SUMMERSCHOOL EXTRA TESTRIT OMGEVINGSWET

23 – 25 augustus organiseert het Kennislab voor Urbanisme op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving een EXTRA Testrit Omgevingswet Summerschool. Deze is in eerste instantie bedoeld voor jongprofessionals die niet deel konden nemen aan de summerschool begin juli. Maar er is ook een wachtlijst voor nieuwe deelnemers.

Wat gaan we doen?

We gaan we met een jong-professionals (studenten en net-afgestudeerden) naar een nog te bepalen locatie (we werken daar hard aan). Daar onderzoeken we hoe en of de regels uit de Omgevingswet wel werken.

Op verschillende plekken binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt hard gewerkt aan de Omgevingswet en de omgevingsvisie. Als die wet in 2018 in werking treedt, geldt ook een nieuw omgevingsveiligheidsbeleid. Maar zo’n nieuw pakket regels kan er niet komen zonder dat het wordt getest. Want het mag er dan op papier mooi uitzien, maar hoe werkt het echt? Daarom organiseren we begin juli een testrit. Jij gaat werken met de nieuwe omgevingsveiligheidsregels. En dat doen we in Amsterdam Sloterdijk.

Waarom Sloterdijk I
Amsterdam groeit. En daarmee wordt alles ‘binnen de ring’ interessant als woongebied. Zeker het gebied Sloterdijk I dat vlakbij het Westergastterrein ligt en mooi tussen de ruigheid van de haven en de schoonheid van de binnenstad. Waar nu nog een gemend bedrijventerrein ligt, komt een hoogstedelijk woongebied. De vraag is niet of. De vraag is vooral hoe.Hoofdvraag: Maak een omgevingsvisie voor Sloterdijk I vanuit de nieuwe regelgeving met een spotlight op het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid. Ontwikkel een hoogwaardig hoogstedelijk gebied.

De ruimtelijke randvoorwaarden
>> De omgevingsvisie die gemaakt moet worden gaat over het gebied tussen de Transformatorweg, de Contactweg, de Condensatorweg en de A10.
>> In dat gebied moeten een groot aantal woningen worden gerealiseerd.
>> Naast de veiligheidsopgave moet er rekening worden gehouden met de geluidscontouren van de A10 en industrieterrein Westpoort; met de geurcontouren van Cargill en de hoogtecountouren uit het Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.
Samen met andere jong-professionals ga jij een omgevingsvisie schrijven volgens de nieuwe regels. Zo ontdekken we op tijd waar de nieuwe regels nog kuren vertonen én krijgen we een plan dat aan de nieuwe eisen voldoet. En het beste plan wint 2.000 euro.

We werken voor deze testrit met jong-professionals die gaan werken met de nieuwe wet of er zijdelings mee te maken krijgen. Planologen, bestuurskundigen, rechtsgeleerden, stedebouwers, externe-veiligheidskundigen, geografen, vastgoeders, landschapsarchitecten, RO’ers, maar verder out of the box is ook welkom. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers. Dus psychologen, sociologen, kunstenaars en filosofen zijn van harte welkom.

>> Bekijk hier het programma.

Win 500 euro

De groep studenten/net-afgestudeerden die deze vraag het beste beantwoordt, wint een geldprijs (500 euro per persoon). Bovendien kom je in direct contact met mensen die je direct verder kunnen helpen in je baan en studie. Je zult niet de eerste zijn die een baan of (afstudeer)stage overhoudt aan onze summerschools. Kortom, een unieke kans voor topstudenten!

Wat is een bootcamp?

Een summerschool is een Kennislab in een snelkookpan. De stappen die we in het Kennislab voor Urbanisme zetten, zetten we ook tijdens de summerschool, maar dan in 3 dagen. De hoofdvraag wordt daarbij langzaam afgepeld tot een concreet eindproduct. Dat doen we met behulp van externe deskundigen. We leren het gebied en het vraagstuk stap voor stap kennen door lezingen, werksessies, rondleidingen en onderzoek.

DAG 1
De eerste dag staat in het teken van de oriëntatie- en informatiestap. Na een inleiding gaan de deelnemers aan de slag met elkaar. Aan het einde van de dag presenteren ze hun inzichten. ’s Middags doen we dat weer, maar een stap concreter.

DAG 2
Tijdens dag 2 staan de stappen analyse en concretisering centraal. We worden daarbij steeds concreter, we werken immers stap voor stap aan het eindproduct.

DAG 3
Op de derde dag wordt het echt concreet en presenteren de groepen hun eindproduct aan een speciale jury. Die kiest het beste plan en beloont dat met een mooie prijs. En we worden helemaal gelukkig als er een nieuw bedrijfje uitkomt.

Bekijk hier het volledige programma (en meld je daarna direct aan). Deelname aan de summerschool is gratis voor studenten of net afgestudeerden.

Summerschools

De afgelopen jaren organiseerde het Kennislab voor Urbanisme verschillende bootcamps en summerschools. Bijvoorbeeld in het Ruhrgebied (waar we ons bezighielden met de veiligheid rond een ChemiePark) op de Maasvlakte (waar we een oplossing bedachten om de veiligheid voor zowel recreanten als bedrijven te vergroten) en in Bemmel (waar we het stadspark van de toekomst bedachten). In totaal deden ruim 70 jongprofessionals mee aan onze summerschools. En zij zijn meer dan tevreden. Over het algemeen scoren onze summerschools een 8,5. Lees hieronder wat de deelnemers er van vonden.

Bent u nieuwsgierig naar onze producten en de toepassing daarvan?
Wij helpen u graag verder.

Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
t: +31 (0) 33 8700 100
info@kennislabvoorurbanisme.nl