Eerste junior-seniorbijeenkomst succes!

Sinds vorig jaar is het Kennislab voor Urbanisme een lab rijker. Senior-professionals ondersteunen de jongeren in de vorm van het SeniorLab. De eerste bijeenkomst tussen beide vond afgelopen vrijdag plaats bij onze partner SADC in de Amsterdamse Westas. Het resultaat: vier grote A0 vellen met nieuwe inzichten en ideeën. De studenten kunnen weer even vooruit!

IMG_20150227_152008Het SeniorLab fungeert als spiegel voor de studenten in de labs. Ze zijn ongebonden, kijken fris tegen het werk van de studenten aan én staan nog midden in het werkveld. Dat bleek ook uit hun enthousiasme en vele ideeën afgelopen vrijdag.

De opzet van de SeniorLab-bijeenkomsten is eenvoudig, maar doeltreffend. De studenten trappen af met een pitch van hun voortgang, waarna de seniors hun feedback geven in de vorm van het bekende wereldcafé. De seniorlaboranten verdelen zich over de groepjes studenten en schuiven iedere tien minuten door. Na afloop worden de ideeën met elkaar uitgewisseld.

IMG_20150227_165625Het SeniorLab bestaat inmiddels uit zes laboranten. Inititaiefnemers Pieter Buisman en Floris Marcus willen het SeniorLab verder uitbouwen. ‘Mijn expertise ligt vooral in stedelijke vernieuwing en de woningmarkt’, stelt Buisman, ‘en in wat ik ‘gebiedsondernemen’ noem: activeren van lokale waarden. Floris richt zich vooral op omgevingsvisies voor steden en regio’s, in Nederland en in het buitenland.’ Marcus: ‘Daar willen we andere expertises aan toevoegen, onafhankelijke denkers en doeners vanuit verschillende achtergronden en netwerken, maar wel allemaal met een passie voor de stad en plezier in het onderlinge debat.’

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het SeniorLab, neem dan contact op met de initiatiefnemers via seniorlab@kennislabvoorurbanisme.nl of kijk hier. De volgende bijeenkomst staat gepland op 10 april 2015.