LEVEN IN ZUID-HOLLAND 2018

Geluk en leefkwaliteit zijn meetbaar. En als het meetbaar is, kun je er op sturen – vanuit de omgevingsvisie. Zo ontstaat realtime omgevingsbeleid. Dat doen we voor de Provincie Zuid-Holland in het project ‘Leven in Zuid-Holland’.

CONTEXT: DASHBOARD LEEFKWALITEIT ZUID-HOLLAND

Binnen het project ‘Leven in Zuid-Holland’ onderzoeken we hoe de leefkwaliteit in de provincie kan worden verhoogd op het gebied van wonen, werken, recreatie, natuur, mobiliteit, ondernemen, economie, duurzaamheid, enzovoort. Het doel is om een dashboard leefkwaliteit te ontwikkelen die door middel van data realtime de leefkwaliteit in de provincie Zuid-Holland met. Op basis daarvan wil de Provincie beleid maken en indien nodig beleid aanpassen. Zo maken we samen Zuid-Holland schoner, slimmer en sterker! Daarbij kijken we naar fysieke, sociale en economische indicatoren. Denk bijvoorbeeld aan de luchtkwaliteit, de omgevingsveiligheid, geluk, eenzaamheid, welvaart en opleidingsniveau.

In 2018 onderzoeken we hoe zo’n dashboard eruit ziet en hoe het werkt. Wat zijn de criteria exact? Hoe meet je die? Hoe zet je dat om in een werkbaar dashboard? Hoe borgen we dat juridisch? Welke ethische vragen roept dat op en hoe beantwoorden we die vragen? Het wordt geen dashboard exclusief voor de Provincie Zuid-Holland, maar moet aansluiten op de wensen van andere overheden in de provincie.

DIT DOEN WE DOOR:

1. Definiëren wat de leefkwaliteit van Zuid-Holland bepaalt (tijdens een debat)
2. Onderzoeken welke data daarvoor nodig zijn en of die bestaan (in een ontwerpatelier en een bijeenkomst met gemeenten)
3. Betrokkenen leren hoe data de ruimtelijke ordening verandert (in een Masterclass data in de ruimtelijke ordening)
4. Met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van leefkwaliteitsdashboard voor Zuid-Holland

MET WIE?

Het project Leven in Zuid-Holland wordt uitgevoerd door het Kennislab voor Urbanisme en Future City Foundation in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie over het project ‘Leven in Zuid-Holland’ op www.leveninzuidholland.nl

Bent u nieuwsgierig naar onze producten en de toepassing daarvan? Wij helpen u graag verder.

Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort t: +31 (0) 33 8700 100 info@kennislabvoorurbanisme.nl