HACKATHON ONTWERP HET WATERSTOF TINY HOUSE (24 MEI, HOOGEVEEN)

In Hoogeveen geloven ze dat waterstof de toekomst is. Ze werken al aan een woonwijk op waterstof. Om te laten zien dat je waterstof veilig als brandstof kunt gebruiken voor woningen, gaan we een tiny house op waterstof ontwerpen én bouwen. Op vrijdag 24 mei in Hoogeveen is het tiny house op waterstof ontworpen tijdens de hackathon ‘Ontwerp het Waterstof Tiny House’ in Hoogeveen. Een groep van 45 jongprofessionals, experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente, heeft een compleet ontwerp gemaakt voor een mobiel tiny house op waterstof met een waterstofvoertuig er voor

Waar ging het over?

In de zomer van 2018 hebben tijdens een Summerschool 23 jongprofessionals zich gebogen over het vraagstuk: hoe ontwerp je een veilige waterstofwijk? (Bekijk hier de eindresultaten van deze Summerschool). Het winnende plan was om een verplaatsbaar transparant huis te bouwen met waterstof als brandstof en waar mensen kunnen leren over het gebruik van waterstof. Door mensen te laten zien en ervaren dat een huis op waterstof veilig is, kan sneller draagvlak worden gecreëerd.

Het tiny house is onderdeel van de waterstofpilot Nijstad-Oost in Hoogeveen, waar wordt gewerkt aan een woonwijk op groene waterstof. Om aan het grote publiek te laten zien dat je waterstof prima als vervangende brandstof voor aardgas kunt gebruiken voor woningen, wordt er een tiny house op waterstof gebouwd. De eerste partners hebben al toegezegd om het huisje te realiseren.

Hackathon
Aan de hackathon deden ruim 45 omdenkers en dwarskijkers met een mbo-, hbo- en wo- achtergrond in bouwkunde, ontwerpen, installatietechniek, bedrijfskunde, economie, communicatie mee. De groep bestond uit een mix van jongprofessionals en experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente Hoogeveen. Bij het ontwerp keken ze naar het fysieke ontwerp van het huis, de installatietechniek die volledig zelfvoorzienend en op waterstof moest zijn, de realisatie en de financiering van het tiny house. De teams onderzochten ook hoe het tiny house kan worden ingezet om draagvlak te creëren voor waterstof als brandstof voor woningen. Het resultaat van de ontwerpbijeenkomst: een concreet te realiseren waterstofhuis als onderdeel van de waterstofpilot in Hoogeveen. De teams presenteerden hun waterstofhuis aan een team van experts: Bernice Ruiter (gemeente Hoogeveen), Linda Flanderijn (New Energy Coalition), Ad van Wijk (TU Delft), David de Kool (Atelier Dutch).

Het waterstof tiny house kan al op enthousiasme uit de regio rekenen. Alfa College, ROC Friese Poort, gemeente Hoogeveen, ondernemersnetwerk Vrienden van Techniek, N-TRA en Raak Installatietechniek willen hun expertise en netwerk inzetten om het waterstof tiny house daadwerkelijk te realiseren.

Waterstofpilot in Hoogeveen
In Hoogeveen werken diverse bedrijven, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen aan een pilot om een technologie te ontwikkelen om 80 nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost Oost van energie te voorzien met duurzame waterstof. De warmtevoorziening in deze wijk wordt ingericht op basis van een waterstof CV-ketel. De blauwdruk voor technologie die zo verkregen wordt, moet vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. Het project levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland als het gaat om aardgasloos bouwen en het weer opnieuw benutten van de bestaande aardgas infrastructuur.

Young-professionals van de summerschool waterstof op de locatie Nijstad-Oost
Young-professionals van de summerschool waterstof op de locatie Nijstad-Oost

Procedure en voorwaarden

1 – Bij meer dan 50 aanmeldingen maken wij een inhoudelijke selectie. We zoeken daarbij naar een interessante inhoudelijk mix van deelnemers. We kijken daarbij naar de gevolgde opleiding en naar de reden waarom je wilt meedoen.

2 – Je hoort een maand voor aanvang van de Hackathon of je tot de genodigden behoort. Over de selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

3 – Deelname aan de Hackathon is gratis (inclusief lunch, snacks en drinken).

4 – Als wij jouw deelname hebben bevestigd, gaan we er ook vanuit dat je komt. Als je zonder tijdig bericht (tot 5 werkdagen van te voren) niet komt, dan brengen we een onkostenvergoeding van 100 euro in rekening.

5 – Tijdens het event worden foto’s en filmopnames gemaakt die we gebruiken voor communicatiedoeleinden.

6 – Deelname is op eigen risico. We raden je aan je voldoende te verzekeren.

7 – Door je aan te melden, geef je het Kennislab voor Urbanisme en de Gemeente Hoogeveen toestemming om contact met je op te nemen over andere activiteiten van het Kennislab voor Urbanisme en/of de Gemeente Hoogeveen.

In het Kennislab voor Urbanisme zoeken we nieuwe oplossingen voor bestaande, ingewikkelde, stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen. Meedoen? Mail of bel ons dan of vul het contactformulier in.

Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort t: +31 (0) 33 8700 100 info@kennislabvoorurbanisme.nl