OVER ONS

 

Binnen het Kennislab voor Urbanisme zoeken we nieuwe oplossingen voor bestaande, ingewikkelde, stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen. Dat doen we doorgaans samen met jongprofessionals op verzoek van overheden en het bedrijfsleven. We denken graag grensoverschrijdend én oplossingsgericht. We zijn daarmee een extern research & development lab. Onze inhoudelijke focus ligt momenteel op de Omgevingswet, smart city en circulaire stedenbouw.

We zijn experts in het bedenken en uitvoeren van creatieve en innovatieve samenwerkingsvormen en bijeenkomsten. En we zijn niet voor niks een lab: we bieden ruimte voor experiment met nadruk op het proces. In de zes jaar dat we bestaan organiseerden we tien, zeer goed beoordeelde summerschools, tientallen ontwerpateliers en masterclasses en acht langdurige kennislabs (afstudeer- en stageprojecten) in Amersfoort, Amsterdam en Dortmund. In die jaren hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd van jongprofessionals en van de universiteiten en hogescholen.

Het Kennislab voor Urbanisme is een initiatief van ELBA\REC.

Jan-Willem Wesselink

Als hoofdlaborant bij het Kennisab voor Urbanisme zorgt Jan-Willem ervoor dat het lab niet ontploft. Hoewel af en toe, mag dat best. Hij bedenkt de labs, summerschools en ontwerpateliers en doet er graag aan mee. Hij werkt ook bij ELBA\REC en de Future City Foundation. Altijd op het snijvlak van ruimtelijke ordening en communicatie. En altijd bezig om mensen bij elkaar te brengen om er samen aan te werken dat onze steden, dorpen en ons land als geheel beter worden. Jan-Willem doet dat graag op een innovatieve en vernieuwende manier. Maar innovatie is leuk, resultaat is leuker.

Wendolijn Beukers

Labmanager Wendolijn brengt professionals, overheden en studenten samen bij onze evenementen. Ze organiseert van A tot Z het inhoudelijke programma, de communicatie en promotie, en regelt alle praktische zaken. Bijvoorbeeld voor bijeenkomsten met stakeholders van een gebied, maar ook 3-daagse summerschools met jongprofessionals. Een event is voor haar geslaagd als er zelfs in de pauzes nog volop ideeën opborrelen bij de deelnemers en er verbindingen tussen mensen ontstaan waarbij ze elkaar een stap verder brengen. Alles wat Wendolijn doet heeft raakvlakken met de Omgevingswet, Omgevingsvisie, omgevingsveiligheid en algemene leefkwaliteit.

Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
t: +31 (0) 33 8700 100
info@kennislabvoorurbanisme.nl