Waarom willen we allemaal een Iphone in plaats van een Samsung? Waarom zitten we dagelijks op Facebook? Waarom waren de gebroeders Wright de eersten die een bemand vliegtuig in de lucht kregen? Waarom verkiezen we het ene product over het andere product? De Golden Circle geeft het antwoord. Simon Sinek, de bedenker, vertelt dat achter de meeste succesvolste merken en personen in de wereld eenzelfde manier van denken, handelen en communiceren ten grondslag ligt. En dat is precies het tegenovergestelde van hoe concurrenten dat doen.

“People don’t buy what you do, but why you do it”

De Golden Circle bestaat uit drie ringen: wat, hoe en waarom. De meeste bedrijven beginnen met de buitenste ring (wat) en werken vervolgens naar binnen (hoe en waarom). Alleen de meest invloedrijke bedrijven beginnen bij de kern.  Elke organisatie weet WAT zij doet, dit zijn de producten of diensten die zij aanbieden. Sommige organisaties weten HOE zij dit doen, dit zijn de elementen wat de organisatie speciaal maakt en waarop zij verschillen met de concurrentie. Maar heel weinig organisaties weten waarom ze doen wat ze doen. De waarom gaat niet over zoveel mogelijk geld verdienen, dat is een resultaat. Het gaat over het doel, de oorzaak of het geloof. Het is dé reden waarom de organisatie bestaat.

Neem bijvoorbeeld Apple. Apple is een computerbedrijf dat structureel weinig verschilt van andere computerbedrijven zoals Dell. Waarom kopen we dan wel een mp3-speler van Apple, maar niet van Dell? De klanten geloven in de ‘waarom’ van Apple, de visie van het bedrijf is het uitdagen van de status quo door anders te denken. De manier waarop ze deze status quo uitdragen is door het maken van producten die mooi ontworpen zijn en gemakkelijk te gebruiken (hoe). En deze producten zijn computers, mp3-spelers, telefoons (wat). De klanten zijn overtuigd van de ‘waarom’ van Apple dat zij koste wat kost deze producten willen hebben.

Golden circle

Dus ons streven is om meer zoals Apple te zijn. Denken vanuit de kern: waarom het Kennislab? Welke overtuiging hebben wij voor de wijk van de toekomst? Waar geloven wij in? Onze hoofdvraag voor dit Kennislab, ‘maak de wijk tien keer beter’, komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Wat is de achterliggende gedachte van deze hoofdvraag? Wij denken dat alles beter kan en dus ook de wijk. Uitgangspunt of visie van het Kennislab is het geloof dat de stad of wijk altijd kan worden verbeterd. Vanuit deze visie gaan we verder: hoe gaan we de wijk verbeteren? Dit doen wij door in te spelen op alle ontwikkelingen en trends in de samenleving. Deze trends hebben wij samengevoegd in onze formule van Smart:

Smartformule

Technologische vooruitgang staat ten grondslag aan het begrip Smart. Technologische ontwikkelingen hebben ons dagelijks leven ingrijpend veranderd en gaat ons dagelijks leven nog meer veranderen.

Onze eindproducten zullen inspelen op het Smart principe en daarmee ook de verschillende trends in de samenleving. Om uit te vinden waar de grootste kansen liggen voor mogelijke producten welke de wijk tien keer beter maken, wordt de huidige invulling van de wijk vergeleken met de Smart invulling. Hier kunnen een groot aantal mismatches onderscheiden worden. Dit zijn in dit geval elementen waar de huidige wijk nog niet voldoende aansluit op het niveau van de wijk van de toekomst. Binnen deze mismatches liggen kansen voor ons. Met de producten (wat) proberen we het gat tussen de huidige en de Smart wijk te vullen en zo bij te dragen aan de wijk van de toekomst!

Op dit moment hebben we goed in beeld wat onze WAAROM en HOE is. Nu is het alleen een kwestie van de WAT. Eitje toch?

Tara van den Ban – Kennislab voor Urbanisme Amersfoort