Kenniscafé Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

‘CPO zal altijd een nichemarkt blijven als een CPO-fonds uitblijft of er niet méér wordt samengewerkt met corporaties’, stelt laborant Jeroen Baan afgelopen vrijdag tijdens het kenniscafé in Amersfoort. Sinterklaas stond bij het Kennislab voor Urbanisme volledig in het teken van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. En dan met name vanuit het perspectief van de gemeente en de corporatie, waarvoor deze vorm van ontwikkelen veel kansen biedt. Het leverde een boeiende discussie op tussen de aanwezigen, een mix van adviseurs, ambtenaren, CPO’s en corporaties en gastdocent Han van Goeverden.

Een niche met potentie

Écoquartier_vauban_freibourg1CPO is nog altijd een nichemarkt binnen de vastgoedontwikkeling, terwijl de aandacht voor deze vorm van ontwikkelen,waarbij niet de ontwikkelaar, maar een groep particulieren als opdrachtgever fungeert, nog altijd groeit. Dat bevestigt ook gastdocent Han van Goeverden, die gedurende zijn carrière verschillende CPO’s begeleidde, ook in opdracht van corporaties. ‘De manier van ontwikkelen biedt veel voordelen voor corporaties en gemeenten, want de aanleiding om een dergelijk project te starten draait vaak helemaal niet om het bouwen zelf, maar om de wens om samen iets te realiseren. Vanuit een CPO ontstaan om die reden vaak hechte woongroepen, waarin een hoge mate van sociale cohesie en leefbaarheid niet ongebruikelijk is.’ Om die reden hoeft de nieuwe Woningwet hierin ook geen belemmering te zijn, het draagt immers bij aan de leefbaarheid in de wijk.

Financiering is belemmering CPO

Financiering blijkt één van de grootste struikelblokken in het proces. Dat onderstreept ook kennislaborant en student Vastgoed en Makelaardij Jeroen Baan. Voor zijn afstudeeropdracht, dat hij uitvoert binnen het Kennislab voor Urbanisme, sprak hij met diverse projectleiders van CPO’s hierover. ‘Voordat daadwerkelijk gestart kan worden met bouwen worden in een CPO-project al kosten gemaakt die kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. En vooralsnog zijn er maar weinig banken die leningen verstrekken aan deze manier van ontwikkelen. Het risico is daarentegen helemaal niet zo groot als gedacht, mits de achtervang goed geregeld is. En daarin kan juist de corporatie een rol spelen’, stelt hij. Een CPO-fonds zou volgens het merendeel van de bezoekers een gat in de markt zijn. ‘Er is een plankostenfonds, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om hier aanspraak op te maken als CPO.’

En nu..

Jeroen Baan vervolgt de komende maanden zijn onderzoek en gaat in gesprek met banken, financiers en corporaties. Want als het risico niet zo groot is en het binnen de kerntaak kan vallen, waarom gebeurt het dan nog zo weinig dat leningen worden verstrekt en corporaties participeren in CPO’s? Het antwoord volgt binnenkort.

Bekijk hier de video van de presentaties van de studenten van het Kennislab voor Urbanisme.

Benieuwd naar het uiteindelijke resultaat? Op 4 februari presenteren ze hun oplossing in een businessmodel op het Geldstromen door de Wijk Festijn in Utrecht. Mail dan naar l.vanbeusekom@kennislabvoorurbanisme.nl als u in aanmerking wilt komen voor een vrijkaart om het Festijn bij te wonen.