ONTWERPATELIER SMART MOBILITY

Op 21 maart organiseren we (van 10 tot 17 uur) een Ontwerpatelier Smart Mobility in Amersfoort. Dit doen we op verzoek van de gemeente Amersfoort. Thema’s zijn:
>> Hoe kan het stationsgebied een soepeler overstapmachine worden?
>> Hoe kan de verbinding tussen het station en de binnenstad een flexibele inrichting krijgen?

Doel van het Ontwerpatelier is om:
>> bruikbare input te leveren voor een Urban Innovative Actions Call proposal of een vergelijkbaar subsidietraject.
>> indien mogelijk een consortium te vormen van bedrijven en overheden die hierin wil samenwerken.

Context
Het stationsgebied van Amersfoort wordt steeds meer een belangrijk onderdeel van de stad als publieke ruimte. Het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar men aangenaam kan verblijven, werken en recreëren. Een groeiend aantal mensen maakt gebruik van het openbaar vervoer en voor hen is het stationsgebied de poort tot de stad. Die gebruikers stellen ook steeds hogere eisen aan het gebied. Daarom heeft de gemeente Amersfoort het voornemen het stationsgebied te herontwikkelen.

Daarbij bestaan (onder meer) de volgende vragen:
1) Hoe kan het stationsgebied een prettiger verblijfsplek worden? Het stationsplein heeft nu een redelijke eenzijdige functie (mobiliteit), maar kan het ook een echt stadsplein worden waar ontmoeten, verbinden en verblijven centraal staan?
2) Hoe kan het stationsgebied een soepeler overstapmachine worden? Het blijkt dat voor veel gebruikers van het openbaar vervoer, de overstap tussen modaliteiten een belemmering vormt. Hoe ingewikkelder het is om over te stappen tussen auto, fiets, bus en trein, hoe minder mensen geneigd zijn om gebruik te maken van het OV.
3) Hoe kan de verbinding tussen het station en de binnenstad een flexibele inrichting krijgen? Nu hebben de Stationsstraat en de Asch van Wijkstraat  vooral een verkeersfunctie (auto en bus), maar in de toekomst wordt de straat autoluw door een knip in de straat en kan er meer ruimte worden gecreëerd voor voetganger en fietser. In de smart city-wereld wordt gesteld dat de openbare ruimte van de toekomst flexibel is en zich aanpast aan het gebruik. Dus – simpel gesteld – als er meer fietsers zijn, wordt het fietspad breder. Is er een groot event, waar voetgangersstromen vanuit station naar de stad gaan, dan moet er een bredere voetgangerszone liggen. Maar hoe werkt dat in het echt? Hoe maak je zoiets? Hoe leg je het aan?


Antwoorden kunnen worden gevonden in de smart city. Bijvoorbeeld in smart mobility. Zelfrijdende en zelfdenkende auto’s, drones, de hyperloop, maar ook nieuwe vormen van stadslogistiek kunnen ons mobiliteitsgedrag drastisch veranderen.

Dat geldt ook voor smart public space. Ook de openbare ruimte wordt zelfdenkend. Data en technologie zijn daarbij de gamechangers. Zoals de uitvinding van elektriciteit een eeuw geleden de metro naar grote steden bracht, komt de verandering nu van data. Overal ter wereld zijn slimme jongens en meisjes bezig met het uitvinden van nieuwe oplossingen voor mobiliteit. Die ontwikkeling brengen we naar Amersfoort tijdens het Ontwerpatelier Smart Mobility op 21 maart.

De gemeente Amersfoort is met verschillende partijen in gesprek en aan het werk in het Stationsgebied. Zo wordt voor de eerste vraag gewerkt met onder andere bureau Karres en Brands.

Urban Innovative Actions programma
Voor de tweede en derde vraag wil de gemeente een proposal indienen in het kader van het Urban Innovative Actions programma. De omvang van de call is ongeveer 4 miljoen euro. Als deze call niet haalbaar blijkt te zijn, onderzoekt de gemeente of een latere call wel haalbaar is.
We willen u uitnodigen daarover mee te denken tijdens een ontwerpatelier op 21 maart aanstaande (in Amersfoort). Doel van het Ontwerpatelier is om

>> bruikbare input te leveren voor een Urban Innovative Actions Call proposal of een vergelijkbaar subsidietraject.
>> indien mogelijk een consortium te vormen van bedrijven en overheden die hierin wil samenwerken.

Programma:
10.00 uur – Ontvangst en welkom in het plangebied (bij NH Hotel Amersfoort Stationsstraat 75, 3811 MH Amersfoort) voorstelronde van de deelnemers. Wie zijn we en wat verwachten we?
10.45 uur – Rondleiding door het gebied met toelichting door Arno Goosens, projectleider van het stationsgebied. Tijdens de rondleiding is aandacht voor mobiliteit in het gebied en leefbaarheid van het gebied. We eindigen de rondleiding bij het Kennislab voor Urbanisme (Paulus Borstraat 41, Amersfoort)
11.45 uur – Aankomst bij het Kennislab voor Urbanisme en lunch
12.00 uur – Lezing over de toekomst van het gebied door Arno Goosens
12.15 uur – Inleiding op Smart City door Jan-Willem Wesselink (Kennislab voor Urbanisme)
12.20 uur – Smart Mobility – lezing door Roger ter Heide (Mobility Monday)– aansluitend korte discussie over wat een smart city is, waarin de focus op city ligt.
12.40 uur – Inleiding op ontwerpopgave (met focus op de eisen vanuit de proposal)
13.00 uur – Ontwerpsessies onder leiding van ateliermeester Ad de Bont (Urhahn Urban Design)
15.30 uur –  Slotpresentaties
16.00 uur – Maken van vervolgafspraken – wie wil hier mee door? En hoe?
17.00 uur – Borrel

Wij zijn wij?
Dit ontwerpatelier wordt georganiseerd door het Kennislab voor Urbanisme in samenwerking met FiwareLabNL.

Waarom u?
Wij denken dat deze dag voor uw organisatie interessant kan zijn, maar willen u vragen alleen mee te doen als u denkt dat dit ook u een kans kan bieden. We zijn ons er namelijk van bewust dat we gebruikmaken van uw tijd en kennis. Als u nu geen interesse heeft, horen we dat ook graag en blijven we u in het vervolg gewoon uitnodigen. Op basis van uw motivatie bepalen we wie we uiteindelijk uitnodigen voor het ontwerpatelier.

Waar?
We starten de sessie in NH Hotel Amersfoort (Stationsstraat 75, 3811 MH Amersfoort) en zijn ’s middags aan het werk in het Kennislab voor Urbanisme (Paulus Borstraat 41, Amersfoort). Vanaf het NS Station Amersfoort zijn beide locaties te voet goed bereikbaar. Als u met de auto komt, kunt u het handigst parkeren in de P+R aan het Piet Mondriaan Plein in Amersfoort, vlakbij het station. Ook vanaf daar zijn beide locaties te voet goed bereikbaar.

Bent u nieuwsgierig naar onze producten en de toepassing daarvan?
Wij helpen u graag verder.

Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
t: +31 (0) 33 8700 100
info@kennislabvoorurbanisme.nl