MELD JE AAN:
BOOTCAMP NIEUWE INFRA VOOR DE LEEFBARE STAD (12 NOV)

Nederland urbaniseert. Alles komt samen in de stad. Dat ervaren we dagelijks: volle treinen, filerijden op de snelweg, geen vrije parkeerplek te vinden, zoeken naar ruimte om rustig te spelen en te recreëren, en de straten liggen open voor werk aan de talloze kabels en leidingen. Hoe houden we de stad een fijne plek om te wonen, werken en recreëren?

Dat ga jij onderzoeken tijdens de Bootcamp Infratrends. We dagen je uit met oplossingen te komen waar infrabedrijven nog niet aan hebben gedacht. Met de wetenschap dat de bevolking in Nederland alleen maar groeit en daarmee ook de belasting van onze infrastructuren boven- en ondergronds – is het voor infrabeheerders 5 voor 12 om met duurzame oplossingen te komen. Dus waar hebben ze nog niet aan gedacht? Wat is hun blind spot of de missing link? Jij gaat je verdiepen in de infravraagstukken waar de 6 grote infrabeheerders van Nederland voor staan. Tijdens de Bootcamp ‘Infra van de Toekomst’ (op 12 november in Amersfoort) zoek je de blind spot van de infrawereld en maak je kans op 1.000 euro!

Waar gaat het over?

Volle treinen, filerijden op de snelweg, geen vrije parkeerplek te vinden, zoeken naar ruimte om rustig te spelen en te recreëren, en de straten liggen open voor werk aan de talloze kabels en leidingen. Ondanks de drukte is de stad een geliefde plek om te wonen, werken en verblijven. Hoe houden we de stad een fijne plek? We kunnen niet eindeloos meer rails, asfalt, kabels en leidingen aanleggen.

Beslissingen over het wel of niet uitbreiden van het wegennet, de spoorwegen, de luchthaven en het ontwikkelen van de industrie in de haven, veroorzaken felle reacties in de samenleving. Discussies over ruimtegebruik lopen hoog op. Het is niet ondenkbaar dat de energietekorten en -overschotten problemen gaan opleveren in het energienetwerk. En niet alleen daar, want problemen in de energievoorziening hebben vaak flinke impact op de samenleving. Met de wetenschap dat de bevolking in Nederland alleen maar toeneemt en daarmee ook de belasting van onze infrastructuren boven- en ondergronds – is het voor infrabeheerders 5 voor 12 om met duurzame oplossingen te komen.

De opgave
De innovatieafdelingen van infrastructuurbeheerders denken dag in dag uit na over welke oplossingen nodig zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Er zijn talloze innovaties die grote en kleine veranderingen gaan opleveren voor hoe wij in de toekomst gebruik gaan maken van weg, spoor, lucht en kabels- en leidingennetwerk. Infrabedrijven excelleren in het vinden van technische oplossingen voor hun eigen infrastructuren. Maar waar hebben zij nog niet aan gedacht in relatie tot verstedelijking? Waar ligt hun blinde vlek? Of is er een missing link tussen infrabedrijven?

Je formuleert een concreet en innovatief antwoord op de vraag: hoe houden we vanuit een infra-perspectief onze stedelijke regio’s bereikbaar en leefbaar? Daarbij mag je geheel loskomen van traditionele infrastructuren zoals wij die kennen. Wel vragen we je na te denken over de toepassing van smart-technieken, wederzijdse uitwisseling tussen infrastructuren en gebruikerservaring. Je baseert je advies op drie pijlers: techniek, sociaal en ruimtelijk.

In een pressure cooker sessie (op 12 november in Amersfoort) zoek je in groepen van 4 deelnemers naar de oplossingsrichting waar de infrabeheerders nog geen oog voor hebben.

Jouw oplossing om onze stedelijke regio’s bereikbaar en leefbaar te houden presenteer je aan de belangrijkste infrabeheerders van Nederland op het Infratrends Congres op donderdag 15 november in de Bouwcampus in Delft. Wie de meest originele oplossing bedenkt, wint 1.000 euro.

Waarom meedoen?

  • Je ontmoet de knappe koppen van de innovatie-afdelingen van de 6 grootste bedrijven in de infrasector, een unieke kans om je netwerk uit te breiden.
  • Je krijgt een podium op het InfraTrends Congres (15 november in Delft) om jouw beste oplossing voor de toekomst van de stad te delen met de belangrijkste infrabeheerders van Nederland.
  • Je krijgt een pitch training en leert een briljante Pecha Kucha presentatie te geven.
  • Je maakt kans op 1000 euro per team!

Wat gaan we doen?

De bootcamp bestaat uit twee dagen:

  • Bootcamp op maandag 12 november in Amersfoort van 09:00 – 21:00u waar je inspirerende lezingen bijwoont, in groepen aan de slag gaat met de opgave en een Pecha Kucha* pitch training krijgt.
  • Bijwonen InfraTrends Congres op donderdag 15 november in Delft van 09:30 – 17:00u waar je gratis deelneemt aan het congres en met je groep jullie advies voor de infra van de toekomst presenteert.

1) Bootcamp – maandag 12 november
Ochtend: Op maandag 12 november komen we samen in Amersfoort in het hoofdkwartier van het Kennislab voor Urbanisme. In de ochtend krijg je inspirerende lezingen van de 6 grootste infrabeheerders (ProRail, Schiphol Group, Rijkswaterstaat, Vitens, Alliander, Havenbedrijf Rotterdam) over hun innovaties, toekomstplannen en uitdagingen waar zij voor staan.

Middag: Onder begeleiding ga je aan de slag in groepen van 4 deelnemers met de opgave en dit wordt een zo concreet mogelijk advies.
Avond: Om ervoor te zorgen dat jullie visie in een ijzersterk verhaal is verpakt, krijgen alle Bootcamp-deelnemers een Pecha Kucha* Pitch Training.

Resultaat: Aan het einde van de dag heb je met je groep een concrete visie ontwikkeld op de infrastructuur van de toekomst die je in een Pecha Kucha presentatie hebt weten vast te leggen. In de dagen tussen de Bootcamp en het Congres kun je de Pecha Kucha presentatie nog aanscherpen.

* Pecha Kucha, wat chit chat in het Japans betekent, is een veelgebruikte, creatieve en effectieve presentatietechniek die je dwingt om kort en krachtig te zijn. Want het concept is gebaseerd op een 20x20 format: 20 slides die elk 20 seconden vertoond worden. Hierdoor duurt de gehele presentatie 6 minuten en 40 seconden. Omdat de slides in een vooraf ingesteld tempo van 20 seconden per slide vertoond worden, heeft de spreker geen invloed op de snelheid. Als spreker wordt je zo gedwongen om creatief te zijn en in korte tijd je boodschap over te brengen. Over de hele wereld worden Pecha Kucha Nights gehouden en is het een veelgebruikte presentatievorm op congressen en binnen bedrijven.

2) InfraTrends – Zo begin je een transitie – donderdag 15 november
Op donderdag 15 november neem je (gratis) deel aan het InfraTrends Congres op de Bouwcampus in Delft. Met je groep presenteer je in Pecha Kucha-vorm jullie visie op de infra van de toekomst. De jury zal tijdens het congres de winnaar bekendmaken.

Het thema van het congres dit jaar is ‘Zo begin je een transitie’. Naast keynotes van Birgitta Westgren (Directeur Klimaat Ministerie Economische Zaken en Klimaat), Roland Pechtold (directeur GroenLeven), Frits van Bruggen (directeur ANWB) en Harm-Jan Idema (Klimaat en Energie Koepel) neem je net als de andere deelnemers deel aan de werktuinen. Aan het congres nemen meer dan 200 infraprofessionals deel. Dit zijn voornamelijk professionals vanuit de partners van het NGinfra-netwerk (ProRail, Schiphol Group, Rijkswaterstaat, Vitens, Alliander, Havenbedrijf Rotterdam), andere infrabeheerders en ruimtelijke professionals. Dé plek dus om te netwerken voor je stage, afstudeerplek of nieuwe baan!

Meer informatie over het congres vind je hier: http://infratrendscongres.nl

Voor wie?

Je bent geschikt als je nog studeert of net aan het werk bent en begrijpt dat er voor ingewikkelde problemen geen eenvoudige antwoorden volstaan. En soms ook wel. Je hebt een achtergrond in ruimtelijke ordening, infra, techniek, economie, sociaal of iets anders interessants, want verder out-of-the-box is ook welkom. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers.

Aan deze bootcamp kunnen 20 jongprofessionals deelnemen. Je wordt ingedeeld in groepen van 5 groepen van 4 deelnemers en gaat met elkaar in competitie. De beste groep wint 1000 euro.

Programma & deelnemen

De bootcamp vindt plaats op maandag 12 november 2018 in het hoofdkwartier van het Kennislab voor Urbanisme, Paulus Borstraat 41 in Amersfoort. Je presenteert je eindproduct op het InfraTrends Congres op 15 november in Delft (de Bouwcampus, Van der Burghweg 1, 2628 CS in Delft).

We zijn op dit moment druk bezig met het finetunen van het programma. Binnenkort meer details!

Deelname aan de bootcamp is gratis voor studenten of net afgestudeerden. Je kunt je hier inschrijven.
Let op: de officiële inschrijving sluit op 29 oktober 2018. Aanmeldingen die daarna binnenkomen zullen op de reservelijst komen.

Met wie?

We organiseren deze Bootcamp in opdracht van NGinfra. Dit staat voor Next Generation Infrastructures en is de naam van het kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd. Binnen NGinfra werken we aan ‘responsive connections’, oftewel infrastructuur die toekomstbestendig is en adequaat kan inspelen op de grote veranderingen van nu.

Wat is een Bootcamp?

Een bootcamp is een pressurecooker sessie in 1 dag. De hoofdvraag wordt daarbij langzaam afgepeld tot een concreet eindproduct. Dat doe je in een team en met behulp van externe deskundigen. Je leert de opgave stap voor stap kennen door lezingen, werksessies en onderzoek.

Win 250 euro

Aan deze bootcamp kunnen 20 jongprofessionals deelnemen. Je wordt ingedeeld in groepen van 5 groepen van 4 deelnemers en gaat met elkaar in competitie. De beste groep wint 1000 euro (250 euro per persoon).

Dit vonden eerdere deelnemers

In totaal deden ruim 225 jongprofessionals mee aan onze summerschools. En zij zijn meer dan tevreden. Over het algemeen scoren onze summerschools een 8,5 of hoger. Lees hier wat zij er van vinden.

Procedure en voorwaarden

1 – Bij meer dan 20 aanmeldingen maken wij een inhoudelijke selectie. We zoeken daarbij naar een interessante inhoudelijk mix van deelnemers. We kijken daarbij naar de gevolgde opleiding en naar de reden waarom je wilt meedoen.

2 – Je hoort een maand voor aanvang van de summerschool of je tot de genodigden behoort. Over de selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

3 – Deelname aan de summerschool is gratis (inclusief eten en drinken).

4 – Als je bent uitgenodigd, gaan we er ook vanuit dat je komt. Als je zonder tijdig bericht (tot 5 werkdagen van te voren) niet komt, dan brengen we een onkostenvergoeding van 150 euro in rekening.

5 – Tijdens het event worden foto’s en filmopnames gemaakt die we gebruiken voor communicatiedoeleinden.

6 – Deelname is op eigen risico.

7 – Door je aan te melden, geef je het Kennislab voor Urbanisme en NGinfra toestemming om contact met je op te nemen over andere activiteiten van het Kennislab voor Urbanisme en/of NGinfra.

“Het was fantastisch om binnen een team zeer gemotiveerde en ambitieuze studenten te mogen werken aan een maatschappelijk vraagstuk, onder begeleiding van mensen die uitvoerig en zo vol van spontaniteit kunnen vertellen over hun werkzaamheden/belang. De energie en wilskracht die er hing was zo powerfull, er was een bepaalde drive, dat als het ware de materie van informatie als een spons opzoog en zich uitte in kennisuitwisseling. Prachtig!”

In het Kennislab voor Urbanisme zoeken we nieuwe oplossingen voor bestaande, ingewikkelde, stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen. Meedoen? Mail of bel ons dan of vul het contactformulier in.

Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort t: +31 (0) 33 8700 100 info@kennislabvoorurbanisme.nl