SUMMERSCHOOL MAASVLAKTE – EXTREME SPORTS & EXTREME URBANISM

De bedrijven op de Maasvlakte moeten veel beter verbonden worden met de sporters en andere recreanten op de Maasvlakte. Dat vindt de winnende groep van de summerschool ‘Extreme Sports & Extreme Urbanism’. Daarom stellen zij voor om een ‘experience tour’ over de Maasvlakte te organiseren. De jury was er vol lof over.

Waar ging het over?

We focusten tijdens de Summerschool Extreme Sports & Extreme Urbanism op veiligheid op de Maasvlaktes. In dat gebied zijn veel bedrijven gehuisvest die een hoog risico hebben. Tegelijkertijd is het gebied geliefd bij extreme-sporters als kitesurfers en duikers. Die worden ook aangetrokken door het extreme urban karakter van het gebied. De industriële ruigheid van de locatie versterkt hun beleving van de sport. Hoe kun je de Maasvlakte, gegeven de extreem onveilige bedrijvigheid, bruikbaar maken voor recreatie? Die vraag stond centraal staat tijdens de summerschool die het Kennislab voor Urbanisme in samenwerking met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving. Doel van de summerschool ‘Extreme Sports & Extreme Urbanism’ is om jonge vakprofessionals in contact te brengen met het onderwerp veilig ontwerpen. Volgens Jan-Willem Wesselink, hoofdlaborant van het Kennislab voor Urbanisme is dat nodig. ‘Het is opvallend hoe weinig aandacht er is voor het thema groepsrisico’s in het ontwerp van nieuwe woon- of werkgebieden. Dat komt voor een deel omdat er op opleidingen weinig mee wordt gewerkt. En dan maakt onbekend onbemind.’ De summerschool doorbrak dat. Wesselink: ‘We hebben nu ruim 20 hele goede mensen bij elkaar gevonden die nooit meer vergeten hoe belangrijk veilig ontwerpen is.’

Tijdens de summerschool werkten de studenten en net-afgestudeerden in teams aan een antwoord op de vraag hoe extreme sporten letterlijk en figuurlijk de ruimte kunnen krijgen op de Maasvlakte. Die antwoorden werden 8 juli beoordeeld door de vakkundige jury. Zij letten niet alleen op de inhoud van het idee, maar focussen ook op ondernemerschap. Wesselink: ‘Ik ben dan ook erg blij dat de jury focust op realisme. Mooie ideeën worden nog mooier als ze kunnen.’

Opdrachtgever voor deze summerschool was het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving.

Logo Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving

Opzet van de summerschool

De summerschool had de opzet van een bootcamp. Dat betekent een Kennislab in 3 dagen. De stappen die in het Kennislab voor Urbanisme worden gezet, zetten we ook in de bootcamp. We formuleerden een hoofdvraag en pelden die langzaam af tot een concreet eindproduct. De eerste dag waren dat de oriëntatie- en informatiestap. Na een inleiding gingen de deelnemers met elkaar aan de slag en ’s middags presenteerden ze hun inzichten. ’s Avonds deden we dat weer, maar een stap concreter. Tijdens dag 2 stonden de stappen analyse en concretisering centraal. We werden daarbij steeds concreter, we werkten immers stap voor stap aan het eindproduct. En zo werd het op dag 3 heel concreet. Het eindproduct werd zichtbaar. De sprekers waren al net zo concreet. En zo eindigde de summerschool met een concreet product waar we mee aan de slag kunnen. De ideeën werden gepresenteerd aan een vooraanstaande jury die daar een winnaar uitkoos.

Deelnemers aan het werk

De winnaar

Volgens de winnende groep, die bestaat uit Yee-Chin Cheung, Tim Wolvers, Lamia Towalski en Thomas Otterman, is de afstand tussen recreanten en bedrijven op de Maasvlakte te groot en maakt onbekend onbemind. Door op een aantal plekken, in de buurt van bedrijven, ‘informatiecontainters’ te plaatsen, komen bezoekers in contact met het bedrijfsleven, leren ze erover en raken ze geïnspireerd. De winnende studenten dromen er van dat in de containers (en wellicht zelfs op de sites van de bedrijven) ook gesport kan worden.

De jury – bestaande uit Hans Leeflang (Ministerie Infrastructuur en Milieu), Frank Bouman (Ministerie Infrastructuur en Milieu), Aron Duindam (Provincie Zuid-Holland), Alet van ’t Eind (netwerk Ontwerp Veilige Omgeving) en Tjerk Ruimschotel (ambassadeur van Veilig Ontwerpen) – roemde de eenvoud en impact van het idee. Volgens voorzitter Leeflang is het idee snel uitvoerbaar en realistisch, maar wordt er wel een heel goed antwoord op de vraag gesteld.

Het winnende plan
In het Kennislab voor Urbanisme zoeken we nieuwe oplossingen voor bestaande, ingewikkelde, stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen. Meedoen? Mail of bel ons dan of vul het contactformulier in.
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
t: +31 (0) 33 8700 100
info@kennislabvoorurbanisme.nl