Robin WientjesRobin Wientjes, oud laborant in het Kennislab, is met haar scriptie ‘Circulaire economie als uitgangspunt voor RO‘ genomineerd voor de Rachel Carson Milieuscriptieprijs. Deze prijs is een initiatief van de VVM en wordt uitgereikt aan de beste scripties waarin een directe relatie tot milieu of duurzame ontwikkeling wordt gelegd. Een jury, die bestaat uit ervaren milieudeskundigen uit overheid, bedrijfsleven, het hoger onderwijs en de universiteiten, gaat haar scriptie beoordelen. Op 19 november zal zij haar scriptie presenteren bij de algemene ledenvergadering van het VVM, waarna diezelfde avond de winnaar bekend wordt gemaakt.

Tijdens het vorige lab deed Robin onderzoek naar wat de overheid kan doen als de Westas een circulair gebied wil worden. Robin stelde een programma van 7 eisen op, aan de hand van een uitgebreide gebieds- en stromenanalyse en haalde hiermee een 9,3 voor haar scriptie. Eerder werd haar scriptie al opgepikt door media als Binnenlands Bestuur en Wij Maken Nederland.