Op woensdag 13 september heeft de eerste Prioriteitsdag plaatsgevonden, georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Veiligheidsregio Utrecht. Deelnemers uit verschillende gemeenten, brandweer, de veiligheidsregio en GGD werden uitgedaagd hun vijf belangrijkste inhoudelijke prioriteiten te onderscheiden. Hierbij moest worden gedacht aan problemen, uitdagingen en bedreigingen in het werk waar de deelnemers in spreekwoordelijke zin van wakker liggen. Het doel hiervan was om na te gaan welke stakeholders een bijdrage zouden kunnen leveren aan de oplossing van het probleem. Kunnen we van elkaar leren en met elkaar samenwerken om die prioriteiten gezamenlijk aan te pakken?

De dag begon na ontvangst door Jan-Willem Wesselink op het Kennislab van Urbanisme, waarna een korte introductie volgde van Hilbert Booij (Veiligheidsregio Utrecht) waarin hij uitleg gaf over het doel van deze Prioriteitsdag. Een samenvatting over de Omgevingswet werd gegeven door Arie-Jan Arbouw (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) zodat voor iedereen in vogelvlucht duidelijk werd wat er op dit moment speelt met betrekking tot dit thema. Hierna kon worden overgegaan tot het inhoudelijke deel van deze dag. Iedereen werd gevraagd om de belangrijkste prioriteiten op te schrijven die aan de orde zijn in het eigen werkveld in het kader van omgevingsveiligheid. De prioriteiten werden vervolgens met de aanwezigen gedeeld en over en weer kon op de beschreven vraagstukken worden gereageerd. Dit leverde interessante interacties en kritische vragen op. Een veelvoorkomende uitdaging betrof de vraag hoe verschillende belangen afgewogen moeten worden en hoe in de toekomst op lokaal niveau omgegaan met een rolverandering van reageren naar anticiperen.

In de middag stond de presentatie van Pita van Lange (Brandweer Amsterdam-Amstelland) op het programma. De Hot 100 is een brandveiligheidsnetwerk waarin verschillende overheden, eigenaren en gebruikers van Amsterdam informatie delen over de grootste brandrisico’s. Pita ging in op uitdagingen waar binnen het netwerk tegenaan werd gelopen. Denk hierbij aan het zoeken naar een gemeenschappelijke taal, het hebben van andere belangen bij hetzelfde probleem en het uitzoeken van waar de informatie ligt om het grotere geheel aan te kunnen pakken. De presentatie van Pita was inspirerend en gaf een goed voorbeeld van hoe het stellen van onderlinge prioriteiten in de praktijk succesvol kan zijn.

De dag eindigde met een interview met Joyce Nellissen van GGD GHOR. Ze besprak haar prioriteit om gezondheidsperspectief mee te nemen aan de voorkant van ruimtelijke beleidsontwikkeling. Joyce gaf inzicht in de uitdagingen die in deze context gelden voor de GGD GHOR.

Na afloop van het interview deelde andere aanwezigen tips en trucs om de uitdagingen te trotseren. Daarnaast waren de meeste aanwezigen ervan overtuigd dat we nu al aan de slag kunnen met het gedachtegoed van de Omgevingswet; we hoeven niet af te wachten tot de wet van kracht wordt.

(Verslag door Carolyn da Cruz Freitas en Julia Suijkerbuijk, trainees bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu)