Summerschool

HOE VERANDEREN PUBLIEKE PLATFORMEN DE OVERHEID?

Augustus
23, 28-30

in Den Haag

Dit was de summerschool

Platformen veroveren de wereld. Uber, Marktplaats en AirBNB kennen we allemaal. De grote vraag is dan ook: hoe gaat de overheid zelf naar een platform transformeren?

In deze summerschool onderzochten 19 jongprofessionals welke utopieën en dystopieën we ons kunnen voorstellen. En wat de overheid nu al kan doen om kansen te benutten en gevaren te tackelen. Daarover hebben 19 jongprofessionals vier dagenlang nagedacht. Bekijk op deze pagina de eindresultaten.

Waar ging het over?

Platformen brengen vraag en aanbod op een efficiënte manier samen. Centraal staat de mogelijkheid voor verbinding en uitwisseling waarbij deelnemers elkaar vertrouwen en voordeel halen uit elkaars aanwezigheid. Die platformen kunnen ook, net als de hele digitale transitie, zorgen voor disrupties in en van de hele samenleving. Net zoals Spotify de muziekwereld heeft veranderd, zo kan ook de overheid veranderen.

Daar moeten we nu al over nadenken. Want hoe willen we dat publieke platformen zich gaan ontwikkelen? Welke kaders en randvoorwaarden moeten er zijn?

Tijdens deze summerschool gingen 19 jongprofessionals in multidisciplinaire teams aan de slag met de vraag: Hoe veranderen publieke platformen de overheid, welke toekomstscenario’s kunnen we daarover schetsen en hoe disruptief zijn deze?

4 dagen inspiratie x netwerk x briljante ideeën

Over de summerschool

 

De Summerschool ‘Hoe veranderen publieke platformen de overheid?’ organiseerden we op verzoek van de Provincie Zuid-Holland en in  samenwerking met de Future City Foundation.

Bekijk hier het programma van de summerschool.

Summerschool

De jury

De eindresultaten presenteerden de summerschool-deelnemers aan een vakkundige jury bestaande uit:

  • Maarten Burggraaf (wethouder in Dordrecht)
  • Jan van Ginkel (Loco-provinciesecretaris, Provincie Zuid-Holland)
  • Carolien Wetzels (coördinator Team Recruitment, Provincie Zuid-Holland)
  • Noor van den Brink (beleidsadviseur, Ministerie van IenW)
  • Frans Jorna (Themadirecteur dienstverlening en bedrijfsvoering, gemeente Apeldoorn)
  • Petra Claessen (voorzitter BTG)

Aan deze jury was de eervolle taak om het winnende plan te kiezen! De bedenkers ontvingen 2.000 euro voor studiedoeleinden.

De winnaars!

Team 4, OV+L heeft gewonnen met hun idee om een platform te maken dat het openbaar vervoer inzet voor de logistiek. Er hangen veel problemen samen met de manier waarop we nu nadenken over de logistiek in onze steden. Waar dit lange tijd wel een verantwoordelijkheid was van de overheid, is dit nu in handen van een wirwar aan platforms met hoofdzakelijk commerciële belangen. Het zorgt voor drukte in steden; dat kan een stuk beter. Met OV+L verbindt team 4 bestaande infrastructuur en maakt het ruimte voor een leefbare stad met krachtige lokale netwerken. Klik hier om meer te horen over het winnende idee.

Jan van Ginkel sprak namens de jury over het project: ‘Jullie idee sprak veel verbeeldingskracht, jullie hebben van schaarste een kracht gemaakt. Bovendien hebben jullie de interactie tussen de digitale en de fysieke wereld goed geschetst en zetten jullie een scherpe visie neer over de rol van de overheid als verbinder.’

De resultaten

Team 1

Het platform

De presentatie

De vlog

Team 2

Het platform

De presentatie

De vlog

Team 3

Het platform

De presentatie

De vlog

Team 4

Het platform

De presentatie

De vlog

Team 5

Het platform

De presentatie

De vlog

Met wie

Met wie

In opdracht van: