Stakeholdersbijeenkomst 28 augustus in Dordrecht

Maak Zuid-Holland gelukkig: deel uw idee 

Voelt u zich betrokken bij de provincie en wilt u dat uw belang wordt meegenomen om van Zuid-Holland de meest leefbare provincie van Nederland te maken? Doe mee aan de speeddatesessie op dinsdagochtend 28 augustus 2018 in Dordrecht. Deze bijeenkomst is onderdeel van de summerschool ‘Maak Zuid-Holland Gelukkig’. Dit is een unieke kans om dat wat u belangrijk vindt onder de aandacht te brengen bij de provinciale politici.

Voor Zuid-Hollanders
Maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de provincie mogen mee doen aan de speeddatessessie. Bijvoorbeeld natuur- en milieuclubs, burgerinitiatieven, sociale- of zorgorganisaties, sportverenigingen, maar ook ondernemingsorganisaties etc.

Deel uw belang
We gaan tijdens de speeddates graag met u als stakeholder van de provincie Zuid-Holland in gesprek over onder andere wat uw belang is in de provincie, wat u belangrijk vindt voor de toekomst van het gebied of een deel ervan en hoe u hierin samenwerkt met andere stakeholders. Hoe maken we samen Zuid-Holland gelukkiger, socialer en gezonder?

Zorg dat u erbij bent!

Datum: dinsdag 28 augustus
Tijd: 10.30 en 12.00 uur
Locatie: Dordrecht, exacte locatie volgt

Summerschool
De speeddatesessie maakt deel uit van de summerschool ‘Maak Zuid-Holland Gelukkig’. Drie dagenlang werken 24 jongprofessionals aan de opgave om Zuid-Holland de lekkerste provincie van Nederland te maken, waarbij ze werken aan de thema’s geluk, sociaal en voedsel. De summerschool vindt plaats van 27 tot 29 augustus op verschillende locaties in Zuid-Holland en wordt georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Wendolijn Beukers, projectmanager van het Kennislab voor Urbanisme via T: 033 87 00 100 of E: w.beukers@kennislabvoorurbanisme.nl.