WESTAS

Sinds 2013 is het Kennislab voor Urbanisme actief in de Amsterdamse Westas. De afgelopen jaren hebben we het begrip Westas geladen en op de kaart gezet. Dat heeft onder andere geresulteerd in de oprichting van de Smart Logistics Hub. In het Kennislab focussen we nu weer op de kern: hoe verandert logistiek de ruimtelijke ordening.

Met ‘De Westas’ wordt het gebied aangeduid dat grofweg ligt tussen Zaanstad, Amsterdam, Aalsmeer en Haarlem. Voor de Amsterdamse metropoolregio is het een belangrijk gebied. Niet alleen omdat Schiphol, de Amsterdamse Haven en Bloemenveiling Aalsmeer er liggen, maar ook omdat er honderden bedrijven zijn gevestigd en omdat er duizenden mensen werken. De Westas is daardoor een belangrijke economische motor voor de hele metropoolregio en de rest van Nederland. Een belangrijk kenmerk van het gebied zijn de belangrijke logistieke functies: het gebied is door alle modaliteiten ontsloten, maar die zijn uiteindelijk slechts een middel, geen doel. Dat doel, een sterke economie, verdient extra aandacht, vinden onze partners. Daarom hebben de belangrijkste stakeholders in de Westas het Westas Manifest opgesteld.

In de Westas werken bedrijven en overheden samen aan een sterke logistieke en circulaire Westas waarin ruimte is voor leefbaarheid én groei. De circulaire economie (make, use, return en renew) maakt de combinatie mogelijk. En de geschakelde knooppunten Greenport Aalsmeer, Schiphol, Port of Amsterdam en dataport AMS-IX – geven de Westas een unieke uitgangspositie om de transitie te maken naar de ‘nieuwe’ circulaire economie.

Bent u nieuwsgierig naar onze producten en de toepassing daarvan?
Wij helpen u graag verder.

Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
t: +31 (0) 33 8700 100
info@kennislabvoorurbanisme.nl