Deze afstudeerstage wordt vanaf februari 2017 ingevuld door Sabine de Groot.

Hoofdvraag: Wat zijn de belangen in Gouda-West? Hoe kunnen die belangen worden gewaardeerd? En welke scenario’s kunnen belangentegenstellingen omzetten in kansen voor het gebied?

Het Kennislab voor Urbanisme is altijd op zoek naar de beste studenten voor uitdagende vragen van onze partners.

kaartOpdrachtomschrijving:
Tussen de Gouwe en de Zuidplaspolder komen veel ontwikkelingen samen. De gemeente Gouda bouwt er een nieuwe woonwijk (Westergouwe), er komt mogelijk een nieuwe overslagterminal in de Gouwe op Sluiseiland, je vindt er de N207 als doorgaande regionale verkeersroute, er zijn voorbereidingen voor de verbreding van de A20-oost aan de gang, er wordt een lange-afstandsfietspad van Rotterdam naar Gouda ingepast, Gouda wil een nieuw station en de binnenstad van Gouda heeft tegelijkertijd met een hoge mate van detailhandelleegstand te maken. Kortom, een complexe situatie.

Maar het kan nog complexer, want nu de bouw van de wijk is gestart, is de N207 tussen Moordrechtboog en randweg Gouda een steeds drukkere route. Bovendien heeft de provincie Zuid-Holland in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) geen geld gereserveerd voor verdere verbetering van de ontsluiting van de Zuidplas.

Maar de belangrijkste vraag is misschien wel wat er echt belangrijk is en wat niet? En hoe kun je die belangen op elkaar afwegen? Wat is eigenbelang, wat is algemeen belang en wat geldt voor de korte en wat voor de lange termijn? Daarbij is het goed om te begrijpen dat het financieel perspectief van de provincie op dit moment anders is dan twee jaar geleden de economische crisis lijkt voorbij maar wat is het nieuwe ontwikkelritme en voor welke woonmilieus en vormen van verstedelijking is Westergouwe nu eigenlijk een geschikte plek? Kortom veel vragen en veel belangen om op elkaar af te stemmen. En een echte mooie planologische opdracht voor goede studenten.

Periode: najaar 2016 / voorjaar 2017

Afstuderen / Stage: Afstuderen

Opleiding / achtergrond: Planologie of een vergelijkbare studie. Wo-niveau. We zoeken één of twee afstudeerders voor deze plek.

Partner: Provincie Zuid-Holland

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in. Geef daarin zo concreet mogelijk aan waarom je vernieuwend, grensoverschrijdend en toepassingsgericht bent. Op basis daarvan nodigen we mensen uit.

>> Zo werkt het lab voor studenten.
>> Stel zelf een vraag aan het Kennislab.
>> Dit zijn onze uitgangspunten.
>> Meer afstudeer- en stageplaatsen.