Door ondernemerschap kan meer waarde uit geldstromen en lokaal vermogen worden gehaald. Tijdens het Geldstromen door de Wijk Festijn op 4 februari 2016 in Utrecht leren ondernemers, bewoners, professionals en bestuurders hoe je dat doet. Een dag die qua inhoud perfect aansluit bij de kennisvraag van het huidige Lab Amersfoort. En daarom hebben we besloten om de handen in één te slaan: we organiseren het slotevent óp het Festijn in Utrecht.

Een manier om bestaand vermogen beter te benutten is door samenwerking tussen marktpartijen en burgerinitiatieven te bevorderen. Wij noemen dat business2community, een nieuw afzetkanaal dat parallel aan traditionele afzetkanalen b2b en b2c aan het ontstaan is en door steeds meer marktpartijen wordt benut. Want als grote zorgaanbieder goed samenwerkt met een zorgcoöperatie, een energiebedrijf met een energiecollectief en een afvalverwerker met burgerinitiatieven die gezamenlijk afval inzamelen zijn er voor beide partijen voordelen. Het betekent voor de marktpartijen dat de kracht van de samenleving beter benut kan worden (en hiermee ook geld kan worden bespaard) en voor burgerinitiatieven is het een manier om bijvoorbeeld de continuïteit te vergroten en te profiteren van de schaalgrootte van een grotere marktpartij.

Marktonderzoek business2community

Op het Festijn presenteren de studenten waar de grootste kansen en hindernissen liggen voor business2community. Ze brachten de markt letterlijk in kaart en gingen met zowel marktpartijen en burgerinitiatieven (in verschillende domeinen) in gesprek. Het resultaat van hun onderzoek presenteren ze in een businessmodel dat beide partijen dichter bij elkaar brengt en een impuls geeft aan business2community.

Facts & Figures

Datum: 4 februari 2016
Tijd: 10 – 17 uur
Locatie: ZIMIHC Theater Stefanus, Braziliëdreef 2, 3563 CK Utrecht
Aanmelden: Wilt u het Festijn bijwonen? Wij mogen een korting weggeven van 10% op het voltarief (gebruik kortingscode ELB-02). Surf naar www.geldstromendoordewijk.nl/festijn/.

2015-12-29 14_46_17-FLyer_DinLarge_Festijn_HQ (003).pdf - Adobe Acrobat Reader DC

Over het Festijn

Op het Geldstromen door de Wijk Festijn op 4 februari in Utrecht hoe we meer waarde kunnen creëren door ruimte te geven voor ondernemerschap in de wijk. Ondernemers, bewoners, professionals en bestuurders denken op het Festijn samen na over nieuwe verdienmodellen, lokaal vermogen, geldstromen, wet- en regelgeving en financiering. Een interactief programma vol succesverhalen en ervaringen uit de praktijk in ZIMIHC Theather Stefanus in de wijk Overvecht prikkelt om na te denken over hoe het ook anders kan.

U ontmoet:
 • Titaan Zwart van de Mantelaar, die lokaal zorgvermogen activeerde door het stimuleren van de peer2peer-economie;
 • Robin Berg van LomboXnet, die erin slaagde om internet, energie en mobiliteit in zijn wijk te verduurzamen door lokale infrastructuur aan te leggen;
 • Marieke Boeije van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, die als geen ander weet wat bewoners kunnen bijdragen aan de wijkeconomie;
 • Walter Klein Nienhuis van Bruishuis Arnhem, die u leert hoe een bewonersinitiatief uitgroeide tot een sluitende businesscase;
 • Saskia Müller van Stadslab Buiksloterham, die samen met bewoners een circulaire wijk ontwikkelt binnen een woud aan regels;
 • Paul G. van Oyen van Stichting Fair Finance Funds, die alles weet van kredietunies, een vorm van maatschappelijk bankieren door en voor ondernemers;
 • Roy Spit van Qredits- Microfinanciering Nederland, die startende en bestaande ondernemers verder helpt door het verlenen van kleine kredieten.
 • Peter Pronk van Timpaan en Fred Baptist van Fortierra over transparantie, zeggenschap en de waarde van de woning;
 • Senna Bouteba van Blooming projects en Mark Heijne van Mark my Words over businessmodellen voor de maatschappelijke en culturele sector;
 • Dorine Putman van ASN-bank, die het wijkperspectief van de bank centraal stelt;
 • De studenten van het Kennislab voor Urbanisme, die onderzochten hoe burgerinitiatieven en marktpartijen kunnen samenwerken voor meer lokale waarde;
 • Plus vele anderen!

Download hier de flyer waarin alle informatie over de sprekers en deelsessies vindt.

Kijk op www.geldstromendoordewijk.nl/festijn voor aanmelding en de rest van het programma. Met de kortingscode ELB-02 ontvangt u 10 procent korting op het voltarief, boven op de 20 procent die u krijgt als u vóór 31 december bestelt.

geldstromen