ZEG EENS WAT – PRAKTIJKOPDRACHT
– 4 ONTMOETINGEN MET 4 GROEPEN DIE JIJ NOG NIET KENT

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij? Hoe maak je daarvoor de juiste keuzes als politiek en hoe maak je beleid en een leefomgeving die écht aansluiten bij de behoeftes van de inwoners, met oog voor ieders kansen en uitdagingen. Ongeacht de culturele achtergrond, opleiding of gezondheid. Dit schooljaar heb je de kans om alles over te leren over participatie, belangen, behoeftes én kennis te maken mensen van allerlei verschillende doelgroepen. Doe mee aan de praktijkopdracht ‘Zeg eens wat’ van de Provincie Zuid-Holland!

Enthousiast?! Meld je direct aan via onderstaande button.

Waar gaat het over?

Uit onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Sociaal Planbureau blijkt dat in Nederland mensen relatief snel buiten de boot vallen. Er is een steeds groter wordende groep in Nederlands die niet of moeilijk kan meedraaien in de BV Nederland. Je hebt zeker de helft minder kans op een baan (dan het landelijke gemiddelde) als je bijvoorbeeld een chronisch ziekte hebt, lichamelijke of verstandelijke uitdagingen hebt, een praktische opleiding hebt gevolgd of toevallig een niet-westerse migrant bent. Zeker als we kijken naar werkzekerheid, want het aantal flexibele contracten, uitzendwerk en ZZP’ers neemt alleen maar toe. En daarmee doet Nederland het slecht op het gebied van (arbeids)participatie van deze groepen; we bungelen onderaan de lijstjes van Europa.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij? De Provincie Zuid-Holland wil inzetten op Sustainable Develpment Goal 11 van de Verenigde Naties: “Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.” Hoe maak je daarvoor de juiste keuzes als politiek en hoe maak je beleid en een leefomgeving die écht aansluiten bij de behoeftes van de inwoners, met oog voor ieders kansen en uitdagingen. Ongeacht de culturele achtergrond, opleiding of gezondheid. En met de komst van de Omgevingswet zijn overheden ook verplicht om te voldoen aan de participatie-eis bij het ontwikkelen van nieuwe ruimtelijke plannen. Maar wie spreek je in een participatie-traject? In de praktijk krijgt degene die het hardst roept de meeste aandacht, maar spreek je dan met de mensen om wie het gaat? Hoe wordt ieders stem gehoord in het participatietraject? En hoe vertaal je al die verschillende belangen in inclusief beleid of een inclusief ruimtelijk ontwerp?

Wat ga je doen?

Jongprofessionals zijn de beleidsmakers en ontwerpers van de toekomst. Daarom willen we je graag laten kennismaken met verschillende groepen in de samenleving die op allerlei fronten moeilijk meedraaien in de samenleving. Voor deze praktijkopdracht ga je daarom in gesprek met:

  • jongvolwassenen met een lichamelijke uitdaging,
  • jongvolwassenen met een verstandelijke uitdaging,
  • jongvolwassenen die een praktische opleiding hebben gevolgd,
  • en jongvolwassenen met een niet-westerse migrantenachtergrond.

Je wilt weten waar deze jongvolwassen behoefte aan hebben op het gebied van wonen, werken, recreëren en mobiliteit. En je onderzoekt hoe de Provincie hen daarbij kan helpen.

Je doet minimaal 2 gesprekken met jongvolwassen uit 2 verschillende doelgroepen. Dit is afhankelijk van het aantal uren dat je voor je opleiding aan het project kunt besteden. Van elk gesprek maak je een verslag. Dit is vormvrij maar digitaal te delen (bijvoorbeeld een video, foto-serie, infographic, Spark, of andere storytelling tools. Voorwaarde is dat je verslag vertelt waar de jongvolwassenen die je gesproken hebt behoefte aan hebben en hoe jij denkt dat beleidsmakers/ontwerpers van de toekomst hen daarbij kunnen helpen.

Waarom meedoen?

Omdat je graag mensen van buiten je dagelijkse bubbel wilt ontmoeten,
 En wilt ontdekken wat voor die ander belangrijk is.
 Je wil leren hoe je hun belang vertaalt naar inclusieve plannen en beleid, met oog voor ieders kansen en uitdagingen.
 Je meer te weten wil komen over de organisatie van de Provincie Zuid-Holland.
 En je wilt voorbereiden op je werkveld van de toekomst, want straks krijg  ook jij te maken met de Omgevingswet en participatietrajecten.

Voor wie?

Je bent geschikt als je begrijpt dat er voor ingewikkelde problemen geen eenvoudige antwoorden volstaan. En soms ook wel. Je hebt een achtergrond in bestuurskunde, ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw, sociaal, economisch, recht, of iets anders interessants, want verder out-of-the-box is ook welkom. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers.
Onze voorkeur gaat uit naar studenten die in hun 2e of 3e jaar zitten. Maar we maken graag een uitzondering voor studenten met een goede motivatie.

Deelnemen

  • Je kunt dit schooljaar 2019-2020 aan deze opdracht werken. Looptijd en het aantal uren die je aan de praktijkopdracht besteedt zijn afhankelijk van de mogelijkheden binnen je opleiding.
  • Je kunt deze praktijkopdracht individueel doen of in een groep met andere studenten.
  • De exacte invulling van de opdracht stemmen we met jou en je opleiding af.
  • Vanuit Kennislab voor Urbanisme bieden we je begeleiding.

Er is ook de mogelijkheid om deze praktijkopdracht te koppelen aan een stage bij het Kennislab voor Urbanisme. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met Wendolijn Beukers (w.beukers@kennislabvoorurbanisme.nl of bel T: 033 8700 100)

Met wie?

We organiseren de praktijkopdracht ‘Zeg eens wat’ in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

Dit vonden eerdere deelnemers

In totaal deden ruim 300 jongprofessionals mee aan onze summerschools, bootcamps en hackathons. En zij zijn meer dan tevreden. Over het algemeen scoren onze summerschools een 8,5 of hoger. Lees hier wat zij er van vinden.

Procedure en voorwaarden

1 – Bij meer dan 15 aanmeldingen maken wij een inhoudelijke selectie. We zoeken daarbij naar een interessante inhoudelijk mix van deelnemers. We kijken daarbij naar de gevolgde opleiding en naar je motivatie waarom je wilt meedoen.

2 – Na aanmelding via het aanmeldformulier nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

3 – Als je toezegt om aan deze praktijkopdracht te werken, dan gaan we er ook vanuit dat je dat doet. We maken samen afspraken over het aantal uren dat je aan de opdracht werkt, alleen of met andere studenten en de opleverdatum van het eindresultaat.

4 – Deelname is op eigen risico. We raden je aan je voldoende te verzekeren.

5 – Door je aan te melden, geef je het Kennislab voor Urbanisme en de Provincie Zuid-Holland toestemming om contact met je op te nemen over andere activiteiten van het Kennislab voor Urbanisme en/of de Provincie Zuid-Holland.

“Het was fantastisch om binnen een team zeer gemotiveerde en ambitieuze studenten te mogen werken aan een maatschappelijk vraagstuk, onder begeleiding van mensen die uitvoerig en zo vol van spontaniteit kunnen vertellen over hun werkzaamheden/belang. De energie en wilskracht die er hing was zo powerfull, er was een bepaalde drive, dat als het ware de materie van informatie als een spons opzoog en zich uitte in kennisuitwisseling. Prachtig!”

In het Kennislab voor Urbanisme zoeken we nieuwe oplossingen voor bestaande, ingewikkelde, stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen. Meedoen? Mail of bel ons dan of vul het contactformulier in.

Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort t: +31 (0) 33 8700 100 info@kennislabvoorurbanisme.nl