Senior-urbanisten helpen jongeren op weg

Sinds 10 november ondersteunen senior-professionals de jongeren in het Kennislab voor Urbanisme. Dat doen zij vanuit een nieuw opgericht SeniorLab. Initiatiefnemers Pieter Buisman en Floris Marcus tekenden daartoe samen met Jan-Willem Wesselink (hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme) een overeenkomst. Het is de bedoeling het SeniorLab verder uit te bouwen met meer seniors en uitbreiding van de activiteiten.

ondertekening seniorlabDe studenten in het Kennislab werken aan stedelijke vraagstukken, met begeleiding vanuit de onderwijsinstellingen en de partners van het Kennislab. Ze krijgen nu een extra impuls kunnen door onafhankelijke seniors met een forse dosis ervaring en een flinke drang tot innovatie.

Initiatiefnemer Pieter Buisman vindt het belangrijk dat hij zijn kennis kan delen met de volgende generatie. ‘Ik ervaar het als verrijkend dat ik jonge mensen op weg kan helpen met mijn ervaring en mijn kennis. Ik zie dat ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd brengt de onbevangenheid van de studenten mij weer op nieuwe ideeën.’

Mede-initiatiefnemer Floris Marcus vindt in het lab tevens een welkome uitbreiding van zijn netwerk. ‘Ik heb al 25 jaar een eigen adviesbureau en ben sterk gefocust op nieuwe oplossingen voor ruimtelijke ontwikkelingen op alle schaalniveaus. In het Kennislab kunnen we elkaar inspireren tot nieuwe ruimtelijke concepten die ook haalbaar zijn.’

Ongebonden
Het SeniorLab fungeert daarom als spiegel voor de studenten in de labs. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink: ‘Juist door het feit dat de seniors ongebonden zijn én nog midden in het werkveld staan, kijken ze heel fris tegen de problemen aan waar we in het lab mee bezig zijn. Hun hele werkzame leven zijn ze bezig geweest met het ontrafelen van problemen. Bij ons doen ze dat zonder dat ze een belang hebben. Die ongebondenheid maakt mensen vrij in denken en dat is van onschatbare waarde voor het Kennislab.’

Buisman en Marcus willen het SeniorLab daarom verder uitbreiden. ‘Mijn expertise ligt vooral in stedelijke vernieuwing en de woningmarkt’, stelt Buisman, ‘en in wat ik ‘gebiedsondernemen’ noemen: activeren van lokale waarden. Floris richt zich vooral op omgevingsvisies voor steden en regio’s, in Nederland en in het buitenland.’ Marcus: ‘Daar willen we andere expertises aan toevoegen, onafhankelijke denkers en doeners vanuit verschillende achtergronden en netwerken, maar wel allemaal met een passie voor de stad en plezier in het onderlinge debat.’

Nieuwe business
Het SeniorLab kan wat Marcus betreft ook tot nieuwe business voor de leden leiden. ‘Vanuit het netwerk dat we opzetten kunnen prachtige nieuwe allianties ontstaan waarmee we het vak verder kunnen helpen. Dat vind ik enorm belangrijk. Ik ben nog lang niet klaar met urbanisme, het is een prachtvak.’ Zo staat Buisman er ook in: ‘Ons hele werkende leven staan we al aan de frontlinie, dichtbij de nieuwste ontwikkelingen in het vak. Het Kennislab voor Urbanisme is de nieuwe frontlinie. Hier gebeurt het. Daar zijn we graag bij.’

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het seniorlab, neem dan contact op met de initiatiefnemers via seniorlab@kennislabvoorurbanisme.nl of kijk hier.