LABS (AFSTUDEREN EN STAGES)

Het Kennislab voor Urbanisme is in eerste instantie opgericht om het hoger onderwijs beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Jongprofessionals hebben altijd centraal gestaan binnen het Kennislab voor Urbanisme. Onze labs functioneren als afstudeer- en stageplekken. De afgelopen jaren hebben meer dan 100 jongprofessionals bij ons onderzoek gedaan voor één van onze partners, hun scriptie geschreven en/of nieuwe verdienmodellen bedacht voor de stad. Kennisvragen waar de jongprofessionals aan werken zijn bijvoorbeeld: welke ruimtelijke vragen worden gecreëerd door veranderingen in de logistiek? Hoe maak van afval business2community? Hoe creëer je een zelfredzame buurt? Benieuwd naar wat we precies gedaan hebben? Hieronder vind je een overzicht van onze labs.

Ben je jongprofessional en op zoek naar een stage- of afstudeerplek? Of juist een organisatie met een kennisvraag op het gebied van ruimtelijke ordening of stedelijke ontwikkeling? Klik hier voor meer informatie als je een stage- of afstudeerplek zoekt en hier als je een organisatie bent met een kennisvraag. Of neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder.

Bent u nieuwsgierig naar onze producten en de toepassing daarvan?
Wij helpen u graag verder.

Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
t: +31 (0) 33 8700 100
info@kennislabvoorurbanisme.nl