REGIOSESSIES OMGEVINGSWET –
VEILIGHEID EN GEZONDHEID INTEGRAAL AFWEGEN

Met de invoering van de Omgevingswet ontstaat een nieuwe rol voor omgevingsveiligheidsprofessionals. Van een controlerende rol die wettelijk is vastgelegd, naar een adviserende rol. Dit biedt de veiligheidsregio de gelegenheid om uit te groeien tot expert op het gebied van omgevingsveiligheid (zoals de GGD dat is op het gebied van gezondheid) en de omgevingsdienst tot expert in de vergunningverlening onder de Omgevingswet. Externe veiligheidsdeskundigen (EV’ers) in dienst bij gemeenten worden de vragende (en kennishebbende) counterpart.

Voor externe veiligheidsspecialisten

Hoe zorgt u ervoor dat uw kennis, vaardigheden en netwerk als externe veiligheidsspecialist optimaal tot hun recht blijven komen na invoering van de Omgevingswet? Het is ondertussen wel bekend: met de komst van de Omgevingswet worden nieuwe vaardigheden belangrijk voor omgevingsveiligheidsspecialisten. Natuurlijk draait het nog steeds om de inhoud. Maar wie niet in staat is om die inhoud in te bedden in een integrale samenwerking en daarbij aansluit bij de ontwikkelingen en vragen van de ander, staat alleen. Daarover gaat het tijdens de Regiosessies Omgevingswet” die het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dit jaar organiseert op 6 plaatsen door het hele land. Sessies die ook erg interessant zijn voor gezondheidsspecialisten en ruimtelijke-ordeningsprofessionals.

Waarom meedoen?
 • Leer uit eerste hand wat de Omgevingswet betekent voor externe veiligheid en gezondheid. En stel vragen aan de specialisten van het Ministerie.
 • Leer hoe u professional kunt blijven na invoering van de wet.
 • Kom in contact met andere specialisten uit jouw regio. Ontmoet bekenden en nieuwe gezichten uit de wereld van externe veiligheid, gezondheid en ruimtelijke ordening. Op welke manier heeft u elkaar nodig?

Voor ruimtelijke ordening-specialisten

Met de invoering van de Omgevingswet ligt het initiatief om omgevingsveiligheid en gezondheid op te nemen in ruimtelijke plannen bij de RO-sector. Kies je dan voor de minimale normen of is het wenselijk om meer aandacht te geven aan een veilige en gezonde omgeving? U moet die vraag beantwoorden. Maar hoe? En met wie? Hoe neem je dan veiligheid en gezondheid mee in het omgevingsplan? Hoe stel je de goede vragen aan omgevingsveiligheidsprofessionals? En wie moet je kennen in uw regio? Daarover gaat het tijdens de Regiosessie Omgevingswet die het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dit jaar organiseert op 6 plaatsen door het hele land. Sessies die ook erg interessant zijn voor gezondheidsspecialisten en externe-veiligheidsprofessionals.

Waarom meedoen?
 • Leer uit eerste hand wat de Omgevingswet betekent voor externe veiligheid en gezondheid. En stel vragen aan de specialisten van het Ministerie.
 • Leer hoe u na invoering van de wet optimaal communiceert met veiligheidsspecialisten in uw regio.
 • Kom in contact met andere specialisten uit jouw regio. Ontmoet bekenden en nieuwe gezichten uit de wereld van externe veiligheid, gezondheid en ruimtelijke ordening. Op welke manier heeft u elkaar nodig?

Maximaal 50 deelnemers per sessie

Tijdens elke regiosessie is er ruimte voor maximaal 50 specialisten op het gebied van ruimtelijke ordening, externe veiligheid en gezondheid. We streven naar een evenwichtige verdeling. Bij overaanmelding passen we een inhoudelijke selectie toe. Per sessie kunnen alleen specialisten uit de betreffende regio deelnemen.

Programma

12.30 uur – Inloop

13.00 uurLezingen

 • Lezing 1 – De Omgevingswet en omgevingsveiligheid en –gezondheid; wat betekent het voor uw rol? – Door een deskundige van het Ministerie van I&W
 • Lezing 2 – Organisatieverandering – Hoe verandert je boodschap?
 • Lezing 3 – Wat betekent dit voor de lokale situatie? – Met de lokale netwerkpartners gaan we in gesprek over wat zij aan elkaar hebben en hoe zij optimaal (kunnen) samenwerken.  

14.00 uur – Workshop ‘Blijf de professional die u bent’ – onder leiding van Hugo Beijer

17.00 uurAfsluiting en borrel

Meld u aan

De regiosessies vinden plaats in de 6 BRZO-regio’s in ons land. Kijk hieronder welke sessie in uw regio wordt georganiseerd en meld u aan. Deelname is gratis.

 • 15 mei 2018 – Almere (regio Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) Bekijk de terugblik.
 • 7 juni 2018 – Assen (regio Groningen, Friesland en Drenthe) Bekijk de terugblik.
 • 27 september 2018 – Deventer (regio Overijssel en Gelderland) Bekijk de terugblik.
 • 11 oktober 2018 – Rotterdam (regio Zuid-Holland en Zeeland)
 • 25 oktober 2018 – Venlo (regio Limburg)
 • 8 november 2018 – Tilburg (regio Brabant) 

Praktisch

Deelname is gratis, maar niet vrijblijvend. Mocht u zonder tijdige afmelding (5 werkdagen voor de betreffende regiosessie) niet komen, dan wordt een onkostenvergoeding van 150 euro in rekening gebracht. U mag wel een vervanger sturen.
Aanmeldprocedure: Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Bij overaanmelding (meer dan 50 deelnemers) vindt een inhoudelijke selectie plaats op basis van kennisbehoefte en achtergrond. De reden daarvoor is dat we een mix van deelnemers met elkaar in contact willen brengen. Bij succes zullen we een extra event in overweging nemen. U hoort uiterlijk 5 werkdagen van te voren of u bent geselecteerd
Foto’s: tijdens het event worden foto en filmopnames gemaakt ter promotie van het event.
Initiatiefnemer: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – Directie Veiligheid en Risico’s (contactpersoon: Tonia Nagtegaal)
Organisatie: Kennislab voor Urbanisme
Contactpersoon: Jan-Willem Wesselink en Wendolijn Beukers
Partners: Stadszaken.nl en ROm

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem contact op met Wendolijn Beukers, Kennislab voor Urbanisme, via E: w.beukers@kennislabvoorurbanisme.nl of T: 033 87 00 100.

In het Kennislab voor Urbanisme zoeken we nieuwe oplossingen voor bestaande, ingewikkelde, stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen. Meedoen? Mail of bel ons dan of vul het contactformulier in.

Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort t: +31 (0) 33 8700 100 info@kennislabvoorurbanisme.nl