Je zal maar minister van Ruimtelijke Ordening zijn. Dan neem je dus de ene week het Manifest 2040 aan, waarin je wordt opgeroepen om van Nederland het gaafste land van de wereld te maken en amper twee weken later vernachel je de kust van datzelfde Nederland door je handen er van af te trekken en gemeenten en provincies verantwoordelijk te maken voor het behoud daarvan. Het lijken mij moeilijk te verenigen grootheden, maar Minister Schultz van Haegen kan het blijkbaar wel rijmen.

kust oostende Persoonlijk ben ik een fan van de Belgische kust. Het is zo’n bizarre verzameling lelijkheid dat het weer mooi wordt. En het staat zo haaks op de aangrenzende kusten in Nederland en Frankrijk, dat je in ieder geval weet in welk land je bent. Ik ben ook niet bang dat onze kust verbelgt, dat is alleen al vanuit waterveiligheid totaal onwenselijk. De stad Oostende heeft bijvoorbeeld veel moeite om de zeedijken op te hogen, omdat er hotels en appartementencomplexen in de weg staan.
Nee, onze kust zal niet verbelgen, maar langzaam verrommelen. Zoals onze hele land langzaam verrommelt. Wie wil weten hoe dat er uitziet, hoeft alleen maar naar de rand van de gemiddelde Nederlandse stad te gaan en te genieten van het zoveelste lege bedrijventerrein. Of, beter nog, naar het platteland in Overijssel of Gelderland, waar het vrije uitzicht steeds vaker verpest wordt door grote boerderijen. Mooi voorbeeld is te vinden in het Ruimte voor de Rivier Project bij Deventer waar een enorme boerderij is gebouwd die daar mag staan omdat het officieel een natuurderij is. Won tal van architectuurprijzen, maar blijft een lelijke puist in een voorheen ongeschonden uiterwaardenlandeschap. En het allerbeste voorbeeld is natuurlijk het Groene Hart, dat door gemeenten, provincies én Rijk is opgehakt en opgevreten tot er alleen een papieren werkelijkheid overbleef.

De Nederlandse kust zal niet worden volgebouwd zoals in België. Het zal niet één groot Scheveningen of Zandvoort worden. Het wordt veel erger, het wordt een verzameling van zogenaamd bij de omgeving passende hotels en appartementencomplexen. Allemaal mooi weggewerkt in het landschap. Met gebruik van natuurlijke materialen en ontworpen door goede architecten. Sommige van die gebouwen zullen prijzen winnen en in jaarboeken komen. En dat is dan nog terecht ook. De Nederlandse kust wordt een smurrie van goede bedoelingen, waar je nergens meer ongezien kan rondstruinen. Dat is het ergste van het voornemen van de Minister, dat het geheel zoveel minder is dan de som der delen. En dat daar straks niemand voor verantwoordelijk is.