ONTWERPATELIER EXTERNE VEILIGHEID

Naftakrakers, polymerisatiefabrieken, ammoniakfabrieken en salpeterzuurfabrieken. Chemelot in Sittard is een van de interessantste gebieden op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid in Nederland. Wij zoeken 12 topstudenten en jongprofessionals die op donderdag 18 mei samen met experts innovatieve ideeën bedenken.

Tijdens het Innovatieatelier gaan we kijken naar het eerste half uur na een ramp. Hoe richt je het in zodat er zo min mogelijk schade is? De focus ligt op de toekomst van het veiligheidsbeleid.

  1. Je leert over de relatie tussen externe veiligheid en ruimtelijke ordening.
  2. Je past deze kennis toe op de casus in Sittard.
  3. Je komt in aanraking met verschillende potentiële werkgevers
  4. Je focust je op vernieuwende oplossingen voor omgevingsveiligheid. Die bedenk je zelf! Je bent enorm vernieuwend bezig met je vak (en je leert van dé specialisten op dit gebied).

Programma

10.00 uur – Ontvangst en welkom
10.15 uur – Inleiding Veilig Ontwerp door Alex de Roos (Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving)
10.35 uur – Inleiding op de EV-kant van de casus door Edwin Pirson of Michael Graafhuis, gemeente Sittard-Geleen
10.55 uur – Inleiding gebiedscommunicatie door Fred Inklaar (Mijksenaar Wayfinding)
11.15 uur – Uitleg van het innovatieatelier en aan de slag door Ad de Bont
11.30 uur
– Ontwerpronde 1: Focus op 3 insteken:
>> fysieke inrichting/ ruimtelijk
>> innovatieve techniek/ wayfinding
>> communicatie
12.30 uur – Lunch
13.00 uur – Presenteren van ideeën
13.30 uur – Ontwerpronde 2 koppelen van ideeën aan gebieden: de Geleense woonwijken Lindenheuvel en Krawinkel en het recreatiegebied Steinerbosch in Stein. We koppelen elke insteek aan een gebied, zo maken we de ideeën concreet en toetsen we of hetgeen we bedacht hebben ook echt kan.
13.45 uur – Start ronde 2
14.45 uur – Presenteren van ideeën en maken vervolgafspraken
15.30 uur – Opleveren ideeën burgemeesters
16.30 uur – Borrel

We werken met 3 groepen professionals en 1 groep studenten. We stellen de groepen heel zorgvuldig samen. Switchen tussen de groepen mag niet (want dan raakt het uit balans). We leiden de gesprekken redelijk strak, zodat we echt komen tot nieuwe ideeën. Gespreksleiders daarbij zijn Ad de Bont (Urhahn), Marion van der Voort en Jan-Willem Wesselink.

Woensdag 24 mei: uitwerkdag

Na het ontwerpatelier organiseren we op 24 mei een bijeenkomst waar studenten de resultaten verder uitwerken. De exacte invulling hiervan is ook afhankelijk van de resultaten van 18 mei. We houden deze uitwerkdag in Sittard of op het Kennislab voor Urbanisme in Amersfoort. Dat wordt nog nader bepaald.

Wat levert het op?

>> Je leert tijdens het Innovatieatelier over externe veiligheid en de betreffende case.
>> Je komt in aanraking met een interessant netwerk van potentiële werkgevers.
>> We zorgen voor een lekkere lunch.
>> Of je studiepunten krijgt voor deze opdracht, ligt aan je opleiding. Als we je daarbij kunnen helpen, doen we het graag.

Waar is het?

Het Innovatieatelier wordt gehouden in het Stadhuis Sittard Geleen: Hub Dassenplein 1, 6131 LB Sittard

 

Dit kennisatelier organiseren we in samenwerking met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving en de gemeente Sittard-Geleen. De aanmelding sluit uiterlijk 1 mei. De organisatie houdt zich het recht voor de sluitingstermijn te vervroegen. Dit wordt ruim op tijd op onze site aangekondigd.

Achtergrond over de casus

Voor de gemeente Sittard-Geleen zijn begrippen als externe veiligheid en groepsrisico dagelijkse kost. Met Chemelot binnen de gemeentegrenzen doen de ruimtelijke en veiligheidsprofessionals aan veilig ontwerpen voor gevorderden. En daarom organiseren we er ook een ontwerpatelier voor gevorderden. Niet het samenbrengen van EV en RO is de vraag, maar het samen nadenken over nieuwe oplossingen voor zelfredzaamheid. Het ontwerpatelier wordt dus voor één keer een innovatieatelier.

Dat doen we rond Chemelot. We richten ons op de Geleense woonwijken Lindenheuvel en Krawinkel en het recreatiegebied Steinerbosch in Stein. Elk gebied heeft zijn eigen risico-verhouding met Chemelot (toxische wolken, explosiegevaar en brandgevaar).

De belangrijkste vraag die centraal staat tijdens dit ‘innovatie-atelier’ is hoe we de zelfredzaamheid van de bewoners (en gebruikers) van het gebied kunnen versterken. Dat is belangrijk omdat in het eerste half uur na een ramp de kans op slachtoffers het grootst is en de hulpdiensten meestal nog niet ter plaatse kunnen zijn.

Met andere woorden: hoe zorgen we ervoor dat de mensen in het gebied op de goede manier vluchten of juist niet? Dat is geen gemakkelijke opgave. Ervaring leert ons dat veel mensen weten dat een sirene gevaar betekent, maar veel minder mensen ook actie ondernemen als de sirene afgaat.

Tijdens het kennisatelier en het ontwerpatelier willen we nieuwe innovatieve manieren bedenken om de zelfredzaamheid te vergroten. Dat doen we op de manier die we kennen: uitgaande van een bestaande casus. Maar waar we in andere ontwerpateliers focusten op ruimtelijke maatregelen, is hier het icoon ‘communicatie’ het meest belangrijk.

Met deze opzet geven we ook invulling aan het project “Integrale programma externe veiligheid Sittard-Geleen”. We focussen daarbij op een gedeelte van fase 2, “het inventariseren/verkennen van instrumenten en, mogelijke voorzieningen en maatregelen”.

Uitwerkdag op woensdag 24 mei
Het inventariseren/verkennen van instrumenten en, mogelijke voorzieningen en maatregelen. In deze fase wordt de vraag uitgewerkt in hoeverre instrumenten een meerwaarde hebben bij de uitvoering van het beleid.

Instrumenten, maatregelen en voorzieningen worden uitgewerkt per ’bronsoort’ om vervolgens te bepalen in hoeverre sprake is van overlap / integraliteit bij de toepassing. Per risicobron bestaat in Nederland deels al een model maatregelen-/voorzieningen-pakket, danwel worden deze thans uitgewerkt in het kader van de Omgevingswet.

Voor ons van belang is een duiding van de daadwerkelijke toepasbaarheid op lokaal niveau waarbij de integrale aanpak de voorkeur geniet.

Bent u nieuwsgierig naar onze producten en de toepassing daarvan? Wij helpen u graag verder.

Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort t: +31 (0) 33 8700 100 info@kennislabvoorurbanisme.nl