smartcity

Geachte nieuwe minister voor ruimtelijke ordening,

De stad verandert radicaal, kom met een visie

Ergens loopt u zich al warm. Over een paar maanden treedt u aan en bent u verantwoordelijk voor hoe ons land er in de toekomst uitziet. Want u gaat de Nationale Omgevingsvisie opstellen en door de Tweede Kamer loodsen. U wordt de eerste minister in tijden die een visie heeft op ruimtelijke ordening.
Wij hebben een verzoek voor u: zorg ervoor dat dat de eerste visie is die rekening houdt met de datalaag die over ons land ligt. De laag die ervoor zorgt dat wij altijd met elkaar verbonden zijn en ook met tal van sensoren om ons heen. De laag die data meet, doorgeeft, analyseert en interpreteert. En die er zo voor zorgt dat het functioneren van onze steden op dit moment radicaal verandert. Een verandering die net zo groot is als de invoering van elektriciteit en de auto een eeuw geleden.

Dat wordt soms smart-city genoemd, maar de implicaties gaan veel verder. We moeten niet alleen focussen op techniek, maar op de manier waarop we in de toekomst samenleven en hoe dat verandert. Techniek is geen doel op zich, maar een onvermijdelijke gamechanger.

De verandering is samen te vatten in drie uitgangspunten:
1) We zijn altijd verbonden met alles en iedereen
Het maakt het niet meer uit of we ergens fysiek aanwezig zijn. Via onze telefoon (of andere apparaten) hebben we overal toegang tot alle informatie en kunnen we real time weten wat er ergens anders op de wereld gebeurt.
2) Dat maakt ons ongekend flexibel
We kunnen overal werken, winkelen, spreken met onze geliefden en ons vermaken. Dat maakt ons leven efficiënt en ongeordend tegelijk. We werken terwijl we in de trein zitten, zoeken de precieze locatie op als we er ongeveer zijn, appen elkaar als we het toch niet kunnen vinden. We kunnen alles altijd en overal.
3) Dat maakt betekenisvolle plaatsen nog belangrijker
Als we alles overal kunnen doen, waar willen we dan zijn? Op plekken waar we ons prettig voelen. We moeten nergens meer zijn, dus kiezen we voor beleving, voor toegevoegde waarde, voor betekenis.

Deze drie uitgangspunten veranderen alles in de stad. De manier waarop we wonen, werken, winkelen, recreëren, naar film gaan, spelen, energie opwekken, producten maken, oud worden en jong zijn. Het zorgt ervoor dat we op nieuwe manieren met elkaar samenleven. Het biedt prachtige kansen, maar brengt ook nieuwe problemen met zich mee. Het leidt tot stress, eenzaamheid en uitsluiting. Kortom, de datalaag stelt ons niet alleen voor technische vragen, maar voor maatschappelijke uitdagingen en dilemma’s. En dus moeten we die laag ontwerpen, inrichten en naar onze hand zetten. Zoals we dat met alles in onze steden doen.

Geachte nieuwe minister van ruimtelijke ordening,
Net als in het oude Rome, de Hanzesteden of de steden uit de Gouden Eeuw, zijn onze steden plaatsen waar we de leefkwaliteit te realiseren die economische en persoonlijke ontplooiing mogelijk maakt. Dat verandert niet.
Het is de manier waarop we welvaart en welzijn realiseren die radicaal verandert. En wij vragen u een visie te schrijven die dat als uitgangspunt neemt. Alleen dan krijgen we slimme, toekomstbestendige steden en samenlevingen. En dan is uw visie op de ruimtelijke ordening niet alleen de eerste visie van de nieuwe eeuw, maar ook van het nieuwe tijdperk waarin we leven.

Leon Hendriks, managing partner Aerovision
Arjen Hof, directeur Civity
Michiel de Lange, onderzoeker digitalisering van steden, Universiteit Utrecht
Frank Kresin, managing director DesignLab UTwente
Sebastiaan Palm, partner bij Marxman Advocaten
Jan-Willem Wesselink, hoofdlaborant Kennislab voor Urbanisme
Jos van Winkel, stadsstrateeg gemeente Amersfoort

Doe mee aan Smart Mobility EU Call (21 mrt)

Op 21 maart organiseren we in het Kennislab voor Urbanisme (in Amersfoort) op verzoek van de gemeente Amersfoort een Ontwerpatelier Smart Mobility. Doel is om samen te werken aan een Urban Innovative Actions Call.

Thema’s zijn:
>> Hoe kan het stationsgebied een soepeler overstapmachine worden?
>> Hoe kan de verbinding tussen het station en de binnenstad een flexibele inrichting krijgen?

Doel van dit Ontwerpatelier is om:
>> een consortium te vormen van bedrijven en overheden die samen een Urban Innovative Actions Call willen indienen bij de Europese Unie.
>> bruikbare input te leveren voor dit proposal.

Dat is interessant voor iedereen die op (een vernieuwende) manier bezig is mobiliteit, smart mobility, stedebouw, smart city, urbanisme.

Voelt je je aangesproken?

Lees dan hier meer info en meld je daarna hier aan.

Doe mee aan de challenge ‘Maak van de stad een warehouse’

Samen met FIWARE Lab NL en Dinalog organiseert het Kennislab voor Urbanisme een bijzondere challenge:  Maak van de stad een warehouse. We zoeken 4 ontwerpteams met jongprofessionals die deze uitdaging aan durven te gaan. Deelname is gratis.knop-kennislab-aanmelden-780px

We doen dit in 5 stappen:
1 – We zoeken 4 ontwerpteams met jongprofessionals – daarvoor kun je je nu aanmelden
2 – Je doet met je team mee aan een aftrapbijeenkomst op 12 januari in het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort.
3 – We organiseren in twee steden meetups voor winkeliers en winkelprofessionals van de lokale overheden. Zij leveren de input voor de teams (dit doen we in januari – data worden zo snel mogelijk bekend gemaakt)
4 – Je doet mee aan een ontwerpdag in het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort. We organiseren dan ook een businessmodelcanvas-sessie om het concreter te maken. Dit is op 17 februari.
5 – Je presenteert op 17 maart je eindoplossing aan de jury. Die kiest het beste idee en beloont dat met 1000 euro. Ook dit vindt plaats in het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort.

de stad als pakhuisContext
Steeds meer goederen worden online gekocht en verkocht. Dat heeft allerlei voordelen, maar ook nadelen: winkels verdwijnen en onze steden slibben dicht met busjes voor de zogenaamde last mile. Wat nou als we die problemen in één keer oplossen door van de stad één groot pakhuis te maken? Lees hier meer.
Dat is de challenge!

Waaraan moet je (ontwerpteam) voldoen?
>> Je stelt je eigen team samen waarmee jij deze challenge aan wil gaan. Je bepaalt zelf welke specialismen je nodig hebt.
>> Je team bestaat uit jong-professionals, daarmee bedoelen we dat de teamleden na 2012 zijn afgestudeerd of voor 2021 afstuderen.
>> Je team heeft minimaal 4 en maximaal 6 leden.

winnaarHet is een wedstrijd
Je ontwikkelt als groep een oplossing op de vraag hoe je van de stad een warehouse kan maken. De 4 deelnemende teams presenteren op 17 maart hun oplossing aan een jury die momenteel wordt samengesteld.
Je presentatie bestaat uit een pecha kucha presentatie, een poster, een toelichtend rapport en eventueel een prototype van je oplossing.
Het winnende idee krijgt 1000 euro cash en (financiële) ondersteuning door Dinalog en FIWARE Lab NLbij de verdere ontwikkeling van het idee tot een startup.

Wat krijg je sowieso?
Ook als je niet wint, krijg je veel.
>> Voor elke bijeenkomst nodigen we interessante sprekers uit, uit de ruimtelijke, logistieke, vastgoed- en techwereld.
>> Tijdens de ontwerpmiddag krijg je gratis cursus businessmodelcanvassing.
>> FIWARE Lab NL en Dinalog kunnen besluiten om ook de ideeën die niet winnen, verder te ondersteunen.

burgemeestersreis-netwerk-ontwerp-veilige-omgeving-42Met wie werken we samen?
In dit project werkt het Kennislab voor Urbanisme samen met:
>> Dinalog, Dutch Institute for Advanced Logistics. Via Dinalog heb je toegang tot het meest state of the art netwerk van logistieke specialisten in Nederland.
>> FIWARE Lab NL biedt ons toegang tot een uniek netwerk van techspecialisten. Bovendien kun je gebruikmaken van de al in het FIWARE Lab NL ontwikkelde tools.
>> Elba-Rec is het grootste gespecialiseerde uitgeefbedrijf op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed. Ook dat netwerk heb je tot je beschikking.

Het is gratis
Maar we verwachten wel dat je meedoet en dat je als team aanwezig bent op 12 januari en op 17 februari en 17 maart. We verwachten dat van elk team tenminste 2 leden aanwezig zijn bij de meetups voor de winkeliers.

Hoe werkt de aanmelding?
Door op de onderstaande button te klikken start de aanmelding voor de contactpersoon van de groep. Hij of zij vult de eigen gegevens in én geeft aan wie de teamleden zijn. Vervolgens krijgt de contactpersoon een mail met een link naar een formulier dat alle andere leden moeten invullen. Als iedereen het formulier heeft ingevuld, is de aanmelding compleet.
Bij aanmelding van meer dan 4 teams maken wij een inhoudelijke selectie.
De aanmelding sluit 1 januari. De organisatie houdt zich het recht voor de sluitingstermijn te verlengen of vervroegen. Dit wordt ruim op tijd op onze site aangekondigd.
Je hoort uiterlijk een week voor aanvang van de eerste bijeenkomst of je mee doet. Over de selectie kan niet worden gecorrespondeerd.knop-kennislab-aanmelden-780px

Kennislab starts smart city lab

In February 2017 Kennislab voor Urbanisme is going to start an international smartCITY-lab in Amersfoort (Netherlands). Therefore we are looking for 4 – 6 motivated students from the Netherlands, Germany and out of the rest of the world, who are willing to take an internship or graduate at this lab. From now, you have the possibility to register.

>> Nederlands

Summerschool Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving Ruhrgebiet (350)Kennislab smartCITY in short
1. At Kennislab SmartCITY we are doing research about how the city is changing due to the communication revolution.
2. This research is used to set up a network in which we want to unite technerds and city-nerds. You are working actively on setting up this network.
3. With your team, you will be working on the development of a smartCITY-product, with which we will assist you through our Fiware-community. More..

For whom?
We are looking for four to six great students, who are currently studying a university-level programme or an university of applied science education programme from the Netherlands, Germany and out of the rest of the world who are willing to work in this lab. If you think that you are studying a relevant programme and can explain in our application form why you want to work in this lab, we are happy to send you an invitation for an interview. We are looking for independent, enterprising, smart people. Pragmatic dreamers and enthusiastic people who want to take action, have our preference. More..

Kennislab voor Urbanisme is the place for everyone who…
…wants to think and work boundlessly.
…wants out-of-the-box, but is also searching for a concrete answer.
…understands that a good business plan is just as important as a fantastic idea.
…wants a question to be answered in a different way, or by themselves.
…in short, is innovative, boundless and wants to put something into practice.
More…

How to participate
Read more information and register by filling in our application form.
Candidates which we think are interesting, will be invited for an interview in December or January. If you have questions, you can contact us via +31338700100 or j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl

Kennislab begint smartCITYlab – (afstudeer)stagiairs gezocht

Het Kennislab voor Urbanisme start vanaf februari 2017 een internationaal smartCITY-lab. Daarvoor zoeken we 4 gemotiveerde studenten uit Nederland, Duitsland en de rest van de wereld die in dit lab willen stagelopen of afstuderen. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.

>> English

In het kort
1 – In het Kennislab smartCITY doen we onderzoek naar de vraag hoe de stad verandert als gevolg van de communicatierevolutie.
2 – Dit onderzoek gebruiken voor het opzetten van een netwerk waarin we technerds en city-nerds willen samenbrengen. Je werkt mee aan het opzetten van dat netwerk.
3 – Met je groep werk je aan de ontwikkeling van een smartCITY-product. Daarbij helpen we je vanuit de Fiware-community. Lees meer…

2016-summerschool-zelfredzaamheid-enschede-247Voor wie?
We zoeken vier tot zes topstudenten uit Nederland, Duitsland en de rest van de wereld voor dit lab. Wo- en hbo-niveau. Als je vindt dat je een relevante opleiding doet en in ons sollicitatieformulier goed kunt uitleggen waarom je wilt meedoen aan dit lab, sturen we je graag een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.
We zoeken zelfstandige, ondernemende, slimme mensen. Pragmatische dromers en bevlogen doeners hebben onze voorkeur. Lees meer…

Hoe kan je meedoen?
Je kunt je aanmelden door ons sollicitatieformulier in te vullen.
Kandidaten die we interessant vinden, nodigen we uit voor een kennismakingsgesprek in december of januari.

 

Less smart and more city (smart city is about more than just tech tools)

The discussion about smart cities is mostly about ‘smart’ and far less about ‘city’. If we really want the city to become smart, we must look beyond smart technologic solutions and we must see how and why the city is currently changing. Cities, city-creators and technicians should develop one vision together, which will function as the foundation for the future city and the current city.

We are living in an extraordinary era. The rise of all sorts of different devices and mostly the constant connection between everything and everyone, gave a new meaning to the word ‘place’. Namely, a place used to be very exclusive. Less than one age ago, you could only experience something, by attending the occasion. It was not possible to be at two occasions simultaneously or to know what was currently happening at another place.

For instance, the review on 125 years of football in a Dutch football related magazine (VI) really showed that things have changed. One century ago supporters used pigeons, who were trained to send messages, to the games when the team has to play out of town, to inform them about the score. Telephony and telegraphy did already exist, but radio and television did not. What happened in the arena could only be experienced by the people who actually were there. The place had possession of exclusivity.

Everything can everywhere
During the previous century the local exclusivity has disappeared. More and more people are able to work, shop, attend lectures and watch football everywhere. Also, we are able to do it all in real time. We are everywhere and always connected with everything and everyone. Smart City is therefore about communication. About communication between people, between devices and between people and devices. Examples: smartphones, smart thermostats, self-regulating devices, VR-glasses, communicating garbage bins, cars which can contact the garage and buttons on the washing machine which can automatically order new laundry detergents. The list of examples becomes daily more extended.

City builders and other city creators should ask themselves what those changes will mean for their city and should take that as the principle of developing the future vision of their city. They need to describe the ‘why’ and the ‘how’ behind the ‘what’ where the discussion about smart cities is currently about. Because only if we know the ‘why’, we will know which processes and products are needed to build this vision. In other words: what do we want with our city and how can that be built in current circumstances. Kevin Lynch’s book ‘Good city form’ offers a good starting point to answer this question. Lynch elaborates a normative theory to measure the urban quality, based on fundamental human values. He examines how these values can be able to create a better understanding of the development of the city. He talks about seven indicators (vitality, fit, sense, control, access, efficiency and justice) which are broad and general enough to be used in specific circumstances and places. These dimensions are interesting, because they help you to fit the ‘why’ of smart city-initiatives in a bigger context. Who has influence on what (control)? Does everyone have similar access to information, locations and utilities (access)? And what efficient for who and at what price (efficiency)? The seven dimensions assist to connect the new technologic developments with the essential vision on the quality of the city and her inhabitants. Every smart city initiative states to be willing to make the city better, cleaner of more lively. We need to ask ourselves who will benefit to current solutions, to what extent and with which management.

City is about quality of life
To begin at the ‘why’: it is not different than a hundred or even a thousand years ago. Just like in the ancient Rome or in the Hanseatic Cities we strive to build a quality of life, which enables economic, social and personal development.

The rise of the internet(technology) changes the possibilities and differs from city to city. There is one common denominator and it is named flexibility [1]. The rise of the internet makes us flexible in many areas, the internet of things demands a flexible city. The question is what the urban consequences will be. What does it mean for a city when you can do everything everywhere? When you are able to work at a pub? When you are able to watch a NBA-basketball game live (via virtual reality) just in your living room? When you are able to skype your kids when you are in the stadium, watching a football game? What does it mean for a city when devices can communicate with each other? When the street-lighting turns on when people walk by? When in fact everything has become data?

There is a new urban layer upon the city, which consists of data. What are the consequences for town-planning if that layer starts to communicate with her users? If a public square can become a parking-lot, reacting on traffic? If the street-lighting leads the emergency service in a disaster (like the emergency lighting in an airplane)? What does it mean for a city if the creators of Pokémon Go define meeting places on the basis of algorithms (in this case location information and the way users move in the city)? In short, what does flexibility of the city mean for the city and what are the consequences for those, who cannot or do not want to develop. What are the social consequences of the growth of flexibility?

Empire State BuildingLearning from electricity
Of course, a lot is still unclear, the future is not here yet. But fortunately we know an inspiring example and that is the rising of electricity, approximately one and a half century ago. The result of this was that the city could develop itself enormously. Trams, subways, but elevators too, made it possible to transport people and wares far further, so civilians could live further away from places where fresh food was produced. The urban answers came from enlightened spirits as Le Corbusier. The currently well-known concept ‘megacity’ was someday invented and was a direct result of a technologic revolution. It is not about a judgement on these plans, whether they are good or bad. They show that the development of a cities was being reflected, that a vision was being developed because of new technological possibilities. Just like with the rise of electricity, the internet creates a new phase in the development of cities. And that should be planned too. That will often go well, but sometimes it will not. Both good plans and bad plans will be created. A common context to describe the ‘why’ and ‘how’ of the smart city, for instance based on an overarching, normative theory, could help us with it.

But everything is better than the current situation, in which we pretend that the smart city is about tools, gadgets and applications. We really need to take change seriously. While planning a city, the changes of the city should really be taken in account.

Arjen Hof, director at Civity
Jan-Willem Wesselinkdirector at Kennislab voor Urbanisme

Publiced before (in Dutch) at Platformoverheid.nl

Note
[1] This is covered by the dimension Fit in Lynch’s theory. One of the aspects which he names is ‘adaptability’: to what extent a city can adjust itself to changing circumstances.