Team

Maak kennis met het team dat het Kennislab voor Urbanisme draaiende houdt:

Jan-Willem Wesselinkhoofdlaborant
Hoofdlaborant bij het Kennislab voor Urbanisme en daarmee degene die probeert de experimenten en oElbarecjuli15_JanWillem_85x101nderzoeken te begeleiden zonder dat de boel ontploft. Dat betekent aan de ene kant dat hij nadenkt over het hoe en waarom van het onderzoek en aan de andere kant dat hij bezig is met het aannemen van nieuwe laboranten, het organiseren van events en het contact met onze partners. Jan-Willem is opgeleid als planoloog aan Rijkshogeschool IJselland en belandde daarna in de journalistiek. Naast zijn werk voor het Kennislab voor Urbanisme is hij directeur Kennis & Ontwikkeling bij ELBA \ REC. Kortom, altijd bezig met innovatie in urbanisme.
Mail naar: j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl

Lisette van Beusekom – media-dame
Elbarecjuli15_Lisette_85x101Als media-dame is Lisette onze lifeline met de vakbladen, events en andere uitingen van ELBA \ REC, onze initiatiefnemer. Lisette kent het lab als oud-laborant en labmanager van binnen en buiten. Lisette heeft Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente gestudeerd en daaropvolgend een (pre)master Stadsgeografie aan de Universiteit Utrecht. Daarmee balanceert ze mooi op het grensvlak van communicatie en stedelijke ontwikkeling.
Mail naar: l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl

Edgar van Eekelen – voorzitter stichting Kennislab
Elbarecjuli15_Edgar_85x101Edgar is voorzitter van de Stichting Kennislab voor Urbanisme. Daarmee geeft hij structuur aan het Kennislab en borgt hij de organisatie. Maar Edgar doet meer. Hij is vooral uitgever en eigenaar van ELBA \ REC. Dit media- en communicatiebedrijf heeft zich gespecialiseerd in vakbladen en vakevenementen over ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Edgar studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en aan de Universiteit van Leuven. Hij is entrepreneur pur sang en koppelt kwaliteit aan ondernemerschap.
Mail naar: e.vaneekelen@kennislabvoorurbanisme.nl

Mark2Mark Boeijen – financiële man
Zijn passie is het bouwen en herstructureren van organisaties, het vereenvoudigen van processen en procedures om zo de efficiëntie van een gehele organisatie te bevorderen om dit vervolgens goed te kunnen monitoren en beheren. Die passie kunnen we gebruiken bij het Kennislab voor Urbanisme. Hij is daarom ook penningmeester van de Stichting Kennislab voor Urbanisme. Naast zijn werk bij het Kennislab werkt Mark bij communicatiebureau LVB Networks. Daarvoor was hij financiële man bij Care Group en werkte hij bij Schiphol.
Mail naar: m.boeijen@kennislabvoorurbanisme.nl

Elbarecjuli15_Philip_85x101Philip de Vreeze – salesman
Heel leuk en aardig, dat Kennislab voor Urbanisme, maar hoe doe ik zelf als partner mee? Nou, dat kan Philip je haarfijn uitleggen. Het verschil tussen partners en vrienden, de verschillende belangen die partners in het Kennislab vinden, de relatie tussen het Kennislab en de vakbladen van ELBA \ REC: Philip weet het allemaal.
Mail naar: p.devreeze@kennislabvoorurbanisme.nl

Elbarecjuli15_Melina_85x101Melina Jansen – Officemanager
Melina bewaakt niet alleen als een bulldog de toegang tot het Kennislab, ze regelt ook dat alles wat praktisch is of praktisch lijkt er komt. Van arbeidscontracten tot plakbandhouders. Binnen een week begrijpen de studenten in het lab dat Melina de belangrijkste persoon is. Dat doet ze overigens niet alleen voor het Kennislab, maar ook voor ELBA \ REC.
Mail naar: m.jansen@kennislabvoorurbanisme.nl

 

Leave a Comment