De Regiosessie Omgevingswet

volgens Frank van Wijk

Voor een optimale samenwerking tussen organisaties is het belangrijk om te weten wat je aan elkaar hebt. Met de invoering van de Omgevingswet gaat dat een grotere rol spelen. Tijdens de Regiosessie Omgevingswet in Almere werd dat benadrukt, maar het mag van mij scherper worden neergezet.

Verschillende rollen
De Omgevingswet biedt de kans om voorafgaand aan een plan met elkaar om tafel te gaan. Dat is sowieso efficiënter dan achteraf repareren. Ik denk dat daar nog veel kansen liggen voor samenwerking tussen ruimte, gezondheid en veiligheid. Integraal denken en werken is voor het werkveld niet nieuw, maar het gebeurt nog niet overal. Weet een ruimtelijke professional wat hij een GHOR of GGD aan kennis in huis heeft en met welke vraag hij bij de ander terecht kan? De rollen van de diverse organisaties binnen een netwerk moeten we duidelijker communiceren.

Meerwaarde voor de ander
Tijdens de regiosessie gingen we in een workshop daarmee oefenen, maar in mijn beleving kwam dat nog niet goed uit de verf. Ik zou graag zien dat organisaties hun rol en meerwaarde voor de ander pitchen. Laat zien wat je meerwaarde is voor de ander. Dat is goed voor jezelf om scherp te krijgen, en als counterpart uit het lokale netwerk weet je ook direct wat je aan die persoon hebt. Voorwaarde voor een geslaagde regiosessie is dat er goede afspiegeling van het lokale netwerk aanwezig is, zodat je met elkaar in gesprek kunt over de verschillende rollen.

Aandachtsgebieden
Tijdens de regiosessie in Almere werd ook uitlegt wat aandachtsgebieden zijn en hoe je die toepast. Ik merkte dat er nog veel vraag is naar antwoorden op gerichte situaties. Mogelijk dat met de aansluiting op de bijscholing ‘Aandachtsgebieden omgevingsveiligheid’ (vanaf september) die vragen worden beantwoord.

Frank van Wijk werkt als Specialist Risico’s & Veiligheid Geneeskundig bij Veiligheidsregio Utrecht en Algemeen Commandant Gezondheidszorg. Hij was aanwezig op de Regiosessie Omgevingswet op 15 mei in Almere.

 

Kom naar een regiosessie bij u in de buurt
Wilt u zich ook voorbereiden op uw veranderende rol? Kom dan naar een regiosessie bij u in de buurt. Klik hier voor de data en aanmelden.