samen te investeren in nieuwe start-ups om een betere concurrentiepositie te bemachtigen. Later werd daar de publieke sector bij getrokken’, aldus Geert.
In de Westasregio is de situatie precies omgekeerd. Er bestaan verschillende samenwerkingsverbanden op publiek niveau, maar het mkb is hierbij nauwelijks aangesloten. Een probleem, volgens Geert, want als je als regio sterker wilt worden moet je weten wat er speelt in de markt. Het joint-venturemodel betrekt ook deze groep in het economisch sterker maken van de Westasregio.

Beukenhorst-West: van plank naar Ponte Vecchio
Videoverslag: https://www.youtube.com/watch?v=8Mbepa4PQI4
Beukenhorst-West kampt met leegstand. Het kantorenpark in Hoofddorp trok leeg toen aan de andere kant van het spoor het nieuwe bedrijventerrein Park 2020 werd ontwikkeld. Pogingen om samen met de vastgoedeigenaren tot een gezamenlijke oplossing te komen, liepen vast in politieke, contractuele en financiële belangenverstrengelingen. Tessa Tromp en Geert Kievit keerden het proces daarom om: begin bij de ruimte die van iedereen is en betrek dan pas de vastgoedeigenaren erbij. Beukenhorst ligt op een strategische positie, tussen het station en het centrum in. Met Schiphol op steenworp afstand is station Hoofddorp een plek waar dagelijks 15.000 reizigers langs komen. Tessa legt uit hoe ze van een metaforische “plank over de sloot” nu, naar een Ponte Vecchio straks willen komen: ‘Door de openbare ruimte aantrekkelijker te maken met groen, bewegwijzering en een aantal rustplaatsen proberen we traffic door het gebied te genereren van mensen die naar het centrum lopen. Dat is de eerste stap, die naadloos aansluit bij de huidige plannen van de gemeente. Stap twee is het creëren van verblijfswaarde. Beukenhorst moet niet alleen de verbinding zijn van A naar B. Met behulp van pop-up-stores bedienen we de vele reizigers met koffie, eten en een plek waar kan worden afgesproken. Waar de Zuidas een plek is voor de formele zakenontmoetingen, heeft Beukenhorst potentie om de plek te worden voor de informele zakenontmoetingen. Er kunnen tevens events georganiseerd worden.’ Door deze ingrepen willen Tessa en Geert de vastgoedeigenaren betrekken bij de transformatie van het gebied. Om hen te overtuigen moet duidelijk worden dat er potentie in het gebied zit. Door middel van de verschillende stappen proberen ze hen uiteindelijk over te halen tot een investering in hun pand. Deze moetenen getransformeerd worden tot woningen of andere voorzieningen. Einddoel is een levendig woon-werkgebied. Het voordeel van de methode is het lage risico door de stapsgewijze aanpak. De grootste opgave ligt in het trekken van ondernemers voor de pop-upstores, waar een goed marketingplan voor moet worden opgezet.

Happende haaien tijdens eerste Shark Tanksessie

Permalink voor ingesloten afbeeldingAfgelopen vrijdag waande het Kennislab voor Urbanisme zich in de wondere wereld van investeringen. Voor het eerst organiseerden we een Shark Tanksessie, gebaseerd op het programma Shark Tank op FoxTV. En de haaien hapten toe. In twee van de vier producten zagen zij wel brood!

Shark Tank volgt aspirant-ondernemers als ze hun business idee pitchen aan een jury van investeerders (bekend als ‘de haaien’) in de hoop om hun ideeën daadwerkelijk uit te kunnen werken. Elke week proberen de ondernemers de beleggers te overtuigen om te investeren in hun concept. Met de eindstreep in zicht gooiden wij de laboranten van zowel Lab Westas als Lab Wonen & Zorg ‘voor de haaien’.

De jury, bestaande uit twee informal investors, twee accountmanagers van Rabobank Schiphol regio en een externe expert, waren onder de indruk. ‘Als mensen bij ons komen om een lening aan te vragen voor hun onderneming krijgen we vaak geeneens cijfers te zien. Ik vond dat de studenten erg goed hadden nagedacht over het financiële plaatje en het verdienmodel’, aldus Martijn Schneider van Rabobank Schiphol regio. De middag krijgt voor de aspirant-ondernemers nog een aantrekkelijk staartje. Ze mogen allemaal langs komen bij de bank om nog eens verder te praten over hun plannen. Een extra kans dus om het benodigde startkapitaal binnen te halen.

Permalink voor ingesloten afbeeldingOok de beide informele investeerders waren enthousiast. Perry Oostdam (Recruitee, GeoRun & Rhodan Ventures) toonde zich bereid om, onder voorwaarde van een kleine aanpassing in het verdienmodel, een halve ton te investeren in ZorgtoGo, het slimme matchingsplatform dat ouderen in staat stelt langer zelfstandig thuis te wonen. Ook Ard Jol (Brooklyn Ventures) vond dit een interessante businesscase, die – helaas voor de studenten van Lab Wonen & Zorg –  net niet helemaal ‘in zijn straatje past’. Het leverde hen wel de winst van de middag op, want de jury was unaniem: ZorgtoGo kreeg de beste deal tijdens deze Shark Tank.

Doel van deze middag, leren denken als een investeerder, is bereikt. Waar banken hun beslissingen nemen op basis van rationele afwegingen (wat is het verdienmodel, klopt het financiële plaatje en hoe werk je samen met de markt?) nemen informele investeerders hun beslissingen meer op basis van een gevoel. ‘Als je me kunt aantonen dat er interesse is vanuit de markt, dat je uniek bent en ik geloof in het idee, dan ben ik overtuigd’, aldus Perry.

De Shark Tank gemist? Kijk hier de video terug: http://youtu.be/lG1K4O1olJw
Of kom naar de slotevents van onze labs, waar ze hun buninesscases nogmaals presenteren.

 

 

Joëlle Mulkens en Inge Hoekstra winnen Urbanisme Scriptie Award

Strategie voor krimpende steden beste scriptie van 2014

Joëlle Mulkens en Inge Hoekstra hebben de Welzin Urbanisme Scriptie Award 2014 in de wacht gesleept met hun strategie voor het vitaal houden van krimpende steden. De prijs werd vrijdag 9 januari in Amersfoort uitgereikt door wethouder Pim van den Berg.

uitreiking awardJoëlle en Inge studeerden af aan de opleiding Landschap Architecture van de Universiteit Wageningen. Ze transformeerden de in de jaren ’80 ontwikkelde ‘casco-benadering’ tot een strategie om krimpende steden in Nederland vitaal te houden. Het principe: nieuwe ontwikkelingen moeten plaatsvinden binnen de bebouwde kom en langs bestaande infrastructuur, men moet investeren in verloedering van zichtlocaties en braakliggende grond moet worden ontwikkeld tot bijvoorbeeld groenstroken. Ze pasten deze strategie direct toe in een ontwerp voor de slinkende gemeente Den Helder. De video waarin ze hun scriptie presenteren kun je hier bekijken.

‘Erg knap dat ze een theorie uit een andere discipline om weten te toveren tot een zeer bruikbare strategie voor een actueel probleem. Ook in Nederland hebben we steeds meer te maken met krimpende steden’, aldus Wethouder Pim van den Berg. Zie hier het gehele gesprek met de wethouder.

Beide dames streden in de eindronde met de twee andere genomineerden: Wouter Hagers en Marten Reijnen. Zij kwamen voort uit een longlist die door een tienkoppige vakjury werd beoordeeld op basis van verschillende criteria, waaronder toepasbaarheid, actualiteit en schaalbaarheid. De Urbanisme Scriptie Award is een initiatief van het Kennislab voor Urbanisme, een extern R&D-lab waarin studenten nieuwe businessmodellen ontwikkelen om de stad fit en vitaal te houden. Dit jaar werd de verkiezing gesponsord door Welzin Eemland.

Lees hier het juryrapport.
Lees hier de samenvatting van de scriptie van Joëlle en Inge.

Profiteer van de ideeën van de nieuwe stadmaker

Vijf maanden lang werkten de studenten in onze labs in Amersfoort en de Amsterdamse Westas aan hun onderzoeken en eindproducten. Op woensdag 28 en vrijdag 30 januari presenteren zij de complete businesscases: vijf innovatieve oplossingen om steden beter te maken. U kunt daarbij zijn en profiteren van hun werk tijdens de slotevents!

Zo zet je een regio op de kaart


printport Wanneer: woensdag 28 januari 14:00-17:30 uur
Locatie: Hogeschool van Amsterdam, locatie Leeuwenberg, Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam
Aanmelden: Via de website van Dinalog Amsterdam
Spreker: Bert-Jan Westerik (General Manager Logistics Sourcing and Network, Tata Steel)

Printport – Kunnen we 3D-printen ook als een kans zien voor de logistieke sector, door het te beschouwen als een vervoersmodaliteit? De printer is de port en de datakabel het vervoersmiddel. Een businessmodel voor PrintPort.
Joint Venture Westas – Een methode, gebaseerd op het model van Silicon Valley, voor het optuigen van een publiek-private samenwerking. Doel: de Westas-regio nóg sterker te maken samen met het mkb.
Beukenhorst-West – Beukenhorst-West kampt met leegstand. De laboranten ontwierpen een stap-voor-stap-aanpak voor gebiedstransformatie. Uitgangspunten: het creëren van verblijfswaarde en internationale ontmoetingen.
Recycling van verloren PET – Slechts tien procent van het door ons ingezamelde PET-plastic is via de reguliere afvalverwerking bruikbaar voor recycling. Een businessmodel voor een meer circulaire PET-keten in de Westas met hulp van nieuwe scheidingstechnieken.

Zo organiseer je informele zorg


zorgtogoWanneer: vrijdag 30 januari, 15:00-17:30 uur
Locatie: Kantoor Elba-Rec, Paulus Borstraat 41, 3812 TA Amersfoort
Aanmelden: Stuur een mailtje naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl
Spreker:
Jelle van der Weijde (hoofd Gezond, Economic Board Utrecht)

ZorgtoGoMet de invoering van de Wmo komen zorgtaken steeds meer bij kinderen van hulpbehoevenden te liggen. Maar door geografische afstand, weerstand van ouders en beperkte comfortzones kan dit een hele opgave zijn. ZorgtoGo is een slim online matchingplatform dat kinderen van hulpbehoevende ouders op lokaal niveau aan elkaar koppelt. Jij zorgt voor mijn ouder, dan zorg ik voor die van jou. Wie helpt deze start-up naar de markt?

 

Dit leer je in januari bij ons over politiek, investeren, logistiek & zorg

Het Kennislab voor Urbanisme trapt het nieuwe jaar af met 4 (gratis) evenementen. Ontmoet vakgenoten nog deze maand en leer.

1Zo passen we de nieuwe kennis van 2014 in de praktijk toe
Vrijdag 9 januari, 15:30 uur @ Paulus Borstraat 41, Amersfoort
In gesprek met de Amersfoortse wethouder Pim van den Berg en aansluitend de uitreiking van de Welzin Urbanisme Award 2014. Wie schreef de beste scriptie van 2014 en wat kunnen we leren van het werk van deze studenten?

Zo denken investeerders en banken
2Vrijdag 16 januari, 14:30 uur @ Voormalige Stadstimmertuin 4, Amsterdam
Ruud Hendriks (BNR & Startupbootcamp), Mario Meeuwse en Martijn Schneider (Rabobank) leggen de studenten van Lab Westas het vuur aan de schenen tijdens deze Shark Tank. Zij pitchen namelijk hun businesscase waarna de jury reageert: wel of niet investeren? Leer denken als een bank!

Smart Logistics Hub in aanbouw: Zo zetten we de Amsterdamse Westas op de kaart
3Woensdag 28 januari, 14:00 uur @ Hogeschool van Amsterdam, locatie Leeuwenberg
Bert-Jan Westerik (Tata Steel) neemt ons mee in de wereld van logistieke prestatiemetingen. Aansluitend presenteren de studenten van het Lab Westas hun eindproducten om de logistieke Westas op de kaart te zetten: Schiphol Living, 3D-printen als modaliteit, Joint Venture Westas en Circulaire PET.

Zo organiseer je de zorg goedkoper door slimme matching
4Vrijdag 30 januari, 14:30 uur @ Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Tijdens het slotevent van Lab Wonen & Zorg presenteren de studenten hun eindproduct ZorgtoGo, een matchingstool die kinderen van hulpbehoevende ouders op afstand aan elkaar koppelt. Jelle van der Weijde (Economic Board Utrecht) reageert.

Aanmelden voor deze events kan door een mail te sturen naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl onder vermelding van naam, organisatie en het betreffende event.

Kennislab viert vakantie

Tussen kerst en maandag 5 januari viert ook het Kennislab voor Urbanisme vakantie. Maar niet getreurd, want in het nieuwe jaar draaien we opnieuw op volle toeren! Een terugblik op de hoogtepunten en alvast een voorproefje voor 2015.

studenten2014sept2014 in vogelvlucht
2014 was fantastisch. We organiseerden voor het eerst labs onder hoge druk, oftewel bootcamps (Landschapstrïennale & Saxion Hogeschool), startten het Seniorlab met ambitieuze senior-urbanisten, voerden korte opdrachten uit onder de noemer Lab Kort (Zutphen, Roermond en Amersfoort) en we mochten spreken op o.a. het Nationaal BT-congres en het Landelijk Congres Openbare Ruimte. In totaal 31 studenten mochten zich dit jaar laborant noemen, wat resulteerde in 5 nieuwe start-ups. Daar zijn we trots op!

En we gaan door in 2015…
SmartLogisticsHubDe werving van nieuwe topstudenten voor onze voorjaarslabs is geslaagd. De labs voor 2015 zijn (bijna) gevuld. Op 1 februari beginnen 15 nieuwe laboranten aan hun avontuur in de Westas en in lab Wonen & Zorg. Lab Westas zal in de loop van het jaar onderdeel worden van de Smart Logistics Hub, waar we als Kennislab mede-initiatiefnemer van zijn. Dit huis voor de logistiek brengt de markt en innovatie dichter bij elkaar door ontmoeting tussen deze twee werelden te stimuleren. Dat gaan we doen in de vorm van een incubator voor start-ups, een skunk-tank waar bedrijven out-of-the-box kunnen denken en het Kennislab.

ruhrgebiedLab Ruhrgebied en Limburg
Onze ambities reiken verder. We zijn bezig een lab op te zetten in Limburg, die naar verwachting komend jaar zijn deuren opent. En we gaan over de Nederlandse grens. 2015 wordt het jaar dat het lab ook actief wordt in het Ruhrgebied, waar we gaan experimenteren met Neuländer (regelvrije zones).

boomVoor in de agenda
Vakgenoten ontmoeten kan ook in 2015 bij de events van het lab. We trappen het jaar af met de uitreiking van de Welzin Urbanisme Scriptie Award door wethouder Pim van den Berg op vrijdag 9 januari, daarna verwelkomen we Ruud Hendriks tijdens de Shark Tank Westas, waar we leren denken als de bank op vrijdag 16 januari. We sluiten de huidige najaarslabs af met een slotevent: Westas op woensdag 28 januari, Wonen & Zorg op vrijdag 30 januari. Daarnaast is het Kennislab van de partij op Stad & Ruimte 18 & 19 maart, waar we een ontwerpsessie verzorgen rondom het thema Nieuwe Stadmakers, en zijn we bezig met het opstarten van diverse bootcamps en korte Labs.

Kortom: ook 2015 wordt geweldig!
Iedereen hele fijne feestdagen en tot volgend jaar!

Het Kennislab Team
Jan – Willem Wesselink
Lisette van Beusekom
Joost Okkema
Roland Goetgeluk

Lab is slim én gezond @ Stad & Ruimte

stad & ruimte

Klik voor een versie van deze poster in pdf.

Een gezonde geest, in een gezond lichaam, daar draait het in het leven om volgens de Romeinse dichter Juvenalis.Maar wat betekent dat voor de stad? Tijdens Stad & Ruimte besteden we op het plein ‘Slim en Gezond’ aandacht aan de vraag hoe je de stad gezond én slim maakt. En het liefst tegelijkertijd. Slim en Gezond gaat over de vraag hoe je de openbare ruimte (en de rest van de stad) kunt inzetten om de bewoners en andere gebruikers optimaal te laten leven. Verdichting en vernatting stellen ons daarbij voor nieuwe uitdagingen.Slimme oplossingen waarborgen de leefkwaliteit.Dit plein biedt tevens voeding aan et Jaar van de Ruimte, waar het debat over de ruimtelijke ordening van Nederland wordt gevoerd. Bezoek ons dus op Stad & Ruimte op 18 en 19 maart op het Hembrugterrein in Zaanstad.

Klik hier voor meer info.

stad & ruimtelogo-jaarvanderuimte

 

 

 

 

 

 

 

Slotevent lab Westas 28 januari

Woensdag 28 januari is het slotevent van Lab Westas. En dat doen we dit jaar samen met het eindseminar van de HvA minor Airport & Seaport Logistics.

Keynote speaker van de middag is Bert-Jan Westerik (General Manager Logistics Sourcing and Network van Tata Steel). Hij neemt ons mee in de wereld van logistieke prestatiemetingen. Aansluitend presenteren de studenten van het Kennislab Westas hun business cases:

Schiphol Living – van leegstaand vastgoed op Beukenhorst-West naar woon- werk- en recreatiegebied onder de rook van Schiphol
3D printen als modaliteit – 3D printen een bedreiging voor logistiek? Nee, het is een kans. 3D printen is de nieuwe vervoersmodaliteit.
Joint Venture Westas – Gluren bij Sillicon Valley, kunnen we dit model ook toepassen op de Westas?
Smart Grid Amsterdam – Is een Smart Grid in de Amsterdamse haven haalbaar?
Circulaire PET – Van PET naar PET. Hoe kunnen we recycling in de Westas laten plaats vinden?

Datum: woensdag 28 januari
Tijd: 14:00-17:30 met aansluitende borrel
Locatie: Hogeschool van Amsterdam, locatie Leeuwenberg
Adresgegevens:Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam

Aanmelden

Wanneer u geïnteresseerd bent om dit event bij te wonen, vragen wij u zich in te schrijven vóór 16 januari via: http://www.dinalogamsterdam.nl/nl/calendar/dinalog_amsterdam/uitnodiging_seminar_28_januari_minor_airport___seaport_logistics/

 

 

Leer denken als een investeerder tijdens Shark Tank Westas

De logica van investeringen

Waarom wordt in het ene idee wel en het andere niet geïnvesteerd? Leer denken als een investeerder tijdens deze Shark Tanksessie. Op vrijdag 16 januari halen de studenten van het Kennislab voor Urbanisme de jury over met hun businessplannen. Vier producten die de Amsterdamse Westas op de kaart zetten als logistieke hotspot van Nederland en één slim matchingsplatform om zorg anders te kunnen organiseren. De jury geeft hun oordeel: wel of niet investeren? En vooral, waarom wel of waarom niet?

Zij spelen de ‘haaien’

Perry Oostdam
Klaas MulderKlaas Mulder
Ard JolArd Jol

Martijn SchneiderMartijn Schneider

Mario MeeuwseMario Meeuwse

 

Facts & Figures
Datum: vrijdag 16 januari
Tijd: 14:30 uur – 17:00 uur
Locatie: Amsterdam, Voormalige stadstimmertuin 4.
We sluiten de Shark Tank af met een netwerk borrel om het weekend in te luiden.
Aanmelden voor dit event? Stuur een mail naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

Tot dan!

Wat als er 2x zoveel mensen in New York wonen?

VitaleStadCoverOoit bouwden de New Yorkers twee watertunnels die schoon water naar de stad brachten. In al hun wijsheid of grootheidswaanzin bouwden ze die zó groot dat er voldoende water doorheen stroomde voor 9 miljoen mensen. Een inwoneraantal dat de Big Apple pas nu, een eeuw later, heeft gehaald. Regeren is vooruitzien.

Met de groei van steden is iets raars aan de gang. Het verhaal wil namelijk dat er nog nooit zoveel mensen in steden woonden als nu. En dat is ook vast zo. Maar die trek naar de steden kent verschillende gedaantes. Want terwijl in ontwikkelingslanden de trek naar de steden ontstaat uit noodzaak – ‘In steden is werk en dus een bestaansrecht’ – is die noodzaak in ons deel van de wereld verdwenen. Hoe beter de steden verbonden zijn met andere steden, hoe minder groot de noodzaak is om er zelf ook te wonen.

Via (mobiel) internet kunnen we alles overal. Werken in de trein (en dan bedoel ik niet het schrijven van dit artikel, dat doe ik offline, maar het volledig verbonden zijn met kantoor), skypen met thuis, winkelen in webshops, chatten met vrienden, daten met een onbekende. Juist die functies zijn de functies waar steden als Londen en New York groot door zijn geworden. Steden zijn sociale en economische knooppunten met een fysieke gedaante. Die hubfunctie hebben ze al eeuwen. Namen als Amersfoort (doorwaardbare plaats in de Eem) en Amsterdam (dam in de Amstel) getuigen daarvan. In de afgelopen eeuwen gold de regel dat de variëteit van de stromen de waarde van de hub bepaalde. Belangrijk was het aantal modaliteiten, maar ook het aantal gebruikers en de diversiteit van die gebruikers.

Tot voor kort was het simpel. Wie handel wilde drijven, wilde elkaar ontmoeten en hoe beter de handelsplaats verbonden was, hoe meer kans op klanten en handel. Dat verschilde weliswaar per product, met als gevolg dat er specialismen ontstonden, maar grofweg gold die regel altijd. De massa die rond zo’n plek ontstond, had ook andere behoeften. En dus ontstonden in de steden een cultureel, intellectueel en religieus leven. En ook die bloeiden door de diversiteit van de bezoekers. De stad creëerde zo een unique selling point: wie zich wilde ontwikkelen (religieus, zakelijk, cultureel of intellectueel) moest in de stad zijn.

Verder lezen? Klik hier voor het – gratis te lezen – complete artikel: http://elbamedia.onlinetouch.nl/264#/6

Wie wint hem dit jaar?

https://amersfoort.d66.nl/content/uploads/sites/52/latus/01._Pim_van_den_Berg.jpgWethouder Pim van den Berg reikt Welzin Urbanisme Award uit op 9 januari

Nog 3 steengoede scripties zijn in de race voor de Welzin Urbanisme Scriptie Award 2014. Op vrijdag 9 januari zal Wethouder Pim van den Berg (Gemeente Amersfoort) de prijs uitreiken. Maar niet voordat we met hem en met elkaar in discussie gaan. Pim van den Berg is opgeleid als planoloog en was jarenlang werkzaam voor ministerie van VROM en het waterschap. Sinds 2006 is hij politiek actief in Amersfoort, momenteel als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Projecten, Cultureel klimaat en Stadshart. Wat kunnen we leren van de krimpstrategie van Inge & Joëlle, de door Wouter onderzochte Zweedse kulturhuser en Marten’s ‘street life’ strategie voor Aziatische new towns? Kom op 9 januari naar het kenniscafé!

Programma vrijdag 9 januari (onder voorbehoud)welzinaward

13:30 uur
Presentatie ZorgToGo, het slimme matchingsysteem van onze Kennislaboranten Wonen & Zorg (exclusief toegankelijk voor partners Kennislab)
15:30 uur
Discussie & uitreiking Welzin Urbanisme Award door wethouder Pim van den Berg
17:00 uur
Netwerkborrel

Aanmelden bij l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

 

 

 

Street Life, strategie voor Aziatische new towns

De new town Splendora, zo’n 15 kilometer ten westen van het historische centrum van Hanoi (Vietnam), vormt een schril contrast met de rest van de metropool. De drukke straten waar straatverkopers handel drijven, waar het ruikt naar etensgeuren, waar een continue stroom scooters langs trekt en die misschien wel de belangrijkste fysieke neerslag zijn van de Vietnamese cultuur, zijn hier verdwenen. We wanen ons in een nieuwe, exclusieve woonwijk die gedomineerd wordt door villa’s in mediterrane stijl.

splendora hanoi

Het gestandaardiseerde stratenpatroon voelt desolaat, de villa’s zijn allemaal gelijk, er is een nadruk op de auto en er is privé beveiliging. Splendora vormt een breuk met de Vietnamese cultuur, traditie, en context, het mist een ‘sense of place’. Marten Reijnen deed onderzoek naar een strategie om dit terug te brengen en werd hiermee genomineerd voor de Welzin Urbanisme Scriptie Award.

In vrijwel alle Aziatische metropolen zorgen de economische groei, de globalisatie en de urbanisatie ervoor dat de nieuwe bovenklasse zich terugtrekt in villawijken die zorgen voor fragmentatie van de stedelijke structuur en segregatie van de samenleving. Hoewel op kleine schaal al voorbeelden te vinden zijn van nieuwe stedelijke ontwikkelingen die meer ingebed zijn in de lokale context en traditie is er nog geen oplossing voor de new towns. Het lijkt er niet op dat deze wijken in de nabije toekomst allemaal bewoond zullen worden, of dat de lokale bevolking er profijt van zal hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat de Vietnamese samenleving sterk leunt op de lokale gemeenschap. De familie en de hiërarchische organisatie van het dorp of de stadswijk zijn van groot belang. Ook blijkt dat de Vietnamese cultuur wordt gekenmerkt door vele externe invloeden die gemakkelijk worden opgenomen in de eigen cultuur. Dit zou een eventuele aanpassing van de new towns kunnen vergemakkelijken. Deze en drie andere kenmerken vormen de bouwstenen voor het ontwerp van ‘street life’; de transformatie van Splendora.

Marten Reijnen Splendora

In de video legt Marten zijn strategie ‘street life’ voor Splendora verder toe. Wat vindt u ervan? Reageer en ding mee naar een gratis abonnement op alle vakbladen van Elba-Rec!

Op vrijdag 9 januari maken we tijdens het kenniscafé in Amersfoort bekend wie van de genomineerden met de hoofdprijs van €1000,- naar huis gaat. Kijk hier voor meer informatie over de award en de andere genomineerden.

 

Strategie Rotterdam-Zuid: leren van Zweedse ‘kulturhuser’

Wouter Hagers, genomineerde voor de Welzin Urbanisme Award, deed onderzoek naar een strategie om steden fit en vitaal te houden. Hij liet zich hierbij inspireren door de Zweedse ‘kulturhuser’,  culturele ontmoetingscentra. Zijn uitgangspunt: een stad is een zich immer ontwikkelend geheel, dat nooit stil staat. Negatieve ontwikkelingen moeten zoveel mogelijk worden tegengegaan en positieve elementen juist gestimuleerd worden.

De gekozen strategie die Wouter gebruikte voor zijn onderzoek gaat uit van een ontwerpbenadering, waarin duurzame mobiliteit, stedelijke verdichting en stimulering van persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Hij paste een combinatie van TOD (Transit Oriented Development), sociale ontwikkeling en POD (Pedestrian Oriented Development), deels bekende strategieën met nieuwe elementen, toe op een praktijkvoorbeeld: Rotterdam Zuid.

In een Pecha Kucha presenteerde hij vorige week zijn bevindingen aan de jury van de Welzin Urbanisme Award. Wat vindt u ervan? Reageer en ding mee naar een gratis abonnement op alle vakbladen van Elba-Rec!

Op vrijdag 9 januari 2015 maken we tijdens het kenniscafé in Amersfoort bekend wie van de genomineerden met de hoofdprijs van €1000,- naar huis gaat. Kijk hier voor meer informatie over de award en de andere genomineerden.

 

 

Hoe houd je krimpende steden vitaal?

Joëlle Mulkens en Inge Hoekstra, beide genomineerd voor de Welzin Urbanisme Scriptie Award 2014,  deden onderzoek naar een strategische aanpak voor krimpende Nederlandse steden.  Ze ontwikkelden het vernieuwde ‘casco concept’, welke ons stedelijk landschap onderverdeeld in een laag dynamisch raamwerk en hoog dynamische gebruiksruimten. In deze gebruiksruimten bestaat de vrijheid voor krimp en voor het ontwikkelen van allerlei soorten initiatieven. Richtlijnen hiervoor: de meest opvallende plekken in de stad mogen niet in verval raken, braakliggende terreinen moeten meteen ontwikkeld worden en onnodige kosten door het transformeren van wegen en ondergrondse infrastructuur kunnen voorkomen worden door nieuwe ontwikkeling te koppelen aan de laag dynamische infrastructuur.

In de video leggen ze hun strategie voor het vitaal houden van krimpende steden in een Pecha Kucha haarfijn uit. Wat vindt u ervan? Reageer en ding mee naar een gratis abonnement op alle vakbladen van Elba-Rec!

Op vrijdag 9 januari maken we tijdens het kenniscafé in Amersfoort bekend wie van de genomineerden met de hoofdprijs van €1000,- naar huis gaat. Kijk hier voor meer informatie over de award en de andere genomineerden.

 

Organiseer mantelzorg door slimme matching

Studenten presenteren nieuwe manier om mantelzorg te organiseren met concept ZorgToGo 3.0

zorgtogo3.0

Tijdens het kenniscafé van vrijdag 28 november presenteerden de studenten van Lab Wonen & Zorg hun geüpgrade versie van ‘ZorgToGo’. Waren in eerdere versies de hulpbehoevenden het uitgangspunt, nu staan de kinderen van deze hulpbehoevenden centraal. Een andere aanvliegroute, want – zo ontdekten de studenten – family security is één van de belangrijkste hogere waarden die mensen hebben. Je wilt dat er goed gezorgd wordt voor je ouders op het moment dat deze hulpbehoevend worden. Maar door beperkingen in tijd en afstand ben je niet altijd in staat om zelf die mantelzorger te zijn. ZorgToGo 3.0 is daarom een idee voor een slim matchingsplatform, dat zich zowel online als offline manifesteert. Online wordt de match gemaakt tussen mantelzorgers, offline wordt het vertrouwen gewekt. Bekijk de video voor een uitleg van het concept van de laboranten.

De studenten Joost, Koen, Maureen en Rihad gaan de komende maand verder onderzoeken hoe dit matchingsplatform vorm moet krijgen. Benieuwd hoe dit eruit gaat zien? Kom dan langs tijdens het volgende kenniscafé op vrijdag 9 januari 2015. Dan wordt tevens bekend gemaakt wie de beste urbanisme scriptie schreef van 2014.

 

 

 

Lab geeft workshop over stakeholdercommunicatie @ LCOR

Het Kennislab voor Urbanisme is gevraagd om een sessie te verzorgen tijdens het Landelijk Openbare Ruimte Congres op 10 december. Vinden we leuk, maar alleen als u ook komt.

burgerparticipatieWe vinden het ook leuk omdat we het over onze formule mogen hebben. U kent hem ondertussen: Constante Verbondenheid x Flexibilisering x Bewustwording = SMART. En dat smart staat voor wat u wordt als u de formule gebruikt in uw stad, op uw bedrijventerrein of in dit geval in uw openbare ruimte.

Op 10 december passen we de formule toe op de communicatie met diverse stakeholders. En omdat we dat niet alleen kunnen, vinden we het leuk dat u daar bij bent. Meld u daarom snel aan via  http://www.lcor.nl/

Waarover gaat het dan?
Voor het eerst sinds de mensheid bestaat, zijn we altijd en overal met elkaar verbonden via smartphones, -glasses en –watches. Dat is een revolutionaire gebeurtenis die het leven in de stad radicaal verandert. Dat hebben wij niet bedacht, maar de studenten in ons lab, en het is een geluid waar we steeds meer positieve respons op krijgen.
Tijdens de sessie gaan we na een korte uitleg over de verandering zelf aan de slag. Aan de hand van deze formule ontwikkelen we, samen met u, een nieuwe manier om te ontdekken wat uw burgers en andere stakeholders vinden van uw stad. Kortom: stakeholdercommunicatie. En denken we na hoe u constant contact met ze kunt houden. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink verzorgt deze workshop, samen met Arjan Ankerman, communicatiespecialist bij Elba-Rec.

Sabine gaat afstuderen bij Kennislab

LinkedInMaak kennis met de tweede laborant voor 2015

Sabine Takken is een teamplayer. Niet alleen in haar voetbalteam, waar ze de linksbackpositie bespeelt, maar ook tijdens projecten die ze voor haar studie Vastgoed & Makelaardij uitvoerde. Ze is graag praktisch bezig en koos daarom niet voor een universitaire, maar voor een HBO opleiding aan de Hogeschool van Rotterdam. Sabine liep eerder stage bij Elan Wonen in Haarlem en volgde het Honourstraject van haar opleiding. De combinatie van ‘bouwen en sociaal’ in een dynamische stad is datgene dat haar boeit. En daarmee bezig zijn doet ze het liefst met mensen vanuit verschillende disciplines. ‘Iedereen kijkt op een andere manier, met zijn eigen bril naar een probleem. Daar mee samenwerken verrijkt je kennis’. Sabine zal vanaf februari starten met afstuderen in Lab Wonen & Zorg te Amersfoort.

Op zoek naar een (afstudeer)stage en laborant worden? Je kunt nog solliciteren. Kijk op http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/gezocht-topstudenten

Lab Westas in 4 Pecha Kucha’s

Gisteren hielden de studenten van Lab Westas een Pecha Kucha voor de camera. In 20 slides van 20 minuten laten ze aan de partners en andere geïnteresseerden weten wat hen op dit moment bezig houdt. Van 3D-printen tot circulaire PET-ketens, en van gebiedstransformatie tot Joint Ventures à la Silicon Valley; samen maken we de Westas tot een nog sterkere regio! Nieuwsgierig geworden? Bekijk de video of kom 12 december naar het kenniscafé om ze live te beluisteren.

Vanaf september: Kennislab Limburg over hergebruik

Naast de lopende labs in Amersfoort en de Amsterdamse Westas werkt het Kennislab voor Urbanisme ook aan een nieuw lab in Limburg. Dit lab wordt naar verwachting in september geopend en heeft als thema Werken x Identiteit.

Het lab in Limburg is een initiatief van de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) die samen met topstudenten praktijkgericht onderzoek wil uitvoeren de functie werken in de stad. En daar doen we graag aan mee.

De functie ‘werken’ in de stad ondergaat net als veel andere functies in de stad, een grote transitie. De netwerksamenleving waar we momenteel in werken stelt andere eisen aan werkplekken.

limburgWat het Kennislab voor Urbanisme zich afvraagt dat als van scratch af aan kunnen beginnen, hoe we werken zouden vormgeven? Stel we kunnen het, geïnspireerd door Astro Teller van Google X (uitvinder van de Google Bril) 10x zo goed doen, hoe wordt het dan? Wat betekent dat voor bedrijfspanden, kantoren en creatieve ruimtes? Hoe geef je echt invulling aan de behoefte aan flexibiliteit, identiteit en verbondenheid bij ondernemers? Welke rol kunnen identiteitsrijke locaties als oude fabriekscomplexen daarbij betekenen? Wat zijn daarvoor de interessante nieuwe businessmodellen? Dat is wat de LHB zich afvraagt. En dat is de hoofdvraag voor dit Kennislab voor Urbanisme.

Euregionaal
Een lab beginnen in Limburg betekent bijna automatisch een Euregionaal project. En dus staat ook dit project open voor studenten en partners uit Duitsland en België. En haken we aan op Euregionale netwerken.

Het doel is een lab maar op ten duur ook een incubator. We willen een brug vormen naar de arbeidsmarkt. We willen een kweekvijver worden voor nieuwe ontwikkelaars.

Doet u mee?
Ook voor dit lab zoeken we partners. Die zoeken we in en buiten Limburg. We zoeken vooral partners die begrijpen dat de wereld verandert en die daar een rol in willen spelen. Die begrijpen dat ook deze nieuwe manier van ontwikkelen niet alleen op onderbuikgevoel gaat. En we zoeken partners die avontuurlijk zijn. Die met ons deze zoektocht aandurven en daarin willen investeren. Ons doel is om in september 2015 het eerste lab te openen. Organisaties die met ons mee willen doen, kunnen zich melden bij Jan-Willem Wesselink

Gezocht: partners voor ons lab in het Ruhrgebied

Het Kennislab voor Urbanisme is gevraagd een lab op te zetten in het Ruhrgebied. Dat willen we niet alleen doen, want dit avontuur nog mooier met zo’n allen.

ruhrgebiedWat gaan we doen?
Naast onze labs in Amersfoort en de Amsterdamse Westas zijn we nu bezig met het opzetten van een lab in het Duitse Ruhrgebied. Hierbij werken we samen met het Regionalverband Ruhr, de stadsregio voor het Ruhrgebied.
Het Regionalverband Ruhr heeft een aantal grote opgaven geformuleerd, waarbij hulp van buiten nodig is. Een daarvan is het thema experimenteerruimtes (in mooi Duits: Neuländer, Experimentierräume und andere Möglichkeitsräume).
De vraag is herkenbaar. Nu het Ruhrgebied krimpt, blijven er gebieden ‘over’, waar eigenlijk niets kan en toch van alles zou moeten. Veel steden kennen deze ruimtes. Ze liggen in havens, aan de rand van de stad en soms er midden in. Er zijn beroemde voorbeelden waar men door veel creativiteit de boel weer aan de gang heeft gekregen (denk aan de High Line in New York) maar er zijn er net zoveel waar het na jaren trekken en sleuren maar niet lukt.
De vraag voor het lab in Ruhrgebied is dus welke businessmodellen we kunnen ontwikkelen voor deze Möglichkeitsräume. En hoe kunnen die ruimtes vervolgens weer een impuls geven aan het hele Ruhrgebied. Geen gemakkelijke, maar wel een hele mooie uitdaging.

Doet u mee?
Een van de redenen waarom we in het Ruhrgebied aan de slag gaan, is omdat we als Nederlands Kennislab voor Urbanisme met een frisse blik naar het probleem kijken. Maar dat u natuurlijk ook? Dus waarom gaat u niet met ons mee naar het Ruhrgebied? Samen weten we meer en samen is het avontuur nog mooier.

Ons doel is om in september 2015 het eerste lab te openen. Nederlandse organisaties die met ons mee willen doen, kunnen zich melden bij Jan-Willem Wesselink

Oud-laboranten Jules & Korné bouwen online wijkplatform Vathorst

Korné Boekholt en Jules Pollaert (laboranten lab Amersfoort 2013) gingen verder met hun idee Woond’r, een sociaal netwerk van en voor de buurt. Eerst door een marktonderzoek uit te voeren voor founding partner Portaal en de Alliantie. Wat bestaat er allemaal al voor de buurt op online gebied? Ze verzamelden alle deelplatformen, lokale community sites en andere hulpmiddelen voor de buurt op www.partici-appel.nl (ja, dat is een variant op partici-peren..). Waar staan deze ondernemers nu? Jules Pollaert vertelt..

2014-11-24 12_48_04-Iris Wijk&Buurt Platforms _ Want u bent eigenaar van uw wijk!‘Ten eerste zijn we met ‘IrisinAmersfoort‘ bezig. Iris is een mediaplatform waarop wijkbewoners, verenigingen en instanties elkaar ontmoeten, van elkaar leren, met elkaar delen en elkaar helpen. Op basis van het onderzoek dat we in juni 2014 in opdracht van Portaal en de Alliantie hebben uitgevoerd zijn we van plan ons eigen, perfecte digitale wijkplatform te bouwen, genaamd ‘Iris’. We zijn in contact gekomen met actieve bewoners in Vathorst, Amersfoort die het idee omarmden. Deze groep is actief bij de lokale tv dienst, Vathorst TV. Samen met Andy van de Vlasakker, Jamila Ifzaren, Roleine van de Vlasakker en Tom zijn we dagelijks actief aan de slag om van dit idee werkelijkheid te maken. Het is een platform op internet waarop wijkbewoners hun vraag, wens of boodschap kunnen delen. Voorbeeld: een vrouw zonder rijbewijs wordt twee keer per week met de auto naar een stad gebracht door haar man, maar die heeft nu zijn been gebroken. Zij kan dan via het platform de hulp inschakelen van wijkbewoners. We willen een beweging op gang krijgen die het sociale niveau in de wijk verhoogt en ontwikkelingen op het gebied van open democratieën stimuleren.

Door de digitale ontwikkelingen missen mensen steeds meer het persoonlijke contact, maar wij denken dat we mensen juist met gebruik van digitale middelen weer bij elkaar kunnen brengen. We zijn niet bang voor de moderne communicatiemiddelen, we willen ze juist omarmen en inzetten zodat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat de wijkbewoners het zelf doen is, is de grote kracht. Ze leren al doende en moeten initiatief tonen. Dat versterkt de lokale identiteit, maar gaat ook bijvoorbeeld vereenzaming tegen.

2014-11-24 12_41_45-Iris Wijk&Buurt Platforms _ Want u bent eigenaar van uw wijk!Op dit moment zijn we druk bezig een basisconcept met functies te realiseren. We hebben hierover goede contacten met Michel Vogler, die in Amsterdam voor de Amsterdamse wijk IJburg, een vergelijkbaar platform heeft opgericht. En met succes! Dit platform heet HalloIJburg. We hopen aan het begin van 2015 met een pilotversie aan de slag te kunnen gaan in Vathorst en Nieuwland. Zoveel mogelijk wijken mogen aansluiten. Er is contact met Bewoners Amersfoort Zuid en andere wijken in Amersfoort. Maar we proberen klein te starten.

Hiernaast hebben we gemerkt dat er een enorme adviesvraag ligt rondom dit thema bij gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en andere (semi) publieke instellingen. Hoe kunnen we met behulp van (digitale) diensten innovatie het decentralisatieproces versoepelen? Om gehoor te geven aan deze vraag hebben Korné en ik een adviesbureautje opgericht genaamd ‘Woond’r‘. De diensten die we leveren zijn niet alleen adviseringsrapporten, maar ook werkbare producten zoals ‘Iris’.

Ons doel is om te zoeken  naar creatieve oplossingen die antwoord geven op problemen die zich voordoen in een samenleving die constant onderhevig is aan snelle verandering. Zowel op sociaal, cultureel, technologisch, economisch en internationaal gebied. En in het licht van deze processen spelen andere vragen. Hoe kunnen we weer grip krijgen op onze eigen leefomgeving? Hoe kunnen we weer baas zijn van onze eigen wereld? Dat zijn vraagstukken waar wij oplossingen voor bedenken. Wij worden enorm enthousiast van de vele voorbeelden om ons heen, waar bewoners oude schoolpanden opknappen, markten organiseren en zelf het groen in de wijk bijhouden. Er zijn tal van bewonersinitiatieven die leer-werktrajecten aanbieden aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Ze maken – met actieve inzet van betrokken bewoners en ondernemers – van een verloederde winkelstraat een levendige straat met een divers winkelaanbod, realiseren woon- en werkplekken voor kunstenaars en zzp’ers in ruil voor activiteiten met de buurt, halen opdrachten binnen op het gebied van onderhoud en schoonmaak en bieden die aan buurtbewoners aan. Deze initiatieven pretenderen niet dat niet dat ze een antwoord bieden op alle maatschappelijke vraagstukken die zich nu aandienen. Ze zijn niet de oplossers van de werkloosheid, van de problemen in de zorg, of een antwoord op bezuinigingsmaatregelen van gemeenten of woningcorporaties. Wat ze wél kunnen is een omgeving en een netwerk bieden waardoor mensen het gevoel krijgen erbij te horen. Een plek waar ze samen plannen kunnen ontwikkelen, kunnen leren, weer uitzicht krijgen op werk en plezier kunnen hebben. Een manier van werken die noch markt, noch de overheid in staat zijn te bieden. Woond’r probeert het voor zo veel mogelijk mensen makkelijk te maken om weer eigenaar te worden.’

Jules en Korné waren laborant in het lab Amersfoort najaar 2013.
Meer weten?
Jules@woondr.nl
Korne@woondr.nl

Vacature: Wij zoeken een Projectmanager Kennis & Ontwikkeling

Het gaat goed met Elba-Rec (de initiatiefnemer van het Kennislab voor Urbanisme). Van uitgeverij zijn we de afgelopen jaren uitgegroeid naar een communicatiebedrijf dat niet alleen kennis verspreidt, maar ook ontwikkelt. Dat doen we binnen de afdeling Kennis & Ontwikkeling.

vacatureBinnen die afdeling runnen we momenteel twee labs van ons Kennislab voor Urbanisme (in Amersfoort en op Schiphol) en zijn we bezig met een aantal nieuwe projecten. Zo openen we in maart de Smart Logistics Hub in Amsterdam Sloterdijk, starten we in het voorjaar met de Masterclass GameChangers en willen we na de zomer labs openen in Limburg en het Ruhrgebied.

Er is dus veel te doen. Veel te bedenken. Veel uit te werken. En voor alle drukte die dat oproept, zoeken we een rots in de branding. Iemand die er plezier aan beleeft om dingen in goede banen te leiden. Die ervaring heeft met het structureren van nieuwe en ingewikkelde projecten. Die het leuk vindt om voor rust te zorgen in een stressvolle omgeving.

En, alsof dat niet genoeg is, wordt de baan nog leuker als je houdt van het werken met veel verschillende mensen, van studenten tot directeuren bij ministeries. Affiniteit met ons vakgebied (de stad, ruimtelijke ordening, vastgoed) zien we als een pre, net zoals we het een voordeel vinden als je goed overweg kunt met social media.

Als Projectmanager Kennis & Ontwikkeling bij Elba-Rec zorg je ervoor dat onze Kennislabs en aanverwante activiteiten een stuk professioneler worden georganiseerd. Je zorgt voor een stabiele basis in een zeer dynamische omgeving.

 • Je bent daarmee de rechterhand van het hoofd van de afdeling Kennis & Ontwikkeling.
 • Je managet de processen van de Kennislabs, masterclasses en andere activiteiten binnen de afdeling Kennis & Ontwikkeling.
 • Je onderhoudt de contacten met onze partners, met opleidingen en met andere stakeholders.
 • Je overlegt met de projectmanagers van onze afdelingen Redactie en Vastgoedcommunicatie.

Om dat te kunnen, moet je communicatief sterk zijn, gestructureerd, flexibel en stressbestendig.

Wij bieden een baan voor 32-40 uur per week, in Amersfoort en (vanaf maart 2015) ook deels in Amsterdam Sloterdijk. Wij bieden een passend pakket aan arbeidsvoorwaarden. En wij bieden een leuke groep collega’s om mee samen te werken.

Spreekt dit je aan, mail dan je CV met begeleidende brief naar Jan-Willem Wesselink, j.wesselink@elba-rec.nl, of bel voor meer voor info naar 033-8700 100.

Meer informatie over Elba-Rec vind je op www.elba-rec.nl en over het Kennislab voor Urbanisme op deze site.

Reageren kan tot 3 december 2014.

Zelf aan de slag met Big Data

Zelf aan de slag met Big Data
tijdens kenniscafé vrijdag 28 november

Big Data is hét buzzwoord van nu. De enorme hoeveelheid data die door ons (internet)gedrag geproduceerd wordt, kan ons gedrag steeds nauwkeuriger voorspellen. De bank weet eerder wanneer een koppel gaat scheiden dan zijzelf. Maar hoe zetten we die datastromen om in waardevolle informatie? Wat kunnen we ermee als het gaat om wonen & zorg? Hoe passen we Big Data toe om de stad fit en vitaal te houden? Daar gaan we samen mee aan de slag tijdens het eerstvolgende kenniscafé en de doe-sessie op vrijdag 28 november 2014. Gastdocent is Arjen Hof, die zich namens Civity bezig houdt met het vertalen van ruwe data naar waardevolle toepassingen.

Facts & FiguresBig Data zorg

Datum & tijd: vrijdag 28 november
13:30 uur – 15:00 uur studenten voortgang presentatie (alleen toegankelijk voor partners)
15:00 uur – 17:00 uur kenniscafé met gastdocent Arjen Hof (Civity)
17:00 uur netwerkborrel
Locatie: Amersfoort, Paulus Borstraat 41
Aanmelden: l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl
Toegang
: gratis

Tot dan!

Wie schreef de beste Urbanisme scriptie?

Na twee succesvolle edities organiseert het Kennislab voor Urbanisme dit jaar wederom de Kennislab voor Urbanisme Scriptieaward. Dit jaar mede mogelijk gemaakt door Stichting Welzin. De afgelopen maand zijn de ingezonden scripties gelezen door onze tienkoppige vakjury en kritisch beoordeeld aan de hand van de criteria. Hieruit zijn drie genomineerden naar voren gekomen die nog kans maken op de prijs van € 1000,- !

welzinaward

DIT ZIJN DE GENOMINEERDEN

Wouter Hagers – Stationshus; A Scandinavian influenced approach and design for a strategic multi-modal intervention in Rotterdam South
Joelle Mulkens/ Inge HoekstraCity shrinkage; Renewing the casco approach for shrinking cities in the Netherlands
Marten Reijnen Street life; Revitalizing new Asian developments

Bij deze willen we de genomineerden van harte feliciteren! Op vrijdag 28 november presenteren zij hun scriptie in een Pecha Kucha voor de jury. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het kenniscafé op 9 januari 2015.

 

 

Amsterdam moet zich zorgen maken als Johnson het niet vies vindt

BorisJohnsonOverAmsterdamEen paar maand geleden schreven we dat de Amsterdamse museumdirecteur Wim Pijbes zich zorgen moet maken als Amsterdam niet vies is, nu blijkt ook Boris Johnson begaan met het vuil in de steden in de hoofdstad. De burgemeester van Londen noemde de stad sleazy, wat niet als compliment is bedoeld.
Dat leidde tot commotie in de stad. Burgemeester Van der Laan sloeg terug door Johnson uit te nodigen om met als konijn verklede Londenaren een biertje te drinken en wij mochten in een uitzending op AT5 uitleggen dat het maar goed is dat Amsterdam vies is. Beter vuig, dan braaf. Want Amsterdam, dat is poep op de stoep.

Smart City, maar dan superslim

Een tijdje geleden was ik in New York en ik sprak daar Adam Freed. Hij is op allerlei manieren verbonden bij de ontwikkeling van de stad en Freed zei, en dat vond ik opvallend, dat er geen noodzaak bestond om in de stad te zijn. Hij noemde Wall Street als voorbeeld: de afgelopen vijftien jaar was de beurs geheel footloose geworden, de handel gebeurt nu grotendeels online. Ook de kantoren eromheen waren van functie verandert, voor veel van het werk dat dat daar wordt gedaan, is de ligging in New York niet nodig.

En dus, stelde Freed, moeten wij extreem aantrekkelijk zijn. Als mensen niet meer in New York moeten zijn, moeten ze in New York willen zijn.

Ik moest denken aan de formule die de studenten in ons Kennislab voor Urbanisme hadden ontwikkeld: door constante verbondenheid worden we flexibel en maakt het niet meer uit waar we zijn. En dus maakt het opeens heel erg uit waar we zijn. Want waarom zou je dan nog op een vervelende plek zijn.

High Line New York - smart cityNew York stelde zich zelf die vraag op tijd. De stad investeerde in veiligheid op straat, in leefbaarheid, in een fietsenplan, in de High Line. En dat maakt New York tot een van de meest aantrekkelijke steden ter wereld. Kortom, New York, maar ook bijvoorbeeld Londen en Amsterdam, lijken deze slag te winnen. Het zijn places to be. We willen daar zijn en dus gaan we er in grote getale naar toe. Wat die steden weer voor hele nieuwe dilemma’s stelt. Want hoe ga je om met een enorme groei in het gebruik van je stad? Kan je bijvoorbeeld een verdubbeling in groei aan? 2x zoveel mensen in dezelfde stad? Het antwoord moet ‘ja’ zijn, want die mensen komen, of we nu willen of niet.

Het antwoord op die vraag komt uit Silicon Valley. Daar werken slimme jongens en meisjes aan kunstmatige intelligentie. Zij hebben de tijd mee nu steeds meer data voorhanden is, chips goedkoper dan ooit en algoritmen steeds beter worden. Computers leren, op basis van opgedane ervaringen, steeds meer processen te voorspellen. Dat wordt gebruikt in bijvoorbeeld verkeerssystemen, maar kan op tal van andere plekken worden ingezet. Eng? Misschien, de meeste kunstmatige intelligentie wordt ingezet om beslissingen te ondersteunen, niet om ze te nemen. Daarbij, u en ik doen er dagelijks aan mee als we werken op Google. Elke vraag maakt Google intelligenter. Elke route die u zoekt via Google maps is interessante informatie voor stadsbestuurders. Veel andere zoekopdrachten trouwens ook.

De aantrekkelijke, maar volle stad, moet om toch een sociale stad te zijn, vooral een smart city zijn. Steden die de slag willen winnen in de tijd waarin het internet hun noodzaak overbodig heeft gemaakt, kiezen voor internet als oplossing.

 

Henry Meijdam legt uit.. waarom functiemenging?

‘Gezond verstand is hetgeen dat de maat slaat’

Functies mengen wordt vaak gezien als een oplossing voor allerlei sociale, economische en fysieke vraagstukken. Ook in de Westas. Laboranten Tessa en Geert buigen zich momenteel over het gebied Beukenhorst-West in Hoofddorp, waar leegstand van kantoorpanden domineert. Hoe kunnen we andere functies naar dit gebied, dat centraal en op een steenworp afstand van Schiphol ligt,  toe trekken?  We nodigden Henry Meijdam, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, uit om hier samen met ons over na te denken tijdens een kenniscafé.

Is functiemenging wel wenselijk? Ja, volgens Meijdam levert het “door elkaar heen weven van functies” wel degelijk positieve effecten op. Door de verandering van onze economie (van productie naar dienstverlening) is er namelijk geen enkele inhoudelijke noodzaak meer om functies als wonen en werken gescheiden te houden. Daarnaast speelt veiligheid een rol. In een werkgebied wil je ’s avonds niet gevonden worden. En we willen ook graag zo dicht mogelijk bij ons werk wonen. Nadelen aan monofunctionaliteit zijn er volgens Meijdam ook genoeg. Een gebrek aan identiteit, levendigheid en ontmoeting, om maar een aantal voorbeelden te noemen.

Maar waar zit de ingang die we nodig hebben om functiemenging te laten slagen? Meijdam neemt ons mee naar de woningmarkt. ‘De gemiddelde grootte van een huishouden is op dit moment 2,3 personen. Een getal dat zeker gaat zakken. Er komt een grote vraag naar individuele woonruimte en starterswoningen. We moeten ons beseffen dat de maatschappij is verandert en het moderne werken geen scheiding meer behoeft van wonen en werken.’

En hoe doen we dat? Meijdam: ‘Gezond verstand is hetgeen dat de maat slaat. Wanneer we zoeken naar bewoners voor een pand dat zich bevindt midden op een bedrijventerrein dan creëer je eigenlijk je eigen probleem. Ver van voorzieningen en andere mensen wil niemand wonen. Dus moeten we zoeken aan de rand van terreinen, tegen andere woonbebouwing aan, of tegen het groen. En praktisch is dat niet altijd eenvoudig, zo’n pand zal een fysieke transformatie moeten ondergaan om ze geschikt te maken voor bewoners. De rol van de ontwerper zal dus eigenlijk weer in belang moeten toenemen.’

Bekijk het gehele videoverslag van de middag en de studentenpresentaties op Youtube.
Ook een keer een kenniscafé bijwonen? Dat kan, en is geheel gratis. Het volgende café is op donderdag 20 november.

 

In Berlijn gelden andere spelregels

Het Kennislab voor Urbanisme ging mee met de G32-studiereis naar Berlijn. Onze les: alles is anders dan je denkt in Berlijn.

Het thema van de studiereis naar Berlijn was de Omgevingswet. Alhoewel we al snel ontdekten dat er in Berlijn een ander juridisch kader geldt, leverde de reis genoeg stof op om over na te denken als we in onze eigen Nederlandse praktijk aan de slag gaan met de Omgevingswet. Een belangrijk aspect van de Omgevingswet is immers de rolverdeling tussen de stakeholders: overheid, burgers, en bedrijfsleven. En daar leerden we veel over in Berlijn.

Berlijn 14Om te beginnen bij de lezing bij de ambassade waar we na een welkomstwoord door ambassadeur Van Daalen een lezing kregen van Koos Wieriks over de Duitse ruimtelijke context. We leerden dat de voor ons grote problemen veel kleiner zijn door de Duitse bril. Ook de, soms wat weggezakte, kennis over de Duitse staatsinrichting werd weer bijgespijkerd. Wieriks vertelde ook over Wutbürger, beroepsprotesteerders. En we leerden over het feit dat Duitsland soms aanzienlijk meer gepolariseerd is dan Nederland.

Een tweede inleidende lezing bevestigde dat beeld. Bij de gemeente Berlijn werden we ontvangen door Thorsten Tonndorf, Referatsleiter für Stadtentwicklungsplanung. Hij schetste hoe de stad de afgelopen 25 jaar een speelbal was van toevalligheden. Verwachte groei kwam het ene moment niet uit en overviel de stad het andere moment juist. Dat Berlijn nu ‘partyhoofdstad’ van Europa is en als ‘Arm aber Sexy’ te boek staat, is niet het gevolg van gericht beleid, maar eerder van de toevalligheid dat de stad tijdens het WK voetbal in 2006 een aantal belangrijke wedstrijden kreeg toebedeeld. En dat Duitsers als blije trotse mensen op tv kwamen, terwijl hun team het helemaal niet zo goed deed. Die menselijke kant van Duitsland trok de jaren daarna veel jonge mensen naar het steeds hipper wordende Berlijn. Tonndorf verteld ons ook hoe burgerparticipatie is georganiseerd in de stad, of hoe dat eigenlijk niet is georganiseerd. Burgerparticipatie staat in Berlijn vaak gelijk aan burgers in een te laat stadium voorleggen wat ze willen, zonder ze er echt bij te betrekken.

Berlijn 9Daarvan zagen we een aantal interessante voorbeelden. Het bekendste daarvan is het voormalige vliegveld Tempelhof, waar we spraken met de gemeente Berlijn en Takis Sgouros, die tot 30 september werkzaam was bij de projectorganisatie voor het Tempelhoferfeld en daar vanaf gehaald is toen de plannen werden weggestemd door 739.124 Berlijners. In de plannen van de gemeente werd ongeveer 20% van het Tempelhoferfeld bebouwd met betaalbare woningen, waar een groot gebrek aan is in de stad, en met voorzieningen als de Landesbibliothek. Een plan waar met enthousiasme over werd verteld door Sgouros. Het plan was echter tegen het zere been van een burgerbeweging, die zich 100% Tempelhoferfeld noemt, omdat ze geen enkele bebouwing op het veld wilde. In Berlijn is het mogelijk voor groepen burgers om een wetsvoorstel in te dienen. Dat gebeurde in dit geval in drie tranches, waarbij eerst ongeveer 28.000 handtekeningen zijn verzameld om een wet te mogen indienen. Vervolgens is een wetsvoorstel geschreven dat vergezeld met 185.000 handtekeningen is ingediend. En tenslotte is de wet via een referendum aangenomen, waarbij zoals gezegd 739.124 vóór stemden. Een ruime meerderheid, tot verbazing van Sgouros die vond dat het aan allerlei oorzaken lag dat zijn plan was weggestemd, behalve aan het plan zelf.

Berlijn 2Margarete Heitmüller, een van de trekkers van de 100%-beweging, vertelde ons daarentegen letterlijk aan de andere kant van het veld haar kijk op het verhaal. Dat is het verhaal van het succes en de overwinning, maar ging ook over bestuurders en ambtenaren die slecht of niet met burgers communiceerden en die fout op fout stapelden. Het was een verhaal over een overheid die het contact met burgers was kwijtgeraakt en dat contact dat over was bij elke ontmoeting met die burgers verslechterde. Opvallend is de totale andere benadering van de begrippen ruimte, omgeving en inspraak bij de verschillende partijen. Waar de gemeente de ruimte vooral ziet als een mogelijkheid om te bouwen, praat de 100%-beweging over beleving van de leegte. Waar de gemeente zegt dat toch een deel van het gebied wordt leeg gehouden, zeggen de tegenstanders dat ze alles leeg willen houden. En waar de gemeente zegt dat de bewoners niets willen, zeggen die laatsten dat er van alles gebeurt op het Tempelhoferfeld. Zo gezien is het Tempelhoferfeld een mooi voorbeeld van hoe overheid en burgers elkaar niet willen begrijpen en elkaars taal niet spreken.

Berlijn 1De wonden tussen de voor- en tegenstanders, tussen gemeente en burgers, zijn nog zo vers dat de verschillende partijen niet met elkaar willen praten en dat het ook de samenwerking (de gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein) erg stroef verloopt. Tegelijkertijd is het aan de 100%-beweging nu de opgave om te laten blijken dat wat ze hebben bereikt ook blijvend is. Want wetten kunnen worden vervangen en de 100%-beweging beseft zich dat het niet vanzelfsprekend is dat ze een zelfde discussie over 10 jaar weer winnen. En dus zijn ze nu bezig met het opzetten en organiseren van het onderhoud en bestuur van het gebied.

Een stap verder in dat proces is het project Holzmarkt dat we de eerste avond bezochten. Op deze locatie aan de Spree bestonden hoogbouwplannen die als gevolg van de vastgoedcrisis in de ijskast belandden. De grond werd vervolgens gekraakt door een groep Berlijners die vervolgens een eigen plan ontwikkelden voor het gebied en de eigenaar, een Zwitsers pensioenfonds, meekregen in hun ideeën. De discussie die we hadden over de plannen (en over wat al was gerealiseerd) was ingewikkeld omdat het redelijk not done was om te spreken in termen van businessplannen. Terwijl er toch wel degelijk een sluitende businesscase ligt. Maar net als bij Tempelhof is ook hier het programma belangrijker dan het vastgoed. De businesscase heeft dan ook weinig te maken met het stenen, maar alles met het programma. Tijdelijkheid in bouw en exploitatie is het uitgangspunt en dat leidt tot andere plannen en berekeningen.

Berlijn 6Die benadering staat geheel haaks op wat er gebeurt op het vliegveld Berlin Brandenburg. De oplevering dit vliegveld is ondertussen een aantal keer uitgesteld. De gloednieuwe luchthaven moet de vliegveldjes Tegel, Schönefeld en het inmiddels gesloten Tempelhof vervangen, maar is het lachertje van Duitsland geworden. Twee weken voor de officiële opening in 2011, tijdens een van de laatste inspecties, kwamen namelijk veiligheidsproblemen aan het licht, die de oplevering jarenlang vertraagden. Op dit moment wordt er geen nieuwe opleverdatum meer gecommuniceerd (maar volgens de wandelgangen is het op zijn vroegst in 2016) en kost de luchthaven een miljoen euro per dag aan onderhoudskosten, nog los van alle extra kosten door de herstelwerkzaamheden.

Uit de lezing die we kregen en de discussie die volgende bleek dat het vliegveld een politiek moeras is, waar de betrokkenen steeds verder inzakken en waarvan eigenlijk niemand meer precies weet waarom het misgaat. Een oplossing zou zijn om het politieke element uit het proces te verwijderen, maar dat lijkt onmogelijk.

Berlijn 12Aan het eind van de studiereis werden de opgedane ervaringen in perspectief gezet door Han Joosten van Bouwfonds, die liet zien hoe Oost-Europese beleggers belangrijke plekken in de stad opkochten zo starters op de woningmarkt de toegang ontzegden.

De reis leerde weer ons hoe belangrijk een goed contact met burgers en andere stakeholders is bij gebiedsontwikkeling en bij het opstellen van bijvoorbeeld een omgevingsplan. En dat de dynamiek van de burgers en andere stakeholders niet per se gelijk is aan de bestuurlijke dynamiek. De burgers die zich verenigden tegen de plannen op Tempelhof waren andere mensen, dan de burgers die in het traject richting het plan. En toch haalden ze hun gelijk. En het relativeerde de macht van politici in een dynamische stad als Berlijn. Die zelfreflectie is natuurlijk ook nooit weg. Bovendien leidde de reis tot veel discussie tussen de reisgenoten, over problemen in Berlijn, maar aan de hand daarvan ook over het werk thuis. Ook dat was erg waardevol. Eén van de conclusies die daarbij werd getrokken was dat het belangrijk was om elkaar te blijven opzoeken rondom het thema Omgevingswet. In een wereld die hoog dynamisch en verbonden is, kunnen we niet allemaal zelf het wiel uitvinden.

Wat doet oud-laborant Mark nu?

Mark Noordzij is oud-laborant van Lab Westas. Hij is nog druk bezig met het afronden van zijn masterthesis, maar richtte onlangs ook een eigen cartografie en geoanalyse bedrijf op, genaamd The Cartography Factory. Mark: ‘In de afgelopen jaren is er een nieuwe industrie ontstaan rondom het managen, verwerken en consumeren van Big Data. Een interessante en broodnodige ontwikkeling, maar de echte vraag blijft hoe we die enorme hoeveelheden data in kunnen zetten om zinvolle inzichten te verwerven. Wij geloven dat een geoperspectief hierbij van waarde kan zijn. Wij verwerken, analyseren en visualiseren data om zo tot nieuwe inzichten te komen die besluitvormingsprocessen kunnen ondersteunen. Samen met een netwerk van professionele partners werken wij aan uitdagende opdrachten op het vlak van geo-analyse en cartografie.’PP_Kaart_1

Op de site verschijnen regelmatig blogs over huidige ontwikkelingen die zijn werk als geo-analist beïnvloeden. Lees hier Mark’s laatste blog met zijn blik op regio’s.

De regio is dood – Lang leven de regio?

Buma hekelt Randstad-kabinet”. Deze kop las ik afgelopen zaterdag op de website van de NOS. In zijn toespraak op het najaarscongres van het CDA hekelde CDA-leider Buma de Randstadmentaliteit van het huidige kabinet. Volgens hem zou het huidige kabinet in een Haagse stolp leven en geen oog hebben voor problemen in het noorden of de grensgebieden. Uitspraken die uiteraard politiek beladen zijn binnen een context van gedoogconstructies en akkoorden tussen kabinet en oppositiepartijen. Uit de uitspraken van Buma spreekt echter een opvallend perspectief, namelijk dat van een concurrerend regionaal denken. De Randstad die profiteert van ‘het noorden’ en de Haagse politiek die alleen maar oog heeft voor haar eigen, directe omgeving. Buma zet de Randstad af tegen het noorden, de kern tegen de periferie en het wij tegen het zij. Is dit een (doorzichtige) poging om zieltjes te winnen in de gebieden waar het CDA traditioneel een sterke achterban heeft of zit hier meer achter?

Afgelopen woensdag waren wij te gast op het Landelijk Congres Openbare Ruimte waar we een deelsessie bijwoonden van het Kennislab voor Urbanisme. Tijdens deze sessie presenteerde het lab haar visie op de veranderende samenleving en hoe wij op die veranderingen in kunnen spelen. We leven in een fundamenteel andere wereld, waarin constante verbondenheid een belangrijke rol speelt. We hebben de wereld in onze broekzak en communiceren dagelijks met mensen wereldwijd. Of dat nou via Twitter is, een upload op YouTube of de laatste multiplayershooter, onze belevingswereld is fundamenteel veranderd. De enkele diepgaande sociale relatie van vroeger is vervangen door een enorme hoeveelheid oppervlakkigere relaties die breed uitgewaaierd zijn.

 Lees verder..

Volg The Cartography Factory op Twitter

Kenniscafe 20-11: In 4 stappen naar business

Het leveren van hele specifieke, hoogwaardige producten kost vaak veel (zeer kostbare) tijd. Ze worden op slechts enkele plekken ter wereld geproduceerd, waardoor ze gebonden zijn aan vervoer per vliegtuig. Wat als deze producten straks à la minute in de Westas kunnen worden geprint? Donderdag 20 november gaan we op zoek naar de kansen voor 3d-printen als nieuwe vervoersmodaliteit.

Dat doen we samen met Marc Verkade, architect en expert in het inspireren en verbinden van ontwerp, persoon en gebruiker. Hij neemt ons mee in de vier stappen van het Value Creation Canvas, een variant op het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder. Een handige tool om er als bedrijf achter te komen waar je toegevoegde waarde zit.

Business-Model-Canvas

Facts & figures        

Donderdag 20 november 2014
14:30 – 16:00 uur Voortgang studenten
16:00 – 18:00 uur Kenniscafé
Locatie: Vergaderzaal 6.14 van Railpoint Office, Ebbehout 31, ZAANDAM
Aanmelden Gratis, via l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

Eerste laboranten februarilabs bekend!

Het is nog maar halverwege november maar de werving van nieuwe laboranten voor volgend jaar is in volle gang. Afgelopen vrijdag heeft de eerste recruitment day plaatsgevonden en de al twee laboranten hebben bevestigd! Vanaf februari mogen we Thalita van den Hoek en Robin Wientjes verwelkomen in onze labs in Amersfoort en de Westas. Maak kennis met deze topstudenten!

thalitaThalita van den Hoek doet nu nog onderzoek onder de Braziliaanse zon naar het consumentenperspectief op GM-labeling.  Aan de Universiteit van Wageningen doet ze de master International Development Studies, met Environmental Policy als specialisatie.  Binnen dit vakgebied heeft ze geleerd hoe (technische) innovatie zich manifesteert in het sociale domein. En dat is precies waar we ons ook in Amersfoort mee bezig houden, binnen het lab Wonen & Zorg.

1384074_500623400045800_1268660286_nRobin Wientjes was een oude bekende van ons. Ze won afgelopen zomer de Landschapstriennale Lingezegen, waar ze samen met haar groepsgenoten het stadspark van de toekomst ontwierp. Robin studeert Milieukunde aan het Saxion in Deventer, maar wordt door studiegenoten niet voor niets de ‘overloper’ genoemd. Ze is namelijk ook regelmatig te vinden bij vakken van de opleiding Ruimtelijke Ordening. Die combinatie maakt haar de geschikte kandidaat voor ons Kennislab in de Westas, waar we onder andere zoeken naar slimme en duurzame oplossingen in de logistieke sector.

Bij deze van harte welkom binnen het lab en tot volgend jaar! Ook op zoek naar een uitdagende afstudeer- of stageplek? Kijk op http://www.kennislabvoorurbanisme.nl/gezocht-topstudenten/ en doe de test!

 

 

Westas krijgt hub over logistiek

SmartLogisticsHUbLogo

In maart 2015 opent de eerste Smart Logistics Hub van Nederland in Amsterdam Sloterdijk. De Hogeschool van Amsterdam, het KennisDC Logistiek Amsterdam, het Kennislab voor Urbanisme en Elba-Rec werken momenteel aan het realiseren van de hub. Doel is om de kloof tussen idee en onderneming te dichten.

Volgens Tom Stallinga, regionaal coördinator van het KennisDC Logistiek Amsterdam, is er veel behoefte aan de hub. ‘Er is in de Westas sprake van een zogenaamde innovation gap. Er gaapt een grote kloof tussen ideeën en implementatie. Daardoor komen ideeën niet verder dan de ideefase. Er kan veel meer new business ontstaan als ideeën worden begeleid richting uitvoering, of door de goede partijen worden opgepakt.’ Die ideeën worden ontwikkeld binnen de praktijkgericht-onderzoeklijnen en het onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam, maar ook in het Kennislab voor Urbanisme én bij het bestaande bedrijfsleven.

Ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen
De hub combineert dan ook verschillende functies, vertelt Jan-Willem Wesselink van het Kennislab voor Urbanisme. ‘Het is een werkplaats voor studenten, bijvoorbeeld in de vorm van het Kennislab voor Urbanisme, een incubator voor startups en een skunktank waar bedrijven letterlijk out of the box kunnen werken. Ons belangrijkste doel is om al die mensen en ideeën zo veel mogelijk met elkaar in contact te brengen. Dat stimuleert innovatie. Onze ambitie is letterlijk een huis voor de logistiek te zijn, waar het gaat over ontmoeten, ontwikkelen en ondernemen.’

De hub sluit daarom naadloos aan bij het bestaande DNA in de regio, stelt Wesselink. ‘Wij willen niet opnieuw het wiel uitvinden. De samenwerking met het KennisDC Logistiek Amsterdam is voor ons cruciaal, maar we zijn ook erg blij met de belangstelling vanuit Dinalog Amsterdam. Het heeft helemaal geen zin om het zoveelste nieuwe initiatief zijn.’

Focus op verandering in logistieke sector
Focus is daarbij belangrijk, vindt Stallinga. ‘Smart logistics gaat over logistiek, maar ook over circulaire economie en de netwerksamenleving. Logistiek en mobiliteit gaan de komende jaren enorm veranderen onder invloed van bijvoorbeeld mobiel internet. Daar moeten we als sector nú op anticiperen.’

Stallinga merkt dat dit verhaal wordt herkend en is erg blij dat er zo veel belangstelling is vanuit het bedrijfsleven voor dit project. ‘We zijn met een aantal heel serieuze partijen in gesprek. De hub is alleen een succes als het bedrijfsleven ervan profiteert. Ik geloof sterk in de triple helix tussen ondernemers, overheid en praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Maar altijd met het bedrijfsleven voorop.’

De komende maanden wordt hard gewerkt aan de hub, maar één ding is al zeker: de opening is in maart 2015. Wesselink: ‘Wie er vanaf het begin bij wil zijn kan zich dus nu melden.’

Neem voor meer informatie contact op met
>> Jan-Willem Wesselink – Kennislab voor Urbanisme – T +31 33 8700 100 – j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl
>> Tom Stallinga – KennisDC Logistiek Amsterdam –  T +31 20 5951311  t.h.stallinga@hva.nl
>> Edgar van Eekelen – Elba-Rec – T +31 33 8700 100 – e.vaneekelen@elba-rec.nl

www.smartlogisticshub.nl

Wie wil er (gratis) naar onze sessie @ openbare ruimte congres?

Het Kennislab voor Urbanisme is gevraagd om een sessie te verzorgen tijdens het Landelijk Openbare Ruimte Congres op 5 november en op 10 december. Vinden we leuk, maar alleen als u ook komt. Daarom verdelen we 5 vrijkaarten.

Vinden we ook leuk omdat we het over onze formule mogen hebben. U kent hem ondertussen: Constante Verbondenheid x Flexibilisering x Bewustwording = SMART. En dat smart staat voor wat u wordt als u de formule gebruikt in uw stad, op uw bedrijventerrein of in dit geval in uw openbare ruimte.

tegelOp 5 november passen we de formule toe op de openbare ruimte. En omdat we dat niet alleen kunnen, vinden we het leuk dat u daar bij bent. Sterker nog, we mogen van de organisatie 5 vrijkaarten uitdelen voor het congres. Dat doen we aan de vijf mensen die heel graag bij onze sessie willen zijn. U hoeft alleen maar te mailen naar j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl waarom u dat wil. We zien u dan volgende week woensdag in Almere (kijk op http://www.lcor.nl/ voor meer informatie over het congres). We verdelen 5 vrijkaarten.

Waarover gaat het dan?
Voor het eerst sinds de mensheid bestaat, zijn we altijd en overal met elkaar verbonden via smartphones, -glasses en –watches. Dat is een revolutionaire gebeurtenis die het leven in de stad radicaal verandert. Dat hebben wij niet bedacht, maar de studenten in ons lab, en het is een geluid waar we steeds meer positieve respons op krijgen.
Tijdens de sessie gaan we na een korte uitleg over de verandering zelf aan de slag. De vraag is hoe deze formule het ontwerp van de openbare ruimte beïnvloedt. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink verzorgt deze workshop, samen met Lisette van Beusekom, één van de studenten die de formule heeft opgesteld.

Upcoming: kenniscafé 31 oktober

fortuinDe contouren van het door studenten ontworpen woon-zorgconcept zijn geschetst. Maar hoe brengen we het tot leven? Het moet nog volledig worden ingericht, ook organisatorisch gezien. Binnen de zorg is dat, met al die verschillende, individuele zorgbehoeften, misschien wel de grootste uitdaging. Zaken die nu institutioneel zijn geregeld, komen straks op de schouders van burgers te liggen. Hoe gaan we dat proces inrichten? Kees Fortuin houdt zich hier dagelijks mee bezig. Hij is specialist in sociale gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en zelfbeheer, blogger, masterdocent Sociale Interventie en heeft ruim 26 jaar gewerkt bij het Verwey-Jonker Instituut binnen het sociale onderzoeksveld.

Datum
Vrijdag 31 oktober 2014

Locatie
Paulus Borstraat 41, 3812 TA te Amersfoort

Programma
13:30u  Voortgangspresentatie studenten (excl. toegankelijk voor partners)
15:00u  Kenniscafé met gastdocent Kees Fortuin (toegankelijk voor partners én externe gasten)
17:00u  Netwerkborrel

Aanmelden
Stuur een mail naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

Toegang
Gratis

 

Tot dan!

Kennislab voor Urbanisme start SeniorLab

Senior-urbanisten helpen jongeren op weg

Sinds 10 november ondersteunen senior-professionals de jongeren in het Kennislab voor Urbanisme. Dat doen zij vanuit een nieuw opgericht SeniorLab. Initiatiefnemers Pieter Buisman en Floris Marcus tekenden daartoe samen met Jan-Willem Wesselink (hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme) een overeenkomst. Het is de bedoeling het SeniorLab verder uit te bouwen met meer seniors en uitbreiding van de activiteiten.

ondertekening seniorlabDe studenten in het Kennislab werken aan stedelijke vraagstukken, met begeleiding vanuit de onderwijsinstellingen en de partners van het Kennislab. Ze krijgen nu een extra impuls kunnen door onafhankelijke seniors met een forse dosis ervaring en een flinke drang tot innovatie.

Initiatiefnemer Pieter Buisman vindt het belangrijk dat hij zijn kennis kan delen met de volgende generatie. ‘Ik ervaar het als verrijkend dat ik jonge mensen op weg kan helpen met mijn ervaring en mijn kennis. Ik zie dat ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd brengt de onbevangenheid van de studenten mij weer op nieuwe ideeën.’

Mede-initiatiefnemer Floris Marcus vindt in het lab tevens een welkome uitbreiding van zijn netwerk. ‘Ik heb al 25 jaar een eigen adviesbureau en ben sterk gefocust op nieuwe oplossingen voor ruimtelijke ontwikkelingen op alle schaalniveaus. In het Kennislab kunnen we elkaar inspireren tot nieuwe ruimtelijke concepten die ook haalbaar zijn.’

Ongebonden
Het SeniorLab fungeert daarom als spiegel voor de studenten in de labs. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink: ‘Juist door het feit dat de seniors ongebonden zijn én nog midden in het werkveld staan, kijken ze heel fris tegen de problemen aan waar we in het lab mee bezig zijn. Hun hele werkzame leven zijn ze bezig geweest met het ontrafelen van problemen. Bij ons doen ze dat zonder dat ze een belang hebben. Die ongebondenheid maakt mensen vrij in denken en dat is van onschatbare waarde voor het Kennislab.’

Buisman en Marcus willen het SeniorLab daarom verder uitbreiden. ‘Mijn expertise ligt vooral in stedelijke vernieuwing en de woningmarkt’, stelt Buisman, ‘en in wat ik ‘gebiedsondernemen’ noemen: activeren van lokale waarden. Floris richt zich vooral op omgevingsvisies voor steden en regio’s, in Nederland en in het buitenland.’ Marcus: ‘Daar willen we andere expertises aan toevoegen, onafhankelijke denkers en doeners vanuit verschillende achtergronden en netwerken, maar wel allemaal met een passie voor de stad en plezier in het onderlinge debat.’

Nieuwe business
Het SeniorLab kan wat Marcus betreft ook tot nieuwe business voor de leden leiden. ‘Vanuit het netwerk dat we opzetten kunnen prachtige nieuwe allianties ontstaan waarmee we het vak verder kunnen helpen. Dat vind ik enorm belangrijk. Ik ben nog lang niet klaar met urbanisme, het is een prachtvak.’ Zo staat Buisman er ook in: ‘Ons hele werkende leven staan we al aan de frontlinie, dichtbij de nieuwste ontwikkelingen in het vak. Het Kennislab voor Urbanisme is de nieuwe frontlinie. Hier gebeurt het. Daar zijn we graag bij.’

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het seniorlab, neem dan contact op met de initiatiefnemers via seniorlab@kennislabvoorurbanisme.nl of kijk hier.

Kennislab goes UK

skypeWe hebben er al eens eerder over bericht, maar onze ambities gaan verder dan de Nederlandse grens. En dus zijn we aan het onderzoeken hoe we een lab kunnen opzetten in het Ruhrgebied en bekijken we de mogelijkheden in Kingston bij Londen. Het initiatief daar wordt getrokken door David Randall, een Brit die erg enthousiast is over onze aanpak. Waar wij natuurlijk licht van gaan blozen. En dus zaten we afgelopen zaterdag achter Skype om te vergaderen met de mensen In Kingston.

Maar het gaat niet om ons ego, maar om onze laboranten en onze partners. En omdat wij geloven in kennisuitwisseling zien we die labs in het buitenland zeker zitten.

We keep you posted.

Doe mee met onze donderklap

Op 27 oktober organiseren we een donderklap. In één klap willen we dat zoveel mogelijk mensen weten dat wij nieuwe laboranten zoeken voor onze labs in februari. Dat doen we met Thunderclap.

Kennislab - klapMeedoen is simpel.

 1. Ga naar Thunderclap
 2. Gebruik onze tweet (of schrijf zelf een variant).
 3. En al die tweets worden op 27 oktober om half 2 tegelijkertijd verzonden.

Doe mee en samen vinden we topstudenten voor de nieuwe labs.

thunderclap

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe (afstudeer) stagiairs gezocht

Wij zoeken nieuwe stagiairs en afstudeerders voor onze Kennislabs in de Amersfoort en de Amsterdams Westas die in februari 2015 beginnen met hun (afstudeer)stage. Ben je stagiair of afstudeerder in februari, meld je dan.

WE ZOEKEN BREED
Wij geloven dat een probleem altijd vanuit meerdere invalshoeken moet worden benaderd om te komen tot een werkende oplossing. We werken daarom met studenten van zowel sociale, fysieke als economische opleidingen. Van Juridisch Recht tot Logistiek en van Verpleegkunde tot Sociale Geografie, als jij met jouw achtergrond kan bijdragen aan één van de labs dan behoor je tot de doelgroep! Klik hier om te zien waar eerdere en huidige laboranten vandaan kwamen.

talent-gezochtWE ZOEKEN GOED
We zijn op zoek naar studenten die iets bijzonders willen doen met hun stage of afstuderen en die niet bang zijn voor een uitdaging. Denk je dat het lab iets voor jou is? Doorloop dan de volgende stappen. Ben je aan het eind nog steeds enthousiast, mail dan je motivatie met CV naar Lisette van Beusekom (l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl).

STAP 1
Je zoekt een bijzondere en vernieuwende stage- of afstudeerplek
Je wilt vernieuwend en innovatief bezig zijn in je eigen vakgebied. Je zoekt nieuwe ideeën, nieuwe mensen, nieuwe oplossingen en je wordt graag geïnspireerd door onze partners: vooraanstaande mensen uit het vak.
Het Kennislab is fan van Simon Sinek en van Astro Teller. Wij willen wat we doen 10x zo goed doen. En we denken vanuit het waarom naar het hoe. En we geloven dat we in een prachtige tijd leven waarin veel verandert, waar we graag een bijdrage aan leveren.

STAP 2
Je bent graag bezig met de stad en alles wat daar sociaal, fysiek en economisch in gebeurt
Het Kennislab gaat over stedelijke vitaliteit. Onze hoofdvraag is ‘Hoe houden we de stad fit en vitaal.’
Dat vertalen we door in Wonen en Zorg en de Westas (zie stap 3). Maar de basisgedachte is breder. Daarover schrijven we blogs op onze site. Vind je die inspirerend, of triggeren ze je. Of ben je het er helemaal niet mee eens. Dan pas je bij ons.

STAP 3
Je wilt de problemen in de zorg aanpakken
In ons lab in Amersfoort focussen op innovatie in wonen en zorg. Eén van de grootste issues van dit moment. De overheid gaat met de invoering van de WMO minder zorgen voor haar burgers. Deze zorgtaak wordt voor een groot deel neergelegd bij de maatschappij.  Dit vraagt om nieuwe manieren waarop wonen en zorg binnen de samenleving is georganiseerd. Binnen het lab werken we aan ideeën, concepten en oplossingen die hier een antwoord op geven. We noemen dit sociale innovatie: vernieuwende oplossingen voor maatschappelijke problemen. Lees hier meer.

of

STAP 3
Je houdt je graag bezig met regionale economische ontwikkeling (in Nederlands logistieke hotspot)
De vraag in de Westas is hoe je dat gebied kunt versterken zodat het economisch en innovatief een nog sterker gebied wordt. De Westas is, ondanks de aanwezigheid van grote, internationale bedrijven en vier mainports, nog steeds een relatief onbekend gebied. Het lab werkt aan oplossingen om deze logistieke hotspot op de kaart te zetten. Hoe kan het gebied zich het beste profileren en organiseren en hoe kunnen de verschillende bedrijven, activiteiten en plannen in het Westas-gebied (het gebied dat grofweg ligt tussen Amsterdam en Haarlem en tussen Zaanstad en Aalsmeer) die met elkaar samenhangen, elkaar zo goed mogelijk versterken? Lees hier meer.

STAP 4
Je maakt het graag praktisch. Je denkt in businessmodellen
In het Kennislab werk je aan resultaat. Wij ontwikkelen nieuwe businessmodellen voor de problemen van vandaag. Wat wij bedenken is morgen uitvoerbaar.
stagiairs sept 2014In Nederland denken we graag na over het ‘waarom’ van veel problemen. Dat is nuttig en noodzakelijk. Maar aan de vraag ‘hoe’ we het probleem oplossen, komen we vaak niet toe. Het Kennislab voor Urbanisme doet dat wel. Het antwoord op de hoe-vraag is een businessplan. Wij verwachten van studenten dat ze aan het einde van de stageperiode een concreet plan presenteren dat direct kan worden uitgevoerd. Lees hier wat eerdere studenten opleverden.

STAP 5
Je bent niet bang voor het diepe
Je wilt verrast worden en verrast anderen. Je bent creatief. Hebt geen 9-to-5-mentaliteit. Je bent stressbestendig en pragmatisch.
Maar je wordt daarbij uiteraard wél goed begeleid. Lees hier hoe we dat doen.

INTERESSE?
Op 7 november 2014 en 3 december 2014 organiseren we recruitment days. Om in aanmerking te komen voor een intakegesprek, mail je een motivatiebrief en CV naar Lisette van Beusekom (l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl). Vermeld daarbij ook naar welk lab je voorkeur uitgaat.

 

>> Download hier onze labopstelling-poster
>> Download hier onze studentenwervingsposter

 

 

 

 

 

Kenniscafé 24 okt: Leer functiemengen van Henry Meijdam (max 15 ext. deeln.)

http://www.rli.nl/sites/default/files/imagecache/adviesplaatje/rli_meijdam_0401.jpgFunctiemenging, het wordt vaak gezien als een tovermiddel als het gaat om gebiedsontwikkeling. Een tovermiddel dat ook in de Westas wordt toegepast, bijvoorbeeld in Beukenhorst-West. Maar hoe doen we dat succesvol? We zijn blij dat Henry Meijdam ons hierin wil bijstaan tijdens het kenniscafé 24 oktober vanaf 14.30 in Amsterdam-Noord.
Als voorzitter van o.a. Stichting Transforte en Raad voor de Leefomgeving heeft hij eigenlijk geen introductie nodig. Met zijn politieke achtergrond kan hij als geen ander de koppeling leggen tussen overheid, markt en fysieke leefomgeving. Meld u aan voor een frisse blik op functiemenging! (meer…)

Lab Westas bezoekt Smart Grids event

Smart Grids Innovatie en internationale kansen voor het MKB

Door: Hanne Regeer (Lab Westas)

Afgelopen donderdag 9 oktober was in Arnhem op het Energy Business Park het event ‘Smart Grids innovatie en internationale kansen voor het MKB’. Een diverse verzameling van personen en bedrijven die links of rechtsom geïnteresseerd zijn in energie, en in het bijzonder smartgrids. Gericht op het MKB, die nationaal of internationaal niveau actief zijn en ambities hebben. De dag stond in het teken van het uitwisselen van ervaring, kennis en producten.IMG_20141009_112448~2

Het programma bestond uit vier presentaties met afsluitend een netwerklunch. Yvonne Boerakker, Senior Consultant Smart Energy bij DNV GL, leidde in met een update over technologische ontwikkelingen en markttrends. Directeur van I-Real Bouke Siebenga heeft achtereenvolgens de business van zijn bedrijf toegelicht en hun specialisatie in software voor optimale processen in smartgrids. Emmy Mckenzie is een vreemde eend in de bijt in het gezelschap. Haar expertise ligt op het gebied van internationale marketing & communicatie. Haar verhaal geeft aan hoe belangrijk een goede benadering is voor een succesvolle toetreding van de internationale markt. Afsluitend vertelde ondernemer Aris de Groot over zijn innovatie ‘het Ecovat’: een nieuwe techniek in het opslaan van energie in de vorm van warmte. Voor meer informatie over het event, GreenTechAlliances en kiEMT zie: http://www.greentechalliances.nl/over-gta/stichting-kiemt/

Het was een interessante dag waarin een toekomstbeeld werd geschetst voor smartgrids op internationaal niveau. Mijn ogen zijn geopend als het gaat om de manieren van energieopslag in een smartgrid. Innovaties als het Ecovat bieden mogelijkheden en tonen aan dat “out of the box denken” oplossingen leveren voor de problemen van morgen. Deze kennis neem ik mee in mijn eigen onderzoek naar de mogelijkheden van een smartgrid in de Amsterdamse Haven.

 

Lab snuift cultuur in Zutphen

Cultuur staat al jaren hoog op de agenda van de Gemeente Zutphen. Dat er bezuinigd moet worden staat vast, maar hoe? Om voeding te geven aan het politieke debat wil de gemeente weten hoe inwoners en bezoekers denken over culturele voorzieningen in de stad. Het Kennislab voor Urbanisme ging de straat op!

Het cultuurdebat in Zutphen wordt normaliter aangegaan via enquêtes en inspraakavonden. Maar dat het verhaal achter de meningen van mensen misschien wel net zo belangrijk is, realiseert de gemeente Zutphen zich. Het Kennislab voor Urbanisme is daarom gevraagd om, als aanvulling op deze formele onderzoeken, een sfeeronderzoek te doen onder burgers en bezoekers.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Donderdag 11 september bezochten we de wekelijkse markt, waar inwoners van Zutphen en omliggende dorpen op af komen om verse producten te halen. Met een levensgroot ‘Selfie-frame’ spraken we met hen. Waarom? We wilden met mensen in gesprek, maar op een bijzondere manier. De aanleiding moest een beleving zijn. Ook bezochten we op zaterdag 13 september de Open Monumentendag 2014. Een dag waarop alle monumenten gratis toegankelijk zijn voor iedereen. In Zutphen een druk bezochte dag, vanwege haar vele monumenten. Bezoekers uit heel Nederland komen er op af. Ook met hen gingen we het dialoog aan. Want het is vandaag de dag misschien we net zo belangrijk hoe mensen van buitenaf tegen de stad aankijken, als de Zutphenaren zelf.

Een representatieve steekproef is dit niet, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat om het verhaal. En al deze persoonlijke verhalen hebben we uiteindelijk samengevoegd tot één verhaal. Belangrijk hierbij was dat cultuur in de volle breedte van het woord wordt gezien. Het woord cultuur heeft volgens bezoekers en inwoners niet alleen betrekking op de high-end voorzieningen, zoals literatuurbibliotheken, maar ook de stad zelf kan gezien worden als een museum. Cultuur moet laagdrempelig en voor iedereen zijn.

posterOver het algemeen wordt er heel positief gedacht over het huidige cultuurbeleid van Zutphen. Niet verrassend wil men ook vooral dat dit zo blijft. Inwoners en bezoekers zijn huiverig voor grootschalige plannen met hoge kosten. In plaats daar van zien zij liever meer geld gaan naar popfestivals en evenementen in de stad. De Hanzehof en de bibliotheek zijn de meest herkenbare voorzieningen van de stad. Qua aanbod is er sprake van een duidelijke spanning tussen oud en jong. De oudere groep vindt het aanbod prima, terwijl de jongeren daar anders over denken. Ook zouden voorzieningen niet voldoende zijn aangepast op mindervalide bezoekers. Het fuseren van voorzieningen lijkt het merendeel niet verstandig. Eén van de tegenargumenten is het feit dat fusie leidt tot minder loopbeweging door de stad. En daarmee mogelijk ook minder uitgaven bij andere voorzieningen, zoals horeca en winkels.

De conclusies zijn op 24 september aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de zaal vooral herkenning, en hier en daar ook een verbaasde blik. Tevreden wethouder Annelies de Jonge: ‘Een leuke en innovatieve manier om onderzoek te doen. Op deze manier kan snel inzicht worden verkregen in een actueel vraagstuk’. De sfeer van het onderzoek is samengevat in een poster, welke hier te bekijken is.

Heeft u ook behoefte aan een vernieuwende blik op een actueel thema? Kijk hier voor de mogelijkheden!

 

 

 

 

In de grote stad gebeurt het…

Waar woont generatie Young het liefst, in de stad of in het dorp? Het antwoord van studenten van het Kennislab voor Urbanisme ligt misschien een klein beetje voor de hand.. de stad. Want in de stad, daar gebeurt het. Daar vind je hogescholen, universiteiten, banen, bedrijvigheid, een gevarieerd woningaanbod, vermaak en interessante vriendschappen en contacten. En die mogelijkheden tot zelfontplooiing is wat jongeren zo aantrekt in het wonen in de stad. Bekijk de video voor de uitwerking van de studenten.

De studenten onderzoeken de woonwensen van Generatie Y in het kader van het Marja van der Werf debat. Het Marja van der Werfdebat 2014 gaat over de woonwensen van de nieuwe generatie: jongeren tussen de 16 en 30 jaar.

Amsterdam wint terecht City Climate Leadership Award

De mensen achter het Amsterdamse Investeringsfonds moeten toch raar hebben opgekeken toen ze hoorden dat ze de prestigieuze City Climate Leadership Award in de categorie finance & economic development hadden gewonnen. Het Investeringsfonds is namelijk in eigen stad behoorlijk omstreden. Een mooie samenvatting daarvan is te lezen in dit artikel in het Parool.

Voor de jury van de door de C40 en Siemens georganiseerde verkiezing, was dat geen bezwaar om toch voor Amsterdam te kiezen. Het juryrapport stelt: ‘Met dit innovatieve project laat Amsterdam zien hoe initiatieven op het gebied van milieu- en klimaatbescherming effectief kunnen worden vertaald in het economisch ontwikkelingsbeleid van de stad. Amsterdam heeft een krachtig instrument ontwikkeld waarin 70 miljoen euro wordt geïnvesteerd in duurzame energieprojecten, waarvan een deel focust op het MKB. Het fonds verlaagt de energierekeningen voor burgers en bedrijven en draagt bij aan de CO2-doelstellingen van de stad. In 2010 had de stad al een daling van 20% behaald in vergelijking met 1990.’

Wie heeft er nu gelijk? De Amsterdamse criticasters, of de jury die het van een veel grotere afstand bekijkt?

Het is een kwestie van perspectief. Wie van dichtbij kijkt ziet haarscheurtjes in het goede idee. Geld dat niet op tijd is besteed, politici die daar nu een andere bestemming aan geven, een concurrerend fonds dat nu ook binnen de gemeente wordt opgericht. Wie in de jury zit van de City Climate Leadership Awards, ziet een stad die privaat initiatief bevordert, die lokale initiatieven versterkt, en zo de CO2-doelstellingen haalt.

Tijdens de prijsuitreiking in New York vielen vooral de extreme verschillen op tussen de deelnemers. Nu is het vergelijken van appels en peren de essentie van een Award-show, maar de omstandigheden tussen bijvoorbeeld China en Nederland zijn zo groot, dat je afvraagt hoe die twee van elkaar kunnen leren.

En terwijl Amsterdam zich druk maakt of 60 miljoen wel aan de goede zonnepanelen wordt uitgegeven, wordt een groot deel van Manhattan nog verwarmd door het lokaal verbranden van stookolie. De komende 20 jaar worden die vervuilers aangepakt, waarmee New York een flink deel van de milieudoelstelling heeft gehaald. Zo gemakkelijk halen wij onze besparingen niet meer.

De City Climate Leadership Awards waren een showcase van topdown milieubeleid. Van grote ingrepen, van verboden, van meten is weten. En in steden als New York en Rio de Janeiro is dat te begrijpen. Maar in ons deel van de wereld moeten we het hebben van polderen en bottom-up initiatieven. Dat vergt meer politiek geduld en moed en is bovendien lastig te meten. En juist daarom is het zo goed dat jury voor Amsterdam als winnaar heeft gekozen.

Jan-Willem Wesselink

Kenniscafé Amersfoort 10 oktober

Zoals jullie weten is de focus van Lab Amersfoort sinds 1 september komen te liggen op wonen en zorg. Want dat het anders moet in de zorg, daar zijn we het allemaal over eens. En dat moet snel, want 1 januari 2015 nadert, de datum waarop lokaal invulling moet worden gegeven aan de WMO. Hoe dit moet, daar gaan we het over hebben op vrijdag 10 oktober a.s. aan de Paulus Borstraat 41 te Amersfoort.

13:30 – 15:00 uur (excl. toegankelijk voor partners en geïnteresseerden)
De studenten hebben inmiddels de eerste stappen gezet richting een ontwerp voor een nieuw woon-zorg concept. De afgelopen maand hebben ze informatie verzameld, met professionals gesproken en hun bevindingen uiteengezet in een plan. Dit gaan ze op deze middag aan de partners presenteren. Aansluitend is er ruimte voor uw feedback, een kritische blik en aanvullingen. Ook is er ruimte voor kennismaking tussen (nieuwe) partners en geïnteresseerden.

15:00 – 17:30
Vanaf 15:00 uur gaat de middag over in een interactief kenniscafé, met als gastspreker Douwe-Jan Bakker. Douwe-Jan Bakker is directeur vastgoed bij Stichting de Zuidwester in Middelharnis, organisatiedeskundige, verandermanager en bouwingenieur. Een echte verbinder, die als geen ander weet hoe je ruimte vormgeeft rondom de gebruiker en werkprocessen. Douwe-Jan gaat voor vernieuwing, vanuit de overtuiging dat goede zorg en ondernemerszin te combineren zijn. Precies wat we nodig hebben als het gaat om wonen en zorg. Zoals altijd gaan we na een korte introductie samen aan de slag tijdens de doe-sessie. Aansluitend vindt een netwerkborrel plaats.

Wilt u het kenniscafé bijwonen? Stuur dan een mailtje naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl.

Tot op de 10e!

Generatie Young, wie zijn dat?

Het Kennislab voor Urbanisme is ambassadeur van het Marja van der Werfdebat 2014. Dit jaar heeft het debat het thema ‘woonwensen van de nieuwe generatie’. De generatie tussen de 16 en 30 jaar, ook wel ‘Generatie Y’ genoemd. Maar wie is die generatie? Wat zijn de kenmerken en trends? Ter voorbereiding op het debat gingen de laboranten van lab Wonen & Zorg in Amersfoort op onderzoek uit. In deze korte video wordt alles duidelijk. Generatie Y zijn ‘meesters in connectiviteit’, hebben te maken met een ‘woud aan keuzes’, zijn extreem flexibel en bewust van de noodzakelijke verandering die op deze wereld moet plaatsvinden.

 

 

Pioniersmentaliteit op de Westas

Op 18 september 2014 vond het eerste kenniscafé plaats van het Lab Westas. Een middag van kennismaking tussen partners en studenten, met aansluitend een kenniscafé. Samen met Martijn van Dijck, stadschoreograaf, gingen we op zoek naar de identiteit van de Westas. Wat is er zo uniek aan dit gebied? Logistiek, economie, mainport, innovatie, voedingsbodem, maar vooral de pioniersmentaliteit: dat is de Westas. Bekijk hier het videoverslag van deze middag: http://youtu.be/wXTHi7WWc28?list=UU6YN0WxhE5e5RBDrsPvjgvQ

 

Urbanisme Award – de longlist

welzinawardWIE SCHRIJFT DE BESTE URBANISME-SCRIPTIE VAN NEDERLAND?

Na twee zeer succesvolle edities organiseert het Kennislab voor Urbanisme dit jaar voor de derde keer de Kennislab voor Urbanisme Scriptieaward. Dit jaar mede mogelijk gemaakt door Stichting Welzin. De inschrijving is inmiddels gesloten en de strijd is losgebarsten. Wie gaat er van door met de trofee, eeuwige roem, media-aandacht (onder meer in vakblad Vitale Stad) en 1.000 euro? Dit zijn de kanshebbers!

Arjan GerritsenBloemkoolwijken
Daan MulderNieuwe businessmodellen stadslandbouw; Een zoektocht naar nieuwe bouwstenen en verdienmodellen
Eline JolinkTypisch Utrecht; Over de favoriete outdoor plekken van vrouwelijke studenten in de binnenstad van Utrecht
Eva BroxtermanJonge woonvormen voor nieuwe senioren in Zaanstad
Inge RoosVan en voor mijn buren; Een ruimtelijke strategie voor herstructurering van de Struykenwijk
Janneke van der Brandt/ Jackie van Aert/ Malini KlapperBurgerparticipatiewaaier; Tools voor burgerparticipatie in de openbare ruimte
Joelle Mulkens/ Inge HoekstraCity shrinkage; Renewing the casco approach for shrinking cities in the Netherlands
Jolanda de JongEen collectieve tuin voor Sint Martens Hof; Eenheid door eenvoud
Larissa GuschlWorking waterfront newtown creek; Adaptive multi-layer flood protection on brownfield opportunity areas
Marleen van DongenOpenbaarheid vs. beheersbaarheid; Een theoretisch en casusonderzoek naar het ogenschijnlijke spanningsveld in de huidige Nederlandse ‘openbare’ ruimte
Marlot van DijkenHome sweet home in de Westas; Wonen als onderdeel van Business Park Amsterdam Osdorp, Beukenhorst-West en Sloterdijk-I
Marten Reijnen Street life; Revitalizing new Asian developments
Pimm ter HorstDe positie van de Zoetermeerse Dorpsstraat; Ingrediënten voor in het regieplan
Renske NollenOver de invoering en afschaffing van ‘gratis’ OV in Nederland (titel volgt)
Roy NieuwenhuisTransit Oriented Development in de zuidelijke Randstad; Een onderzoek naar de woonlocatiekeuze en het verplaatsingsgedrag van recent gevestigde huishoudens in Den Haag en Voorhout
Simone CampInBetween; Status quo doorbroken met flexibele (her)ontwikkeling Haagse Beemden
Sofie Korbee/ Lisanne KosterFit en vitaal, bewegen in de wijk doen wij toch allemaal? Onderzoek naar een beweegvriendelijke omgeving voor senioren
Suzanna van BeekRespect voor krachtige burgers: hoe gaan we om met Burgerkracht in 2014?
Tim SchreursHet plannen van participatie; zijn de krachtwijken van weleer ook de aandachtswijken in de participatiesamenleving?
Valérie NoordinkNieuwe kansen voor havensteden; De herontwikkeling van verouderde stadshavens
Wouter HagersStationshus; A Scandinavian influenced approach and design for a strategic multi-modal intervention in Rotterdam South

Op dit moment wordt de jury samengesteld die de drie beste scripties zal nomineren. Welke dit zijn wordt op 17 november via de website bekend gemaakt. Uit deze drie genomineerden zal vervolgens één winnaar worden gekozen, op basis van een officieel jury-oordeel én een publieksstem. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt op 9 januari 2015. Schrijf die datum dus alvast op in je agenda!

 

Lab Amersfoort focust op Sociale Innovatie in Wonen & Zorg

Boven het lab zweefde al een tijdje de vraag: moeten we ons niet bezig houden met de nog belangrijkere vragen binnen urbanisme. De zorg dus.

Want we snappen echt wel dat het anders moet in de zorg. Al is het maar omdat we de hele tijd horen dat het anders moet. Maar we horen eigenlijk nooit hoe het dan anders moet. We horen eigenlijk alleen maar dat het fout gaat. Zoals onlangs in de Nieuwsuur. We lezen over wanhopige mensen, falende bestuurders, afgestompte mensen die schijnbaar nogal vast zitten in hun denken.
En dat schiet niet op.
Wij willen op zoek naar oplossingen die kunnen, maar wel 10x beter zijn (zoals Astro Teller in bovenstaand filmpje uitlegt). Oplossingen die worden gemaakt vanuit de waarom-vraag.
En dus zijn we erg blij dat de partners in het lab in Amersfoort hebben besloten om de focus te leggen op ‘Sociale Innovatie in Wonen & Zorg’. Omdat we denken dat we daar het verschil kunnen maken.

Als u daar aan mee wilt doen, stuur dan een berichtje naar Jan-Willem Wesselink of Philip de Vreeze

Het lab incubeert

labincubeertHet is zo’n moment waar je dan toch even trots op bent. Hier zitten we in onze tuin in een goed gesprek met Robin Verstappen die onderdak zoekt voor zijn startup. En die vindt hij in onze kerk in Amersfoort. Wij kenden Robin al omdat hij meedeed aan onze Landschapstriënnale Summerschool. Daar ontwikkelde hij samen met Manuella van Baar (nu laborant in de Westas) het idee Parkmakers waar ze hun bedrijf van willen maken.

Binnen het Kennislab geven we startende ondernemers graag de ruimte om hun idee verder te ontwikkelen. Zeker als ze het idee onder onze vleugels hebben bedacht. En dus zijn we blij dat we Robin vaker gaan zien.

Kennislab wordt Wissenslabor

GelukkigisergoedekoffieinDuitslandMooi nieuws uit het Ruhrgebied. Het Kennislab gaat naar Duitsland en heet daar in mooi Duits het Wissenslabor für Urbanismus. Afgelopen woensdag kreeg het Kennislab de vraag van het Regional Verband Ruhr om te onderzoeken of het mogelijk is een Labor op te zetten rond het thema experimenteerruimtes. En dat doen we graag. Want bij experimenten voelen we ons thuis en in het Ruhrgebied ook.

Ons doel is om in september 2015 het eerste lab te openen. Nederlandse organisaties die met ons mee willen doen, kunnen zich melden bij Jan-Willem Wesselink

18 september: Frisse blik op de Westas

Op 18 september is het eerste Kenniscafé in de Westas. En om weer even lekker breed te beginnen gaan we met elkaar nadenken en in gesprek en aan het werk rond de vraag wat de Westas is en zou moeten zijn.
Want een identiteit die maak je samen.
En wij doen het samen met Martijn van Dijck, zelfbenoemd stadschoreograaf.
Maar vooral placemaker, liefhebber van de stad (zeker van NYC) en bevlogen spreker.

Toen we precies een jaar geleden begonnen in de Westas waren we als lab zo groen als gras. Net zoals onze studenten nu zijn. We wisten niets en bedachten de mooiste dingen. Dat gevoel willen we weer even terug hebben. We willen een ice bucket over ons heen krijgen. Een frisse blik. En dat gaat Martijn doen. En dat wordt leuk!

sneeuwschipholProgramma

14.30-16.00 uur – Studentenpresentaties aan founding partners.
Alleen toegankelijk voor founding partners, laboranten, gastdocent en enkele introducés.

16.15-17.30 uur – Co-creatiesessie over de choreografie van de Westas door gastdocent Martijn van Dijck, stadschoreograaf

17.30-18.30 uur – Borrel

Het Kenniscafé wordt gehost door onze partner Hogeschool van Amsterdam.
Locatie: Gebouw Leeuwenburg, Weesperzijde 190, Amsterdam, lokaal A2.44.
Voor de co-creatiesessies is er ruimte voor maximaal 10 externe gasten. Meld ons waarom u daar bij wilt zijn. Bij meer dan 10 belangstellenden, selecteren we op basis van inhoudelijke interesse. U kunt reageren door te mailen naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

 

Ook Lab Westas weer van start

Vanaf vandaag draait ook het lab Westas weer op volle toeren. Negen studenten gaan zich in de komende maanden buigen over de vraag: Hoe maken we van de Westas één samenhangend geheel waar bewoners, ondernemers, werknemers en bezoekers zich welkom en thuis voelen?

Jan-jaap de Bie, Ronald de Boer, Geert Kievit, Hanne Regeer, Laszlo Teunissen, Tessa Tromp, Manuella van Baar, Peter van Wifferen en Ferdi Yildirim, heel veel succes!

Inzendingstermijn Welzin Award verlengd t/m 12 september

welzinawardWe zijn erg blij dat zorgorganisatie Welzin dit jaar onze Scriptie Award mogelijk maakt. Het was even zoeken (wat niet zo vreemd is in deze tijden) maar met Welzin hebben we een eersteklas partner voor de award. Welzin past namelijk naadloos bij de manier waarop het Kennislab voor Urbanisme naar de wereld kijkt: Vanuit de mogelijkheden van mensen en met de kernwaarden: effectief, warm, oprecht en zinvol.

Om te vieren dat we een partner hebben én omdat we van veel studenten de opmerking krijgen dat ze het nog net niet afhebben, hebben we de sluitingstermijn verlengd tot 12 september.

Na twee zeer succesvolle edities organiseert het Kennislab voor Urbanisme dit jaar voor de derde keer de scriptieaward. We zoeken wederom de beste scripties over urbanisme. Wat dat oplevert? Een mooie trofee, eeuwige roem, media-aandacht (onder meer in vakblad Vitale Stad) en 1.000 euro. Inzenden kan t/m 12 september aanstaande.

Kijk hier voor meer informatie.

Waarom focussen we op sociale innovatie?

In Amersfoort focussen we sinds dit lab (in september 2014) op sociale innovatie. Waarom?

Een paar maanden geleden strandde mijn trein. In plaats van door te rijden naar Deventer stonden we stil in Apeldoorn. Dat was geen hele grote verrassing, ongeveer vijf minuten voor we aankwamen werd het al in de trein omgeroepen. Ik (en met mij de hele trein) werden plotseling geconfronteerd met een probleem waar we niet om hadden gevraagd en ook niet op waren voorbereid.station Opvallend was dat er in de eerste tien minuten maar weinig gebeurde. De NS vertelde alleen dat de trein niet verder reed en kwam niet met alternatieven. De meeste reizigers wachtten op een oplossing en deden weinig. Maar na die eerste pakweg tien minuten bleken er tal van oplossingen te bestaan. De meeste reizigers namen de trein via Zutphen (niet van NS dus niet in hun systeem), anderen namen de bus, sommigen lieten zich ophalen en weer anderen gingen onverrichte zake naar huis. Voor hun afspraak kwamen ze te laat. Opvallend was hoeveel mensen daarbij hun smartphone gebruikten. Om op de 9292-app een alternatief te zoeken of om met het thuisfront te appen of bellen. Natuurlijk waren er mensen die daar minder dan tien minuten voor nodig hadden, maar was er een enkeling die na een halfuur nog niet wist wat er aan de hand was. Het meest opvallend waren echter die eerste tien minuten. Die tussentijd tussen de gebeurtenis en je reactie. De tijd waarin je vol verbazing naar je probleem kijkt. Het is zaak die tijd zo kort mogelijk te houden. Voor mijzelf (ik wilde naar huis), voor de NS (het station stroomde over) en voor de maatschappij als geheel (de economische impact van de gebeurtenis was vooral negatief door verloren werktijd, belangrijke afspraken die werden gemist en het negatieve sentiment dat ontstond).

Meer schade dan ons lief is
Op dit moment bevinden we ons in onze samenleving in zo’n tussentijd. De overheid heeft besloten om minder te zorgen voor haar burgers. Om zich terug te trekken. De sociale rol van de overheid verandert. Onder de noemer van burgerparticipatie worden traditionele overheidstaken als het beheer van de openbare ruimte en de zorg voor de zwakkeren in de samenleving neergelegd bij de maatschappij. Dat is geen verrassing, er wordt al jaren over gepraat. Maar nu het zover is, overvalt het veel mensen. Net zoals in de trein is het tijd zo kort mogelijk te houden voor zowel de snelle als de langzame mensen. Want hoe langer oplossingen uitblijven en oplossingen gedeeld worden met elkaar – met een mooi woord collectieve intelligentie – hoe grote de schade is voor burger, bedrijf en bestuur.

Hoe vertalen we dat door naar het Kennislab voor Urbanisme
In het Kennislab voor Urbanisme werken we aan die alternatieve oplossingen. Daarbij maken we vaak gebruik van de andere grote maatschappelijke ontwikkeling: verbondenheid. Dankzij IT en Interaction Design – het ontwerp van ‘interfaces’ voor de zinvolle communicatie tussen mensen, machines en informatie-en kennissystemen –zoals goede apps tonen, groeit en bloeit de gedistribueerde informatie en kennis- de collectieve Intelligentie- snel. Dankzij deze drie zaken – techniek, design en netwerken – zijn mensen meer dan ooit online en offline met elkaar verbonden. Slimme algoritmen bundelen die gedistribueerde informatie en kennis weer rap om ‘real-time’ oplossingen voor problemen aan te dragen en samen te besluiten welke oplossing wordt gekozen. In de financiële wereld is deze visie al gemeengoed. Maar waarom zou de collectieve intelligentie niet worden gebruikt voor het oplossen van dagelijkse problemen van jan en alleman.

Dat leidt tot de volgende Kennisvraag?
Hoe maken we de tijd tussen de terug getrokken overheid én de actie van burgers zo kort mogelijk? Oftewel: Hoe zorgen we er voor dat burgers zelf taken oppakken?