Vernieuwend, grensoverschrijdend en toepassingsgericht

We zoeken opdrachten die vernieuwend, grensoverschrijdend en toepassingsgericht zijn. En de afstudeerders (en stagiairs) die daarbij passen. Maar wat bedoelen we daarmee?

schoonheidVernieuwend
De overgang van de industriële, lineair ingerichte samenleving naar de netwerksamenleving, heeft grote sociale, economische politieke en ook stedebouwkundige gevolgen. De manier waarop we in onze steden leven, wonen, werken, verandert snel en ingrijpend. Het Kennislab voor Urbanisme wil bijdragen aan het debat rond deze verandering door met verrassende oplossingen te komen. Wij willen een praktische omdenktank zijn.

De opdrachten van onze partners moeten aansluiten bij de veranderende samenleving. Wij zoeken ingewikkelde, niet alledaagse problemen. We leveren geen panklare oplossing, maar wel oplossingsrichtingen, debat, stof tot denken. We hebben ervaren dat dat onze opdrachtgevers meer helpt dan een hele concrete oplossing.

We zoeken afstudeerders en stagiairs die zelf kunnen denken en doen. Die out-of-the-box durven, creatief zijn, vernieuwend. Maar die ook durven doorvragen op de vraag van onze partner en niets zomaar voor waar aannemen.

Grensoverschrijdend
Er zijn overal grenzen. Tussen vakgebieden, disciplines, opleidingen, binnen organisaties, tussen startups en grownups, tussen steden en landen. En grenzen veroorzaken cultuurverschillen. Ieder vakgebied, discipline, opleiding, organisatie, startup, grownup, stad en land werkt het liefst op zijn eigen, unieke manier. Onze samenleving houdt van verkokering. We omringen ons graag en vaak met mensen die bij ons passen, waarmee we het eens zijn of of waarvan we het tegengeluid accepteren. Dat is vertrouwd, prettig en efficiënt. Maar het is ook beperkend. Het sluit vernieuwing uit. Als we altijd binnen de lijntjes blijven kleuren, verandert er niets.

In alles wat het Kennisab doet, willen we grensoverschrijdend zijn. Door mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Door te leren van elkaars kennis. Door ons te verwonderen over verschillen.

De opdrachten van onze partners mogen daarom geen core-business zijn, maar moeten die vernieuwing nodig hebben. Onze partners moeten willen leren van anderen. Onze afstudeerders en stagiairs moeten willen leren van anderen en openstaan voor andere meningen en opvattingen. Hun mening durven uiten en niet schrikken als iemand het daar niet mee eens is.

Toepassingsgericht
Er worden zoveel oplossingen bedacht, maar wat wordt er nu echt opgelost? We verspillen met elkaar tal van goede ideeën en soms lijkt het of we liever weer iets nieuws bedenken, dan verder gaan met iets bestaands. Zeker in Nederland. En zo ontstaat een stuwmeer vol goede ideeën waar niets mee wordt gedaan. Een asiel vol met verweesde ideeën opzoek naar een baasje.

En we zijn er van overtuigd dat ondernemingszin en ondernemerschap zorgen voor verandering. We hebben mensen met lef nodig die een verandering ook echt willen doorzetten.

In het Kennislab voor Urbanisme gaan we daarom verder dan het goede idee. We werken elk idee zo ver mogelijk uit. Het liefst tot een concreet businessmodel met begroting. Dat maakt een antwoord concreet en daarmee beter. Want die maken de meeste kans ooit uitgevoerd te worden.

We willen dat onze afstudeerders, maar ook onze partners, nadenken over wie nou de echte stakeholders zijn en wat hun belangen zijn. En hoe we van een goed idee een goed plan kunnen maken. In de gesprekken met onze partners en afstudeerders en stagiairs blijven we daar de nadruk op leggen.