Terugblik op de tweede Regiosessie Omgevingswet in Assen

“Werk samen, ken elkaar en ken elkaars doelen.” Dat was de boodschap van Arie-Jan Arbouw van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tijdens de tweede Regiosessie Omgevingswet, die op donderdag 7 juni 2018 werd georganiseerd. Deze keer in Assen voor de regio’s Drenthe, Friesland en Groningen. Tijdens de middag kwamen vier belangrijke lessen naar voren.

Les 1: Investeer in je netwerk
Met de invoering van de Omgevingswet wordt de rol van het netwerk belangrijker. De wettelijke controle voor externe veiligheid (en gezondheid) is dan niet meer wettelijk vastgelegd, dus het is dan aan de gemeenteraad om te kiezen in welke mate een (omgevings)plan aan de veiligheidsnormen moet voldoen. Het is daarom van belang om aan tafel te zitten als er nieuwe plannen worden gemaakt. Daarom moet je investeren in je netwerk. Zorg dat je de juiste mensen kent die je kunnen attenderen op nieuwe plannen. Capaciteit is hierbij een beperking. Je moet keuzes maken in welke netwerken je wilt zitten om de juiste signalen op te pikken. Niet iedereen in een organisatie hoeft overal aan tafel te zitten. Zorg dat je binnen je organisatie één of meerdere netwerkers hebt die informatie bij de juiste personen kunnen brengen.

Les 2: Ken elkaars belang
Als je niet overal aan tafel kunt zitten dan moet je erop kunnen vertrouwen dat je ‘bondgenoten’ jouw belang kunnen verwoorden en kunnen signaleren wanneer het voor jou noodzakelijk is om aan tafel zitten. Daarvoor moet je elkaars belang kennen. Wat is de visie van een partnerorganisatie en waar willen ze naartoe?

Les 3: Ken elkaars prioriteiten
Mogelijk ken je van de meeste partners wel hun belang, maar ken je ook hun prioriteitenlijstje? Wat vinden zij belangrijk voor een gebied, waar zitten hun zorgpunten en waar willen ze op inzetten?

Om dit te achterhalen is het goed om ervaringen en zorgen te delen. Iedere partner legt andere accenten bij hetzelfde gebied, maar je kunt daarin wel samen optrekken. Zo kan een discotheek hoog op de prioriteitenlijst staan van zowel brandweer (brandveiligheid), GGD (drugsgebruik), Omgevingsdienst (geluid) en de medewerker ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente (gebouw, plannen voor de omgeving). Als je dit van elkaar weet, dan kun je samen naar de politiek met ‘wat echt anders moet’. Je kunt dan strategisch de juiste mensen naar voren schuiven voor de onderhandeling hierover en elkaars relaties gebruiken.

Les 4: Durf risico’s te nemen
De Omgevingswet biedt meer speelruimte om invulling te geven aan een gebied, juist omdat wordt uitgegaan van wat logisch is in plaats van juridische kaders. Waar voorheen een plan gecontroleerd kon worden op basis van een afvinklijstje, biedt de Omgevingswet juist ruimte om al vroegtijdig mee te denken over plannen, en dus ook mee te ontwerpen. Op deze manier kan veiligheid van een norm veranderen in een ontwerpvariabele. Dat vraagt om meer creativiteit van de veiligheids- en gezondheidsexperts. Zij moeten van een controlerende rol naar een adviserende (ontwerp)rol. Dat brengt ook meer risico’s mee, want uiteindelijk is bijvoorbeeld de veiligheidsregio wel verantwoordelijk dat een gebied veilig is, en geen onnodige gevaren oplevert voor de gebruikers. Dat vraagt om lef van degene die meedenken aan de ontwerptafel om out-of-the-box te denken en open te staan voor creatieve oplossingen. Maar de veiligheids- en gezondheidsexperts blijven natuurlijk wel de specialist om te onderzoeken of die oplossingen daadwerkelijk geschikt zijn om te gebruiken.

Kom naar een regiosessie bij u in de buurt
Om tot de optimale samenwerking te komen organiseert het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat dit jaar zes regiobijeenkomsten. In deze sessies bereiden vakprofessionals op het gebied van omgevingsveiligheid, ruimtelijke ordening en gezondheid zich voor op de veranderende rollen die ontstaan met de invoering van de Omgevingswet. Wilt u zich ook voorbereiden op uw veranderende rol? Kom dan naar een regiosessie bij u in de buurt. Klik hier voor de data en aanmelden.