ONTWIKKELTRAJECT DUURZAME UITDAGING AMERSFOORT

En de winnaar is… Jip Wilbrink!
Jip zet meelwormen in om polystyreen (beter bekend als piepschuim) om te zetten in mest en visvoer. Dit materiaal, dat veel wordt gebruikt in de bouw, vormt een grote reststroom en is niet met het plasticafval te recyclen. De meelwormen van Jip eten het piepschuim, verteren het en laten waardevol materiaal achter. De jury was onder de indruk hoe Jip van een gebruikt product een grondstof weet te maken. Wethouder Koser Kaya: ‘Als dit kan worden opgeschaald, dan is het ook echt een geweldig product dat de wereld zal veranderen.’

Het panel dat de deelnemende projecten beoordeelden bestond naast wethouder Koşer Kaya uit Rob Jansen (Vastgoedbedrijf Heilijgers), Chris Schuthof (Sectorteam Bouw ABN AMRO, Sustainable Finance Desk en lid Groene 40) en informal investor Jacques van Ek (K4). De jury was onder de indruk van alle deelnemende producten, die ieder op een eigen manier bijdraagt aan een duurzaam Amersfoort.

Voor de tweede keer op rij heeft het Kennislab voor Urbanisme samen met de gemeente Amersfoort de Duurzame Uitdaging Amersfoort georganiseerd. Start-ups en andere ondernemers die een nieuw(e) product of dienst willen ontwikkelen op het gebied van circulaire stedenbouw konden zich hiervoor aanmelden. De deelnemers leerden in twee dagen hoe zij hun idee kunnen uitwerken tot een realistische business case. De gemeente Amersfoort helpt hiermee potentiële vernieuwers om een goede start te maken.

Amersfoort afvalvrij
Amersfoort heeft de ambitie om in 2030 een CO2-neutrale en afvalloze stad te zijn. De gemeente ziet veel initiatieven voor circulaire stedenbouw die bijdragen aan dit doel ontstaan in hun gemeente. Met de Duurzame Uitdaging willen zij deze initiatieven ondersteunen in hun haalbaarheid. Want een goed idee is pas stap één.
Het gaat de gemeente om nieuwe producten of diensten op het gebied van circulaire stedenbouw (ontwerp, uitvoering, bouw, sloop). Dit kan een project zijn dat de stad Amersfoort als geheel beïnvloedt, een stadsdeel maar ook elementen als een straat, park of gebouwen/woningen. Het project moet een link met de stad Amersfoort hebben en opschaalbaar zijn.

Ontwikkeltraject voor aanbieders van nieuwe producten
Om de initiatieven te ondersteunen in hun levensvatbaarheid, organiseerden de gemeente Amersfoort en het Kennislab voor Urbanisme een ontwikkeltraject waar maximaal 10 projecten op in konden schrijven.
De startups, ondernemers en nieuwe of bestaande organisaties die een nieuw(e) product of dienst wilden ontwikkelen moesten voldoen aan drie criteria:

>>Het project draagt bij aan circulaire stedenbouw.
Daarmee bedoelen we het ontwerp, de uitvoering, bouw, sloop en/of hergebruik van de bebouwde omgeving op verschillende schaalniveaus (de stad als geheel, stadsdelen, elementen als straten, parken, pleinen, woningbouw en overige gebouwen).

>>Het project heeft een aantoonbare link met Amersfoort
of heeft een uitgesproken intentie om dat te krijgen. De organisatie is bijvoorbeeld gevestigd in Amersfoort of voert een belangrijke pilot uit in de stad.

>>Het idee is station bierviltje voorbij, maar is nog niet in bedrijf genomen.
Het ontwikkeltraject is vooral bedoelt om nieuwe initiatiefnemers te stimuleren hun innovatieve en circulaire ideeën om te gaan zetten in een business. Dit moeten wel ideeën zijn die opschaalbaar zijn. Een idee dat alleen werkt in Amersfoort gaat de wereld niet veranderen.

Het traject
Het ontwikkeltraject bestaat uit een workshop Business Model Canvas, een pitchtraining, tussentijdse ondersteuning en een slotevenement waarop alle deelnemers hun project pitchen voor een jury van investeerders.

Kijk voor meer informatie op de externe projectpagina www.duurzameuitdaging.nl

Bent u nieuwsgierig naar onze producten en de toepassing daarvan?
Wij helpen u graag verder.

Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
t: +31 (0) 33 8700 100
info@kennislabvoorurbanisme.nl