Hoofdvraag: Wat is het huidige businessmodel voor een binnenstad van een middelgrote Nederlandse stad (bijvoorbeeld Zutphen)?

Het Kennislab voor Urbanisme is altijd op zoek naar de beste studenten voor uitdagende vragen van onze partners.

zutphenOpdrachtomschrijving:
De totale omzet van Nederlandse binnensteden daalt sterk, zeker in middelgrote steden buiten de Randstad. Bijvoorbeeld in Zutphen. Er worden verschillende oorzaken genoemd voor die omzetdaling. Zo wordt aangenomen dat een deel van de omzet is verschoven naar aankopen via internet, maar hoeveel? En is dat het hele verhaal? En is die omzetdaling structureel, zitten we al op het laagste punt?
Vervolgens is de vraag wat het nieuwe businessmodel is voor de binnenstad van Zutphen. Hoe blijft de binnenstad in de toekomst gezond? Want stel je ziet de hele binnenstad als één bedrijf, wat is dan het bijbehorende businessmodel en kan je op basis daarvan een Business Model Canvas schrijven voor de binnenstad?
Het Business Model Canvas van Alex Osterwalder brengt de bedrijfsaspecten op een overzichtelijke en visuele manier in kaart. Aan de hand van negen bouwstenen beschrijft het de organisatie, het verdienmodel, klanten, relaties en leveranciers. Zo geeft het inzicht op welke bedrijfsonderdelen van essentieel belang zijn en waar eventuele bijsturing nodig is.
Door op deze manier naar de binnenstad van Zutphen te kijken, hopen we nieuwe inzichten op te doen over hoe de binnenstad functioneert.

Periode: najaar 2016 / voorjaar 2017

Afstuderen / Stage: Afstuderen

Opleiding / achtergrond: Economische geografie, planologie of een vergelijkbare studie. Wo-niveau. We zoeken één of twee afstudeerders voor deze opdracht.

Partner: gemeente Zutphen

Interesse? Stuur een sollicitatiebrief met CV naar j.wesselink@kennislabvoorurbanisme.nl
Geef in de brief zo concreet mogelijk aan waarom je deze opdracht wilt uitvoeren als afstudeer- of stageopdracht. Geef ook zo concreet mogelijk aan waarom je vernieuwend, grensoverschrijdend en toepassingsgericht bent. Op basis van brief en CV nodigen we mensen uit.

>> Zo werkt het lab voor studenten.
>> Stel zelf een vraag aan het Kennislab.
>> Dit zijn onze uitgangspunten.
>> Meer afstudeer- en stageplaatsen.