SUMMERSCHOOL HOU DE ENERGIETRANSITIE BETAALBAAR VOOR IEDEREEN! (27-28 FEBRUARI EN 1 MAART 2019)

In Drenthe wachten ze niet op klimaatakkoorden maar zijn ze nú al hard aan het werk om van het gas af te komen. Qua techniek zien ze de energietransitie in het Noorden wel zitten en ook de politieke uitdagingen vinden ze niet spannend. Waar de Provincie Drenthe van wakker ligt is wie straks de rekening betaalt van de energietransitie. Hoe maken we de energietransitie betaalbaar voor iedereen, zodat het niet leidt tot nieuwe of andere vormen van sociale ongelijkheid? Hoe zorgen we ervoor dat alle groepen mensen in de samenleving ervan kunnen profiteren? Dat gaan we onderzoeken tijdens de summerschool in Drenthe op 27 en 28 februari en 1 maart 2019.

De opgave

De provincie Drenthe zet sterk in op energietransitie. In 2040 willen ze dat álle woningen in Drenthe geen fossiele energie meer gebruiken. Het is een hele uitdaging, waarbij ze willen dat álle mensen mee (kunnen) doen. Nu is de situatie zo dat mensen die geld hebben voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen en een warmtepomp kunnen profiteren van de financiële voordelen van duurzame technologieën. Terwijl mensen met minder financiële middelen afhankelijk blijven van een onvoordelig, verouderd energienet, omdat zij de initiële investeringen voor bijvoorbeeld zonnepanelen niet kunnen opbrengen.

De Provincie beseft dat mensen met weinig financiële middelen nu aan de zijlijn staan omdat in de huidige situatie de kosten voor verduurzaming nog te hoog zijn. Hoe kunnen we hen wel meenemen in de energietransitie? Wat hebben zij nodig om mee te kunnen doen? Daarbij gaat het niet alleen om middelen (zonnepanelen, isolatie) maar ook op gedrag. Door kleine aanpassingen in de woning (verlichting, thermostaat lager, lagere elektriciteitsgebruik) kun je ook al besparen.

In opdracht van de Provincie Drenthe en in samenwerking met de gemeente Hoogeveen organiseerden we een summerschool om samen met 22 jongprofessionals ons 3 dagen lang te verdiepen in de hoofdvraag:
Hoe verdelen we de duurzame energiewelvaart eerlijk en voorkomen we energiearmoede?

Bekijk hier een preview van het programma.

De oplossingen voor een sociale en inclusieve energietransitie presenteerden de summerschool-deelnemers aan het einde van de driedaagse summerschool aan een vakkundige jury bestaande uit Tjisse Stelpstra (gedeputeerde Provincie Drenthe, klimaat & energie), Oetra Gopal (wethouder Tynaarlo, sociaal domein & duurzaamheid), Bastiaan Meijer (gebiedsontwikkelaar N-TRA), Ugo Leever (projectcoördinator ‘Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’ Provincie Drenthe).

De jury heeft gelet op de volgende punten:

  • Is het vernieuwend en 10x beter?
  • Is het plan uitvoerbaar? Deugt het onderliggende businessmodel?
  • Is rekening gehouden met de stakeholders? En worden de belangen van de stakeholders goed uitgelegd?
  • Is het plan goed onderbouwd?
  • Is er een mooie balans tussen droom en daad?
  • Hoe is in de groep samengewerkt?
    Maar bovenal wilde de jury worden verrast!

Energiecorporatie voor woning eigenaren
De winnende oplossing kwam van groep 3 met NUONDERWEG. Zij willen een energiecorporatie opzetten voor koopwoning eigenaren. Niet voor hen maar door hen. Door via een platform te laten zien dat samen energie inkopen en opwekken niet moeilijk hoeft te zijn. ‘Doordat bewoners het zelf organiseren, heeft het een sociale en financiële impact op iedereen in de buurt die meedoet. Het gaat hier om een doelgroep die niet verenigd is in woningcorporaties of verenigingen van eigenaren. Dat maakt het uitdagend om juist deze bewoners te helpen om stappen te maken in de energietransitie. We moeten groot denken voor deze grote opgave en dit kan het impuls geven die daarvoor nodig is’.
De jury: ‘Als gemeenten, provincie, energiemaatschappijen worstelen we met het vraagstuk ‘energiearmoede’. Jullie hebben dat vraagstuk nog niet opgelost maar ons met al deze mooie presentaties wél een richting gegeven waar we heen moeten’.

Lees hier een indruk van de Summerschool van een van de deelnemers. 

 

De oplossingen

Groep 1 – De Markt

Iris van der Burght
Marije Kootstra
Rens Weenink
Bauke Rijper

De oplossing

De presentatie

De vlog

Groep 2 – Energie Kunstenaars

Michelle van Benschop
Kaja Hilsbo
Bram Polman
Lieuwe Middelbrink
Lisa Gerards

De oplossing

De presentatie

De vlog

Groep 3 – NUONDERWEG

>>WINNAARS<<

Jasper Vollgraff
Janine Buijs
Jochem Pennekamp
Daniel Schumacher

De oplossing

De presentatie

De vlog

Groep 4 – Energie Speeltuin

Grytsje Kunst
Jorrit Kootstra
Laura van Doesterling
Lubbert van Urk
Rick den Hartog

De oplossing

De presentatie

De vlog

Groep 5 – Drents Leefloket App

Sybren van de Velde
Minke van Asperen
Romy van Krugten
Gino Hofman

De oplossing

De presentatie

De vlog

In het Kennislab voor Urbanisme zoeken we nieuwe oplossingen voor bestaande, ingewikkelde, stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen. Meedoen? Mail of bel ons dan of vul het contactformulier in.

Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort t: +31 (0) 33 8700 100 info@kennislabvoorurbanisme.nl