De jury velde een Salomonsoordeel: niet één maar twee groepen moesten de hoofdprijs van 2000 euro delen tijdens de Summerschool Testrit Omgevingswet in Sloterdijk. Een split-decision die recht doet aan de complexiteit van de Amsterdamse opgave.

Drie dagen lang, van 23 tot en met 25 augustus, werden 21 toptalenten opgesloten in Amsterdam Sloterdijk en omgeving. De vraag aan hen was om een omgevingsvisie te maken voor Sloterdijk-I-Zuid. Dat is nu nog een gemengd bedrijventerrein, maar wordt binnenkort een hoogstedelijk woonwerkgebied in Amsterdam. De vraag aan de deelnemers aan de studenten was hoe.

De summerschool was een initiatief van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving en de gemeente Amsterdam. De organisatie lag in handen van het Kennislab voor Urbanisme.

SummerschoolSloterdijk (3)Omgevingsvisie in drie dagen
Om de hoofdvraag te beantwoorden waren de deelnemers, een bonte mengeling van studenten en net-afgestudeerden, hbo’ers en wo’ers, planologen, bestuurskundigen en sociologen (en nog wat anderen) onder verdeeld in vijf groepjes die allemaal een antwoord gaven. En daarmee in competitie waren met elkaar. De groepen kregen op de eerste dag de theorie over omgevingswet, omgevingsveiligheid, maar ook smart city opgediend. Met die kennis bevroegen ze de volgende dag de stakeholders van het gebied naar hun belang. Om op de derde dag met een antwoord te komen.

Dat antwoord werd gepresenteerd tijdens een speciaal slotevent in het ZID-theater in Amsterdam. Een jury bestaande uit Arie Jan Arbouw en Eline van der Hoek van het Ministerie van Milieu, Alet van ’t Eind van het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving, Leonie Schouten van de gemeente Amsterdam, Peter Bals van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, Jurriaan van den Eijkhof  van ORAM en Daan Hollemans van Antea Group beoordeelden de vijf gepresenteerde visies. En besloten uiteindelijk tot een split-decision waarbij zowel groep 2 als 5 op het podium werd gehesen.

SummerschoolSloterdijkWinnaars (allen)Analyse en smart city
Jurylid Alet van ’t Eind over de lastige beslissing van de jury: ‘Het maken van een omgevingsvisie is een lastige opgave. Zeker in drie dagen. Die worsteling zagen we ook terug in de eindproducten, waarbij de ene winnende groep focuste op het proces en de andere groep op de uiteindelijke visie.’

Groep 2 (bestaande uit Anouk Van Beijsterveldt, Anouk Paris, Ilse van Rijsingen, Steven van Steekelenburg en Valenard Gerards) focuste daarbij op het proces en analyseerde heel zorgvuldig de casus waarbij de gemeenschap als verbindende factor tussen veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid als uitgangspunt gelden voor de gebiedsvisie. De jury was onder de indruk van die zorgvuldige analyse. Net zoals de jury enthousiast was over groep 5 (Erica Theulings, Eva Peeters Weem, Ingmar Zwier en Tanya  van Eck) die in hun plan kozen voor een smart city en heel duidelijk de kaders schetsten waarbinnen die stad kan ontstaan. De visie biedt daarbij duidelijk de ruimte voor toekomstig ontwikkelingen.

SummerschoolSloterdijk (2)

Maar twee winnaars betekent niet dat de andere ideeën niet interessant waren. Zo koos groep 1 (Agnes Galama, Evert Verhoeven, Geert Kievit, Ivonne Bieleman) met hun plan Sloterdak voor het ‘dak’ als uitgangspunt met daktuinen en zonnedaken. Groep 3 (Bonnie Barlag, Jesse Wermelink,  Keetie van Rooijen, Yos Purwanto) nam de transformator als metafoor voor de geleidelijke herontwikkeling van het gebied, waarbij ook veiligheid een flexibel kader kan zijn. En groep 4 (Eelco Sneep, Julia Kölbel, Luçan Boon van Ostade en Sammie Fransen) tenslotte bracht water in het gebied en zocht zo een verbinding tussen de dichtbij gelegen haven en binnenstad. Die trouwens prima bereikbaar werden door onbemande voertuigen.

Jurylid Alet van ’t Eind kijkt meer dan tevreden terug op de summerschool. ‘Ik ben enorm geïnspireerd door de gedrevenheid waarmee deze mensen drie dagen hebben gewerkt. En ik ben er trots op dat wij hen hebben mogen laten kennismaken met de omgevingswet en het nieuwe omgevingsveilgheidsbeleid.’

Bekijk hier een videoverslag van de middag: