De Regiosessie Omgevingswet volgens Gerjo Zomer

In de afgelopen tijd heeft iedereen allerlei kennis vergaart over de Omgevingswet, maar hoe geef je praktisch invulling aan je rol? Dat kon ik testen tijdens de Regiosessie Omgevingswet in Almere. De belangrijkste les: je moet ervoor waken dat je geen dingen invult voor de ander.

In het plenaire deel van de bijeenkomst lag de focus op waar je regelruimte zit, wat je nodig hebt om een ontwerp wel of niet goed te vinden; dit uiteraard met de kernwaarden in je hand. Het is steeds een kwestie van aftasten en balans zoeken tussen omgevingsveiligheid en ruimte. Dat illustreerde het voorbeeld van de casus Sloterdijk I waar 1000 woningen gebouwd moeten worden in een gebied met veel risico’s. Sloterdijk 1 is onderdeel van een groter geheel, namelijk de ontwikkeling van Haven-Stad waar een woningopgave ligt van rond de 50.000 woningen. Dus als je nu al bepaalde ruimte loslaat rondom risico’s geef je wellicht in een vroeg stadium al teveel weg. Er was ook gelegenheid om laagdrempelig vragen te stellen aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de workshop werd me (nogmaals) duidelijk dat er steeds een risico is dat je beslissingen invult voor de ander. Wie bepaalt de contouren rondom een buisleiding of wanneer iets veilig is of niet? De regiosessie bood een setting waarin je kon aftasten en proeven om te kijken waar belangen schuren. Ik vind het nog een zoektocht naar hoe gedeelde belangen kunnen worden afgewogen, met name op het gebied van veiligheid en gezondheid. Hier telt ook het aspect kennis mee. In hoeverre kun je bijvoorbeeld verwachten dat een medewerker van de VR of BRW kennis heeft van bepaalde domeinen? Ik vind het van belang om goed onderscheid te maken tussen de verschillende identiteiten en organisaties. Een VR is niet alleen BRW bijvoorbeeld.

Het is een proces om met elkaar aan tafel te komen en goede verstandhoudingen te zoeken. Tegelijkertijd moet je realiseren dat de wereld daardoor niet opeens ontzettend veilig of gezond wordt. Qua wetgeving wordt verwacht dat er een betere integrale afweging gemaakt wordt, maar niet alles is veilig. En dan is het de vraag wat je in het gezamenlijke ontwerpproces ‘opgeeft’ qua veiligheid. Daarnaast heb je binnen je organisatie niet altijd capaciteit om overal aan tafel te zitten en moet je dus zoeken naar de juiste balans wat je organisatie nodig heeft. Daarbij telt ook dat niet elke gemeente altijd goed op de hoogte is wat een VR, BRW, GGD of GHOR allemaal doen.

Gerjo Zomer werkt als Beleidsmedewerker Risicobeheersing bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en was aanwezig op de Regiosessie Omgevingswet op 15 mei in Almere.

 

Kom naar een regiosessie bij u in de buurt
Wilt u zich ook voorbereiden op uw veranderende rol? Kom dan naar een regiosessie bij u in de buurt. Klik hier voor de data en aanmelden.