ONZE EXPERTISE

Ons expertisegebied is de stad en alles wat daar mee te maken heeft. De thema’s waar we momenteel vooral mee bezig zijn, zijn smart city, de Omgevingswet en circulaire stedenbouw. Eigenlijk allemaal transitievraagstukken: hoe verandert digitalisering de stad, hoe verandert de komst van nieuwe regelgeving de stad en hoe verandert de overgang van een lineaire naar een circulaire economie de stad. Maar ook op andere vlakken hebben we vele labs, summerschools en andere bijeenkomsten georganiseerd.

SMART CITY

DUURZAME STEDENBOUW

OVERIGE EXPERTISES

OMGEVINGS WET

PARTICIPATIE