WE BOUWDEN HET WATERSTOF TINY HOUSE

Groene waterstof is de motor voor toekomstbestendig wonen. Dat vinden ze in Hoogeveen. Een consortium van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bouwen aan een woonwijk op groene waterstof. Om te laten zien dat waterstof in de gebouwde omgeving een volwaardig alternatief is in de energietransitie, bouwen ze ook een mobiel tiny house op groene waterstof, volledig gebouwd met duurzame en circulaire materialen. En het Kennislab voor Urbanisme bouwde mee!

WE BOUWDEN HET WATERSTOF TINY HOUSE

Groene waterstof is de motor voor toekomstbestendig wonen. Dat vinden ze in Hoogeveen. Een consortium van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen bouwen aan een woonwijk op groene waterstof. Om te laten zien dat waterstof in de gebouwde omgeving een volwaardig alternatief is in de energietransitie, bouwen ze ook een mobiel tiny house op groene waterstof, volledig gebouwd met duurzame en circulaire materialen. En het Kennislab voor Urbanisme bouwde mee!

Wat gaan we doen?

We gaan het Waterstof Tiny House bouwen! Samen werken we aan een hybride leeromgeving voor het toepassen van groene waterstof als innovatieve energievoorziening voor (bestaande) woningen. En creëren we draagvlak voor waterstof in de bebouwde omgeving. Met dit project leveren we een belangrijke innovatieve bijdrage aan de energietransitie, op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Het Waterstof Tiny House wordt ook ingezet voor de kennisontwikkeling van waterstof bij regionale kennisinstellingen en bedrijfsleven. Belangrijk onderdeel van het Waterstof Tiny House is een eigentijds lespakket voor alle onderwijsniveaus (van PO tot WO), met als doel  om jongeren te interesseren voor techniek.

Als de bouw van het Waterstof Tiny House is afgerond, dan start de ‘Wonen op Waterstof Tour’. We trekken de regio in om te laten zien dat waterstof voor de gebouwde omgeving kán en dat het comfortabel is. Aan het einde van de Wonen op Waterstof Tour hebben we ruim 600 bezoekers verwelkomd in het Waterstof Tiny House. En we hebben het waterstofnetwerk van de regio gemobiliseerd om een inspirerend programma op te zetten rondom elke tournee-locatie.

Binnenkort volgt er meer informatie over dit project.

Partners van project

Het Waterstof Tiny House is een gezamenlijk initiatief van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen, en maakt onderdeel uit van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Het Kennislab voor Urbanisme is partner in het project en verzorgt de marketing en communicatie over het Waterstof Tiny House en de ‘Wonen op Waterstof Tour’.

In het Kennislab voor Urbanisme zoeken we nieuwe oplossingen voor bestaande, ingewikkelde, stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen. Meedoen? Mail of bel ons dan of vul het contactformulier in.

Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort t: +31 (0) 33 8700 100 info@kennislabvoorurbanisme.nl