OVERIGE EXPERTISEGEBIEDEN

Naast onze huidige expertisegebieden smart city, Omgevignswet, duurzame stedenbouw en participatie, houden we ons ook bezig met andere thema’s binnen stedelijke ontwikkeling zoals wonen, openbare ruimte, omgevingsveiligheid, geluk, mobiliteit, logistiek en leefbaarheid. 

Bent u nieuwsgierig naar onze producten en de toepassing daarvan?
Wij helpen u graag verder.

Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
t: +31 (0) 33 8700 100
info@kennislabvoorurbanisme.nl