Summerschool Ontwerp het -veilige- waterstoflandschap, 4-6 juli 2018

In Hoogeveen experimenteren ze met een wijk op waterstof en geloven ze dat dit de toekomst is. Hoe die toekomst op waterstof eruit ziet, hebben 23 jongprofessionals bedacht tijdens de summerschool ‘Ontwerp het -veilige- waterstoflandschap’ op 4, 5 en 6 juli in Hoogeveen. Deze summerschool heeft het Kennislab voor Urbanisme georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de gemeente Hoogeveen. Dit heeft vijf briljante oplossingen opgeleverd om de energietransitie naar waterstof in Hoogeveen te versnellen.

De beste oplossing was volgens de jury het ‘Glazen waterstofhuis’. Bekijk alle eindproducten van de Summerschool.

We waren ook op de radio van RTV Drenthe. Beluister het item.

Minicongres, stakeholders en naar de NAM
Tijdens de Summerschool hebben de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de casus van de woonwijk op waterstof in Nijstad-Oost. Op de eerste dag hebben zij alles geleerd over waterstof en de toepassing ervan, tijdens het seminar ‘Waterstof is de toekomst’ onder leiding van waterstof-specialisten dr. Koos Lok van Energy Valley, Jan Pereboom van JP-Energiesystemen en Joost van Laar van Technicontrol met zijn waterstoffiets. En ze hebben gekeken naar omgevingsveiligheid en omgaan met risico’s.

Op dag twee ontmoette de jongprofessionals verschillende belanghebbenden van de waterstofwijk op de boerderij van familie Neutel in Nijstad. Het waterschap Drents Overijsselse Delta, Provincie Drenthe, de bedrijven N-TRA en Solarfields, buurtbewoners en de gemeente de Wolden Hoogeveen waren daarbij aanwezig. Hoe de wijk er precies uit komt te zien, vertelde stedebouwkundige David van Kool van Atelier Dutch in het weiland waar de woningen volgend jaar moeten worden gebouwd. Bij de buren, de gasbehandelingslocatie van de NAM, kregen de summerschool-deelnemers een rondleiding over de locatie en uitleg over de veiligheidsaspecten. ’s Avonds hebben de Summerschool-deelnemers hun plan verder uitgewerkt aan de hand van het Business Model Canvas, waarbij ze onder andere key partners,  waardeproposities en de belanghebbenden voor hun oplossing in kaart hebben gebracht.

Jury
De ideeën van de Summerschool-deelnemers voor het veilige waterstoflandschap werden aan het einde van de driedaagse Summerschool beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit Gert Vos (wethouder Duurzaamheid van de gemeente de Wolden Hoogeveen), Kees Boer (projectleider van Nijstad-Oost van de gemeente de Wolden Hoogeveen), Arie-Jan Arbouw (teamleider Programma Omgevingsveiligheid van het Ministerie van I&W) en Tonia Nagtegaal (medewerker Programma Omgevingsveiligheid van het Ministerie van I&W). De jury was op zoek naar verrassende en vernieuwende oplossingen die de energietransitie naar waterstof in Hoogeveen kunnen realiseren. Daarnaast vonden ze het belangrijk dat het plan de belangen van burgers, bedrijven en overheden vertegenwoordigde en hebben ze gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid van de oplossing.

Winnaar: het Glazen waterstofhuis
De jury vond de oplossing van het ‘Glazen waterstofhuis’ van groep 2 het meest aansprekend. De bedenkers Lou Jetten, Suzanne Kroes, Gerben de Boon en Jasper Vollgraff willen een transparant ‘tiny house’ midden in het centrum van Hoogeveen plaatsen, waarin waterstof op allerlei manieren wordt toegepast. De ontwerpers zijn van mening dat waterstof door veel mensen nu nog als onveilig wordt ervaren, terwijl de nieuwe toepassingen qua techniek wel veilig zijn. Door met eigen ogen te zien hoe waterstof werkt en te ervaren dat het veilig is, raken mensen gemotiveerd om deze energietoepassing mogelijk ook in hun huis te gaan gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. Wat de jury aansprak was dat het glazen huis een concreet product is, waardoor iedereen betrokken wordt bij de energietransitie. Daarnaast is het huisje eenvoudig te verplaatsen naar andere steden. Gert Vos, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Hoogeveen, reikte de winnaars een cheque uit van tweeduizend euro, wat de deelnemers kunnen gebruiken voor hun studie. De cheque werd aangeboden door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Programma Omgevingsveiligheid.

Eindproducten
Alle eindproducten van de Summerschool-deelnemers staan online. Bekijk alle eindproducten van de Summerschool. Elke groep heeft een digitaal eindproduct (vormvrij) opgeleverd met hun oplossing, een pecha kucha presentatie en een vlog (kort filmpje) over hun project.