Producten

De volgende producten en businesscases zijn tot nu toe verschenen bij het Kennislab voor Urbanisme. Door op de titel te klikken opent u, indien beschikbaar, de pdf van het verslag. Indien de pdf niet beschikbaar is, kunt u dit opvragen via j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl

Hubbi
Philip Springmann en Florian Kienzl
Februari 2016
De twee studenten van TU Dortmund vertaalden de in dit lab veel gevoerde discussie over vertrouwen door in een app waarmee je in contact kan komen met iemand die een klusje voor je wil doen. Bijzonder daarbij is de psychologische test die deelnemers moeten doen. Want je laat niet iedereen aan je computer klussen. Alleen mensen die je vertrouwt.

NordKunde
Rick Lugtenberg
Februari 2016
De HvA-student ontwikkelde een bedrijfje dat reizen en andere activiteiten in achterstandswijken (de naam van het product refereert aan de wijk Nordstadt in Dortmund) en zo de economie van de wijk versterkt.

Radkoje
Leonie Nieuwland
Februari 2016
Het Regional Verband Ruhr ontwikkelt momenteel een fietssnelweg door het hele Ruhrgebied. Maar de aansluiting met de eindbestemmingen is slecht. Daarom ontwikkelde Larenstein-student Leonie RadKoje, een high-end-fietsverzorgingspunt. Waarvoor ze eerder in het Lab Westas ontwikkelde ideeën heeft gebruikt.

In Nova Co
Quinten Isselmans
Februari 2016
Ook hier is vertrouwen het sleutelwoord. Quinten, die aan Larenstein studeert, stimuleert kennisuitwisseling in een vernieuwend co-working-concept. Bijzonder aan In Nova Co is de koppeling met toevallige bezoekers die de ondernemers in de co-working-space kunnen inspireren.

Dortmund 51º/7 º – Das Satelliten Hotel
Lennart Heimbach
Februari 2016
Saxion-student Lennart vroeg zich af wat er gebeurt als een achterstandswijk een hotel wordt. En dat idee heeft hij uitgewerkt. Met als resultaat een hotel-organisatie die kamers in de wijk heeft, volledig ingericht zelfs, waardoor bezoekers slapen bij vreemden, maar met het comfort van een hotel.

B2C-Connect
Tom Gerritsma & Bodil Schlotzhauer
Februari 2016
Parallel naast traditionele afzetkanalen business2business en business2consumer ontstaat een nieuw afzetkanaal: business2community. Bedrijven die producten maken die voorzien in de behoeften van een burgerinitiatief en burgerinitiatieven die bedrijven een dienst leveren. Een kansrijke markt, maar tevens één die nog ontdekt moet worden. B2C – connect, dat door de HvA-studenten Bodil en Tom is ontwikkeld, helpt daar een handje bij, door bedrijven en communities on- en offline aan elkaar te verbinden.

Financiering van CPO
Jeroen Baan
Februari 2016
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is ook na de crisis nog steeds een kansrijke manier van ontwikkelen. De reden waarom de trajecten vaak moeizaam van de grond komen is voorfinanciering. Het collectief maakt al kosten (architect, bouwgrondinspectie), voordat de bouw van start kan gaan. Kosten die ook door marktpartijen kunnen worden voorgeschoten. Het eindproduct van Jeroen, student aan de Hogeschool van Rotterdam, is nog in ontwikkeling en zal uiteindelijk deze marktpartijen en CPO’s met een financieringsvraagstuk bij elkaar brengen.

Drivers & Barriéres Naar Circulaire Stadslogistiek
Abigail Gerrits
Februari 2016
Universiteit Utrecht-student Abigail onderzocht hoe de gemeente Amsterdam Reversie Logistics kan koppelen aan stadslogistiek, of te wel aan de stroom busjes die constant de stad in gaat.

Studentenhuisvesting in Zaanstad
Jerrelson Gerardus
Zaanstad ligt op een kwartiertje van Amsterdam, maar weet niet te profiteren van de studenten in die stad. Ze willen er niet wonen. Omdat ze denken dat het te ver weg ligt en omdat er geen aanbod van studentenhuizen is. En dat lost Hogeschool Rotterdam-student Jerrelson op in zijn voorstel.

Een Ontdekkingsreis Door De Ondernemende Westas
Tessel Putter
Februari 2016
Hoe kunnen ondernemers beter betrokken worden bij de Westas. Dat onderzocht HvA-student Tessel en met succes. Ze focust op ondernemingsverenigingen en geeft concrete adviezen op welke urgenties kan worden aangehaakt.

YICs in de Westas
Jorrit Zuidema
Februari 2016
Wat zijn de locatiefactoren van YICs en geschikte gebieden in de gemeente Zaanstad? Jorrit (student aan de Universiteit Utrecht) deed een economisch geografisch onderzoek naar de locatiefactoren van jonge innovatieve bedrijven in de Westas en op zoek naar de meest geschikte locatie in de gemeente Zaanstad voor deze bedrijvigheid.

PlayVol
Robin de Krijger, Joren Tijmensen, en Cihan Berkcan (Kennislab Amersfoort)
Juni 2015
Serious game PlayVol brengt ontmoetingsplekken terug in de wijk nu wijkwinkelcentra steeds vaker met leegstand te maken krijgen door huidige ontwikkelingen. De methode bestaat uit drie delen: een inventarisatie van de behoeften van het verzorgingsgebied aan de hand van een enquête, het spelen van het bordspel met alle stakeholders uit het gebied (waarbij de enquête-uitkomsten de spelregels bepalen) en economische toetsing aan de hand van bestaande data.

Return2Polyester 
Laszlo Teunissen (Kennislab Westas)
Juni 2015
Kunnen we PET-plastics terugbrengen naar polyester en hergebruiken voor nieuwe PET-plastics? En zo ja, wat is dan het businessmodel?
Laszlo onderzocht de keten, de recycle-technieken, de kosten, opbrengsten en mogelijkheden in de Westas.

Circulaire economie als uitgangspunt voor RO (of de korte versie)
Robin Wientjes (Kennislab Westas)

Juni 2015
Wat kan de overheid doen als de Westas een circulair gebied wil worden? Robin stelde een programma van 7 eisen op, aan de hand van een uitgebreide gebieds- en stromenanalyse.

Frisse Start
Santini Heijmans
 (Kennislab Westas)
Juni 2015
Als je wilt dat meer mensen op de fiets naar hun werk gaan moet je hen de juiste faciliteiten bieden. Frisse Start is een businessmodel voor een luxe fietsenstalling met douches en kluisjes op Schiphol.

AEO-certificering in de MRA
Mariska Groen, Vigi van Oostrum, Xander Leegsma, Rick van Dijk, Robin Molenaars (Kennislab Westas)
Juni 2015
Het AEO-certificaat versnelt en vergemakkelijkt internationale handel. Toch wordt het nog weinig toegepast bij bedrijven in de MRA-regio. Mariska, Robin, Vigi, Xander en Rick onderzochten hoe dit douanecertificaat kan helpen de toppositie van de Westas te behouden.

Heatmapping 
Sabine Takken (Kennislab Westas)
Juni 2015
Een van de redenen waarom transformatieprocessen van bedrijventerreinen vaak traag en stroperig verlopen, zijn ingewikkelde vastgoedconstructies en versnipperd eigendom. Sabine ontwikkelde aan de hand van case Beukenhorst-West een tool, waarmee bepaald kan worden bij welke vastgoedeigenaren in het gebied je moet beginnen om het proces op gang te brengen.

PrintPort
Ronald de Boer, Jaap-Jan de Bie & Peter van Wifferen (Kennislab Westas)
Januari 2015
3D printen wordt gezien als een eno2015-01-29 13_53_41-Eindverslag.pdf - Adobe Readerrme bedreiging voor de logistieke sector, omdat het transport van producten overbodig maakt. Kunnen we 3D printen ook als een kans zien voor de logistiek, door het te beschouwen als een vervoersmodaliteit? En voor welke markten is dit dan interessant? De studenten ontwikkelden een businessmodel voor PrintPort: 3D printen als modaliteit voor hoogwaardige producten. De printer is de port en de datakabel het vervoersmiddel.
Videoverslag: https://www.youtube.com/watch?v=l6fw7DreJB4

ZorgtoGO
Joost Hermans & Koen Brundel (Kennislab Amersfoort)
Januari 2015
ZorgtoGo is een slim, online matchingsplatform dat mantelzorg op een nieuwe manier organiseert. Als je niet om de hoek woont bij je ouders kan dit namelijk worden ervaren als een zware last. Als betalend lid van ZorgtoGo wordt je gekoppeld aan een oudere bij jou de buurt. Jij houdt een oogje in het zeil bij hem/ haar, dan houdt een ander lid van ZorgtoGo een oogje in het zeil bij jou ouder(s). Het platform is gebaseerd op wederkerigheid.
Videoverslag: https://www.youtube.com/watch?v=LGYBprdr9Lg

Beukenhorst-West
Tessa Tromp & Geert Kievit (Kennislab Westas)
Januari 2015
2015-01-29 14_04_48-Onderzoeksrapport Printport; 3D printen als kans voor de Westas.pdf - Adobe ReadBeukenhorst-West kampt met leegstand. Meer dan de helft van de kantoorpanden in het gebied tussen station en het centrum van Hoofddorp staat leeg. Meerdere pogingen om vastgoedeigenaren te betrekken in een oplossing liepen uit op niets. Hoe kunnen we Beukenhorst-West transformeren naar een levendig woon-werk gebied? Geert Kievit en Tessa Tromp ontwikkelden een stap-voor-stap-aanpak voor gebiedstransformatie. Uitgangspunten: het creëren van verblijfswaarde met focus op informele ontmoeting.
Videoverslag: https://www.youtube.com/watch?v=8Mbepa4PQI4

Joint Venture Westas
Geert Kievit (Kennislab Westas )
Januari 2015
JointVenturelogo-390x205In de Amsterdamse Westas zijn verschillende samenwerkingsverbanden op publiek niveau, maar het mkb blijft achter. In Silicon Valley werken deze nauw samen in de vorm van een Joint Venture, die werd opgezet naar aanleiding van een grootschalig onderzoek onder publieke én private partijen. Hoe je dit Joint Venture model toepast op de Westas lees je in het verslag van Geert Kievit. Zo zet je een publiek-private samenwerking op voor een sterkere regio.
Videoverslag: https://www.youtube.com/watch?v=VIrWomEgXho

westas manifestManifest
Partners Westas
J
uni 2014
Het Westas Manifest is een toekomstvisie voor het gebied, opgesteld voor en door de partners.
Download hier de voorkant van het Manifest.
Een hier de achterkant.
Bekijk hier de discussie tijdens het slotevent op 26 juni.

wijk goedTrenddocument
Alle laboranten in het Kennislab Amersfoort
April 2014
Twee maanden na de start van het Kennislab voor Urbanisme Amersfoort had het al een eerste product opgeleverd: het Trenddocument. Voor het eerst is er een systematische aanpak ontwikkeld gericht op megatrends die de wijk 10x beter maken. De studenten hebben drie megatrends in de samenleving geïdentificeerd: constante verbondenheid, flexibilisering en bewustwording. De trends zijn tot een formule samengevat, SMART genaamd, en losgelaten op alle functies, onderdelen, behoeften en doelgroepen die een wijk kent. Hoe gaat deze eruit zien als alle elementen, functies en behoeftes van de wijk SMART zijn? Dit leidt tot een blauwdruk voor de toekomstige wijk die volgens de studenten van het Kennislab voor Urbanisme 10x beter is.

BuurtbloX2014-12-16 17_43_36-BuurtbloX.pdf
Lisette van Beusekom, Astrid Kroes en Abel Malschaert (Kennislab Amersfoort )
Juli 2014
BuurtbloX is een buurtspel dat buurten gaat helpen sterk en vitaal te worden door buurtgenoten met elkaar in contact te brengen. Probleem is dat we onze buurtgenoten vaak niet meer kennen; de opkomst van internet en sociale media hebben ervoor gezorgd dat de buurt niet langer een belangrijk kader is voor sociaal contact. BuurtbloX lost dit op en zorgt ervoor dat mensen elkaar weer leren kennen. Dit komt voort uit de theorie van gamification. Gamification is het toepassen van spelelementen of gametechnieken in het dagelijkse leven. Deze gametechnieken zijn effectief bewezen in het verleiden, vastgrijpen, motiveren en binden van de spelers waardoor een bepaalde attitude of bepaald gedrag kan worden gestimuleerd. Bij BuurtbloX worden deze gametechnieken gebruikt om buurtgenoten met elkaar in contact te brengen.
Videoverslag: http://youtu.be/6wQJaq1Brzw?t=58m20s

2014-12-16 17_44_46-Daan.pdfDAAN
Tara van den Ban en Boudewijn Swier (Kennislab Amersfoort feb-juli 2014)
juli 2014
DAAN is een applicatie waarbij kinderen elkaar kunnen uitnodigen om te gaan buitenspelen. Met behulp van een gps-locatie op de smartphone kan een plein, park, buurt of speeltuin worden omgetoverd tot een speelparadijs. De virtuele en de ‘echte’ wereld komen met behulp van deze applicatie samen. Met dit product wordt ingespeeld op het groeiende aantal kinderen met overgewicht in Nederland. Daarnaast speelt DAAN in op het dalende aantal speelplaatsen om buiten te spelen, de dalende leeftijd waarop kinderen hun eerste mobiele telefoon krijgen en de groei in serious en location-based gaming.
Videoverslag: http://youtu.be/6wQJaq1Brzw?t=20m57s

2014-12-16 17_45_12-Onderzoeksverslag-Jilldau-en-Lenneke.pdfWijk fit en vitaal
Lenneke Molendijk & Jilldau Tjalma (Kennislab Amersfoort feb-juli 2014)
Augustus 2014
Een onderzoek naar internet als middel om de drempel van de burger naar de eerstelijns gezondheidszorg te verlagen en daarbij te leiden tot professionalisering van de verpleegkundige.
Videoverslag:
http://youtu.be/6wQJaq1Brzw?t=40m26s

Urbanize
Karst Rauhé (Kennislab Amersfoort)
Juli 2014
2014-12-16 17_46_11-Urbanize.pdfBij het onderwerp eenzaamheid wordt meestal aan ouderen gedacht, maar onder de jongere generaties blijkt dit probleem ook steeds groter te worden. Meer en meer mensen trekken naar de stad, voor hun opleiding of werk. Maar eenmaal in die stad ontdekken veel jongvolwassenen dat dat leven zich niet zomaar ontplooit. Mensen kennen niemand en vinden het moeilijk om een nieuwe vriendengroep op te bouwen. En zo vereenzamen ze langzaam. Urbanize speelt hierop in. Urbanize is een app waarmee je aan de hand van een leefstijlentest wordt ingedeeld in een van de vier groepen. De gebruikers met dezelfde leefstijl kunnen punten die zij interessant vinden aanmaken op een kaart en die delen. Middels deze kaart kun je gericht gaan bepalen welke plekken interessant zijn voor jou. De kans is zo groter dat je mensen tegenkomt die hetzelfde denken als jij.
Videoverslag: http://youtu.be/6wQJaq1Brzw?t=58m20

‘De Westas in Beweging’2014-12-16 17_46_37-DeWestasInBeweging.pdf
Alle laboranten in het Kennislab Westas
juli 2014
De opdracht om een atlas van de Westas te maken eindigde in een reisgids die ‘De Westas in Beweging’ heet. In het boekwerk wordt de Wetas op verschillende manieren beschouwd en beschreven. Het is het resultaat van de zoektocht die de studenten hadden in en naar de Westas.
Videoverslag: http://youtu.be/mOOMm5zZ_S8?t=3m50s

D@t@poort van Amsterdam2014-12-16 17_47_07-De D@T@POORT van Amsterdam - D@T@PORT-VAN-AMSTERDAM.pdf
Esther Mulder en Petra Bergsma (Kennislab Westas)
juli 2014
De vierde ‘port’ van Amsterdam is ook minst bekende. Maar de Dataport wordt steeds belangrijker voor de Westas. In dit verslag laten de laboranten zien hoe de Dataport meer zichtbaarheid kan krijgen door een bouwen van een platform. Een eenvoudige, maar doeltreffende oplossing.
Esther doet daarnaast onderzoek naar de vraag hoe de dataport de logistieke sector kan versterken. Dat onderzoek rondt ze momenteel af. Zodra het gereed is, zetten we het online.
Videoverslag: http://youtu.be/mOOMm5zZ_S8?t=13m9s

Vrije Economische Zone
Jesper Tol, Renske Wammes & Mark Vleij (Kennislab Westas)
juli 2014
Een Vrije Economische Zone is een gebied dat men in steeds meer landen ziet, waarmee bedrijven aangetrokken worden en de economie van het desbetreffende land wordt gestimuleerd. Door het feit dat er steeds meer van dit soort gebieden ontstaan is er een vraag vanuit het SADC gekomen om te onderzoeken of een VEZ ook mogelijk is in Nederland. Uit dit onderzoek moet blijken of de wet en regelgeving van zowel Nederland als Europa een dergelijke zone toelaat. Verder is de vraag voor welk soort bedrijven het interessant is en welke regels er binnen VEZ anders moeten gelden ten opzichte van de rest in Nederland.
Videoverslag: http://youtu.be/mOOMm5zZ_S8?t=28m40s

2014-12-16 17_47_45-Identiteit-voor-de-Westas.pdfDe identiteit van de Westas
Mark Noordzij (Kennislab Westas)
juli 2014
Mark heeft onderzoek gedaan naar de vraag of de Westas een identiteit heeft en wat die is. En of je op basis van de websites van belangrijke stakeholders in de Westas een eigen identiteit kan bepalen.
Videoverslag: http://youtu.be/mOOMm5zZ_S8?t=43m35s

‘Home sweet home in de Westas’
Marlot van Dijken (Kennislab Westas)
juli 2014
2014-12-16 17_48_19-Marlot van Dijken - Marlot-van-Dijken-scriptie.pdfKan er een type woon-werkmilieu ontstaan wat aantrekkelijk is voor ondernemers en bewoners van bedrijventerreinen in de Westas en zo ja, hoe ziet dit er dan uit?

Wonen & werken in de Westas
Marlot van Dijken en Bilal Amajjoud (Kennislab Westas)
juli 2014
2014-12-16 17_48_41-Wonenwerken_Westas.pdfHoe kunnen wonen en werken worden gemengd in de Westas? Hoe vertalen zich de nieuwe trends (verbondenheid, flexibiliteit, circulaire economie) zich door naar die functies. En pakt dat uit in verschillende delen van de Westas.
Videoverslag: http://youtu.be/mOOMm5zZ_S8?t=20m53s

‘Het Koppelhuis’2014-12-16 17_49_07-Microsoft Word - Verslag het Koppelhuis - Verslag-het-Koppelhuis.pdf
Matthijs van Baardewijk en Maarten Duijts (Kennislab Amersfoort)
februari 2014
Door bezuinigingen moeten “senioren” langer thuis blijven wonen en verdwijnen er ook nog eens allerlei voorzieningen die door gemeenten gesubsidieerd werden. Maar senioren hebben juist veel kennis, ervaring en tijd: zilveren kracht. Senioren die lid worden van het Koppelhuis zullen actief gekoppeld worden aan de rest van de samenleving. Dit gebeurt door middel van allerlei programma’s, waarmee senioren advies, vaardigheden en tijd inzetten voor mensen in de buurt én andersom.
Videoverslag: http://youtu.be/1gNYiYtuSks

Woond’r
Yalda Bashtbavi, Korné Boekholt, Jules Pollaert en Milan Storms (Kennislab Amersfoort)
februari 2014
Woond’r is een afgesloten, online netwerk voor de buurt, bedoeld voor het delen van kennis, vaardigheden en producten. Een plek voor en door bewoners waar zij zich kunnen organiseren om in eigen of gezamenlijke behoefte(n) te voorzien. Woond’r verbindt mensen op buurtniveau en is een toegankelijk product dat simpele en gebruikersvriendelijke tools aanbiedt voor praktische en alledaagse dingen.
Videoverslag: http://youtu.be/5T3KXvL48H4

‘Sierteeltsector in transitie’2014-12-16 17_49_42-Sierteeltsector-in-transitie.pdf
Quincy Bink, David Dekker en Jasper Schinkel (Kennislab Westas)
februari 2014
Vier mainports in één regio maken de Westas uniek: Greenport Aalsmeer, Amsterdam Airport Schiphol, de Haven van Amsterdam en de datahub. De zoektocht naar samenwerking tussen deze mainports staat in dit onderzoek centraal. In dit rapport is een mogelijke verbindende factor – de sierteeltsector – uitgewerkt die leidt tot samenwerking en die van het gebied een eenheid vormt.
Videoverslag: http://youtu.be/lJJwpG1uS8M

2014-12-16 17_50_11-De-ideale-werkplek-voor-de-ondernemer.pdfDe huisvestingswensen van startende ondernemers
Ruth Engels (Kennislab Westas)
februari 2014
De Westas staat bekend om de grote spelers, maar groei begint onderop. Bij start-ups die het gebied vernieuwen en aanvullen. Maar biedt de Westas wel ruimte aan startende ondernemers? In deze studie is onderzocht wat de behoeftes zijn van starters in de Westas en hoe deze behoeftes kunnen worden ingevuld. Voor welke starters is de Westas interessant? Wat zijn hun huisvestingswensen? En hoe kunnen de stakeholders in de Westas deze wensen beantwoorden?
Videoverslag: http://youtu.be/j2clFBz8fgQ

2014-12-16 17_50_40-Onderzoeksrapport-3D-printen-in-de-Westas.pdf3D-printen in de Westas
Quincy Bink, David Dekker, Frank Jobse, Tobias Melchers en Jasper Schinkel (Kennislab Westas)
februari 2014
Welke kansen biedt 3D-printen voor de Westas? Door middel van scenario-onderzoek is duidelijk geworden dat het produceren voor een nichemarkt op dit moment de meeste kansen biedt. Vervolgens hebben de studenten door middel van een voorbeeldproduct (gebitsprothesen) onderzocht hoe de logistieke keten eruitziet. Voor elke stap van de logistieke keten hebben zij onderzocht welke locaties benodigd zijn en hoe de clusters binnen het gebied samen moeten werken om tot een geslaagd concept te komen.
Videoverslag: http://youtu.be/3Jd4Qc0rrGA

2014-12-16 17_58_08-Bedrijfscamping NIET VOOR EXTERN GEBRUIK.pdf - Adobe ReaderDe Bedrijfscamping
Ilse Bink, Lisan van Bolhuis en Stefan Thomassen (Kennislab Westas)
februari 2014
Het ontwerpen van een perfect bedrijventerrein dat voldoet aan de wensen van de gebruikers en aansluit op de huidige trends, daar heeft een groepje studenten zich in het Kennislab Westas mee beziggehouden. Bedrijventerreinen worden nog heel erg topdown ingericht, maar waarom eigenlijk? Hoe zal een bedrijventerrein er vanuit de huidige gebruikers uitzien, rekening houdend met de megatrend flexibiliteit. Aan de hand van enquêtes onder werknemers op en omwonenden van een representatief bedrijventerrein in de Westas zijn de studenten uiteindelijk tot een ontwerp voor het perfecte bedrijventerrein gekomen: de Bedrijfscamping.
Videoverslag: http://youtu.be/Y5Gz_reb_dk

Buurtbox-cover‘Buurtbox’
Rosanne Nieuwesteeg, Karin de Nijs, Marie-Claire Troost en Cindy Welters
juli 2013
Een van de belangrijkste trends die Rosanne Nieuwesteeg, Karin de Nijs, Marie-Claire Troost en Cindy Welters naar aanleiding van de hoofdvraag “Hoe moet het programma van eisen van de stad of buurt worden aangepast aan de wensen van de huidige en volgende generatie gebruikers?” formuleerden, was burgerparticipatie. En dat vertaalden ze naar de Buurtbox, een pakket van drie toolboxes – inzet is afhankelijk van tijdsduur en budget – die inspraak, participatie, draagvlak en meningen peilen, meten en organiseren. Die toolboxes zijn weliswaar gevuld met al bestaande inspraaktools, maar het idee erachter maakt het zo interessant en vernieuwend: per case kan een gerichte aanpak worden gekozen waarbij de kracht hem zit in het combineren van online en offline tools. Ook de Buurtbox wordt verder ontwikkeld en in de praktijk getoetst door de Kennislaboranten die in september in Amersfoort starten.

2Tim-cover2‘2Tim’
Tim van Muijden en Tim Onwezen
juli 2013
Tim van Muijden en Tim Onwezen – oftewel de Timmen alias 2Tim – kregen net als de andere laboranten van het februari-lab de hoofdvraag “Hoe moet het programma van eisen van de stad of buurt worden aangepast aan de wensen van de huidige en volgende generatie gebruikers?”. Binnen deze hoofdvraag hebben Tim en Tim zich gericht op het deelonderwerp winkelcentra. Hun tool 2Tim moet ervoor zorgen dat winkelcentra ondanks de voorspelde winkelleegstand fit en vitaal blijven. De kracht zit hem daarbij in het combineren van functies; de belevenis zal steeds meer uitgangspunt zijn voor het slagen van een winkelcentrum.
In het vierde Amersfoort-lab dat in september 2013 start wordt deze tool nog verder uitgewerkt en in de praktijk getoetst. Ondertussen zijn Tim en Tim bezig met het vermarkten van het concept.

SharingCentre-cover2‘SharingCentre’
Danny van Sas
juli 2013
Ook Danny van Sas kreeg in februari 2013 de hoofdvraag “Hoe moet het programma van eisen van de stad of buurt worden aangepast aan de wensen van de huidige en volgende generatie gebruikers?” voorgeschoteld. Na het in kaart brengen van de belangrijkste trends besloot hij zich te concentreren op sharing, aangezien we steeds meer richting een deeleconomie gaan. Het SharingCentre dat hij hiervoor bedacht is een buurthuis 2.0: een al dan niet fysieke plek waar online en offline sharing samenkomen. Want het principe achter buurthuizen is nog steeds – of juist nu en in de toekomst – ontzettend interessant voor de buurt, omdat er een sterke behoefte is aan de sociale, persoonlijke factor nu steeds meer zaken zich online afspelen.
Net als de overige tools uit het februari-lab wordt ook het concept van het SharingCentre door de volgende groep Kennislaboranten in Amersfoort verder uitgewerkt.

journal

‘Journal Schothorstgroep’
Maria Gernler, Lucien Palmboom, Erik Tas en Sterre Troostheide
februari 2013
De Schothorstgroep is de Amersfoortse wijk Schothorst in gegaan. Door deze groep is het Sociaal Informatie Systeem (SIS) en daarbij een quick win in de vorm van Project Groenonderhoud ontwikkeld. Het SIS bestaat uit twee delen: een cartografische en een sociale inventaris van de wijk. Door het programma wordt de data die is verzameld in gesprekken met stakeholders in de wijk gestructureerd. Waar houden ze zich mee bezig en wat hebben deze mensen of organisaties (aan elkaar) te bieden? Kennen ze elkaar? Het kan al bestaande gemeenschappelijke raakvlakken in kaart brengen, maar ook suggesties geven. Hiermee kan het tijdsbesparing opleveren bij het opstarten van een project, omdat mensen en organisaties overzicht hebben van wie wat te bieden heeft. Het SIS is zo een soort datingsite voor de wijk. Dit journal geeft een weergave van de werkzaamheden.

stresstestboek‘Stresstest’
Leonnard ten Brinke, Emile de Jong, Dion Klopman, Hein Smink en Tim Vette
februari
2013
De eerste groep van de tweede lichting heeft in vijf maanden tijd een WijkVitaliteitsStresstest ontwikkeld. Het doel van de WijkVitaliteitsStresstest is om in kaart te brengen of er ontwikkelingen zijn die invloed (kunnen) hebben op de vitaliteit van de wijk. De randvoorwaarden waren dat de test snel, makkelijk en goedkoop moest zijn. Met de test worden de ontwikkelingen op wijkniveau gekoppeld aan die op stadsniveau. Aan de hand van verschillende objectieve parameters, zoals inkomen, aantal inwoners, woningwaarde en verhouding tussen huur- en koopwoningen, wordt de wijk met de stad vergeleken. De uitkomsten worden door middel van een kleurpalet geïnterpreteerd en daarmee wordt iets gezegd over de ontwikkeling van de wijk. Groen betekent dat de wijk zich positief ontwikkelt en positiever dan het stadsgemiddelde, rood betekent dat de wijk zich negatief ontwikkelt en ook slechter dan het stadsgemiddelde. De doelgroep van deze test is breed. Iedere belanghebbende in de wijk, van bewoner tot wethouder, kan interesse hebben voor de test. Ontwikkelingen kunnen worden herkend en daarop kan uitgebreide analyse volgen.

‘De ReViEW-methodeEen methode voor de nieuwe ruimtelijke ordening’
Paul Ebben, Hank Groenhof, Michiel Stapel
juli 2012
De ReViEW-methode is een methode gericht op het behalen van de zelfsturende woonwijk in een context waarin nog weinig grote problemen zijn. Door middel van het doorlopen van de fases van het model wordt ervoor gezorgd dat deze problemen ook in de toekomst uitblijven en de wijk zich wapent tegen externe bedreigingen. Dit wordt gedaan door alle partijen die een belang hebben in een woonwijk mee te laten bedenken hoe ze deze veranderingen kunnen opvangen. Dit geeft het verdwenen vertrouwen terug, levert besparingen op voor overheden en laat ook de betrokkenheid van private partijen zien. De ReViEW-methode gaat niet om een eindbeeld, maar om een proces waarbij alle betrokkenen invloed uit kunnen oefenen op de ontwikkeling van een wijk.

‘Toolbox’
Ismail Celebi, Stefan Schuurman, Jesper Gringhuis, Sven de Koning, Michiel Stapel, Paul Ebben, Hank Groenhof
juli 2012
De in de ReView-methode beschreven commerciële wijkmanager Peter Verbeter heeft een gereedschapskist vol tools om aan het werk te kunnen in de wijken. De tools variëren van de burenovereenkomst tot wijkvaluta. Soms zijn het nieuw bedachte tools, in andere gevallen zijn het bestaande instrumenten. De tools zijn in deze toolbox kort en bondig beschreven, om een inzicht te geven welke oplossingen ‘Peter Verbeter’ kan gebruiken om de vitaliteit van een wijk te verbeteren. De tools zijn echter ook onafhankelijk van Peter Verbeter toepasbaar.