1_Luchtsingel_Top_Roundabout_ZUS_©_Ossip_van_Duivenbode

Beeld: ZUS

Samen met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving organiseert het Kennislab voor Urbanisme Ontwerpateliers voor vakprofessionals. Tijdens deze sessies wordt in een pressurecooker-omgeving door een team van professionals in één dag tijd een creatieve oplossing geschetst aan een ruimtelijk oplossing voor externe veiligheid. Ter voorbereiding op de ontwerpateliers, vindt voorafgaand aan ieder atelier steeds een kennisatelier plaats. De volgende organiseren we op 24 mei en dat doen we samen met het bureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles]. Door de samenwerking met ZUS is dit een heel speciaal Kennisatelier en daarvoor zoeken we zes topstudenten uit de ruimtelijke én externe veiligheidshoek.

Aanmelden kan hier.

Of lees eerst hoe een Kennisatelier werkt en wat je er moet doen.

Waarover gaat het?
Het Rotterdam Central District wordt, volgens de plannen van de gemeente Rotterdam, een hoogstedelijk gebied waarin veel mensen verblijven en zich verplaatsen. Maar het nabijgelegen spoor en station wordt, behalve voor passagierstreinen, ook gebruikt door doorgaande goederentreinen en een deel daarvan vervoert gevaarlijke stoffen. Al jaren wordt toegewerkt naar een vermindering van de risico’s door aanpassingen aan het spoor en de samenstelling van de goederentreinen, maar dat is vooralsnog niet afdoende. En daarom speelt bij de ontwikkeling van het Rotterdam Central District externe veiligheid een belangrijke rol. Als gevolg van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen verandert namelijk de hoogte van het groepsrisico externe veiligheid en dit betekent dat het bevoegd gezag zich hierover moet buigen. Reden genoeg om een ontwerpatelier (en voorafgaand kennisatelier te organiseren).

Aanleiding voor de plannen van de gemeente is de herontwikkeling van station Rotterdam Centraal in combinatie met de realisatie van de Hogesnelheidslijn en Randstadrail. Het Rotterdam Central District wordt daardoor een belangrijk ov-knooppunt. De goede internationale bereikbaarheid en de nabijheid van de binnenstad zorgen er volgens de gemeente voor dat het Rotterdam Central District zich uitstekend leent voor een toplocatie voor bedrijven, horeca, cultuur, wonen en levendigheid.

kaartje luchtbrug rotterdamMaar tussen droom en werkelijkheid zit soms een wereld van verschil. En dat verschil was voor ZUS en haar mede-initiatiefnemers reden om in actie te komen en de Luchtsingel te bouwen. Volgens de initiatiefnemers van de Luchtsingel vormde het Hofplein vroeger het bruisende hart van Rotterdam dat nu al twintig jaar vergeten en versleten is. Het Rotterdam Central District ligt op een toplocatie in het hart van de stad, maar het gebied wordt gedomineerd door verwaarloosde buitenruimte en grootschalige leegstand, stellen zij. En in de huidige markteconomie kan het nog jaren duren voordat er weer vaart in de gebiedsontwikkeling komt. Daar kan de stad niet op wachten: de ruimtelijke vraagstukken zijn te groot om door te schuiven naar de toekomst. Het is daarom in het belang van Rotterdam dat leegstand en verwaarlozing snel worden aangepakt. Om dat te bereiken is de Luchtsingel geïnitieerd, een houten voetgangersbrug van 390 meter. De brug is de aantrekker voor nieuwe ontwikkelingen en de katalysator voor economische groei.

rotterdam central districtPlangebied
Op het kaartje op deze pagina zie je over welk gebied het gaat. De Structuurvisie voorziet hoogbouw in de plots 2 (Conradstraat), 3 (Delftseplein), 5 (Schiekadeblok) en 6 (Weenapoint).

Wat gaan we doen
Al met al een mooie en ingewikkelde casus waar je als ruimtelijke ordenaar én als veiligheidskundige je tanden in kunt zetten.
Tijdens het Kennisatelier op 24 mei (10 tot 16 uur bij ZUS in Rotterdam) onderzoeken we de achtergronden van de case en op 7 juni schetsen we samen met professionals een oplossing. Wie wil kan twee weken later ook aanschuiven bij het ontwerpatelier voor vakprofessionals. Tijdens deze sessie wordt in een presurecooker-omgeving door een team van professionals in één dag tijd een creatieve oplossing geschetst aan een ruimtelijk oplossing voor externe veiligheid.

Aanmelden kan hier.

Of lees eerst hoe een Kennisatelier werkt en wat je er moet doen.