BOOTCAMP NIEUWE INFRA VOOR DE LEEFBARE STAD (12 NOV)

Nederland urbaniseert. Alles komt samen in de stad. Dat ervaren we dagelijks: volle treinen, filerijden op de snelweg, geen vrije parkeerplek te vinden, zoeken naar ruimte om rustig te spelen en te recreëren, en de straten liggen open voor werk aan de talloze kabels en leidingen. Hoe houden we de stad een fijne plek om te wonen, werken en recreëren?

Dat hebben 15 jongprofessionals onderzocht tijdens de Bootcamp ‘Nieuwe infra voor de leefbare stad’ op 12 november in Amersfoort. We hebben hen uitgedaagd om met oplossingen te komen waar infrabedrijven nog niet aan hebben gedacht. Met de wetenschap dat de bevolking in Nederland alleen maar groeit en daarmee ook de belasting van onze infrastructuren boven- en ondergronds – is het voor infrabeheerders 5 voor 12 om met duurzame oplossingen te komen. Dus waar hebben ze nog niet aan gedacht? Wat is hun blind spot of de missing link? De deelnemers hebben zich verdiept in de infravraagstukken waar de 6 grote infrabeheerders van Nederland voor staan.

Waar gaat het over?

Volle treinen, filerijden op de snelweg, geen vrije parkeerplek te vinden, zoeken naar ruimte om rustig te spelen en te recreëren, en de straten liggen open voor werk aan de talloze kabels en leidingen. Ondanks de drukte is de stad een geliefde plek om te wonen, werken en verblijven. Hoe houden we de stad een fijne plek? We kunnen niet eindeloos meer rails, asfalt, kabels en leidingen aanleggen.

Beslissingen over het wel of niet uitbreiden van het wegennet, de spoorwegen, de luchthaven en het ontwikkelen van de industrie in de haven, veroorzaken felle reacties in de samenleving. Discussies over ruimtegebruik lopen hoog op. Het is niet ondenkbaar dat de energietekorten en -overschotten problemen gaan opleveren in het energienetwerk. En niet alleen daar, want problemen in de energievoorziening hebben vaak flinke impact op de samenleving. Met de wetenschap dat de bevolking in Nederland alleen maar toeneemt en daarmee ook de belasting van onze infrastructuren boven- en ondergronds – is het voor infrabeheerders 5 voor 12 om met duurzame oplossingen te komen.

De opgave
De innovatieafdelingen van infrastructuurbeheerders denken dag in dag uit na over welke oplossingen nodig zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Er zijn talloze innovaties die grote en kleine veranderingen gaan opleveren voor hoe wij in de toekomst gebruik gaan maken van weg, spoor, lucht en kabels- en leidingennetwerk. Infrabedrijven excelleren in het vinden van technische oplossingen voor hun eigen infrastructuren. Maar waar hebben zij nog niet aan gedacht in relatie tot verstedelijking? Waar ligt hun blinde vlek? Of is er een missing link tussen infrabedrijven?

We hebben de deelnemers gevraagd om een concreet en innovatief antwoord te formuleren op de vraag: hoe houden we vanuit een infra-perspectief onze stedelijke regio’s bereikbaar en leefbaar? Daarbij mochten ze geheel loskomen van traditionele infrastructuren zoals wij die kennen. Daarbij hebben we hen gevraagd om na te denken over de toepassing van smart-technieken, wederzijdse uitwisseling tussen infrastructuren en gebruikerservaring- en het advies te baseren op drie pijlers: techniek, sociaal en ruimtelijk.

Bekijk hier het programma van de Bootcamp.

De jury

In een pressure cooker sessie (op 12 november in Amersfoort) hebben de deelnemers in groepen van 5 deelnemers gezocht naar de oplossingsrichting waar de infrabeheerders nog geen oog voor hebben.  En op donderdag 15 november presenteerden ze hun oplossingen aan de belangrijkste infrabeheerders van Nederland tijdens het Infratrends Congres op de Bouwcampus van de TU Delft.

De oplossingen werden beoordeeld door een vakkundige jury bestaande uit Aernout van der Bend (algemeen directeur NGinfra), Bramin Harmane (Strategic Advisor, Serious Gaming en Asset Management bij Schiphol Group), Anne Immers (Beleidsadviseur Schone Bronnen bij Vitens), Michelle Spaas (Programmamanager Innovatie bij ProRail), Sjoerd Robertson (Adviseur Energietransitie bij Alliander) en Joris Vijverberg (Manager infrastructuur en mobiliteit bij het Rijkswaterstaat innovatieprogramma).

De jury heeft de plannen beoordeeld op de volgende aspecten:
>> Smart Internet-of-Things toepassingen en slim gebruik van data en informatie om de prestaties van infrastructuur te verhogen;
>> Wederzijdse uitwisseling tussen infrastructuren, hoe infrastructuren elkaar kunnen versterken;
>> Gebruikerservaring, invloed op mensen in de stad;
>> Toegankelijkheid, draagt de oplossing bij aan een toegankelijkheid van modaliteiten voor alle groepen in de samenleving?;
>> Slim ruimtegebruik, omdat beschikbare ruimte schaarser wordt.
Maar bovenal wilde de jury worden verrast.

 

Winnaar: Technifind

De jury vond de oplossing ‘Technifind’ van groep 2 het meest aansprekend, een nieuwe tool voor infrabeheerders om het juiste technische personeel te kunnen vinden om hun transitie opgave uit te voeren. De bedenkers zijn: Julie Maas (o.a. presentatie), Sierd van der Hoek, Nine Engering, Ingrid van Haaren en Dhani van der Zijde. Volgens hen gaat geen enkele transitie slagen zonder het juiste personeel. En elke infrabeheerder worstelt met dit probleem. Met Technifind wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht, waarbij de werkopdracht en benodigd vakmanschap helder omschreven is. Het stimuleert uitwisseling van personeel tussen infrabeheerders en het combineren van werkzaamheden waar dat mogelijk is zodat asset management efficiënter kan worden geregeld.

De vakjury vond Technifind een transitie op sociaal vlak en het gebied van arbeidsmarkt. Het stimuleert meer samenwerking tussen infrabeheerders en zorgt voor minder overlast in de stad omdat werkzaamheden efficiënter verlopen. Dat het plan integraal is en alle infrabeheerders overstijgt spreekt de jury aan. Het model is ook schaalbaar naar andere branches, zoals de zorg waar personeelstekort ook speelt.

Jurylid Aernout van der Bend (NGinfra) reikte de winnaars een cheque uit van duizend euro, wat de deelnemers kunnen gebruiken voor hun studie. De cheque werd aangeboden door NGinfra.

 

De resultaten

Groep 1 

Annelijn Boender
Wouter van Neerven
Ralf Vieveen
Marijke Wiering
Jeroen van der Woude (presentator)

De oplossing – Flexicon

Groep 2 

– Winnaars
Julie Maas (presentator)
Ingrid van Haaren
Sierd van der Hoek
Dhani van der Zijde
Nine Engering

De oplossing – Technifind

Groep 3

Lisette Woltjer
Luuk van der Veekens (presentator)
Marianne Oldenburger
Ricardo Hoogeboom
Doris Tielemans

De oplossing – Way2Go

Met wie?

We organiseerden deze Bootcamp in opdracht van NGinfra. Dit staat voor Next Generation Infrastructures en is de naam van het kennisinstituut waarin Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich hebben verenigd. Binnen NGinfra werken we aan ‘responsive connections’, oftewel infrastructuur die toekomstbestendig is en adequaat kan inspelen op de grote veranderingen van nu.

Dit vonden eerdere deelnemers

In totaal deden ruim 225 jongprofessionals mee aan onze summerschools. En zij zijn meer dan tevreden. Over het algemeen scoren onze summerschools een 8,5 of hoger. Lees hier wat zij er van vinden.

“Het was fantastisch om binnen een team zeer gemotiveerde en ambitieuze studenten te mogen werken aan een maatschappelijk vraagstuk, onder begeleiding van mensen die uitvoerig en zo vol van spontaniteit kunnen vertellen over hun werkzaamheden/belang. De energie en wilskracht die er hing was zo powerfull, er was een bepaalde drive, dat als het ware de materie van informatie als een spons opzoog en zich uitte in kennisuitwisseling. Prachtig!”

In het Kennislab voor Urbanisme zoeken we nieuwe oplossingen voor bestaande, ingewikkelde, stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen. Meedoen? Mail of bel ons dan of vul het contactformulier in.

Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort t: +31 (0) 33 8700 100 info@kennislabvoorurbanisme.nl