Hoofdvraag: Hoe druk is de Westas nou echt? En wat kunnen we daar aan doen?

Het Kennislab voor Urbanisme is altijd op zoek naar de beste studenten voor uitdagende vragen van onze partners.

druk westasOpdrachtomschrijving:
De ruimtelijke druk op de Westas is groot. Voor dit gebied rondom Schiphol liggen plannen voor nieuwe bedrijventerreinen, woongebieden en voor de uitbreiding van de luchthaven zelf. Dat alles zorgt ervoor dat de verkeersdruk op het gebied sterk toeneemt. En dat de belangrijke stakeholders in de Westas zich zorgen maken over de bereikbaarheid van het gebied. Maar of die zorgen echt terecht zijn, weet niemand zeker. Niemand weet precies welke plannen er bij de verschillende overheden bestaan voor het gebied en hoe concreet die zijn. Niemand weet ook hoe die plannen elkaar beïnvloeden. En niemand weet of het gebied echt zal dichtslibben. Het is op dit moment bijvoorbeeld niet zo dat het gebied volledig dichtslibt of dat er altijd files staan.

De vraag aan de afstudeerder die wij zoeken is om het probleem letterlijk in kaart te brengen, daar met de verschillende stakeholders een discussie over te organiseren en met vernieuwende oplossingen te komen voor het eventuele probleem.

Periode: najaar 2016 / voorjaar 2017

Afstuderen / Stage: Afstuderen

Opleiding / achtergrond: Ruimtelijke ordening, planologie, verkeerskundig of vergelijkbaar. Wo-niveau.

Partner: Smart Logistics Hub

Interesse? Stuur een sollicitatiebrief met CV naar j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl
Geef in de brief zo concreet mogelijk aan waarom je deze opdracht wilt uitvoeren als afstudeer- of stageopdracht. Geef ook zo concreet mogelijk aan waarom je vernieuwend, grensoverschrijdend en toepassingsgericht bent. Op basis van brief en CV nodigen we mensen uit.

>> Zo werkt het lab voor studenten.
>> Stel zelf een vraag aan het Kennislab.
>> Dit zijn onze uitgangspunten.
>> Meer afstudeer- en stageplaatsen.