STEL EEN KENNISVRAAG AAN HET LAB

Onze partners en vrienden houden ervan dat geïnspireerd te raken en willen ook graag zelf mensen inspireren. Querdenkers noemen ze dat in ons lab in Duitsland. Daarom komen onze partners en vrienden naar onze bijeenkomsten, daarom organiseren we bij hen onze coachingsessies, daarom nodigen de partners elkaar uit om samen nieuwe dingen te doen. Het Kennislab is geen plek waar op bestelling een antwoord wordt geleverd, maar waar samen aan dat antwoord wordt gewerkt.

Hoe werkt het?

1) Het Kennislab zoekt opdrachten bij partners, of stelt deze zelf op. Alle opdrachten moeten aan de volgende eisen voldoen:
>>1>>Vernieuwend
>>2>>Grensoverschrijdend
>>3>>Toepassingsgericht
Lees hier wat dat we daar mee bedoelen.
Vaak is dit niet de corebusiness van de organisatie.

2) Samen bepalen we de exacte vraagstelling en leggen die vast.

3) Afhankelijk van de vraag bepalen we of we stagiairs of afstudeerders zoeken. Ook bepalen welke opleiding het meest geschikt is. En we bepalen de deadline.

4) De stagiairs of afstudeerders lopen hun stage bij het Kennislab voor Urbanisme en worden door ons gecoacht. Bij stagiairs kan het voorkomen dat ze meerdere onderzoeken tegelijkertijd uitvoeren.

5) Aan het begin van het onderzoek plannen we een intakegesprek in. Daarin bespreken we, met de student, nogmaals de vraag.

6) Gedurende het traject heeft de student (of de studenten) regelmatig contact met de partner. Indien nodig heeft hij daar ook een (flexibele) werkplek.

7) Gedurende het traject organiseren we, in overleg met u, een aantal stakeholderbijeenkomsten.

8) Het antwoord dat wij geven bestaat uit een presentatie aan de stakeholders, een poster op A0-formaat, een afschrift van het stage- of afstudeerverslag en de onderliggende datasets.

Wat kost het?

Wij bieden dit aan voor 5.000 euro.
Op dit voorstel zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

In het Kennislab voor Urbanisme zoeken we nieuwe oplossingen voor bestaande, ingewikkelde, stedenbouwkundige en ruimtelijke problemen. Meedoen? Mail of bel ons dan of vul het contactformulier in.

Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort t: +31 (0) 33 8700 100 info@kennislabvoorurbanisme.nl