De trein is pas smart

De trein is pas smart

Sinds drie maanden woon ik vlakbij mijn werk. Niet omdat ik een nieuwe baan heb, of omdat ik ben verhuisd, maar omdat ik mijn leaseauto heb ingeruild voor de trein. Dat heeft nadelen. Maar aangezien we in Nederland het beste OV-systeem van Europa hebben én een...
De Omgevingswet is Stratego

De Omgevingswet is Stratego

In de Memorie van Toelichting op de Omgevingswet staat vijftig keer het woord ‘vertrouwen’. Zo vaak dat je het niet meer vertrouwt. Je kan ook te graag zeggen dat je van iemand houdt. Vertrouwen wordt hier verward met ‘het zich verplaatsen in de ander’. Dat is...
Beheerders zijn niet sexy

Beheerders zijn niet sexy

In Binnenlands Bestuur lees ik een gloedvol betoog van Wiebe Oosterhoff om beheer sexy te maken. Het is niet de eerste keer dat hiertoe wordt opgeroepen. Ik hoop wel de laatste keer, want het is een onzinnige oproep die afleidt van de echte opgave: nieuwe antwoorden...