Vrijdag 1 maart vond het slotevent van de Summerschool Drenthe plaats in het provinciehuis in Assen. 22 jongprofessionals presenteerden hun oplossing op de vraag ‘Hoe maken we in Drenthe de energietransitie betaalbaar voor iedereen, zodat het niet leidt tot nieuwe of andere vormen van sociale ongelijkheid?’ Het beste idee kwam van de groep NUONDERWEG en werd beloond met een bedrag van €2.000,-.

Bekijk hier alle eindproducten van de summerschool.

Energiecorporatie voor woning eigenaren
De groep NUONDERWEG wil een energiecorporatie opzetten voor koopwoning eigenaren. Niet voor hen maar door hen. Door via een platform te laten zien dat samen energie inkopen en opwekken niet moeilijk hoeft te zijn. ‘Doordat bewoners het zelf organiseren, heeft het een sociale en financiële impact op iedereen in de buurt die meedoet. Het gaat hier om een doelgroep die niet verenigd is in woningcorporaties of verenigingen van eigenaren. Dat maakt het uitdagend om juist deze bewoners te helpen om stappen te maken in de energietransitie. We moeten groot denken voor deze grote opgave en dit kan het impuls geven die daarvoor nodig is’.

Ideeën geven richting
De Summerschool vond plaats van woensdag 27 februari tot en met vrijdag 1 maart 2019. De 22 studenten en pas afgestudeerden (hbo en wo) bogen zich tijdens deze dagen over een zeer actueel thema. Zeker nu gebleken is dat de energielasten voor iedereen, dus ook de mensen met een smalle beurs, flink meer gaan stijgen dan eerst door het Kabinet was voorzien. Tijdens het slotevent werden alle presentaties beoordeeld door de jury die bestond uit gedeputeerde Tjisse Stelpstra (provincie Drenthe), wethouder Oetra Gopal (gemeente Tynaarlo) en Bastiaan Meijer (N-TRA). De jury: ‘Als gemeenten, provincie, energiemaatschappijen worstelen we met het vraagstuk ‘energiearmoede’. Jullie hebben dat vraagstuk nog niet opgelost maar ons met al deze mooie presentaties wél een richting gegeven waar we heen moeten’.

Input voor gemeenten
De Summerschool werd georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme. Samen met de gemeente Assen, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe heeft zij een aantrekkelijk, maar intensief programma voor de jongprofessionals samengesteld. In drie dagen gingen de deelnemers, afkomstig uit alle delen van het land en met verschillende studierichtingen, op zoek naar nieuwe ideeën en oplossingen. Dit deden ze in teams en met input van externe deskundigen, bestuurders en bewoners. De ideeën en oplossingen moesten zo concreet mogelijk zijn in de vorm van een product of dienst zijn (dat in de markt kan worden gezet), maar ook in een visie voor gemeenten. Het uiteindelijke doel is dat een idee (of meerdere ideeën) in de praktijk door de gemeenten opgepakt en tot uitvoer gebracht kan worden.

Alle eindproducten van de summerschool-deelnemers staan online: www.kennislabvoorurbanisme.nl/project/summerschool-februari-2019. Elke groep heeft een digitaal eindproduct (vormvrij) opgeleverd met hun oplossing, een pecha kucha presentatie en een vlog (kort filmpje) over hun project.