In de Memorie van Toelichting op de Omgevingswet staat vijftig keer het woord ‘vertrouwen’. Zo vaak dat je het niet meer vertrouwt. Je kan ook te graag zeggen dat je van iemand houdt.
Vertrouwen wordt hier verward met ‘het zich verplaatsen in de ander’. Dat is belangrijk de liefde, maar ook in tijden van oorlog. De beste generaals weten eerder wat hun tegenstander doet, dan de tegenstander zelf. De Omgevingswet dwingt ons om samen te werken met organisaties en mensen die we niet kennen en niet begrijpen. Nu, voor de grote wetsfusie, is dat formeel geregeld en krijgt iedereen op tijd de gelegenheid om zijn zegje te doen. Als straks de wet er is ligt veel meer open, beslist de raad en sta je zomaar buitenspel. Tenzij je de ander te slim af bent, meelift op zijn belang of juist een hak zet. Wie goed is in Stratego, is goed in de Omgevingswet.

Jan-Willem Wesselink is hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme
Lees meer blogs over Urbanisme