Na een succesvolle editie in de winter van 2017/2018 gaan we ook komend jaar aan de slag met de duurzame ondernemers van Amersfoort. De gemeente Amersfoort biedt een gratis ontwikkeltraject aan voor beginnende ondernemers die zich bezig houden met circulaire stedenbouw. Dit kan een project zijn dat de stad als geheel beïnvloedt, een stadsdeel maar ook elementen als een straat, park of gebouwen/woningen. Het ontwikkeltraject geeft ondernemers de kans om goed naar hun businessmodel te kijken. Hiermee beoogt de gemeente de overlevingskans van duurzame initiatieven vergroten.
Ben jij (of ken jij) een ondernemer die circulaire toepassingen ontwikkelt? Kijk dan hier voor meer informatie of meld je direct aan op www.duurzameuitdaging.nl.